Publications

Scientific monographs

 

 

 

 

 

 • Kortti, Jukka: Ylioppilaslehden vuosisata (Arena of Intellegentsia. The Century of Ylioppilaslehti). Helsinki: Gaudeamus, 2013 (796 p.).
 • Kortti, Jukka: Näköradiosta digiboksiin: Televisio suomalaisten elämässä (From Visual Radio to Set-Top Box: Television in the Life of Finns). Helsinki: Gaudeamus, 2007 (421 p.)

 • Kortti, Jukka (Doctoral Thesis):Modernisaatiomurroksen kaupalliset merkit. 60-luvun suomalainen televisiomainonta (The Commercialised Signs of Modernisation. Finnish Television Advertising in the 1960s) Helsinki: SKS, 2003 (455 p.)

 

 

 

 

Edited volumes

 • Kortti, Jukka (ed.) ’Taiteellinen tutkimus’ (Artistic Reserach) Lähikuva 3/2013 (98 p.).

 

 

 

 

 

Other books related to research

 • Book: Kortti, Jukka 2001: 90 vuotta. Shellistä. Suomessa vuodesta 1911. (Ninety Years from Shell: The Business History of Shell Finland) Shell.

Peer-reviewed articles

Other scientific publications

  • Kortti, Jukka, ’Suomen tarina muuttuvassa historiakulttuurissa’ Suomen Historiallinen Seura, blogisarja 10.6.2021.
  • Ojanen, Mikko & Jukka Kortti, ’Kansainvälinen teknologian historian konferenssi ICOHTEC juhli 50-vuotista taivaltaan Saint-Étiennessä, Ranskassa 17.–21.7.2018’ (Report article on ICOHTEC Conference in Saint-Étienne 2018). Tekniikan Waiheita 36 (4) 2018: 83–91.
  • Kortti, Jukka, ’Elokuva ja elokuvakulttuuri Ylioppilaslehdessä sotien jälkeen’ (The Post-War Cinema and Cinema Culture in Ylioppilaslehti) in Noin seitsemännen taiteen poika – Kirjoituksia elokuvasta ja muista taiteista ed. Kimmo Laine, Hannu Salmi, Pari Nyyssönen & Jaakko Seppälä (Helsinki: Faros, 2017).
  • Kortti, Jukka, ’The Young Finns and the Finnish Parliamentary Reform of 1906’ Peterburgskii istoricheskii zhurnal 1 (13) 2017, 91-105.
  • Häti-Korkeila, Marjatta & Hanna Järvinen & Jukka Kortti & Riku Roihankorpi ’Johdanto’ in Näyttämö ja tutkimus 5. Teatteri ja media(t) Helsinki: TeaTS. 2014, pp. 6–11. http://www.teats.fi/TeaTS5.pdf
  • Kortti, Jukka ‘Finnish Television Theatre as Televisual Genre. Foreword for Ordet (1962)’ In Guerrini, Loretta (ed.) Ordet, Vol 1 Montreal: Concordia University (Offscreen) (forthcoming).
  • Kortti, Jukka, ’Taiteellinen tutkimus ja audiovisuaalinen kulttuuri’ Lähikuva 3/2013, 3-6.
  • Kortti, Jukka ’Historian käsittäminen, vertailu ja myytit’ Historiallinen aikakauskirja 2/2013, 235–239 .
  • Kortti, Jukka ’Ylioppilaslehti and Estonia Before World War II’ In Kari Alenius, Anita Honkala, Sinikka Wunsch (eds.) On the Eastern Edge of the Baltic Sea II. Borders and Integration in the History of the Fenno-Baltic Region Studica Historica Septentrionalia 58. Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys. Socieatas Historica Finlandiae Septentrionalis. Rovaniemi 2009, pp.105–121.
  • Kortti, Jukka 2008: ’Television Audiences, Media Ethnography and Oral History. How to Approach Finnish Television History through Reminiscences’ European Communication Research and Education Association (ECREA) 2nd European Communication Conference, Barcelona, cd-rom. November 28, 2008.
  • Heinonen, Visa & Kortti, Jukka & Pantzar, Mika 2003: ‘How Lifestyle Products Became Rooted in the Finnish Consumer Market – Domestication of Jeans, Chewing Gum, Sunglasses and Cigarettes’. In National Consumer Research Centre working papers 80/2003.
  • Heinonen, Visa & Kortti, Jukka & Pantzar, Mika 2003 ‘Americanization by Blue Jeans – Finnish Experiences During Cold War Era’. Sixth European Business History Association Annual Congress. EBHA 2002 Proceedings cd-rom June 2003.
  • Kortti, Jukka 2001: ‘The Beginning of Finnish TV Advertising.’ In Hansen, Flemming & Hansen, Lotte Yssing (eds.), Advertising Research in the Nordic Countries. Samfundslitteratur. Copenhagen 2001, pp. 119–126.
  • Kortti, Jukka 2001 ’Työmies ja Nortti. Suomalaisen tupakkamainonnan työmieskuva’ (‘The Image of a Workman in the Finnish Tobacco Advertising’) In Hannikainen, Matti & Salasuo, Mikko (eds.) Elämän muotoja. Koala-kustannus. Rauma 2001, pp.

Book reviews

 • Book review: ’Lama-ajan joutilaat miehet viihteessä.’ Noora Kallioniemi (2022) Armotonta menoa! Työttömät ja joutilaat miehet 1990-luvun lama-ajan suomalaisessa komediaviihteessä. Lähikuva 1/2023, 119–121.
 • Book review: ’Risto Uimonen, Hanna Rajalahti ja Ilpo Salonen
  (ed.), Täällä Lontoo – BBC:n suomalaistoimittajat idän ja lännen välisessä informaatiosodassa’, Historiallinen Aikakauskirja 4/2021: 475.
 • Book review: ’Kaarle Nordenstreng: The Rise and Fall of the International Organization of Journalists Based in Prague 1946–2016: Useful recollections Part III. Nordicom Review. Vol. 42 (2021): 162-164.
 • Book review: ’Screen Culture: A Global History. By Richard Butsch.’ Journal of Social History, Volume 54, Issue 2, Winter 2020, Pages 713–714.
 • Book review: ’Julkisen palvelun eetosta muuttuvissa mediamaisemissa’. Oinonen, Paavo: Vain parasta kansalaisille. Yleisradiotoiminta julkisena palveluna. Turku: Kulttuurihistorian seura ry, 2019. Agricola Suomen humanistiverkko July 1, 2019.
 • Book review:’Kampanjointia tupailloista Twitteriin’ Railo, Erkka; Niemi, Mari K.; Pitkänen, Ville & Ruohonen, Siri (2016). Kamppailu vallasta. Eduskuntavaalikampanjat 1945–2015. Jyväskylä: Docendo, 394 s.
 • Book review/essay: ‘Pörsti: Propaganda otti digiloikan’ Joonas Pörsti: Propagandan lumo. Sata vuotta mielten hallintaa. Teos, 2017. Politiikasta.fi 8.5.2017. http://politiikasta.fi/porsti-propaganda-otti-digiloikan/
 • Book review:Historialliset televisiosarjat analyysissä’ Jenni Hokka: Kakkoselta kaikelle kansalle. Kuulumisen politiikka YLE TV2:n arkirealistisissa sarjoissa. Tampere University Press 2014. Historiallinen Aikauskirja 1/2015, 116.
 • Book review: ’Nuoruuden kokemuksista’ Kaisa Vehkalahti & Leena Suurpää (toim.): Nuoruuden sukupolvet. Monitieteisiä näkökulmia nuoruuteen eilen ja tänään. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 152. 2014. Nuorisotutkimus 4/2014, 68–69.
 • Book review: ’Tukkijoella tapahtuu’ Pekka Kaarninen: ”Tukkijätkät ja moterni”. Tukkilaisuus, metsätyö ja metsäteollisuus suomalaisissa näytelmäelokuvissa. 2013. Historiallinen Aikakauskirja 2/2014, 242–244.
 • Book review: ’Hollywood ja suomalaisen elokuvan varhaisvuodet’ Jaakko Seppälä: Hollywood tulee Suomeen. Yhdysvalaisten elokuvien maahantuonti ja vastaanotto kaksikymmentäluvun Suomessa Helsinki: Helsingin yliopisto. Lähikuva 3/2013, 94–96.
 • Book review: ’Kaupallisuus tuli jäädäkseen’ Heikki Hellman: Koko illan ilo? Kolmoskanava ja television kaupallistuminen Suomessa. Helsinki: SKS 2012. Helsingin Sanomat 27.4.2012, C3.
 • Book review: ’Televisiota määrittelemässä’ Heidi Keinonen: Kamppailu yleistelevisiosta. TES-TV:n, Mainos-TV:n ja Tesvision merkitykset suomalaisessa televisiokulttuurissa 1956–64. Tampere: Tampere University Press, Media Studies Lähikuva 2/2011, 61–63.
 • Book review: ’Nainen, julkisuus ja sen muutokset’ Laura Saarenmaa: Intiimin äänet. Julkisuuskulttuurin muutos suomalaisissa ajanvietelehdissä 1961–1975 Tampere: Tampere University Press, Media Studies Lähikuva 1/2011, 62–64.
 • Book review: ‘Unohtunut spektaakkeli ja mediakulttuuriset kerrostumat’ Erkki Huhtamo: The Roll Medium. The Origins and Development of the Moving Panorama until the 1860s. Omakustanne, 2008. Agrigolan historiaverkon kirja-arvostelut 8.2.2009.
 • Book review: ’Tietokonevirusten genealogiaa’ Jussi Parikka: Digital Contagions. A Media Archeology of Computer Worms and Viruses. Turku 2007. Historiallinen aikakauskirja 1/2008.
 • Book review: Merja Sillanpää, Säännöstelty huvi – Suomalainen ravintola 1900-luvulla (The Finnish restaurant in the twentieth century). Bibliotheca Historica 72. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2002. Scandinavian Economic History Review. Volume 50. 3/2002. Kieli: englanti.
 • Book review:’Muistoja ja pamfletteja Kekkosen ajasta ja muustakin’ Hemànus, Pertti: Väärä vakaumus. Atena Kustannus: Keuruu 2002. Agricolan kirja-arvostelut. 6.11.2002.
 • Book review: ’Takaisin 1800-luvulle, mutta brändinä.’ Klein, Naomi, (suom. Liisa Laaksonen ja Maarit Tillman), No Logo: Tähtäimessä brändivaltiaat. WSOY Juva 2001. Työväentutkimus 2002.
 • Book review:’Apuja kuvatulvaan.’ Seppänen, Janne: Katseen voima. Kohti visuaalista lukutaitoa. Vastapaino: Tampere 2001. Agricolan kirja-arvostelut. 15.6.2001
 • Book review:’Pöllöpatruunan postuumimuistelmat.’ Onttonen, Markku: Pentti Hanski: Pöllön siivin. MTV:n vuodet 1955–1984. Otava: Keuruu 2001. Agricolan kirja-arvostelut. 18.5.2001.
 • Book review:’Uusi tekniikka ja uudet käyttäjät, mutta vanhat perustelut.’ Pantzar, Mika: Tulevaisuuden koti. Arjen tarpeita keksimässä. Otava 2000. Agricolan kirja-arvostelut 1.12.2000.
 • Book review:’Teatterin raskassarjalainen.’ Holmberg, Kalle: Vasen suora. Otava. Helsinki 1999. Työväentutkimus 2000.
 • Book review: ’Makroelitismistä minihistoriaan’ Peltonen, Matti: Mikrohistoriasta. Gaudeamus (Hanki ja jää): Helsinki 1999. Agricolan kirja-arvostelut. 21.1.2000.
 • Book review: Jari Sedegren, Filmi poikki…: Poliittinen elokuvasensuuri 1939–1947. [Political film censoship in Finland, 1939–1947.] Scandinavian Economic History Review vol XLVIII, no:1, 2000
 • Book review: ’Apuja arvoituksen ratkaisuun.’ Alasuutari, Pertti: Laadullinen tutkimus. Vastapaino: Jyväskylä 1999. Agricolan kirja-arvostelut. 1.3.2000
 • Book review:’Media ja maine.’ Karvonen, Erkki: Elämää mielikuvayhteiskunnassa. Imago ja maine menestystekijöinä myöhäismodernissa maailmassa. Gaudeamus. Helsinki 1999. Agricolan kirja-arvostelut 27.07.1999.
 • Book review: ’Mediamediamedia.’ Nieminen, Hannu & Saarikoski, Petri & Suominen, Jaakko (toim.): Uusi media ja arkielämä. Gummerus.1999. Agricolan kirja-arvostelut 14.4.1999.
 • Book review: ’Kuivauskaapista joulupöytään.’ Heinonen, Visa: Talonpoikainen etiikka ja kulutuksen henki. Kotitalousneuvonnasta kuluttajapolitiikkaan 1900-luvun Suomessa. Suomen historiallinen seura: Helsinki 1998. Agricolan kirja-arvostelut. 3.3.1999.
 • Book review: ’Muuttuva suomalainen älymystö.’ Alasuutari, Pertti & Ruuska, Petri (toim.): Elävänä Euroopassa. Muuttuva suomalainen identiteetti. Vastapaino. Tampere 1998. Agricolan kirja-arvostelut. 15.2.1999.
 • Book review: ’Fennomaniasta kettutyttöihin – suomalaisista yhteiskuntaliikkeistä.’ Ilmonen, Kaj & Siisiäinen Martti (toim.): Uudet ja vanhat liikkeet. Vastapaino. Tampere 1998. Agricolan kirja-arvostelut 4.12. 1998.

Other publications

Publications intended for professional communities

  • Column: ’Media, julkisuus ja suomettuminen’ (Media, the public sphere and Finlandisation) Agricolan tietosanomat, April 26, 2022.
  • Column: ’Mediautopiat tarvitsevat kaitsemista (Media utopias needs shepherding) Agricolan tietosanomat, January 26, 2021.
  • Article: ’Valtiotieteet tiedepolitiikan kohteena ja tekijänä’ (Social sciences as the object and the subject of higher education politics) Tieteessä tapahtuu 3/2020, 33-39.
  • Essay: ’Hullun vuoden myytit’ Yliopisto 9/2018.
  • Essay: Voimavarat ja menestyksen takeet’ Yliopisto 8/2017.
  • Article: ’Talous mediahistoriassa’ Tieteessä tapahtuu 2/2016, 3–8.
  • Essay: Somen esi-isät. Yliopisto 3/2016, 48–50.
  • Essay: ‘Juhlavuodet, sivistyneistö ja tarina’ Yliopisto. 3/2014, 44–45.
  • Article: ’Popin spektaakkelin kritiikki’ (The spectacle of pop) Niin & Näin. Filosofinen aikakauslehti, 1/2009, 105–107.
  • Article: ’Popin avainkokemukset’ (The formative experiences of pop) Niin & Näin. Filosofinen aikakauslehti, 1/2009, 68–71.
  • Article: ’Oleellisuuden ongelma’ (The problem of essential) Irtolainen 3/2009, 5.
  • Article: ’TV-nuoriso ei ole atomisoitunut’ (TV Youth is Not Atomised) The online journal Kommentti.fi. 19.9.2007.

Publications intended for the general public, linked to the applicant’s research

 • Letter to the editor: ’Median juoruilulla on poliittista merkitystä’ (Gossiping in the media matters in politics) Kanava 1/2024, 58.
 • Letter to the editor: ‘Vielä taistolaisten historiallisesta vertailusta’ (About historical comparison of Taistoist, once more) Kanava 6/2022.
 • Letter to the editor: ’Taistolaisia olisi parempia verrata AKS:ään’ (Taistoist movement should be compared to the Academic Karelian Society) Kanava 5/2022, 58–59.
 • Article: ’Kirjeitä kylmän sodan Suomesta’ (Letters from Cold War Finland) Kanava 5/2022, 23-27.
 • Column: ’Mediautopiat tarvitsevat kaitsemista- (Media utopias needs shepherding) Kaleva, January 20, 2021.
 • Letter to the editor: ‘Median haurastuminen on kohtalokasta’ (The perishing of media can be fatal) Helsingin Sanomat, January 16, 2021, C14.
 • Article: ’Dreyfusin hengessä Venäjää vastaan’ (In the spirit of Dreyfus against Russian Empire) Kanava 6/2020, 55-57.
 • Article: ‘Nykyinen rahoitusmalli rajoittaa tieteen vapautta’ (Current form of financing research restricts academic freedom) Vieraskynä. Helsingin Sanomat, March 23.3.2020
 • Letter to the editor: ’Pro gradu -töiden kriteereistä ei pidä tinkiä’ (No compromise on the criteria of master’s theses) Helsingin Sanomat, January 25, 2018.
 • Article: ’Käsitys itsenäisyydestä vain sotien kautta on myytti’ (Seeing independence only through wars is a myth) Kaleva December 6, 2017.
 • Article: ’A nation divided: bravado and broken dreams’ Essays on the Story of Independent Finland Helsinki: The National Museum of Finland, 2017, 47–52.
 • Article: ’Sports – a component of the national memory’ Essays on the Story of Independent Finland Helsinki: The National Museum of Finland, 2017, 119–125.
 • Article: ’Radical parliamentary reform lays foundation for democracy’ Essays on the Story of Independent Finland Helsinki: The National Museum of Finland, 2017, 33–38,
 • Article: ’Kahtiajakautuminen: uhoa ja tuhoutuneita unelmia’ (Polarization: blustering and crashed dreams) Esseitä itsenäisen Suomen tarinasta Helsinki: Kansallismuseo, 2017, 40–46.
 • Article: ’Urheilu – osa kansallista muistipankkia’ (Sports – the part of national memory bank) Esseitä itsenäisen Suomen tarinasta Helsinki: Kansallismuseo, 2017, 108–114.
 • Article: ’Radikaali eduskuntauudistus paaluttaa demokratiaa’ (The radical parliamentary reform constitutes democracy) Esseitä itsenäisen Suomen tarinasta Helsinki: Kansallismuseo, 2017, 28–34.
 • Column: ’Tieto, totuus ja työelämävalmiudet’ Kaleva February 2, 2017.
 • Column: ’Naisten äänioikeus nousi nyt historiallisesti esiin’ (Women suffragete and the politics of history) Kaleva 12.6.2016.
 • Article: ’Propagandan, sensuurin ja politiikan pitkä liitto’ (The long alliance of cencorship and politics) Kanava 3/2016, 28–37.
 • Column: ’Miksei televisio ole vielä kuollut’ (Why television is not dead yet) Uutistamo (http://www.uutistamo.fi/) 2/2015.
 • Comment: ’Formaatit televisiossa’ (On television formats) Kanava 6/2014, 57–58.
 • Article: ’Kaksipyöräisten ja niiden mainonnan historiaa Suomessa’ (on the history of bicycle advertising). In Kirsti Lehtomäki (ed.) Kahdella pyörällä. Mobilia – Car Museum 2013, 54–59.
 • Article (together with Jouko Aaltonen): ’Dokumenttielokuva muokkaa historiakulttuuria’ Kaleva 20.4.2013.
 • Article:’ ’Moderni automainonta’ (Modern Car Advertising). In Kirsti Lehtomäki (ed.) Autoja, autoja. Mobilia – Car Museum 2012.
 • Article: ‘Suomalainen älymystö: aina valmiina valtion palvelukseen’ (Finnish intelligentsia at goverment’s service) Kanava 2/2011, 10–14.
 • Article: ’Yle-keskusteluiden voittaja – me mediakuluttajat’ (About the national broadcasting company YLE and “we” as media consumers ) Kanava 9/2009.
 • Article: ’Vuosi 1968 oli myös mediahistoriallinen merkkipaalu’ (Year 1968 was also the milestone in media history) Kanava 4–5/2009.
 • Column: ’Ylen ja kaupallisten mediayhtiöiden kiistassa ainakin yksi voittaja’ (There is at least one winner in the YLE dispute) Kaleva (’Näin sen näin’) 6.4.2009
 • Column: ’Tieteen päivien seniorivyöry’ (The avalanche of senior citizens in the Science Forum) Kaleva (’Näin sen näin’) 20.1.2009.
 • Column: ’Hevimetallista ja avainkokemuksista’ (About heavy metal and formative experiences) Kaleva (’Näin sen näin’) 27.8.2008.
 • Column: ’Tuntematon, Saatana ja vuosi 1918’ (The Unknown Soldier, Satan and year 1918) Kaleva (’Näin sen näin’) 26.2.2008.
 • Article: ’Kielteinen kampanja herättelee omia’ (about negative campaigns in elections) Helsingin Sanomat (Vieraskynä) 8.3.2007.
 • Writer in Tapani Mauranen: Helkama! Sata vuotta mainontaa. (Helkama! Hundred Years of Advertising) Otava. Helsinki 2005.
 • Article: Kortti, Jukka 2004: ’Huomioita automainonnan historiasta ja lisälaitteista’ (’Observations of the History of the Car Advertising’) in the exhibition publication of the The Automobile and Road Museum Mobilia. Mobilia.
 • Column: ’Puhetta televisiosta’ (Talkin’ about TV) Kaleva (culture) 19.6.2006.
 • Column: ’Sähköinen tulisija pysyy lämpimänä’ (Electronic Hearth Remains Warm) The TV Season brochure of TV channel MTV3:n November 2005.
 • Article: ’Tuotesijoittelu muuttaa tv-mainontaa’ (Product Placement Changes TV Advertisint) Helsingin Sanomat Vieraskynä. 14.5.2005.
 • Article:       ’Elefantti liberaalikaupassa’ (Elephant in Liberal Store (about 2004 American Presidential Campaign) Voima 8/2004.
 • Article: ’Mainosmies syö taas pöydässäsi’ (Ad-man Eats at Your Table, Again) Nöjesguiden, 9/2004, 18-19.
 • Article: ’Tämän mainoksen olisin halunnut tehdä… (”This ad I could have done…” about Eisenhower Presidental Campaign 1952) Markkinointi & Mainonta, 21/2004, 23.

Book reviews:

 • Book review: ’Urheilu tarvitsee supertähtensä’ Alan Goldstein: Muhammed Ali. Ajatuskirjat 2008. Kaleva 10.11.2008, 14.
 • Book review: ’Terrorismin juuret syvällä: Miksi välivalta ja kauhu halutaan ulottaa tavallisiin ihmisiin’ Katriina Lehto: Ulrike Meinhof – Lähemmäs totuutta, ei todellisuutta. Ajatus Kustannus 2007 & Marja Härmänmaa ja Markku Mattila (toim.): Anarkismi, avantgarde, terrorismi. Gaudeamus 2007. Kaleva 6.1.2008.
 • Book review:’Tupakkabisnes kannattaa yhä’ Rauno Lahtinen: Savun lumo. Atena, Jyväskylä 2007. Kaleva 16.12.2007.
 • Book review: Mark Rowland: Opin kaiken tietämäni televisiosta: Filosofiaa sohvaperunoille. Ajatus kirjat 2007. Kaleva 5.7.2007.
 • Book review: Ben Kaila, Henrik Schütt, Risto Vuorimies: Ganes – Valokuvia Hurriganesista. Johnny Kniga Rumba /2006.
 • Book review:’Vaeltelua hameväen kulutuskatedraaleissa’ Kortelainen, Anna: Päivä naisten paratiisissa. WSOY 2005. Kaleva 30.11.2005.
 • Book review: ’Lestinheitosta lavealle tielle’ Nykänen, Harri – Sjöberg, Tom,
 • Rööperi – Rikoksen vuodet 1955–2005, Johnny Kniga. Helsinki 2005. Kaleva 9.10.2005.
 • Book review:’Mainonnan ruumiit’, Sarpavaara, Harri, Ruumiillisuus ja mainonta Tampereen yliopistopainon – Juvenens Print 2004. Markkinointi ja Mainonta, 20/2004, 22.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *