Verkosto / Network

Vuoden 2016 alusta alkaen Langnet-verkostoon kuuluvat seuraavat kielentutkimuksen tohtoriohjelmat ja humanististen alojen tohtoriohjelmat tai tohtorikoulut, joihin kielentutkimus sisältyy:

Helslang (Helsingin yliopisto)
Sosiaalisten ja kultuuristen kohtaamisten tohtoriohjelma (Itä-Suomen yliopisto)
Kielten laitoksen tohtoriohjelma (Jyväskylän yliopisto)
Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tohtoriohjelma (Jyväskylän yliopisto)
EUDA-DP (Oulun yliopisto)
Kielten tohtoriohjelma (Tampereen yliopisto)
Utuling (Turun yliopisto)
Doktorandprogrammet i humaniora (Åbo Akademi)

From the beginning of 2016 the Langnet network will comprise the following language-related doctoral programmes as well as programmes and graduate schools in the humanities which incorporate research into language:

Doctoral Programme for Language Studies (University of Helsinki)
Doctoral Programme in Social and Cultural Encounters (University of Eastern Finland)
?? (University of Jyväskylä)
?? (University of Jyväskylä)
EUDA-DP (University of Oulu)
Kielten tohtoriohjelma (University of Tampere) NOTE: in Finnish only
Utuling, Doctoral Programme in Languages and Translation Studies (University of Turku)
Doctoral Programme in Languages and Communication (University of Vaasa)
Doctoral Programmes in the Humanities (Åbo Akademi in Turku) NOTE webpage > research overall

Nätverket

Sedan början av 2016 har följande doktorandprogram och doktorandskolor som gäller språkforskning och andra närliggande humanistiska vetenskaper ingått i nätverket:

Helslang (Helsingfors universitet)
Sosiaalisten ja kultuuristen kohtaamisten tohtoriohjelma (doktorandprogrammet kring sociala och kulturella möten, Östra Finlands universitet)
Kielten laitoksen tohtoriohjelma (doktorandprogrammet vid institutionen för språk, Jyväskylä universitet)
Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tohtoriohjelma (doktorandprogrammet vid centret för tillämpad språkvetenskap, Jyväskylä universitet)
EUDA-DP (Uleåborgs universitet)
Kielten tohtoriohjelma (doktorandprogrammet i språk, Tammerfors universitet)
Utuling (Åbo universitet)
Kielten ja viestinnän tohtoriohjelma (doktorandprogrammet i språk och kommunikation, Vasa universitet)
Doktorandprogrammet i humaniora (Åbo Akademi)