Verkosto / Network

Nykyisin Langnet-verkostoon kuuluvat seuraavat kielentutkimuksen tohtoriohjelmat ja humanististen alojen tohtoriohjelmat tai tohtorikoulut, joihin kielentutkimus sisältyy:

The Langnet network currently comprises the following language-related doctoral programmes as well as programmes and graduate schools in the humanities which incorporate research into language:

Nätverket

Sedan början av 2016 har följande doktorandprogram och doktorandskolor som gäller språkforskning och andra närliggande humanistiska vetenskaper ingått i nätverket:

  • Helslang (Helsingfors universitet)
  • Sosiaalisten ja kultuuristen kohtaamisten tohtoriohjelma (doktorandprogrammet kring sociala och kulturella möten, Östra Finlands universitet)
  • Kielten laitoksen tohtoriohjelma (doktorandprogrammet vid institutionen för språk, Jyväskylä universitet)
  • Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tohtoriohjelma (doktorandprogrammet vid centret för tillämpad språkvetenskap, Jyväskylä universitet)
  • HS-DP (Uleåborgs universitet)
  • Kielten tohtoriohjelma (doktorandprogrammet i språk, Tammerfors universitet)
  • Utuling (Åbo universitet)
  • Doktorandprogrammet i humaniora (Åbo Akademi)