Opiskele kieliteknologiaa

Kieliteknologia on useiden alojen solmukohta, joka tarjoaa monipuolisia suuntautumisvaihtoehtoja. Siinä yhdistyvät kielitiede, informaatioteknologia, kognitiotiede, puheentutkimus, psykologia, käännöstiede ja jopa filosofia. Käytännössä kyse on yleensä luonnollisen kielen mallintamisesta ja käsittelemisestä koneellisesti. Monet hyödylliset sovellukset kuten tekstinkäsittelyohjelmien tavutus- sekä oikolukumoduulit, elektroniset sanakirjat sekä käännösohjelmat, tiedonhakumenetelmät ja matkaviestinteknologia ovat kieliteknologian tuotteita.

Oletko kiinnostunut kielistä ja humanistisista aineista, mutta toisaalta suuntautunut myös teknisesti tai matemaattisesti? Etkö osaa valita kaikkien kiinnostavien alojen välillä? Pidätkö erilaisista kielistä ja hauskoista ongelmanratkaisutehtävistä? Mikäli vastasit myöntävästi edes osaan edellä esitetyistä kysymyksistä, kieliteknologia on juuri oikea valinta sinulle.

Helsingin yliopistossa voit opiskella kielteknologiaa Kielten kandiohjelmassa (osana Kielitieteiden, eli lingvistiikan opintosuuntaa) sekä Kielellisen diversiteetin ja digitaalisten ihmistieteiden maisteriohjelmassa (LingDig, aiemmin LingDA). Opetettavista kursseista saat lisätietoa kurssisivultamme. LingDig-opiskelijoillemme löytyy lisää tietoa Moodlesta: LingDig student info.

Voit tutustua kielitekologian oppiaineesta valmistuneiden väitöskirjoihin ja maisteritutkielmiin. Lisäksi löytyy valmiita ehdotuksia opiskelijatöiden aiheiksi sekä lomake opiskelijoille, jotka etsivät ohjaajaa.

Seuraava kuva havainnollistaa kieliteknologian opintojen kulkua kandi- ja maisteritasolla. Sarakkeet ovat opetusperiodeja ja rivit ovat lukuvuosia alkaen syyslukukaudesta. Voit klikata kuvaa suurentaaksesi sitä:

  • Vihreät laatikot vastaavat yhteisiä kursseja, kanditasolla kaikille kielitieteiden opintosuunnan opiskelijoille ja maisteritasolla kaikille LingDigin opiskelijoille.
  • Siniset laatikot ovat kielteknologian kursseja, osa pakollisia ja osa valinnaisia kursseja. Kirkkaansininen väri ilmoittaa ensisijaisesti ehdottamamme kurssin suoritusajankohdan, mutta muutkin ajankohdat ovat mahdollisia, kuten haaleansinisistä katkoviivalla reunustetuista laatikoista ilmenee.
  • Oranssit laatikot ovat valikoima kanditason yleisen kielitieteen kursseja.
  • Harmaat laatikot vastaavat muutamia kursseja, jotka ovat yhteisiä koko Kielten kandiohjelmalle.

Kieliteknologia on osa Kielitieteiden (aiemmin Lingvistiikan) opintosuuntaa Kielten kandiohjelmassa. Kanditason kielitieteiden opintosuunnan käyneet opiskelijat pääsevät automaattisesti jatkamaan opintojaan Kielellisen diversiteetin ja digitaalisten ihmistieteiden maisteriohjelmassa (LingDig), jossa voivat valita maisteritason kieliteknologian opintosuunnan.

Vuosina 2017–2019 maisteriohjelmamme kulki nimellä LingDA: Kielellisen diversiteetin ja digitaalisten menetelmien maisteriohjelma. Kieliteknologian opiskelijan kannalta uusittu LingDig-ohjelma on pääsääntöisesti sama kuin LingDA, mutta LingDigiin on lisätty kaksi uutta opintosuuntaa, kognitiotiede ja digitaaliset ihmistieteet, ja kurssivalikoima on laajempi.

Jos olet aloittanut opintosi ennen vuotta 2017, tutustu vanhan ja uuden opetusohjelman opintojaksojen vastaavuuksiin. Lisäksi voit lukea vuosina 2017 – 2022 voimassa olevista opintokokonaisuuksista.

Kielten kandiohjelma: Kielitieteiden opintosuunta

Opiskellaksesi kieliteknologiaa kanditasolla sinun pitää valita Kielten kandiohjelman kielitieteiden opintosuunta. Kieliteknologian opintosi kuuluvat seuraaviin kahteen opintokokaisuuteen: KIK-LG100 Kielitieteet, perusopinnot (30 opintopistettä) ja KIK-LG200 Kielitieteet, aineopinnot (40 opintopistettä). Nämä opintokokonaisuudet kattavat kieliteknologian lisäksi yleisen kielitieteen ja fonetiikan:

Kielellisen diversiteetin ja digitaalisten ihmistieteiden maisteriohjelma (LingDig): Kieliteknologian opintosuunta

Jos haluat erikoistua kieliteknologiaan maisteritasolla, sinun on valittava LingDig-ohjelman kieliteknologian opintosuunta. Kieliteknologian opinnot kuuluvat opintokokonaisuuteen LDA-T300 Kieliteknologia, syventävät opinnot, jonka laajuus on 90 opintopistettä.

Taustastasi ja kiinnostuksestasi riippuen on runsaasti opintojaksoja tarjolla, ja olemme yhteistyössä Datatieteen maisteriohjelman kanssa.

Valinnaiset opintokokonaisuudet sivuaineopiskelijoille

On myös mahdollista opiskella kieliteknologiaa vapaavalintaisena opintokokonaisuutena muissa kandi- ja maisteriohjelmissa.

Nämä valinnaiset kanditason opintokokonaisuudet sisältävät kieliteknologian opintoja:

Suorittamalla kokonaisuudet KIK-LG510 ja KIK-LG500 saat oikeuden jatkaa LingDig-maisteriohjelmaan suoraan kandiohjelmastasi ilman erillistä hakua.

Tarjoamme seuraavat kaksi valinnaista maisteritason opintokokonaisuutta (moduulia):

Lisäksi on tietenkin mahdollista ilmoittautua yksittäisille kursseille, jos esitietovaatimukset täyttyvät, ja kurssilla on tilaa. Katso kurssivalikoimaamme ja ota yhteyttä Jörg Tiedemanniin tai Mathias Creutziin (etunimi piste sukunimi ät helsinki piste fi), jos sinulla on kysyttävää.

Sijoittuminen työelämään

Kieliteknologit työllistyvät varsinaisten oman alan yritysten lisäksi yleensä esimerkiksi it-alalle, käännöspalveluihin, ohjelmistoyrityksiin, kustannusyhtiöihin tai telealalle. Monipuolinen humanismia ja teknologiaa yhdistävä koulutuspohja avaa kuitenkin ovia myös muualle, esimerkiksi ohjelmistoyrittäjän uralle. Huomionarvoista on se, että kieliteknologia ei pääaineena anna mahdollisuutta valmistua (aineen)opettajaksi.