Kursmotsvarigheter

Det nya och gamla undervisningsprogrammet: Hur motsvarar nya och gamla kurser i språkteknologi varandra?

Ett nytt undervisningsprogram tas i bruk vid Helsingfors universitet från och med hösten 2017. Detta är en del av en större reform, som kallas Stora hjulet (”Iso pyörä” på finska).

Om du är kandidatstuderande och har inlett dina studier före 2017, har du rätt (ända till 18.12.2020) att slutföra dina studier enligt det gamla kandidat- och magisterprogrammet i språkteknologi.

Om du är magisterstuderande och har inlett dina studier före 2017, har du rätt (ända till 18.12.2020) att slutföra din examen enligt det gamla magisterprogrammet i språkteknologi.

Kandidat- och magisterstuderande kan övergå till de nya studieprogrammen om de så önskar, antingen enbart till det nya magisterprogrammet eller både kandidat- och magisterprogrammet. Om du inte hinner bli klar med dina studier före övergångstidens utgång (18.12.2020), måste du övergå till det nya systemet.

Vi har samlat ihop två tabeller (på finska) som klargör kursmotsvarigheterna i två skilda scenarier:

  1. Om du vill fortsätta i det gamla studieprogrammet, välj resten av dina kurser enligt anvisningarna i detta dokument.
  2. Om du vill gå över till det nya studieprogrammet, välj resten av dina kurser enligt anvisningarna i detta dokument.

Observera: Våra kurslistor är kompletta enbart vad gäller kurser i språkteknologi. Det lönar sig att ta reda på om kurser i andra ämnen också, till exempel allmän språkvetenskap och fonetik.