Riemua ja ratkaisuja!

10317689_10154184096665165_69985839339274657_o

Kestävyyttä käytäntöön -kurssi on nyt saatu päätökseen! Kaksi kurssiviikkoa hujahtivat nopeasti ja lopputilaisuus oli menestys!

Paikalla oli paljon porukkaa niin yhteistyökumppaniemme organisaatioista kuin myös yliopistolta. Kaikki kuuntelivat tarkkaavaisina ryhmien toinen toistaan parempia pitchejä ja erityisesti ratkaisuja. Moni korosti sitä, kuinka kurssitiimeiltä sai tuoreita ja sen kuuluisan “boksin” ulkopuolisia ajatuksia. Lukekaapa tästä Skanskan kestävän kehityksen päällikön Kaisa Kekin kirjoitus: Miten opiskelijat voivat auttaa yrityksiä löytämään ratkaisuja ympäristöhaasteisiin.

Me kurssin vetäjät olemme innoissamme ja ylpeitä siitä, miten kurssitiimit työskentelivät läpi vaativan prosessin suuresta haasteesta kohti täysin toteuttamiskelpoista ratkaisukonseptia. Jokainen ryhmä onnistui yli odotusten ja kaikkia ratkaisuehdotuksia lähdetään viemään eteenpäin!

Me toivomme, että tieteidenvälistä ryhmätyötä jatketaan, yliopiston ja yhteiskunnan vuorovaikutus vain kasvaa, ja Helsingin yliopiston todella lahjakkaiden ja motivoituneiden opiskelijoiden intoa ja energiaa jatkossakin valjastetaan yhteistyöllä rakentamaan kestävämpää maailmaa!

Siinä meille kaikille tavoitetta kerrakseen.

tuuni1

Alla vielä jokaisen ryhmän haasteet (H), siitä työstämät visiolauseet (V) ja ratkaisut (R):

Tuuni ja Helsingin kaupungin ympäristökeskus

H: Miten saada kaupunkilaisia mukaan Helsingin kaupungin ilmastotoimiin?

V: Näyttämällä kaupunkilaisille, että he ovat osa ilmastonmuutoksen ratkaisua, voimme innostaa helsinkiläisiä toimimaan ja muuttamaan pinttyneitä käytösmalleja.

R: Kaupungilla on kunnianhimoinen tavoite tulla hiilineutraaliksi vuoteen 2050 mennessä. Kaupunkilaisten asenteet ovat kohdallaan ja tietoa ilmastonmuutoksesta on, mutta miten saada heidät tavoitettua ja ymmärtämään, että he ovat osa ratkaisua? Tuuni-työpajoilla tuodaan hajanainen tieto yhden katon alle kirjastoon ja innostetaan ihmisiä konkreettisen tekemisen kautta. Pääpaino työpajoissa on toiminnalla, koska asenteiden ja käyttäytymismallien muutos vaatii kokeilemista. Tuuni-pajoissa jalkautetaan kansalaisjärjestöjen asiantuntijuus kaupunkilaisten ulottuville: he voivat konkreettisesti opettaa kirjaston asiakkaille kuinka fiksataan fillari tai kasvatetaan yrttejä omalla parvekkeella. Helsingin Energia voisi tuoda energiasaneerausosaamisensa lähemmäs kansalaisia. HKY saa kirjastoista uuden väylän, jolla tavoittaa muutoin passiivisia ihmisiä. Ei jäädä odottamaan, että ihmiset yksinään tarttuvat toimeen, vaan tuodaan toiminta uuden keskustakirjaston hengessä ihmisten luokse.

IMG_1893

Kestävyyttä pohjoiseen ja Luonto-Liitto

H: Kuinka suojella susia Pohjois-Suomessa vaarantamatta samalla muuta luonnonsuojelutyötä alueella?

V: Tuomalla yhteen eri alojen nuoria edistämme hedelmällistä vuoropuhelua, jonka avulla on mahdollista ratkaista kestävän kehityksen ongelmia.

R: Yhteistyöllä luomme taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän Lapin!

Toimintapäivät kokoavat Lapin maisemiin nuoria eri aloilta. Mikä on tulevan poronhoitajan näkemys Lapin kestävään tulevaisuuteen, entä ympäristötieteilijän tai eräoppaan? Onko matkailuelinkeinosta Lapin veturiksi? Mikä on kaivostoiminnan rooli erämaissa? Entä millainen on saamelaiskulttuurin tulevaisuus?

Kenttäkurssihenkisessä tapahtumassa kestävän kehityksen kysymyksiä tarkastellaan monialaisissa työpajoissa asiantuntijoiden johdolla. Eri päivinä pureudutaan erilaisiin teemoihin. Työskentelyn lisäksi tapahtumaan kuuluu tietysti myös rentoa yhdessäoloa, esimerkiksi retkeilyn ja lähiruokaan keskittyvän kokkailun merkeissä. Opiskelijat voivat saada tapahtumasta suorituksen tutkintoonsa.

InKeRy – Innovatiivisen kehityksen ryhmä ja Helsingin yliopiston tila- ja kiinteistökeskus

H: Kuinka saada yliopistolaiset motivoitua entistä paremmin ehkäisemään jätteen syntyä yliopiston tiloissa sekä kierrättämään tehokkaammin?

V: Ihmisten käytännön tekoihin vaikuttamalla voidaan vähentää jätteiden syntyä ja tehostaa kierrätystä, jolloin vähennämme energian kulutusta, kasvihuonekaasupäästöjä ja lisäämme materiaalien uusiokäyttöä.

R: Ratkaisumme haasteeseen on kiertävä jätenäyttely! Näyttely kiertää yliopiston eri rakennuksien aulatiloissa aina viikon kerrallaan ja se on tarkoitus lanseerata orientoivalla viikolla tai viimeistään ympäristöviikolla. Jätenäyttelyssä olisi esillä erivärisiä läpinäkyviä jäteastioita, joiden tarkoituksena on saada ihmiset ajattelemaan jätteiden lajittelua. Jäteastioissa on värien lisäksi yleisesti tunnistettavat symbolit eri jätejakeille. Värikoodauksesta ja symboleista on jäteastioiden läheisyydessä infotaulu, josta löytyy tietoa mitä mihinkin väri-symboli yhdistelmällä merkittyyn jäteastiaan kuuluu. Infotauluissa olisi myös tilastollista ja numeerista tietoa yliopiston lajittelusta.

Näyttelyn yhteyteen rekrytoitaisiin kierrätysneuvojia joko ainejärjestöistä tai HENVIn Vihertiimistä. Heidän tehtäviinsä kuuluu vastata kaikkiin kierrätysaiheisiin kyselyihin sekä vetää leikkimielisiä kilpailuja, joiden tarkoituksena on osallistaa kävijöitä lajitteluun ja näin vaikuttaa heidän toimintaansa.

Näyttelyn yhteydessä vedetään myös Unisportin kanssa yhteistyössä kierrätysaiheista taukojumppaa – BodyRecyclingia. Jumpassa kaadettaisiin sekajäteastian sisältö lattialle ja se jumppaliikkein lajiteltaisiin uudelleen. Toisena mahdollisuutena käytettäisiin värikoodattuja palloja, jotka lajiteltaisiin kierrätysastoiden värikoodien mukaan.

IKRA  ja Suomen ympäristökeskus

H: Kuinka viestiä kestävän elämäntavan kokonaisuudesta ja miten juurruttaa se ihmisten arkeen?

V: Tuomalla esiin kestävän elämäntavan lyhyen aikavälin palkitsevuutta, yhä useammat suomalaiset muuttavat toimintaansa ympäristöystävällisemmäksi.

R: Ihmiset tekevät arjessaan pieniä ja hyviä tekoja, mutta heillä ei usein ole kokonaiskuvaa kestävästä elämäntavasta. Me ratkaisemme ongelman tavoittamalla ihmiset arkikiireiden keskeltä sosiaalisen median välityksellä. Keskitymme positiiviseen viestintään ja   yksilöllisyyteen. Viestimme on, että kestävä elämäntapa ei ole vain luopumista, vaan siitä on hyötyä yksilölle monella eri tavalla (esim. taloudellisesti, sosiaalisesti,  aikaa säästävästi). Käytämme bloggaajia viestinviejinä, koska he ovat samaistuttavia esikuvia, joiden sanomat tavoittavat kohdeyleisönsä. Järjestämme bloggaajille ”Kolme suurinta” –haastekampanjan (asuminen, liikkuminen, ruoka), jossa bloggaajat omalla esimerkillään välittävät monikasvoista kuvaa kestävän elämäntavan kokonaisuudesta ja haastavat muita mukaan. SYKE järjestää valituille bloggareille aloituskoulutuksen, jossa heille räätälöidään sopiva tapa muuttaa elämäntapaansa kestävämmäksi. Heidän apunaan toimii koko haastekuukauden ajan ympäristöalan opiskelijoista koostuva kestävyysvalmentajien joukko, joka tukee haastettuja   valintatilanteiden ongelmissa ja motivoinnissa. Projekti antaa tietoa kestävästä elämäntavasta monikasvoisesti, lähellä arkea ja kannustaa toimimaan.

Myötätuuli ja Element Power

H: Miten tuulivoimaa ja matkailua voidaan yhdistää niin, että se samalla lisää tuulivoiman hyväksyttävyyttä.

V: Tekemällä tuulivoima hyödylliseksi matkailuyrittäjille, saadaan vähennettyä heidän vastustustaan sitä kohtaan ja lisättyä uusiutuvan energian määrää Suomessa.

R: Olemme kehittäneet yhteistyöstrategia Myötätuulen, jonka ytimessä ovat Ajatusvoimala-työpajat. Heti kun hanke on julkistettu, ja ennen kun varsinaisia päätöksiä on tehty, Element Power perustaa paikkakunnalle Ajatusvoimalan, joka on kaikille kuntalaisille avoin, ja jonne kutsutaan lisäksi hankkeen avainhenkilöitä eri sidosryhmistä. Ajatusvoimala on joukko työpajoja, joiden sisältöä muokataan hankkeiden erityispiirteiden mukaan: työpajatarjottimelta valitaan hankekohtaisesti sopivat palaset. Tarjottimen eri palasia ovat esimerkiksi tuulivoiman hyödyntäminen osana kunnan brändiä sekä matkailuvalttina, sosiaalisten vaikutusten arviointi paikallisten näkökulmasta, yhdessä ideointi paikallisten mahdollisuuksista osaomistajuuteen tai muuhun taloudelliseen hyötymiseen tuulivoimasta ja niin edelleen. Yhteistyöstrategia Myötätuuli tuo Element Poweria lähemmäs paikallisia ja madaltaa paikallisten kynnystä osallistua prosessiin. Se tekee prosessin läpinäkyvämmäksi ja lisää luottamusta Element Poweriin paikallisten keskuudessa. Ratkaisu säästää myös kustannuksia, kun prosessi hoituu entistä nopeammin ja on helppo räätälöidä hankekohtaisesti.

Kyykky consulting ja Skanska

KC

H: Kuinka saada toimitusketjun ympäristötietoutta ja osaamista kasvatettua Suomessa?

V: Lisäämällä rakennusalan ympäristötietoutta ja motivaatiota kuljemme kohti kestävämpää yhteiskuntaa. Tiedon ja motivaation kautta toimintaan!

R: Innokumppani – kekseliäämpi rakentaja

Innokumppanit on konsepti ja ideakilpailu, jonka tarkoituksena on edistää Skanskan toimitusketjun ympäristövastuullisuutta. Rakentaminen aiheuttaa merkittäviä globaaleja ympäristöongelmia, ja ympäristölle haitallisesta ja huonolaatuisesta rakentamisesta kärsii koko Skanskan toimitusketju sekä rakennusten käyttäjät. Ideakilpailun tarkoituksena on löytää hyviä arjen ympäristökäytäntöjä Skanskan toimitusketjusta, ja nostaa niitä muiden alan toimijoiden tietoisuuteen. Hyvät ympäristökäytännöt voivat liittyä esimerkiksi energian säästämiseen, jätteiden vähentämiseen, kierrätykseen tai ympäristöasioista tiedottamiseen. Ilmiantamalla ideansa tai käytäntönsä Skanskalle voi alihankkija nousta Innokumppanuus-luokkaan. Innokumppanina alihankkija saa näkyvyyttä esimerkiksi Skanskan sidosryhmälehdessä, blogissa ja tapahtumissa. Lisäksi palkintona on Innokumppani-merkinnän saaminen Skanskan hankintarekisteriin, mikä antaa alihankkijalle kilpailuetua toimijoiden valinnassa projekteihin. Innokumppanit-konsepti auttaa konkretisoimaan Skanskan ympäristöarvoja ja osoittaa, että ympäristötekoja on mahdollista sisällyttää helposti arjen työtapoihin. Samalla se vie eteenpäin Skanskan tavoitetta nousta maailman parhaaksi yritykseksi vihreän rakentamisen alalla.