Avainlukuja

Helsingin yliopiston kirjaston vuosi 2018 tilastolukujen valossa kertoo trendien vahvistuvan. Elektronisten aineistojen latausmäärät kasvavat niin elektonisissa lehdissä, e-kirjoissa kuin opinnäytteissäkin. Painettujen kirjojen lainaus- ja lukumäärät ovat laskussa, sillä kirjaston tilamuutoksissa painettu kokoelma tekee tilaa yhä uusille, monimuotoisille oppimisen tiloille.

Tämän kokonaisuuden tilastot on visualisoitu Infogram-työkalulla.
Tilastot ja visualisoinnit:
Päivi Lammi, tietoasiantuntija