Selvitys: Yhteiskunnallisen muutoksen tieteenaloilta valmistuneet työelämässä

Yhteiskunnallisen muutoksen kandi- ja maisteriohjelma takaa korkealaatuisen VTM-tutkinnon, joka merkitsee akateemista asiantuntijuutta ja hyviä työelämävalmiuksia. Tutkinto on generalistinen, se ei johda suoraan mihinkään selkeästi määriteltyyn ammattiin, mutta tarjoaa vankan pohjan erilaisiin tehtäviin ja elinikäiseen oppimiseen.

Yhteiskunnallisen muutoksen tieteenaloilta valmistuneet sijoittuvat monentyyppisiin ja nopeasti muuttuviin asiantuntijatehtäviin, jotka vaativat laajojen kokonaisuuksien käsittelyä ja uuden tiedon joustavaa omaksumista ja tuottamista. Kokemus on osoittanut, että työnantajat arvostavat tällaista laaja-alaista asiantuntemusta. Maisterimme työskentelevät erilaisissa asiantuntijatehtävissä ministeriöissä, virastoissa, järjestöissä ja yrityksissä niin koti kuin ulkomaillakin. Myös toimittajina, tutkijoina, opetustehtävissä ja erilaisissa viestinnän alan tehtävissä on paljon meiltä valmistuneita.

Esimerkkejä talous- ja sosiaalihistoriasta valmistuneista työelämässä

Esimerkkejä poliittisesta historiasta valmistuneista työelämässä

Esimerkkejä sosiaali- ja kulttuuriantropologiasta valmistuneista työelämässä

Esimerkkejä kehitysmaatutkimuksesta valmistuneista työelämässä

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *