Alumnit ja opiskelijat

Alumnien kesäjuhla

Kansantaloustieteen alumnit pyrkii tekemään tiivistä yhteistyötä taloustieteen opiskelijoiden ainejärjestön Kansantaloustieteen opiskelijat ry:n (KTTO) kanssa. Toimivat suhteet oppiaineen alumnien ja opiskelijoiden välillä ovat kummankin osapuolen etu. Alumniyhdistyksen jäsenet osallistuvat opiskelijoiden järjestämiin työelämä- ja uratilaisuuksiin, mikä antaa nykyisille opiskelijoille arvokasta tietoa ekonomistin työstä. Alumnijärjestö on myös rahoittanut opiskelijayhdistyksen hankkeita.

Yhteistyötä järjestön välillä on lähitulevaisuudessa tarkoitus parantaa varsinkin yhteisten tapahtumien kautta. Esimerkkinä mainittakoon kesäkuussa järjestettävät alumnisitsit, joista löytyy lisätietoa yllä olevasta linkistä.

Linkki KTTO:n nettisivuille kuin Facebook-ryhmäänkin löytyy valikosta oikealta.