Kurssikuvaus

Kohderyhmä:

Kurssi on tarkoitettu kaikkien Helsingin yliopiston tiedekuntien perustutkinto-opiskelijoille. Ympäristömuutoksen ja -politiikan opiskelijoille on 15 paikan kiintiö.

Aika ja paikka:

Kurssi järjestetään kahden viikon intensiiviopetuksena 5.5.-16.5. ma-to klo 9-16 sekä pe klo 10-15 Think Companyn tiloissa Viikin kampuksella.

Ennakkotiedot:

Kurssi ei vaadi ennakkotietoja. Osallistujilta edellytetään kiinnostusta ympäristöasioihin ja intoa projektityöskentelyyn yhdessä muiden opiskelijoiden ja yhteistyökumppanin kanssa.

Tavoite:

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia hyödyntää opiskelujen aikana oppimiansa tietoja ja taitoja ympäristöalan käytännön kysymysten parissa. Opiskelija tutustuu kurssin aikana yhteen ympäristöalan toimijaan ja saa kokemusta projektityöskentelystä. Lisäksi opiskelija oppii ryhmätyö-, työelämä- ja esiintymistaitoja.

Sisältö:

Kurssin osallistujat jaetaan pienryhmiin, joista jokainen saa oman yhteistyökumppanin. Opiskelijaryhmät pureutuvat kurssilla yhteistyökumppanin antamaan haasteeseen, joka liittyy heidän toimintaansa sivuaviin ympäristöalan polttaviin ongelmiin. Opiskelijat työstävät haastetta ryhmissä, ja ideoivat ja kehittävät siihen omaan osaamiseensa pohjautuvia ratkaisuehdotuksia. Yhteistyökumppanit ovat ympäristöalan järjestöjä, julkisia toimijoita sekä erilaisia yrityksiä.

Suoritus ja arviointi:

Läsnäolo ja kurssityöhön osallistuminen (ks. lisätiedot) sekä itsearviointi ja kurssipalaute.

Kurssista saatava opintopistemäärä on 4-5 op. Valinnaiseen laajempaan kurssisuoritukseen kuuluu englanninkielinen esitelmä ja posteri kurssityöstä kahden viikon intensiivikurssin päätyttyä, keskiviikkona 21.5.

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Kurssin voi sisällyttää Ympäristömuutos ja -politiikan pääaineopintoihin (aine- ja syventäviin opintoihin sisältyviin muihin oman pääaineen opintoihin taikka vapaasti valittaviin opintoihin) tai sivuainekokonaisuuden aineopintoihin (vapaasti valittavia YMP-opintoja). Lisäksi kurssilla on mahdollista korvata Ympäristöekonomian opintojakso YE6.7 Muita (4 op). Kurssin voi liittää myös Ympäristöalan monitieteiseen sivuaineeseen.

Lisätiedot:

Kurssi perustuu ryhmätyöhön ja yhdessä tekemiseen, joten kurssiaikoina 9-16 ei voi pääsääntöisesti olla poissa kurssilta. Itsenäisempi työvaihe ajoittuu ensimmäisen ja toisen viikon keskiviikkoon ja torstaihin (7.-8.5 ja 14.-15.5), jolloin ryhmät voivat suunnitella ajankäyttöään vapaammin.

Opintojakson vastuuopettaja on apulaisprofessori Sirkku Juhola, ja kurssin vetäjinä toimivat opetusavustajat Leena Helenius, Iida-Elina Kiminki ja Eevi Laukkonen. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Helsinki Think Companyn kanssa Viikin kampuksella.

Ilmoittautuminen:

WebOodissa kurssikoodilla 519089. Ilmoittautuminen on auki 20.4. asti.