Kestävyyttä käytäntöön -kurssilla muodostunut tiimi voitti kansainvälisen Sustainergies Cup -ideakilpailun

Kestävyyttä käytäntöön -kurssilla muodostunut monitieteinen tiimi on voittanut kansainvälisen ideakilpailun Ruotsissa!

Sustainergies_12_pieni

Uutinen myös Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan sivuilla!

Ruotsalainen ympäristöalan opiskelijoita ja yrityksiä yhdistävä Sustainergies-verkosto järjesti jo viidettä kertaa kansainvälisen Sustainergies Cup -ideakilpailun, jossa opiskelijat haastetaan ratkomaan yritysten kestävyysongelmia. Tänä vuonna yhteistyökumppaneina olivat rakennusyhtiö NCC sekä Ruotsin valtion rautatieyhtiö SJ.

Tänä vuonna NCC:n sarjan voittivat Helsingin yliopistossa opiskelevat Wilhelm Ehrnrooth, Meeri Helminen, Lari Hokkanen ja Tyyra Linko kilpailuehdotuksellaan “Articipation – Constructing Future Communities”. Ehdotus oli vastaus haasteeseen, kuinka kehittää rakennustyömaita niin, että niistä koituisi hyötyä niin paikalliselle yhteisölle, yhteiskunnalle kuin ympäristölle.

Poikkitieteellisen ryhmän ehdotuksessa painotettiin rakennustyömaan ja sitä ympäröivän alueen asukkaiden välistä vuorovaikutusta ja viestintää rakennustyömaan koko elinkaaren aikana. Konseptin osa-alueet liittyvät muun muassa tehokkaaseen ja kohdennettuun sosiaalisen median käyttöön, paikallisiin kierrätysmahdollisuuksiin sekä taiteeseen. Ehdotuksen osa-alueet tukevat toisiaan, ovat toteuttamiskelpoisia ja kustannustehokkaita.

Raati, joka koostui muun muassa kumppaniyritysten ympäristöjohtajista, valitsi voittajan seuraavilla saatesanoilla:

“The winner of Sustainergies Cup 2014 set out to transform the traditional construction sites. This proposal embodies the “Pioneering Spirit” of NCC and can contribute to creating communities, both real and digital. The concept is elaborate and if implemented, it could create value during the construction process and beyond the finalization of the construction. This solution inspires both energy and joy that will foster positive relationships with people in proximity to NCC’s construction sites.”

Voittajatiimi muodostui viime toukokuussa yliopiston Kestävyyttä käytäntöön -projektikurssilla. Kahden viikon intensiivinen työskentely kurssilla tutustutti ympäristömuutoksen ja -politiikan, ympäristöekonomian ja yhteiskuntapolitiikan opiskelijat rakennusalan ympäristöongelmiin.

– Projektikurssi toimi kimmokkeena luovaan ongelmanratkaisuun ja tiimityöskentelyyn. Yhteinen projekti vahvisti uskoa siihen, että yliopistokoulutus luo edellytykset tiedonhakuun ja soveltamiseen aiemmin tuntemattomallakin osa-alueella, Meeri Helminen sanoo.

Koko tiimi korostaa monitieteisyyden ja ryhmätyötaitojen vahvistamisen merkitystä: luennoilla istuminen ja tenttikirjojen pänttääminen ei välttämättä vielä valmista työelämään.

– Kannustamme kaikkien alojen opiskelijoita lähtemään mukaan monitieteisille projektikursseille tai osallistumaan opiskelijakilpailuihin. Työelämässä näissä opitut taidot ovat varmasti arvokkaita, Tyyra Linko toteaa.

Kestävyyttä käytäntöön -kurssin fasilitaattorit Eevi, Iitu ja Leena onnittelevat voittajia mahtavasta konseptista, määrätietoisesta työstä koko viime kesän ja syksyn ajan sekä rohkeudesta lähteä kokeilemaan jotain ihan uutta!

Kestävyyttä käytäntöön -projektikurssi järjestetään taas 4. periodissa. Lisätietoja osoitteessa: https://blogs.helsinki.fi/sustainabilityinpractice/2015/02/18/kestavyytta-kaytantoon-projektikurssi-palaa-viikkiin-4-periodissa/