Kielentutkimuksen tohtorikoulutusverkosto Langnet 

Uutta: Toimikauden 2020–2023 alussa Langnetin koordinointi siirtyi Åbo Akademiin. Langnetin uutena johtajana aloitti Urpo Nikanne ja koordinaattorina Laura Ivaska. Verkkosivuja päivitetään helmikuu 2020 aikana.

Langnet on tohtorikoulutusverkosto, joka yhdistää kaikkien Suomen yliopistojen kielialojen yksiköt.

Langnetin tavoite on edistää kielentutkimusta ja alan jatkokoulutusta yli yliopistorajojen. Langnet luo yhteyksiä yliopistojen, tutkimuskeskusten ja yksittäisten tutkijoiden välille. Väitöskirjatutkijat pääsevät Langnetin kautta suoraan sisälle suomalaiseen kielentutkijayhteisöön. Langnetin toimintaan ovat tervetulleita osallistumaan kaikki kieliaineiden jatko-opiskelijat, ohjaajat ja muut tutkijat.

Langnetin toimintaa kaudella 2016–2019 rahoittavat  Koneen Säätiö ja Suomen Kulttuurirahasto.

Langnet – a network for doctoral programmes in language studies

Langnet is a network for doctoral programmes which aims to connect all Finnish universities and their language units.

The purpose of Langnet is to promote language research and postgraduate studies among universities. Langnet creates connections between universities, research centres and individual researchers. Langnet is a great way for doctoral researchers to access the Finnish communities in language studies. Langnet welcomes all postgraduates, supervisors and PhDs in language-related studies to join the network.

Langnet is supported by Kone Foundation and Finnish Cultural Foundation.

Langnet – ett nätverk för doktorandprogram inom språkforskning

Langnet är det finländska nätverket för doktorandprogram i språk. Nätverket för samman alla språkprogram vid de finska universiteten.

Langnets mål är att främja forskning och forskarstudier inom det språkvetenskapliga fältet oberoende av universitetsgränser. Langnet utgör en kontaktyta mellan universitet, forskningscenter och enskilda forskare. Genom Langnet kommer forskarstuderande direkt in i det finska språkforskarsamhället.

Alla forskarstuderande, handledare och redan disputerade forskare är välkomna att ta del i Langnets verksamhet.