Kirjasto lyhyesti

Helsingin yliopiston kirjasto toimii yliopiston neljällä kampuksella ja verkossa.

Toimintaa johtaa ylikirjastonhoitaja Kimmo Tuominen. Johtokunnan puheenjohtajana toimii vararehtori Sari Lindblom.

Helsingin yliopiston kirjasto syntyi vuonna 2010, kun Helsingin yliopiston kampuskirjastot, tiedekuntakirjastot ja Opiskelijakirjasto liitettiin yhteen.

Kirjasto tarjoaa asiakkailleen kattavat monitieteiset painetut ja digitaaliset kokoelmat. Elektroniset aineistot ovat kaikkien asiakkaiden käytettävissä kirjastojen tiloissa ja yliopistolaisilla myös verkon kautta missä tahansa.

Pääkirjaston tiloissa toimii American Resource Center.

Meilahden kampuskirjasto toimii WHO:n tietopalvelukeskuksena ja Viikin kampuskirjasto FAO:n tietopalvelukeskuksena Suomessa.

Kirjaston käyttöoikeus on kaikilla ja lainausoikeus yli 15-vuotiailla pysyvästi Suomessa asuvilla henkilöillä.

Pääkirjoitus

Kirjasto ajassa ja yliopistossa

”Elämä alkaa niin hitaasti, ettei edes huomaa sen kuluvan”, lauletaan Pyhimyksen Aina ku Aira -biisin kertosäkeessä. Kun mittariin ilmestyy ”kaksviis plus”, myös Pyhimyksen rap-kappaleen puhuja havaitsee ajankulun nopeutumisen. Aika on suhteellista niin avaruudessa kuin ihmismielessäkin.

Helsingin yliopiston kirjasto alkoi toimia yhtenä organisaationa vuonna 2010 ja vuonna 2012 avasimme Helsingin yliopiston uuden pääkirjaston Kaisa-talossa. Vaikka kirjastollamme on pitkät juuret historiassa, kirjaston kehittäminen ja johtaminen yhtenä kokonaisuutena on yhä uusi asia, joka tuntuu tapahtuneen vasta eilen. Ensi vuonna olemme silti jo kymmenvuotiaita. Jatka lukemista ”Pääkirjoitus”

Avainlukuja

Helsingin yliopiston kirjaston vuosi 2018 tilastolukujen valossa kertoo trendien vahvistuvan. Elektronisten aineistojen latausmäärät kasvavat niin elektonisissa lehdissä, e-kirjoissa kuin opinnäytteissäkin. Painettujen kirjojen lainaus- ja lukumäärät ovat laskussa, sillä kirjaston tilamuutoksissa painettu kokoelma tekee tilaa yhä uusille, monimuotoisille oppimisen tiloille.

Jatka lukemista ”Avainlukuja”

Kirjasto opetuksessa

Kirjaston roolit yliopisto-opetuksessa laajenevat

Kirjasto tukee monin tavoin yliopisto-opettajien työtä ja opiskelijoiden oppimista. Viime vuosina toimintaa ovat ohjanneet avoimen tieteen ja oppimisympäristöjen digitalisaation edistämisen tavoitteet. Vuonna 2018 kirjaston opetuksen painopiste oli avoimessa verkko-opetuksessa, erityisesti tiedonhankinnan verkkokurssien kehittämisessä.

Jatka lukemista ”Kirjasto opetuksessa”

Vastuullista metriikkaa

Kirjaston työ luo pohjan tutkimuksen arvioinnille

Helsingin yliopiston kirjasto on ollut mukana Helsingin yliopiston tutkimuksen arvioinneissa siitä alkaen kun julkaisumetriikkaa alettiin käyttää arvioinnin osana vuosina 2010–2012. Arviointeja tehdään noin kuuden vuoden sykleissä, viimeisin vuosina 2018–2019. Kirjaston rooli on julkaisumetriikassa korostunut, sillä samalla kun tutkimuksen arvioinnin vetäjät vaihtuvat, kirjasto tuo työhön jatkuvuutta.

TUHAT-tietokanta, jota Helsingin yliopiston kirjasto ylläpitää, otettiin käyttöön aiemman arvioinnin yhteydessä. TUHATista saatuja julkaisutietoja hyödynnettäessä oli huomattu, että tiedoissa oli paljon täydennettävää. Arviointikierrosten välillä kirjastossa tehtiin puhdas julkaisutoiminnan arviointi, jossa tietokantaan liittyviä prosesseja hiottiin ja TUHAT-julkaisudataa täydennettiin.

Jatka lukemista ”Vastuullista metriikkaa”