Jäsenyys

Liity jäseneksi!

Jäseneksi voi liittyä jokainen Helsingin yliopiston kansantaloustieteestä tai taloustieteestä tutkinnon suorittanut henkilö. Yhdistys voi myös hyväksyä yhteisöjäseniä ja kunniajäseniä. Järjestön jäsenyys antaa mahdollisuuden

  • tavata vanhoja opiskelukavereita,
  • verkostoitua alan ihmisten kanssa,
  • osallistua järjestön järjestämiin seminaareihin, iltamiin yms.,
  • pitää yhteyttä nykyisiin opiskelijoihin.

Yhteydenpitoyhdistyksen jäsenistöön tapahtuu sähköpostilista kautta. Alumniyhdistyksen sähköpostilistalle kuuluu tällä hetkellä lähes 400 jäsentä. Yhdistyksen jäsenrekisterissä säilyminen on ollut uhattuna esim. työpaikan vaihdon yhteydessä, jos sähköpostiosoite muuttuu. Yhdistys toivookin, että sen jäsenet ja laitokselta valmistuvat huolehtisivat siitä, että heidän sähköpostiosoitteensa on laitoksen tiedossa myös työpaikan vaihtuessa.