Opetus

Magister Bonus – Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hyvän opettajan palkinto 2013

Valtiotieteellisen tiedekunnan hyvän opettajan palkinto 2007

Kurssiesittelyjä:

YK-261 Muutoksen ja menneisyyden tutkimus

YK-216 Sukupolvet, liikkuvuus ja eriarvoisuus

YK-114 Sukupuolten yhteiskunta

YMP-3404 Menneisyyden läsnäolo ja muistin politiikka

YMT-3501 Talous- ja sosiaalihistorian maisteripraktikum

Joidenkin aiempien kurssien kuvauksia:

Muistin politiikka -teemaseminaari

  • Teetkö tai suunnitteletko tutkimusta joka liittyy muistin politiikkaan: menneisyyden hallintaan, historiakulttuuriin, synkkä kulttuuriperintöön, vääryyksien hyvittämiseen, nostalgiaan tai kollektiiviseen muistiin? Teemaseminaari on tarkoitettu aihepiiristä gradua tai väitöskirjaa tekeville eri alojen maisteri- ja jatko-opiskelijoille sekä tutkijoille.

Berliini-ekskursio (5 op) ja DDR:n arki ja ostalgia ( 5op)

  • Berliini-ekskursio (2015, 2016 ja 2017, tulossa 2019)
  • DDR:n arki ja ostalgia -kurssilla perehdyttiin tutkimukseen sosialistisen kulutusyhteiskunnan arjesta 1950-80-luvuilla sekä ostalgiasta, edellisen muistelusta ja tuotteistamisesta rautaesiripun romahtamisen jälkeen. Kurssi toteutettiin pääosin opiskelijalähtöisesti: opiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat lähiopetuskerrat 3-4 hengen ryhmissä ennakko- ja tuntitehtävineen. Suoritukseen kuuluu myös yksilöllisiä kirjallisia tehtäviä.

Synkän historian turistit (5 op) 

  • Kurssilla analysoidaan erilaisia turisteja kiinnostavia, historian kipupisteitä esitteleviä kohteita: museoita tai muita paikkoja, jotka kertovat sodista, kansanmurhista, terrorista tai muista yhteiskunnallisista katastrofeista. Yhdessä pohditaan sitä, miten ja minkälaisin tarkoitusperin synkkää historiaa esitellään ja miksi se kiinnostaa yleisöä. Tavoitteena on ymmärtää erilaisia tapoja, joilla yhteiskunnat käsittelevät synkkää menneisyyttään ja aktiivisesti tuottavat omaa kollektiivista muistiaan.  Työtavat: luennot, artikkeliesittelyt, ryhmätyöt & esitelmät, loppuessee.

Väestö, politiikka ja kansalainen (5 op)

  • Kurssilla paneudutaan valtioiden huoleen väestön määrästä ja laadusta. Tarkastelun kohteena on väestö- ja perhepolitiikan erilaiset piirteet Euroopan eri maissa ja myös Suomessa 1800-luvun lopulta toiseen maailmansotaan. Tavoitteena on tuntea perheeseen ja väestöön liittyviä historiallisia muutosprosesseja sekä ymmärtää niiden kytkeytymistä sukupuolittuneen modernin kansalaisuuden syntyyn. Työtavat: luennot, artikkeliesittelyt, ryhmätyöt & esitelmät, loppuessee.

Etnisyys, luokka ja sukupuoli maailmantalouden suhdanteissa – teollisuusmetropolin 1900-luku (5 op)

  • Kurssin ideana on pohtia oppikirjoista tuttujen suurten yhteiskunnallisten prosessien ja ilmiöiden – taloudellisten, sosiaalisten ja poliittisten – yhteenkytkeytymistä paikallisella tasolla. Kurssilla tarkastellaan etnisten ryhmien, sukupuolten ja yhteiskuntaryhmien dynamiikkaa 1900-luvun Detroitissa, kasvavassa ja taantuvassa autoteollisuusmetropolissa. Tarkoituksena oli valottaa sitä, miten Detroitin historiassa – siitä esitetyissä tulkinnoissa – nivoutuivat toisiinsa muun muassa teollistuminen, maailmantalouden suhdanteet, siirtolaisuus ja etniset ryhmät, sukupuoli, luokka, toimeentulostrategiat, ammatillinen järjestäytyminen, kansalaisoikeudet, II maailmansota, kylmä sota, elintason nousu, autoistuminen, esikaupungistuminen, rodullinen eriytyminen ja postfordistinen desentralisaatio. Työtavat: luennot, artikkeliesittelyt, ryhmätyö: fiktiiviset elämäkerrat, loppuessee.