Lähde aktoriksi Langnetin mentorointiohjelmaan 2024! / Become an actor in Langnet’s mentoring program 2024!

Langnetin mentorointiohjelma käynnistyy jälleen!

Langnetin ryhmämentoroinnin taustaan, tarkoitukseen ja toimintaperiaatteisiin voit tutustua Langnetin nettisivuilla. Tutustu etukäteen myös lukuvuoden 2024–2025 mentoreihin.

Jos haluat aktoriksi eli mentoroitavaksi, ilmoittaudu mukaan tällä lomakkeella viimeistään pe 31.5.2024. Lomakkeessa sinua pyydetään kertomaan tilanteestasi ja siitä, mitä haluat mentoroinnilta. Kuvauksesi jaetaan mentoreiksi ilmoittautuneille.

Vuoden 2023 mentorointiohjelmasta saatujen kokemuksien perusteella vuonna 2024 kokeilemme uudenlaista aikataulua: Mentoreita etsittiin tammi-maaliskuussa, aktorit (eli mentoroitavat) voivat ilmoittautua mukaan 6.–31.5.2024. Ryhmät aloittavat toimintansa  yhteisessä aloitustapaamisessa perjantaina 16.8. klo 9.

Ryhmät pyörivät itsenäisesti lukuvuoden 2025 loppuun. Ryhmä sopii itse tapaamisajoista ja -tavoista. Myös aktorit voivat osallistua tapaamisten järjestämiseen ja aikojen sopimiseen. Osallistuminen ja ryhmissä käytävät keskustelut ovat luottamuksellisia.

Langnet järjestää tutustumistapaamisen lisäksi mentoreille ja aktoreille kaksi tapaamista: välitapaamisen joulukuussa 2024 sekä purkutapaamisen kesäkuussa 2025.

Mentorointiohjelma perustuu vapaaehtoistoimintaan; ohjelmaan osallistuminen ei ole maksullista eikä siitä makseta palkkiota. Kaikille aktoriksi ilmoittautuneille ei voida taata mentoria. Langnetilla ei nykyisessä taloustilanteessaan ole mahdollisuutta korvata mentorointitapaamisten matkakuluja.

Lisätietoja Langnetin koordinaattorilta (lotta.aarikka@abo.fi) sekä Langnetin nettisivuilta.

***

Langnet’s mentoring program starts again!

Please familiarize yourself with the background, purpose and operating principles of Langnet’s group mentoring on Langnet’s website. Also get to know the mentors of this academic year 2024–2025 program.

If you want to be an actor, i.e. a mentee, sign up using this form by Friday 31 May 2024. In the form, you are asked to tell us about your situation and what you want from mentoring. Your description will be shared with those who have signed up as mentors.

Based on the experiences gained from the 2023 mentoring program, in 2024 we will try a new kind of schedule: Mentors were sought in January-March, actors can sign up betwwen May 1st and 31rd. The groups start their activities in a joint kick-off meeting on Aug 16th (9 am to 12 pm).

The groups run independently until the end of the academic year. The group itself agrees on meeting times and methods. Actors can also participate in organizing meetings and arranging appointments. Participation and discussions in groups are confidential.

In addition to the kick-off meeting in August 16th, Langnet organizes two meetings for mentors and actors: an interim meeting in December 2024 and a feedback meeting in June 2025.

The mentoring program is based on volunteering; participation in the program is free of charge. Not everyone who registers as an actor can be guaranteed a mentor. In its current financial situation, Langnet does not have the possibility to reimburse travel expenses of mentoring meetings.

More information from Langnet’s coordinator (lotta.aarikka@abo.fi) and Langnet’s website.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *