Opintojaksojen vastaavuudet

Uusi ja vanha opetusohjelma: Mitkä vanhat ja uudet kieliteknologian kurssit vastaavat toisiaan?

Helsingin yliopistossa otetaan käyttöön uusi opetusohjelma syksystä 2017 lähtien. Tämä on osa niin kutsuttua Iso pyörä -uudistusta.

Jos olet kandiopiskelija, ja olet aloittanut opintosi ennen 2017, sinulla on oikeus (18.12.2020 asti) valmistua vanhasta kieliteknologian kandi- ja maisteriohjelmasta.

Jos olet maisteriopiskelija, ja olet aloittanut opintosi ennen 2017, sinulla on oikeus (18.12.2020 asti) valmistua vanhasta kieliteknologian maisteriohjelmasta.

Kandi- ja maisteriopiskelijat voivat niin halutessaan siirtyä uusiin opetusohjelmiin, joko ainoastaan uuteen masiteriohjelmaan tai sekä uuteen kandi- että maisteriohjelmaan. Jos et valmistu ennen siirtymäajan takarajaa (18.12.2020), sinun täytyy vaihtaa uuteen järjestelmään.

Olemme koonneet kaksi taulukkoa, jotka selventävät vanhojen ja uusien opintojaksojen vastaavuuksia kahdessa eri tilanteessa:

  1. Jos haluat jatkaa vanhan tutkintosäännön mukaan, valitse puuttuvat kurssisi näiden ohjeiden mukaisesti.
  2. Jos haluat siirtyä uuteen tutkintosääntöön, valitse puuttuvat kurssisi näiden ohjeiden mukaisesti.

Huomautus: Kurssilistamme on kattava vain kieliteknologia-kurssien osalta. Kannattaa ottaa selvää muistakin opintojaksoista, esim. yleisestä kielitieteestä tai fonetiikasta.