Kielentutkimuksen tohtorikoulutusverkosto Langnet 

Langnet on tohtorikoulutusverkosto, joka yhdistää kaikkien Suomen yliopistojen kielialojen yksiköt.

Langnetin tavoite on edistää kielentutkimusta ja alan jatkokoulutusta yli yliopistorajojen. Langnet luo yhteyksiä yliopistojen, tutkimuskeskusten ja yksittäisten tutkijoiden välille. Väitöskirjatutkijat pääsevät Langnetin kautta suoraan sisälle suomalaiseen kielentutkijayhteisöön. Langnetin toimintaan ovat tervetulleita osallistumaan kaikki kieliaineiden väitöskirjatutkijat, ohjaajat ja muut tutkijat.

Langnetin toimintaa ovat rahoittaneet Koneen Säätiö ja Suomen Kulttuurirahasto.
Vuosina 2024–2027 Langnetia hallinnoidaan Tampereen yliopistosta käsin.

Lue lisää…

Langnet – a network for doctoral programmes in language studies

Langnet is a network for doctoral programmes which aims to connect all Finnish universities and their language units.

The purpose of Langnet is to promote language research and postgraduate studies among universities. Langnet creates connections between universities, research centres and individual researchers. Langnet is a great way for doctoral researchers to access the Finnish communities in language studies. Langnet welcomes all postgraduates, supervisors and PhDs in language-related studies to join the network.

Langnet has been supported by Kone Foundation and Finnish Cultural Foundation.
In 2024–2027 Langnet is administered from Tampere University.

Langnet – ett nätverk för doktorandprogram inom språkforskning

Langnet är det finländska nätverket för doktorandprogram i språk. Nätverket för samman alla språkprogram vid de finska universiteten.

Langnets mål är att främja forskning och forskarstudier inom det språkvetenskapliga fältet oberoende av universitetsgränser. Langnet utgör en kontaktyta mellan universitet, forskningscenter och enskilda forskare. Genom Langnet kommer forskarstuderande direkt in i det finska språkforskarsamhället. Alla forskarstuderande, handledare och redan disputerade forskare är välkomna att ta del i Langnets verksamhet.

Langnet stöds av Konestiftelsen och Suomen kulttuurirahasto.
I 2020–2023 administreras Langnet från Tampere University.

One thought on “Kielentutkimuksen tohtorikoulutusverkosto Langnet 

  1. Pingback: Löydä porukkasi: Tieteelliset verkostot ja yhdistykset - Nuoren tutkijan elämää

Comments are closed.