Verkosto / Network

Nykyisin Langnet-verkostoon kuuluvat seuraavat kielentutkimuksen tohtoriohjelmat ja humanististen alojen tohtoriohjelmat tai tohtorikoulut, joihin kielentutkimus sisältyy:

Kielentutkimuksen tohtoriohjelma (HELSLANG) (Helsingin yliopisto)
Sosiaalisten ja kultuuristen kohtaamisten tohtoriohjelma (Itä-Suomen yliopisto)
Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen tohtoriohjelma (Jyväskylän yliopisto)
Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tohtoriohjelma (Jyväskylän yliopisto)
Ihmistieteiden tohtoriohjelma (HS-DP) (Oulun yliopisto)
Kielten tohtoriohjelma (Tampereen yliopisto)
Kieli- ja käännöstieteiden tohtoriohjelma Utuling (Turun yliopisto)
Doktorandprogrammet i humaniora (Åbo Akademi)

The Langnet network currently comprises the following language-related doctoral programmes as well as programmes and graduate schools in the humanities which incorporate research into language:

Doctoral Programme for Language Studies (HELSLANG) (University of Helsinki)
Doctoral Programme in Social and Cultural Encounters (University of Eastern Finland)
Doctoral Programme of the Department of Language and Communication Studies (University of Jyväskylä)
Doctoral Programme of the Centre for Applied Language Studies (University of Jyväskylä)
Human Sciences Doctoral Programme (HS-DP) (University of Oulu)
Doctoral Programme in Language Studies (University of Tampere)
Utuling, Doctoral Programme in Languages and Translation Studies (University of Turku)
Doctoral Programme in Art Subjects (Åbo Akademi)

Nätverket

Sedan början av 2016 har följande doktorandprogram och doktorandskolor som gäller språkforskning och andra närliggande humanistiska vetenskaper ingått i nätverket:

Helslang (Helsingfors universitet)
Sosiaalisten ja kultuuristen kohtaamisten tohtoriohjelma (doktorandprogrammet kring sociala och kulturella möten, Östra Finlands universitet)
Kielten laitoksen tohtoriohjelma (doktorandprogrammet vid institutionen för språk, Jyväskylä universitet)
Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tohtoriohjelma (doktorandprogrammet vid centret för tillämpad språkvetenskap, Jyväskylä universitet)
HS-DP (Uleåborgs universitet)
Kielten tohtoriohjelma (doktorandprogrammet i språk, Tammerfors universitet)
Utuling (Åbo universitet)
Doktorandprogrammet i humaniora (Åbo Akademi)