SUOMEN TARINAT. Historiakulttuuri, taide ja muuttuva kansalaisuus (The Narratives of Finland. Historical Culture, the Arts and Changing Nationality)

Hankkeen tavoitteena on tuottaa tieteellistä tietoa suomalaisen historiakulttuurin välittämistä narratiiveista sekä siitä, millaisia merkityksiä moninaistuva yhteiskunta niille asettaa. Hanke keskittyy etenkin historiakulttuurin esteettiseen puoleen – siihen, mikä on Suomen historian taiteellisen ilmaisun suhde institutionaaliseen ja toisaalta akateemiseen historiaan.

Tutkimuskohteena on Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlintaan liittyviä institutionaalisia tahoja: Suomen Kansallismuseon Suomen tarina -näyttely sekä valtioneuvoston Suomi100 -juhlavuosiprojektiin hyväksytyt ja siitä rahoitetut fiktio- ja dokumenttielokuvat.

Projektin tulokset kertovat, millaisena Suomi esitetään kansakuntana, yhteiskuntana ja sosiaalis-kulttuurisena tarinana niin monitieteisen tutkimuksen kuin taiteellisen ilmaisun keinoin. Projekti luo synteesinomaisen kokonaistulkinnan Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlaan liittyvistä historiakulttuurisista ja esteettisistä representaatioista.

Hankkeen ainutlaatuisuus juontuu sen ideasta lähestyä historiakulttuurin välittämiä narratiiveja taiteellisen esittämisen kautta ja tarkastella kansallisuutta moninaisuuden näkökulmasta. Kun suomalaisuuden merkityksiä avataan ja laajennetaan, voidaan Suomea ymmärtää paremmin tulevaisuudessa.

ENEMMÄN

The Narratives of Finland is a research project studying Finnish historical culture. We are interested in the processes through which the narratives of Finland have originated, how the contents of those narratives have been negotiated, and what kind of narrative of Finnishness is mediated to the public. The central theoretical concepts of the study are historical culture, narrative, museum agency, and cultural memory and the politics of memory.

MORE