About – Kuka?

About

I am a folklorist interested in historical oral traditions, local genres, performance, intertextuality, environment and sustainability, and specialised in Finnic runo-song tradition (Kalevalaic poetry, alliterative tetrametric poetry). I work as an Academy Research Fellow at the Finnish Literature Society. I lead the consortium FILTER (Formulaic intertextuality, thematic networks and poetic variation across regional cultures of Finnic oral poetry) creating computational approaches to historical folklore collections, and participate to the project Muted Muses of Oral Culture (MuMoc). Feeling home at Folklore studies of the University of Helsinki and at the Finnish Literature Society (SKS).

Research profile and publications:
https://researchportal.helsinki.fi/en/persons/kati-kallio

 

Kuka?

Olen menneistä suullisista perinteistä, paikallisista lajeista, esityksistä, intertekstuaalisuudesta, ympäristöstä ja kestävyyskysymyksistä kiinnostunut  folkloristi. Erityisalaani on kalevalamittainen runous eli runolaulu. Työskentelen akatemiatutkijana Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa ja johdan FILTER-konsortiohanketta, jossa etsimme keinoja käsitellä tietokoneavusteisesti koko suurta, monikielistä itämerensuomalaisen suullisen runon aineistoa. Olen mukana myös Suullisen perinteen mykistetyt muusat -hankkeessa (MuMoc). Koti-instituutioni ovat Helsingin yliopiston folkloristiikan oppiaine ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Tutkijaesittelyt suomeksi: www.finlit.fi/kati_kallio
https://researchportal.helsinki.fi/fi/persons/kati-kallio

 

E-mail: kati.kallio@finlit.fikati.kallio@helsinki.fi
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3673-1409
Twitter: https://twitter.com/katikallio_
Facebook: https://www.facebook.com/kati.kallio.52
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kati-kallio-12698290/