PALIN welcomes Einari Suikkanen at UCSB / PALIN toivottaa Einari Suikkasen tervetulleeksi UCSB:ssa

PI and the newly hired postdoc Einari Suikkanen traveled to sunny UCSB to meet the fellow members of the MCS team and discuss on developments and future of MCS. A lot of things are happening: PC conversion is taking place as you are reading this and Monte Carlo and matrix solutions for running sets of simulations instead of manually running individual simulations has already taken place. A possibility for introducing 30 recharge events and cumulate calculator are being coded in MCS. In addition, Einari will concentrate on creating a C++ tool for visualizing MCS simulations. Public versions of all the aforementioned gadgets are expected to be published this year (maybe even this spring), so stay tuned!

PI ja projektin uusi tutkijatohtori Einari Suikkanen matkustivat aurinkoiseen UCSB:aan tapaamaan Magmakammiosimulaattori(MCS)-tiimin muita edustajia ja keskustelemaan MCS:n tulevaisuudennäkymistä. Paljon on tapahtumassa: tätä lukieassasi ohjelmiston käännös PC-alustalle on käynnissä ja ensimmäiset Monte Carlo- ja matriksisimulaatiot on jo tehty. Viimeksimainitut sovellukset sujuvoittavat MCS:n käyttöä huomattavasti siten, että on mahdollista ajaa automaattisesti lukemattomia peräkkäisiä simulaatioita. Tämä tapahtuu antamalla simulaation lähtöarvoille variaatiokertoimia ja/tai vaihteluvälejä. MCS:n sisään koodataan myös mahdollisuus sisällyttää 30 magmakammion täydennystapahtumaa ja muodostuvien kumulaattien koostumusta seuraava työkalu. Kaiken tämän lisäksi Einari kehittää C++ -kieleen perustuvaa sovellusta, jolla voi visualisoida MCS simulaatioita tulosten selventämiseksi. Avoimesti saatavilla olevat versiot kaikista edellämainituista vimpaimista julkistetaan tämän vuoden kuluessa, ehkä jo tänä keväänä, joten pysykää kuulolla!

Frank Spera, Jenna Adams, Jussi Heinonen, Wendy Bohrson on skype from Colorado School of Mines, Melissa Scruggs, and Einari Suikkanen @ UCSB. The cultivator of MCS’s brains, Guy Brown, was not included in this picture, but was also a central figure during our visit. He and Paula Antoshechkina (Caltech) are pushing MCS towards new frontiers.

Visit to University of California Santa Barbara / Vierailu Santa Barbaraan, Kalifornian yliopistoon

Visit to University of California Santa Barbara in late March 2017

Visit to University of California Santa Barbara in late March 2017

After a long and undesired sickness leave, the PI traveled to the warmth of California and met up with Prof. Frank Spera and his PhD student Melissa Scruggs at the University of Santa Barbara in order to acquire further knowledge on the use of MCS and handling of the current data on the Antarctic lavas and intrusions. Interestingly, the preliminary runs have shown that in order to replicate the compositions of these magmas, recharge processes and polybaric crystallization in the deep crust may be required, adding a bit more complexity to the big picture. But that’s how nature works folks! These kinds of visits and introduction of fresh ideas and out-of-the-box conversations are extermely important in science!

Pitkän ja epämieluisan sairasloman jälkeen PI matkasi Kalifornian lämpöön ja tapasi professori Frank Speran ja hänen väitöskirjaopiskelijansa Melisa Scruggsin Santa Barbarassa Kalifornian yliopistossa. Matkan tarkoituksena oli saada lisätuntumaa ja uutta näkemystä termodynamiikan mallinnukseen ja saatavilla olevan kemiallisen data hyödyntämiseen. Alustavat mallinnustulokset osoittavat, että intruusioiden koostumusta voi olla vaikea selittää ilman lukuisia magmapulsseja ja kiteytymistä eri paineissa syvällä kuoressa. Tämä lisää hieman kompleksisuutta malleihin, mutta näin se luonto toimii! Tällaiset visiitit ja altistuminen uusille ideoille ja “laatikon ulkopuoliselle” ajattelulle ja keskustelulle on tieteellisessä työssä erittäin tärkeää!