Studera språkteknologi

Språkteknologi är en knutpunkt för många olika områden och erbjuder mångsidiga möjligheter till specialisering. Ämnet kombinerar språkvetenskap, informationsteknologi, kognitionsvetenskap, talforskning, psykologi, översättningsvetenskap och till och med filosofi. I praktiken är det fråga om att skapa modeller för naturliga språk och automatisk behandling av språkliga data. Språkteknologin har skapat många nyttiga tekniska hjälpmedel, till exempel moduler för avstavning och språkgranskning i textbehandlingsprogram, elektroniska ordböcker och översättningsprogram, informationssökningstillämpningar och mobilteknologi.

Är du intresserad av språk och humanistiska ämnen, men också tekniskt eller matematiskt inriktad? Vet du inte vad du ska välja bland alla intressanta ämnen? Gillar du olika språk och roliga problemlösningsuppgifter? Om du svarade ja på åtminstone några av frågorna ovan, är studierna i språkteknologi något för dig.

Vid Helsingfors universitet kan du studera språkteknologi inom Kandidatprogrammet i språk (som en del av studieinriktningen för språkvetenskaper, det vill säga lingvistik) och inom Magisterprogrammet i språklig diversitet och digital humaniora (LingDig, tidigare LingDA). För närmare information om våra kurser, ta en titt på kurssidan. För våra LingDig-studenter finns det mera information i Moodle: LingDig student info.

Du kan bekanta dig med tidigare doktors- och magisteravhandlingar i språkteknologi. Det finns också färdiga förslag till ämnen för studentarbeten och en blankett för studenter som söker handledare.

Följande bild åskådliggör studiernas förlopp på kandidat- och magisternivå. Kolumnerna är undervisningsperioder och raderna är läsår, som inleds med höstterminen. Du kan klicka på bilden för att förstora den:

  • Gröna lådor motsvarar gemensamma kurser, på kandidatnivå för alla studerande inom inriktningen för språkvetenskaper och på magisternivå för alla studenter inom magisterprogrammet LingDig.
  • Blåa lådor är kurser i språkteknologi , antingen obligatoriska eller valfria kurser. Klarblå visar den tidpunkt som i första hand rekommenderas, men det finns andra möjligheter, vilket visas med hjälp av de blekblåa lådorna med bruten kantlinje.
  • Orange lådor visar ett urval av kurser i allmän språkvetenskap på kandidatnivå.
  • Gråa lådor visar några kurser som är gemensamma för hela kandidatprogrammet.

Språkteknologin är en del av Studieinriktningen för språkvetenskaper (tidigare lingvistik) inom Kandidatprogrammet i språk. Studerande som har gått igenom studieinriktningen för språkvetenskaper på kandidatnivå får automatiskt fortsätta studierna i LingDig, vårt magisterprogram, där de kan välja studieinriktningen för språkteknologi på magisternivå.

Under åren 2017–2019 hette vårt magisterprogram LingDA: Magisterprogrammet i språklig diversitet och digitala metoder. Från en språkteknologistuderandes synpunkt är det nya LingDig-programmet praktiskt taget samma som LingDA, men LingDig inbegriper två nya studieinriktningar, kognitionsvetenskap och digital humaniora, och kursutbudet är bredare.

Om du har inlett dina studier före 2017, ta reda på kursmotsvarigheter mellan kurser i det nya och gamla undervisningsprogrammet. Du kan också läsa hur modulstrukturerna såg ut före 2023.

Kandidatprogrammet i språk: Studieinriktningen för språkvetenskaper

För att studera språkteknologi på kandidatnivå ska du välja inriktningen för språkvetenskaper inom kandidatprogrammet för språk. Språkteknologistudierna är en del av studiehelheterna: KIK-LG100 Språkvetenskaper, grundstudier (30 studiepoäng) och KIK-LG200 Språkvetenskaper, ämnesstudier (40 studiepoäng). Dessa helheter innehåller förutom kurser i språkteknologi också kurser i allmän språkvetenskap och fonetik:

Magisterprogrammet i språklig diversitet och digital humaniora (LingDig): Studieinriktningen för språkteknologi

Om du vill specialisera dig på språkteknologi på magisternivå ska du välja studieinriktningen för språkteknologi i LingDig-programmet. Språkteknologistudierna ingår i studiehelheten LDA-T300 Språkteknologi, fördjupade studier som omfattar 90 studiepoäng:

Beroende på din bakgrund och dina intressen finns det många kurser att välja emellan och vi samarbetar med magisterprogrammet i data science.

Valfria studiehelheter för biämnesstuderande

Du kan också studera språkteknologi som en valbar studiehelhet i ett annat kandidat- eller magisterprogram.

De här valbara studiehelheterna innehåller språkteknologiska studier på kandidatnivå:

Genom att slutföra helheterna KIK-LG510 och KIK-LG500 får du rätt att fortsätta direkt till LingDig-magisterprogrammet från ditt kandidatprogram utan att delta i den årliga ansökningen och urvalsprocessen.

Vi erbjuder följande två helheter (moduler) på magisternivå:

Dessutom är det möjligt att anmäla sig till enskilda kurser om du har de nödvändiga förkunskaperna och det finns plats på kursen. Ta en titt på vårt aktuella kursutbud och kontakta vid behov Jörg Tiedemann eller Mathias Creutz (fornamn punkt efternamn snabel-a helsinki punkt fi) om du har vidare frågor.

Placering i arbetslivet

Språkteknologer arbetar inte endast i företag i den egna branschen utan ofta också i it-branschen, med översättningstjänster, i programvaruföretag, förlag eller telebranschen. Den mångsidiga utbildningen där humanism och teknologi förenas ger goda förutsättningar också för andra uppgifter, t.ex. för en karriär som programvaruföretagare. Observera att man inte får (ämnes)lärarbehörighet med språkteknologi som huvudämne.