Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja yhdeksän (9) muuta varsinaista jäsentä. Kaksi jäsentä pyritään valitsemaan kansantaloustieteen laitoksen virkasuhteeseen nimitettyjen professorien keskuudesta. Yhdistyksen sihteerinä toimii Pirjo Piepponen ja taloudenhoitajana Erkki Paarijoki. Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat tällä hetkellä:

Reino Hjerppe
Yhdistyksen puheenjohtaja
Professori, VATT (eläk.)
VTK 1965, M.A. 1968 (University of Rochester, USA), VTT 1975

 

 

Hertta Alava
Johtaja, kehittyvien markkinoiden rahastot
FIM Varainhoito Oy
VTM 1998

 

 

Seija Ilmakunnas
Johtaja, Palkansaajien tutkimuslaitos

 

Vesa Kanniainen
Professori, Helsingin yliopisto
LuK 1971, VTK 1971, VTL 1972, VTT 1976

 

 

 

 

Klaus Kultti
Professori, Helsingin yliopisto

 

Pekka Korpinen
Apulaiskaupunginjohtaja (eläk.), Helsinki
VTT 1981

 

 

Uki Lammi
Johtaja, riskienhallintapalvelut, Nordea Markets
VTM 1998

 

 

Jussi Mustonen
Johtaja, pääekonomisti
Talouspolitiikka, Elinkeinoelämän keskusliitto
VTL 1987

 

Matti Saarinen
Hallituksen puheenjohtaja, Kreab

 

H

 

Hanna Freystätter
Neuvonantaja, Suomen Pankki
VTT