Welcome to Langnet!

For a brief summary in English, please scroll down

Hyvä uusi väitöskirjantekijä,

tervetuloa aloittamaan kieliaineiden jatko-opintoja! Väitöskirjantekijänä kuulut oman yliopistosi tutkijakoulun tai tohtoriohjelman lisäksi myös Langnetiin. Tästä löydät tiivistettynä tietoa siitä, mikä Langnet on ja mitä se voi sinulle tarjota.

Langnet lyhyesti: Langnet on kotimainen kielentutkijoiden verkosto. Se yhdistää sekä ihmisiä että yksiköitä. Langnetin tavoite on edistää kielentutkimusta ja erityisesti tohtorikoulutusta. Väitöskirjatutkijat pääsevät Langnetin kautta suoraan sisälle suomalaiseen kielentutkijayhteisöön. Langnetin toimintaan ovat tervetulleita osallistumaan kaikki kieliaineiden jatko-opiskelijat, ohjaajat, muut tutkijat ja asiantuntijat.

Langnet ennen: Nykyisellä Langnetilla on vahvat juuret historiassa. Vuoteen 2015 asti Langnet oli arvostettu valtakunnallinen kieliaineiden tutkijakoulu, jossa työskenteli kerrallaan noin sata rahoitettua väitöskirjantekijää. Tulet varmasti kuulemaan muisteluita Langnetin kultaisista vuosista. Tohtorikoulutusuudistuksen ja paikallisten tutkijakoulujen muodostamisen jälkeen kielentutkijat halusivat säilyttää Langnetin yhteistyöverkostona. Langnetin tehtävät muuttuivat koulutuksen järjestämisestä tiedonvälitykseen ja yhteyksien luomiseen.

Langnetin toiminta: Pääosa Langnetin toiminnasta tapahtuu itseorganisoituvissa teemaryhmissä, jotka järjestävät esimerkiksi seminaareja tai lukupiirejä. Teemaryhmän kautta löydät samantyyppisistä aiheista kiinnostuneita ihmisiä muualtakin kuin omasta yliopistostasi. Tutustu ryhmien tietoihin, liity mukaan ja toimi aktiivisesti. Voit olla mukana useammassakin ryhmässä. Liittymisohjeet löydät ryhmien sivuilta. Mahdollisuuksien mukaan Langnet järjestää myös muuta toimintaa. Lisätietoja kotisivuilta.

Kotisivut: Langnetin kotisivuilta löydät monenlaista kielentutkimukseen liittyvää asiaa. Selaile sivut läpi. Tässä muutama asia, jotka ehdottomasti kannattaa huomata.

  • Tapahtumakalenteri. Tapahtumakalenterista löydät Suomessa järjestettäviä kielentutkijoita kiinnostavia tapahtumia. Langnetin sivuilla on myös linkkejä ulkomaisiin tapahtumakalentereihin.
  • Tutkijaseminaarilista. Tutkijaseminaarilistalle pyritään saamaan ajantasaiset tiedot kaikista eri yliopistoissa järjestettävistä tutkijaseminaarista. Listalta näet, millaisia väitöskirjoja tehdään missäkin yliopistossa juuri nyt.
  • Kursseja. Kurssien listalle pyritään saamaan ajantasaiset tiedot eri yliopistojen järjestämistä jatkotutkintoihin soveltuvista kursseista. Osa kursseista on verkkokursseja, ja osallistuminen mahdollista myös etänä. Järjestävän yliopiston opiskelijoilla voi olla joillekin kursseille etuajo-oikeus.

Tiedotus: Langnet on oiva väylä saada tietoa kielitieteen alan tapahtumista, koulutuksista, työpaikoista, väitöksistä, julkaisuista jne. Langnetissa on useita sähköpostilistoja, joista tärkein on langnet-kaikki(at)helsinki.fi. Liity sille, ohjeet löydät tästä.

Hallinto: Toimikaudella 2020–2023 Langnetin johtajana toimii professori Urpo Nikanne (Åbo Akademi) ja koordinaattorina FT Aino Liira. Johtoryhmässä on edustus kaikista kotimaisista yliopistoista, joissa voi tehdä kieliaineiden jatko-opintoja. Väitöskirjatutkijoiden edustajana johtoryhmässä toimivat Tuuli Ahonen (Itä-Suomen yliopisto) ja Tiina Eilittä (Oulun yliopisto). Langnetin toiminta perustuu toimintakäsikirjaan.

Yhteystiedot: Lisätietoja saat parhaiten sähköpostilla koordinaattorilta, aino.liira(at)abo.fi. Tarkemmat yhteystiedot löydät kotisivuilta.

 

***

Dear new PhD student in language studies,

You are warmly welcome to start your graduate studies! As a member of your own university’s graduate school you also belong to Langnet. This short info letter tells you what Langnet is and how you can benefit from it.

Langnet is a network for researchers in linguistics and language studies working in Finland. We also have affiliated researchers from abroad, who either work with the Finnish language or are of Finnish origin. With the special aim to promote graduate studies, Langnet connects both people and units. Langnet is a great way for doctoral researchers to stay connected with the community of linguistic scholars in Finland. Langnet welcomes all postgraduates, supervisors, PhDs and other specialists in language-related studies to join the network.

The main activities within the Langnet network are the self-organizing theme groups, coordinating seminars or study circles. Please find your own theme group and join in! Depending on funding opportunities, Langnet may also organize other activities. You’ll find information about these and other things on the Langnet homepage. Please note the event calendar and the lists of graduate seminars and courses.  If you wish to get information on interesting events, jobs, defences, publications etc., do join the langnet-kaikki(at)helsinki.fi list! You can find the instructions for joining here.

Being both national and international by nature, Langnet tries to balance between Finnish, Swedish and English. If you don’t find some info in English or if you struggle understanding messages written in Finnish or Swedish, please don’t hesitate to email the Langnet coordinator, aino.liira(at)abo.fi.