Julkaisuja

 

 

“Accidental Traders – Finnish Tourists in the Soviet Union in the 1950s–1970s”. In Heinonen, Visa & Peltonen, Matti (eds.): Finnish Consumption. An Emerging Consumer Society between East and West. Finnish Literature Society 2013, 206-227. [Presentation by the publisher]

Lainatut, viivatut, tentityt. Ylioppilaskunnan kirjasto / Helsingin yliopiston opiskelijakirjasto 1858-2009. SKS, Helsinki 2011. [Teoksen esittely kustantajan sivulla] [Uutisjuttu Helsingin yliopiston sivulla]

Toiveena edullinen, käytännöllinen ja kaunis. Susann Vihma & co (toim.): Suomalainen muotoilu 2. Esineistä teollisuustuotteiksi. Weilin+Göös, Porvoo 2009.

Vihreä leski onnistui osallistumaan. Tuula Helne & Laura Kalliomaa-Puha (toim.): Filmi-Kela. Suomi-filmistä sosiaalipolitiikkaan. Kelan tutkimusosasto, Helsinki 2009. [Teoksen esittely]

Prison Experiences and Socialist Sculptures – Tourism and the Soviet Past in the Baltic States. Auvo Kostiainen & Taina Syrjämaa (eds). Touring the Past. Uses of History in Tourism. FUNTS, Savonlinna 2008.

Lankeemuksesta arkisiin irtiottoihin: Naisten humala valkokankaalla 1950- ja 1960-luvuilla. Lähikuva. Audiovisuaalisen kulttuurin tieteellinen aikakauslehti 4/2008.

Nostalginen 1950-luku kulttuurimarkkinoilla. Seppo Knuuttila & Ulla Piela (toim.): Menneisyys on toista maata. SKS, Helsinki 2007. [Teoksen esittely]

Suomalaisten naismatkailijoiden alkoholikokemuksia 1960- ja 1970-luvuilla. Matti Peltonen, Kaarina Kilpiö ja Hanna Kuusi (toim.): Alkoholin vuosisata. Suomalaisten alkoholiolojen käänteitä 1900-luvulla. SKS, Helsinki 2006. [Teoksen esittely]

Työväestö 1960- ja 1970-lukujen suomalaisessa elokuvassa. Matti Hannikainen (toim.): Työväestön rajat. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Tampere 2005.

Viinistä vapautta. Alkoholi, hallinta ja identiteetti 1960-luvun Suomessa.
[Väitöskirjan tiivistelmä]. Bibliotheca historica 82. SKS, Helsinki 2004. [Teoksen esittely]

Tuberkuloosin torjunta ja moderni kansalainen. Ilpo Helèn & Mikko Jauho (toim.) Kansalaisuus ja kansanterveys. Gaudeamus, Helsinki 2003, 33.  [Teoksen esittely]

The Green Widow. Feature Films in Social History. Sirpa Leppänen and Joel Kuortti (eds.): Inescapable Horizon. Culture and Context. Nykykulttuurin tutkimusyksikön julkaisuja 64, Jyväskylän yliopisto, Saarijärvi 2000, 203–223.

Työmiehen päiväkirja – luokka, sukupolvi ja menneisyyden taakka. Matti Peltonen, Vesa Kurkela & Visa Heinonen (toim.): Arkinen kumous. 60-luvun toinen kuva. SKS, Helsinki 2003, 361–376. [Teoksen esittely]

Sisarukset sodassa. Perheen selviytymisstrategioita sotavuosina. Riitta Oittinen ja Marjatta Rahikainen (toim.): Keulakuvia ja peränpitäjiä. Vanhan ja uuden yhteiskunnan rajalla. Suomen Historiallinen Seura, Vammala 2000, 347–65.

Kirjoituksia 150 vuotiaasta Opiskelijakirjastosta:

Viiden tiedekunnan kirjaston yhdistäminen – 1858 (Verkkari 02/08)

Toiveitten opiskelukirjasto – olohuone, luostari ja kohtaamispaikka (Verkkari 03/08)

Kaunokirjallisuus opiskelijoiden sivistäjänä (Verkkari 04/08)

Kesäloma myös Ylioppilaskunnan kirjastovirkailijoille (Verkkari 05/08)

Paasikiven morsian kirjastotyössä (Verkkari 06/08)

Englanninkielinen sanomalehti Ylioppilaskunnan lukusaliin? (Verkkari 07/08)

Vandalismia Ylioppilaskunnan kirjastossa (Verkkari 08/08)

Hyvä akateeminen oppikirja opettaa tieteellistä ajattelua (Verkkari 09/08)