Yhdistyksen tavoite

Alumnitoiminnan tarkoituksena on

  • ylläpitää ja vahvistaa Helsingin yliopiston kansantaloustieteen alumnien ja kansantaloustieteen oppiaineen välisiä suhteita,
  • seurata kansantaloustieteen oppiaineen toimintojen kehittymistä,
  • kehittää toimintamuotoja, jotka tukevat Helsingin yliopiston kansantaloustieteen oppiaineen toiminnan yleistavoitteita opetusta, tutkimusta ja yhteiskunnallista vaikuttamista harjoittavana yliopiston laitoksena,
  • vahvistaa alumien ja kansantaloustieteen opiskelijoiden välistä vuorovaikutusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

  • järjestää jäsenistölleen vuotuisia esitelmä-, seminaari-, ja puhetilaisuuksia.
  • tukea kansantaloustieteen oppiaineen ja sen tutkijoiden toimintoja
  • yhdistys voi myös vastaanottaa lahjoituksia.