Språkteknologi i Helsingfors

Språkteknologi är ett tvärvetenskapligt forskningsområde. Ofta talar man också om datorlingvistik eller datalingvistik och NLP, som står för engelskans Natural Language Processing. Inom språkteknologin studerar vi metoder och utvecklar verktyg som gör det möjligt för datorer att hantera mänskligt språk (tal och skrift). Några kända tillämpningar är automatisk stavnings- och grammatikkontroll, maskinöversättning och automatisk taligenkänning.

Vid Helsingfors universitet har vi följande tyngdpunktsområden inom forskningen:

Läroämnet datalingvistik grundades inom Institutionen för allmän språkvetenskap år 1987, och det nuvarande namnet språkteknologi togs i bruk 1999. Vid omorganiseringen 2010 blev språkteknologin en del av institutionen för moderna språk och från och med 2018 ingår språkteknologi inom avdelningen för digital humaniora.

(c) Can Stock Photo / radiantskies