Author Archives: Lotta Aarikka

Langnet-kuulumisia / Langnet news 5/2023

Tervehdys kaikki Suomen kielentutkijat! Olen koonnut tähän viestiin uusimmat Langnet-kuulumiset.

Hello all language researchers in Finland – for the English version of the latest Langnet news, please see below!

Tässä uutiskirjeessä:

 1. Tervetuloa Langnetin joulukouluun (pe 8.12.)!
 2. Langnetin teemaryhmien uutisia
 3. Langnetin yleiskokous 8.12. klo 15–16
 4. Yliopistojen ja SKY:n välinen yhteistyösopimus on allekirjoitettu ja Langnetin perustoiminta turvattu

* * **

1. Tervetuloa Langnetin joulukouluun (pe 8.12.)!

Langnetin joulukoulu järjestetään perjantaina 8.12. Zoomissa. Joulunkoulun teema on kielentutkimus ja monitieteisyys. Joulukoulun ohjelmaan voit tutustua Langnetin tapahtumakalenterissa.

Ilmoittautuminen tapahtumaan on nyt avautunut ja ilmoittautumislomake on avoinna 1.12. saakka. Joulukoulun osallistumislinkki (Zoom) lähetetään ilmoittautuneille maanantaina 4.12.

2. Langnetin teemaryhmien uutisia

Diskurssi-teemaryhmä:

 • Vapaamuotoinen tapaaminen Nordisco-konferenssissa 15.-17.11.2023: Tervetuloa Nordiscon yhteydessä järjestettävään teemaryhmän vapaamuotoiseen tapaamiseen torstaina 16.11.! Lisätietoja tapaamisesta on lähetetty teemaryhmän sähköpostilistan kautta lokakuun lopussa. 
 • Diskurssi-teemaryhmän seminaari 8.12.2023 joulukoulun yhteydessä: Teemaryhmä järjestää pienimuotoisen seminaarin joulukoulun yhteydessä 8.12. klo 8.30-10.00. Tutkijat Emmi Lahti ja Irina Herneaho Helsingin yliopistosta esittelevät tutkimusprojektinsa Kieli, konflikti ja kansalaisvaikuttaminen: ilmastoliikkeen diskursiiviset strategiat taustoja, aineistoja ja tämänhetkistä vaihetta. Lisäksi käymme tapaamisen aluksi lyhyen kuulumis- ja tutkimusaihekierroksen.

Kieli muuttuvassa yhteiskunnassa -teemaryhmä on saanut uuden vetäjän, joka haluaisi kovasti tutustua ryhmäläisiin. Lisäksi ryhmä kaipaa lisää jäseniä! Erityisesti toivomme mukaan väitöskirjatutkijoita mutta kaipaamme myös post-doceja ja pidemmälle ehtineitä tutkijoita. Mikäli käsittelet tutkimuksessasi jollakin tavalla kieltä yhteiskunnallisessa yhteydessä, toivomme että tulet mukaan postituslistallemme ja/tai joulukoulun tapaamiseen (pe 8.12. klo 9).

Kielioppi, semantiikka ja typologia (Kist) -teemaryhmä järjestää seminaarin perjantaina 1.12. Helsingin yliopistossa. Seminaarin voi osallistua tekstillä tai esitelmällä ja mukaan ovat tervetulleita niin väitöskirjatutkijat kuin ohjaajat ja post docit. Ilmoittaudu seminaariin viimeistään 14.11. lomakkeella. Lisäksi Kist jatkaa yhteisiä kirjoitusaamuja zoomissa tiistaina 21.11. ja keskiviikkona 13.12. klo 9–12. Ilmoittaudu etukäteen toisella lomakkeella, niin saat zoom-linkin. Lisätietoja voi kysyä Satu Keinäseltä (satu.keinanen@helsinki.fi).

Kirjoitusjärjestelmät-teemaryhmä järjestää loppuvuoden aikana kaksi hybriditapaamista (Helsinki ja Zoom). To 23.11. klo 14-16 tapaamme lukupiirin merkeissä ja pohdimme yhteisen lukemiston äärellä kirjakieltä ja sen tutkimusta. Pe 15.12. klo 12-16 heittäydymme termien pauloihin termityöpajassa. Tervetuloa mukaan, jos kirjoitettuun kieleen liittyvä terminologia ihastuttaa tai kummastuttaa tai Termipankki ja termityön käytäntö kiinnostaa! Muutoinkin toivotamme uudet osallistujat ilolla mukaan toimintaan ja sitä ideoimaan. Älä epäröi olla yhteydessä teemaryhmän koordinaattoriin Jennaan (jenna.sorjonen@helsinki.fi), jos haudot mielessäsi kysymyksiä tai mielit mukaan. Tiedotamme tulevista tapaamisista myös sähköpostilistalla, jolle voit liittyä teemaryhmän sivulta löytyvillä ohjeilla.

Käännöstiede, monikielisyys ja asiantuntijaviestintä -teemaryhmän vetovastuussa tapahtui muutos, ja Anne Turkia ja Tuuli Ahonen ovat suunnitelleet ohjelmaa loppuvuodelle. Lukupiiri kokoontuu kerran 9.11. kello 17 zoomissa. Linkki tapaamiseen ja käsiteltävään artikkeliin löytyvät ryhmän sivuilta. Siellä on myös tietoa, miten liittyä langnet-kaannostiede-sähköpostilistalle, jossa tiedotamme tapahtumista. Joulukoulun aamuna 8.12. järjestämme tutustumistilaisuuden, jossa jokainen pääsee kertomaan lyhyesti tutkimuksestaan. Lähetämme tästä lisätietoa myöhemmin. Tervetuloa!

Multimodaalisuus ja puhe vuorovaikutuksessa -teemaryhmän ensimmäinen datasessio pidettiin ke 1.11.2023 klo 14-16 Zoomissa. Kiitos aineiston esittelijöille ja osallistujille. Ryhmän jouluseminaari on tulossa joulukuussa. Voit vielä vaikuttaa aikatauluun vastaamalla Doodleen. Ryhmä myös kaipaa toista uutta vetäjää kesästä 2024 alkaen. Ota yhteyttä Minttuun (minttu.k.vanttinen@jyu.fi), jos olet kiinnostunut tehtävästä.

3. Langnetin yleiskokous 8.12. klo 15–16

Langnetin johtoryhmä, johtaja ja koordinaattori kutsuvat kaikki Langnet-yhteisön jäsenet Langnetin yleiskokoukseen perjantaina 8.12. klo 15–16 (Zoom, Langnetin joulukoulun yhteydessä). 

Yleiskokouksessa käsitellään Langnetin toimintakertomusluonnos 2023 sekä toimintasuunnitelmaluonnos 2024. Kokousmateriaalit toimitetaan langnet-kaikki-listalle marraskuun lopussa.

4. Yliopistojen ja SKY:n välinen yhteistyösopimus on allekirjoitettu ja Langnetin perustoiminta turvattu

Vuoden 2023 aikana Langnetin johtoryhmä, johtaja ja koordinaattori ovat neuvotelleet Langnet-yliopistojen hallinnon kanssa siitä, että Langnetin perustoimintaa rahoitetaan vuodesta 2024 alkaen yliopistojen jäsenmaksuilla.

Kesäkuussa laadittu Langnet-yliopistojen sekä Suomen kielitieteellisen yhdistyksen välinen yhteistyösopimus on nyt allekirjoitettu. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimuksessa määritellään yliopistokohtaiset jäsenmaksut, joilla kustannetaan Langnetin koordinaattorin palkkausta. Langnet jatkaa ulkoisen säätiörahoituksen hakua tapahtumiin ja muuhun toimintaan.

Mukavaa loppuvuotta kaikille!

*****

ENGLISH VERSION

In this newsletter:

 1. Welcome to Langnet Winter School (Fri 8 Dec)!
 2. News from Langnet’s theme groups
 3. Langnet’s general assembly 8 Dec from 3 pm to 4 pm
 4. The cooperation agreement between the Langnet-universities and SKY has been signed and the basic operations of Langnet have been secured

****

1. Welcome to Langnet Winter School (Fri 8 Dec)!

Langnet’s Winter school takes place on Friday 8 Dec In Zoom. The theme of the  Winter school is language research and multidisciplinarity. You can check the  Winter school program from Langnet’s event calendar.

Registration for the event is now open and the registration form is open until 30 Nov. The  Winter school participation link (Zoom) will be sent to those who have registered on Monday 4 December.

2. News from Langnet’s theme groups

Discourse theme group 

 • Let’s meet at Nordisco conference 15-17 November 2023: Welcome to the group’s informal meeting at Nordisco conference on Thursday 16 Nov! More information about the meeting has been sent via group’s mailing list at the end of October.
 • Discourse group’s seminar in Langnet Winter School on December 8, 2023: The theme group organizes a seminar in Langnet’s Winter School on 8th December 8:30-10:00. Researchers Emmi Lahti and Irina Herneaho (University of Helsinki) present their ongoing research project Kieli, konflikti ja kansalaisvaikuttaminen: ilmastoliikkeen diskursiiviset strategiat. There’s also time for questions and informal discussion.

Language in the changing society theme group  has a new leader, who would very much like to get to know the members of the group. In addition, the group needs more members! In particular, we hope to join doctoral researchers, but we also need post-docs and senior researchers. If you deal with language in a social context in your research, we hope you will join our mailing list and/or the Winter school meeting (Fri 8 December at 9 am).

Grammar, semantics and typology (Kist) theme group will organize a seminar on Friday December 1st at University of Helsinki. You can participate with a text or presentation, and supervisors and post docs are welcome to join as well. Register via link by November 14 at the latest. Additionally, Kist will continue morning writing sessions via zoom on Tuesday 21st of Nov and Wednesday 13th of Dec from 9 to 12. Register in advance so you will receive the zoom link. For more information, contact Satu Keinänen (satu.keinanen@helsinki.fi).

Writing systems theme group has two more merry meetings to come for the rest of the year, hybrid in Helsinki and Zoom. On Thu 23 Nov 2-4pm, we meet to discuss written language and its research based on a joint reading. On Fri 15 Dec 12-4pm, we will immerse ourselves in a terminology workshop to look into and develop writing systems related terminology in Tieteen termipankki, The Helsinki Term Bank for Arts and Sciences. We are always happy to gain new members to join our activities and present ideas for new ones! If you would like to join any of our meetings or have any questions, please don’t hesitate to contact the theme group coordinator Jenna (jenna.sorjonen@helsinki.fi). You can also join our mailing list by following the instructions on our group’s website.

Translation Studies, Multilingualism, and Professional Communication theme group had a change in the leader team, and Anne Turkia and Tuuli Ahonen have planned activities for the end of the year. The reading group has a meeting on zoom on Thursday Nov 9, 2023 at 5-6 pm. The link for the meeting and the article to be discussed can be found on the group’s webpage. There you can also find instructions for joining our langnet-kaannostiede mailing list where we advertise our events. In the morning of the Winter School 8 Dec, we have a get-to-know-each-other meeting where everybody gets to talk briefly about their research. More information will be sent later. Welcome!

Multimodality and talk in (inter)action: Our first data session was held on Wednesday 1st November. Thank you to the presenters and participants. Our Christmas seminar is also coming up in December. You can still have a say on the date by answering the Doodle poll. The theme group will also need a new co-host from the summer 2024 onwards. Contact Minttu (minttu.k.vanttinen@jyu.fi ) if you’re interested.

3. Langnet’s general assembly 8 Dec from 3 pm to 4 pm

Langnet’s executive team, head and coordinator invite all members of the Langnet community to Langnet’s general assembly on Friday 8 December from 3 pm to 4 pm (via Zoom, in connection with Langnet’s winter school).

At the meeting we will discuss Langnet’s action report 2023 (draft) and the action plan 2024 (draft). The meeting materials will be delivered to the langnet-kaikki-list at the end of November.

4. The cooperation agreement between the Langnet-universities and SKY has been signed and the basic operations of Langnet have been secured

During this year (2023), Langnet’s executive team, Head and coordinator have negotiated with the administration of Langnet universities that Langnet’s basic operations will be financed from 2024 with university membership fees.

The cooperation agreement between Langnet universities and the Linguistics Association of Finland (SKY) drawn up in June has now been signed. The contract is valid until further notice. The agreement defines university-specific membership fees, which cover the salary of Langnet’s coordinator. Langnet continues to seek external foundation funding for events and other activities.

Happy end of the year everyone!

Langnet-uutiskirje 4/2023 / Langnet news 4/2023

In English below

Tervehdys kaikki Suomen kielentutkijat! Olen koonnut tähän viestiin uusimmat Langnet-kuulumiset.

Hello all language researchers in Finland – for the English version of the latest Langnet news, please see below!

Tässä uutiskirjeessä:

 1. Ohjaaja: tutustuta ohjattavasi Langnetin toimintaan
 2. Väitöskirjatutkija: lähde vetämään Langnetin teemaryhmää
 3. Langnetin teemaryhmien uutisia
 4. Langnetin joulukoulu pe 8.12. Zoomissa – ehdota aihetta!

****

 1. Ohjaaja: tutustuta ohjattavasi Langnetin toimintaan!

Näin lukuvuoden alussa myös uudet väitöskirjatutkijat aloittavat tutkimustyönsä. On ensisijaisen tärkeää, että sekä uudet että vanhat väitöskirjatutkijat saavat tietoa Langnetista ja lähtevät mukaan toimintaan. 

Toivommekin, että kaikki Langnetin piirissä toimivat ohjaajat antavat tietoa Langnetista sekä uusille että vanhoille ohjattavilleen. Kätevimmin se käy ohjaamalla heidät Langnetin verkkosivujen Tervetuloa Langnetiin -osioon.

 1. Väitöskirjatutkija: lähde vetämään Langnetin teemaryhmää

Haluatko kohdata väitöskirjatutkijoita ja varttuneempia tutkijoita yli yliopistorajojen? Kiinnostaako sinua kartuttaa kokemusta esimerkiksi seminaarien järjestämisestä? Lähde Langnetin teemaryhmän vetäjäksi!

Langnetin verkkosivuilla on tietoa teemaryhmistä sekä niiden toimintaperiaatteista.

Uutta vastuullista väitöskirjatutkijaa etsivät seuraavat aktiiviset Langnetin teemaryhmät:

Vetovastuullisena väitöskirjatutkijana saat:

 • kontakteja ja kokemusta
 • järjestää juuri sellaista toimintaa, mihin itse haluaisit osallistua
 • tukea ja apua Langnetin koordinaattorilta
 • vetovastuuseen liittyvän osallistujatodistuksen, joka sisältää opintopistesuosituksen (2 op/vuosi)

Langnet hankkii teemaryhmien toimintaan myös rahoitusta. Jos kiinnostuit, voit olla yhteydessä Langnetin koordinaattoriin Lottaan (lotta.aarikka@abo.fi).

 1. Langnetin teemaryhmien uutisia

Kielioppi, semantiikka ja typologia (Kist) -teemaryhmä järjestää yhteisen kirjoitussession zoomin välityksellä myöhemmin syyskuussa. Varaa aikaa tärkeälle kirjoitustyöllesi ja tule kirjoittamaan muiden kanssa, moraalisen tuen ja sosiaalisen paineen avulla! Tarkempaa tiedotusta tulee sähköpostilistoille ja lisätietoja voi kysyä Satu Keinäseltä (satu.keinanen@helsinki.fi). Myöhemmälle syksylle on suunnitteilla tekstiseminaari. Kiitokset vielä kesäkoulun seminaarin osallistujille!

Kirjoitusjärjestelmät -teemaryhmä tapaa syksyllä kuukausittain vaihtuvien aiheiden parissa. Luvassa on erilaisia  näkökulmia kirjakieleen ja kirjoitusjärjestelmiin, esitelmiä, lukupiiritoimintaa ja termityötä. Tervetuloa mukaan ja ideoimaan toimintaa – liity teemaryhmän sähköpostilistalle (langnet-kirjoitusjarjestelmat@helsinki.fi) tai kysy lisätietoa teemaryhmän vetäjältä (jenna.sorjonen@helsinki.fi)! Tapaamiset järjestetään 22.9. klo 12-14, 23.11. klo 14-16 ja 15.12. klo 14-16 hybridinä Helsingissä ja Zoomissa.

Multimodaalisuus ja puhe vuorovaikutuksessa ja toiminnassa -teemaryhmä järjestää lukukauden lopulla seminaarin. Ikävä kyllä seminaari tullaan todennäköisesti järjestämään etänä, koska teemaryhmille ei tänä vuonna ole luvassa rahoitusta. Ilmoitamme seminaarista lähemmin MuMon sähköpostilistalla ja Facebook-ryhmässä.

Käännöstiede, monikielisyys ja asiantuntijaviestintä -teemaryhmä: Haluaisitko osallistua käännöstieteen väitöskirjatutkijoiden englanninkieliseen etälukupiiriin, jossa luemme jäsenten ehdottamia tieteellisiä artikkeleita? Ehdottaja esittelee artikkelin lyhyesti, mutta muuten keskustelu on vapaata. Jos kiinnostuit, käy vastamassa lyhyeen kyselyyn, jotta voimme valita parhaat mahdolliset ajat. Jos kiinnostuneita on tarpeeksi, ajat ja osallistumislinkit ilmoitetaan Käännös- ja monikielisyys -teemaryhmän sivuilla ja langnet-kaannostiede -sähköpostilistalla. Linkki kyselyyn tässä

 1. Langnetin joulukoulu perjantaina 8.12. Zoomissa – ehdota aihetta!

Langnetin joulukoulu järjestetään etätapahtumana perjantaina 8.12.

Oheisella lomakkeella voit ehdottaa joulukoululle aihetta tai puhujaa. Lomakkeella voit myös jättää yleisesti toiveitasi Langnetin toimintaan liittyen.

HYVÄÄ ALKANUTTA SYYSLUKUKAUTTA KAIKILLE!

****

ENGLISH VERSION

In this newsletter:

 1. Supervisor: welcome your PhD researchers to Langnet!
 2. Doctoral researcher: join and lead Langnet’s theme group
 3. News from Langnet’s theme groups
 4. Langnet Winter School Fri 8th Dec – suggest a topic!

****

 1. Supervisor: welcome your PhD researchers to Langnet!

At the beginning of the academic year also new doctoral researchers start their research work. It is of primary importance that both new and old doctoral researchers get information about Langnet and get involved.

We hope that all supervisors working within Langnet provide information about Langnet to both their new and old PhD researchers. The most convenient way is to direct them to the Welcome to Langnet -section of Langnet’s website.

 1. Doctoral researcher: join and lead Langnet’s theme group

Do you want to meet doctoral researchers and senior researchers across university borders? Are you interested in gaining experience in, for example, organizing seminars? Become the leader of Langnet’s theme group!

Langnet’s website has information about theme groups and their operating principles.

The following active Langnet theme groups are looking for a new responsible doctoral researcher:

As a leader of Langnet’s theme group, you get:

 • contacts and experience
 • to organize exactly the kind of activity you would like to participate in
 • support and help from the Langnet coordinator
 • certificate of participation for your responsibilities as a leader, which includes a credit recommendation (2 ECTS/year)

Langnet also applies for funding for the theme groups. If you are interested, you can contact Langnet’s coordinator Lotta (lotta.aarikka@abo.fi).

 1. News from Langnet’s theme groups

Grammar, semantics and typology (Kist) -theme group will organize a joint writing session via zoom later in September. Take some time for writing and join your peers for moral support and social pressure! More information coming soon on e-mail lists, or you can ask Satu Keinänen for details (satu.keinanen@helsinki.fi). For later autumn, there are plans for a text seminar. Thank you  to those who participated in the summer school text seminar!

Writing Systems -theme group meets monthly with varying topics related to written language and writing systems including presentations, reading circle and terminology work. You are welcome to join and ideate our future activities – join the group’s mailing list (langnet-kirjoitusjarjestelmat@helsinki.fi) or email the coordinator (jenna.sorjonen@helsinki.fi)! Meetings will be hybrid in Helsinki and Zoom on 22 September (12-2pm), 23 November (2-4pm) and 15 December (2-4pm).

Multimodality and Talk in (Inter)action -theme group is organising a seminar for the end of the term. Unfortunately, the seminar will probably have to be held online because of lack of funding for the theme groups this year. We will let you know more about the seminar via our mailing list and Facebook group.  

Translation Studies, Multilingualism, and Professional Communication -theme group: Would you like to join an online translation studies reading group where doctoral researchers suggest published research papers that we read together? The one who suggested the article introduces it briefly, but there is no other structure to the discussion. If you are interested, answer a short survey so that we can choose the best dates. If there are enough people interested in joining, the dates and the links for the meetings will be posted on theme group webpage and on the langnet-kaannostiede mailing list. Link to the survey.

 1. Langnet Winter School Fri 8th Dec in Zoom – suggest a topic!

Langnet’s Christmas school is organized as a remote event in Zoom on friday 8th Dec.

You can use this form to suggest a topic or speaker for the Christmas school. You can also use the form to leave your general wishes regarding Langnet’s operations.

HAPPY START OF THE FALL SEMESTER TO EVERYONE!

Langnet-kuulumisia 3/2023 / Langnet news 3/2023

Tervehdys kaikki Suomen kielentutkijat! Olen koonnut tähän uutiskirjeeseen uusimmat Langnet-kuulumiset.

Hello all language researchers in Finland – for the English version of the latest Langnet news, please see below!

Tässä uutiskirjeessä:

 1. Langnetin uusi johtaja on Maija Hirvonen
 2. Ilmoittaudu Langnetin kesäkouluun 21.–22.8.2023, ÅA & Zoom
 3. Langnetin teemaryhmien uutisia
 4. Kuulumisia Langnetin yleiskokouksesta 25.5.2023

****

 1. Langnetin uusi johtaja on Maija Hirvonen

Langnetin johtajan Urpo Nikanteen (ÅA) kausi päättyy vuoden 2023 lopussa. Langnetin uusi johtaja valittiin Langnetin yleiskokouksessa Oulun kielitieteenpäivillä 25.5.2023. Langnetin uudeksi johtajaksi kaudelle 2024–2027 valittiin Maija Hirvonen Tampereen yliopistosta.

 1. Ilmoittaudu Langnetin kesäkouluun 21.–22.8.2023, ÅA

Langnetin kesäkoulu 2023 järjestetään 21.–22.8. Åbo Akademissa (Aurum, Argentum) ja Zoomissa. Kesäkoulun teema on kielifilosofia ja tutkimushistoria. Kesäkoulun toisena päivänä (22.8.) Langnetin teemaryhmät järjestävät omia seminaarejaan. Kesäkoulun ohjelmaan voit tutustua täällä.

Ilmoittautuminen kesäkouluun on nyt avoinna ja sulkeutuu perjantaina 30.6. Ilmoittautua voit tämän lomakkeen kautta.

Ennakkotehtävät toimitetaan ilmoittautuneille sähköpostitse viimeistään to 3.8. ja ne tulee palauttaa pe 11.8. mennessä. Ilmoittautuneet, jotka ovat tehneet ennakkotehtävät ja osallistuneet kesäkouluun, saavat Langnetin kordinaattorilta syyskuussa osallistujatodistuksen, jossa on opintopistesuositus (1 op). Kesäkouluun voi osallistua myös ilman ilmoittautumista.

 1. Langnetin teemaryhmien uutisia

Historiallinen kielentutkimus, vanhat kirjakielet ja tekstit -teemaryhmä: Ryhmä etsii väitöskirjatutkijoita uusiksi vastuujäseniksi vetämään ryhmän toimintaa. Oletko se sinä? Ilmianna itsesi Idalle (idwira@utu.fi) tai Johannalle (jktras@utu.fi)! Lisäksi teemaryhmä järjestää Langnetin kesäkoulun yhteydessä 22.8. klo 9–15 kirjoitus-/tutkimustyöpajan, johon voi osallistua paikan päällä Turussa tai etänä Zoomissa. Työpajassa jokainen työstää omaa projektiaan 45 minuutin pätkissä, joiden välissä pidetään yhteiset tauot. Työpajan alussa jokainen asettaa tavoitteen työskentelylleen ja päivän lopuksi käydään yhdessä läpi, miten tavoitteet on saavutettu. Hyvää kesää kaikille ja nähdään kesäkoulussa!

Kieli muuttuvassa yhteiskunnassa -teemaryhmä etsii väitöskirjatutkijoita vetämään ryhmän toimintaa. Voisitko se olla sinä?! Ilmianna itsesi Päiville (paivi.i.iikkanen@jyu.fi), mikäli mielenkiintoinen pesti ja tutustuminen muihin saman aihepiirin tutkijoihin kiinnostaa!

Kielioppi, semantiikka ja typologia (Kist) -teemaryhmä järjestää seminaarin kesäkoulun yhteydessä 22.8. Seminaariin voi osallistua tekstillä tai esitelmällä sekä pelkästään kuuntelijana ja kommentoijana. Tervetuloa joko paikan päälle Turkuun tai etänä Zoomiin! Lisäksi teemaryhmään etsitään lisää vetäjiä. Lisätietoja: satu.keinanen@helsinki.fi.

Kirjallisuus ja kieli -teemaryhmä etsii yhtä tai kahta väitöskirjatutkijaa vetämään ryhmää. Mahdollisuus tehdä omannäköistä toimintaa institutionaalisen toimijan tuella sekä tutustua muihin kirjallisuuden ja kielen parissa työskenteleviin tutkijoihin. Lisätietoja: hanne.juntunen@tuni.fi tai meeria.vesala@abo.fi

Kirjoitusjärjestelmät -teemaryhmä järjestää kesäkoulun yhteydessä 22.8. etäseminaarin, joka tarjoaa mahdollisuuden omasta tutkimuksesta kertomiseen, muiden tutkimukseen tutustumiseen, vertaistukeen ja vapaaseen keskusteluun kirjoitusjärjestelmien maailmasta sekä teemaryhmän syksyn toimintamuodoista. Syyslukukaudella tapaamme noin kerran kuussa vaihtelevien teemojen parissa. Tervetuloa mukaan! Kysyttävää? Ole rohkeasti yhteydessä: jenna.sorjonen@helsinki.fi.

Multimodaalisuus ja puhe vuorovaikutuksessa ja toiminnassa -teemaryhmä:  Kiitos kaikille Kevätseminaariin 8.5.2023 osallistuneille lämminhenkisestä keskustelusta. Erityiskiitos postdoceille ja mentoreille, jotka mm. kertoivat vinkkejä ja kokemuksia julkaisemiseen liittyen. Tulossa on kysely, jolla kartoitamme toiveita ja ideoita ryhmän jatkotoimintaan liittyen. Tapaamme Langnetin kesäkoulun yhteydessä 22.8. etänä sekä syksyllä lähiseminaarissa. Sitä ennen hyvää kesää!

 1. Kuulumisia Langnetin yleiskokouksesta 25.5.2023

Langnetin väitöskirjatutkijoiden, post doc -tutkijoiden ja ohjaajien yhteinen yleiskokous järjestettiin Oulun yliopiston XLIX Kielitieteen päivien yhteydessä torstaina 25.5. klo 16.45–18.15 (Lasaretti, Puisto). Kokoukseen pystyi osallistumaan myös etänä.

Langnetin uuden johtajan valinnan lisäksi kokouksessa käsiteltiin ajankohtaisia kuulumisia. Kuulumisdioihin sekä yleiskokouksen muistioon voit tutustua Langnetin verkkosivuilla.

Kokouksessa valittiin myös väitöskirjatutkijoiden edustaja Langnetin johtoryhmään kaudelle 2024–2027. Valituksi tuli Jenna Sorjonen Helsingin yliopistosta.

Yleiskokoukseen tai muissa Langnetiin liittyvissä kysymyksissä voitte olla tarvittaessa yhteydessä verkoston koordinaattoriin Lotta Aarikka (lotta.aarikka@abo.fi) tai johtajaan Urpo Nikanteeseen (urpo.nikanne@abo.fi).

AURINKOISTA KESÄÄ KAIKILLE!

****

ENGLISH VERSION

In this newsletter:

 1. New Head of Langnet: Maija Hirvonen
 2. Langnet Summer School 2023 21st–22nd August (Åbo Akademi & Zoom)
 3. News from Langnet’s theme groups
 4. News from the General Assembly of Langnet

****

 1. New Head of Langnet: Maija Hirvonen

The term of Langnet’s Head Urpo Nikanne (ÅA) ends at the end of 2023. Langnet’s new Head for the period 2024–2027 has been elected at Langnet’s general assembly at the XLIX Finnish Conference of Linguistics in Oulu in May 2023. Maija Hirvonen from the University of Tampere was elected as Langnet’s new Head for the period 2024–2027.

 1. Langnet Summer School 2023 21st–22nd August (Åbo Akademi & Zoom)

Langnet’s summer school 2023 will take place at Åbo Akademi from 21 to 22 August. The program on Monday 21st Aug will be organized in Finnish, but part of the theme group seminars on 22nd Aug  are multilingual (more information on Langnet-website). You can register for the summer school here.

 1. News from Langnet’s theme groups

Historical Linguistics, Languages, Texts and Documents -theme group is looking for doctoral researchers to take over as group leaders to organize the group’s activities. Is that you? Report to Ida (idwira@utu.fi) or Johanna (jktras@utu.fi)! We will have a writing and research workshop during Langnet Summer School August 22 from 9am to 3pm. You can take part on-site in Turku or remotely on Zoom. During the workshop everyone will work independently on their own project in 45 minute intervals with joint breaks in between. At the beginning we will set our goals for the day and at the end we will go over together how those goals were achieved. See you at the workshop! Have a nice summer and see you at the Summer School!

Language in a Changing Society -theme group is looking for PhD researchers to lead the group. Could that be You?! Please contact Päivi (paivi.i.iikkanen@jyu.fi), if you are interested in a post in which you’ll be able to meet other researchers focussing on similar topics!

Grammar, semantics and typology (Kist) -theme group will organize a seminar during the summer school, on 22 Aug. You can participate in the seminar with a text or presentation, or you can come to just listen and discuss. Welcome, either in person in Turku or remotely on Zoom! The theme group is also searching for more group leaders. More information: satu.keinanen@helsinki.fi

Literature and Language -theme group is looking for one or two PhD researchers to lead the group. Langnet offers an excellent opportunity to organize the events that are otherwise missing with institutional help and support. It is also an excellent opportunity to meet other researchers working with issues of literature and language. More info: hanne.juntunen@tuni.fi or meeria.vesala@abo.fi

Writing Systems -theme group will organise a Zoom seminar on 22 Aug, in connection with the summer school. Here is your chance to present your research, hear about others’ work and discuss the world of writing systems and the theme group’s activities in the autumn. During the autumn semester, we will meet approximately once a month with varying themes. Welcome! With any questions, don’t hesitate to be in touch: jenna.sorjonen@helsinki.fi.

Multimodality and Talk in (Inter)action -theme group: Thank you everyone who participated in our Spring seminar on 8th May for the insightful, friendly discussions. A special thank you to our post docs and mentors for sharing their experiences and tips on publishing. Stay tuned for a questionnaire about your hopes and wishes regarding the group’s future activities. There will be a remote meeting in connection with the Langnet summer school on 22nd August, and we are planning a face-to-face seminar for the Autumn. Until then, have a wonderful summer!

 1. News from the General Assembly of Langnet

The General Assembly of Langnet’s doctoral researchers, post-doc researchers and supervisors was organized in connection with the University of Oulu’s XLIX Finnish Conference of Linguistics on Thursday 25 May at 4.45 PM (Lasaretti, Puisto). You could also participate in the meeting remotely.

In addition to the selection of Langnet’s new Head, the meeting discussed current news. You can view the slides and the memo of the General Assembly on Langnet’s website (in Finnish).

At the meeting, a representative of doctoral researchers was also elected to Langnet’s executive team for the period 2024–2027. Jenna Sorjonen from the University of Helsinki was elected.

You can contact the network coordinator Lotta Aarikka (lotta.aarikka@abo.fi) or the Head of Langnet Urpo Nikanne (urpo.nikanne@abo.fi) for more information on the General Assembly or other questions related to Langnet.

SUNNY SUMMER TO EVERYONE!

Lotta Aarikka
koordinaattori, Langnet-verkosto
koordinator, Langnet-nätverket
coordinator, Langnet-network

 

Langnetin johtajaehdokas Maija Hirvonen esittäytyy

Langnetin johtajan Urpo Nikanteen (ÅA) kausi päättyy vuoden 2023 lopussa. Langnetin uusi johtaja valitaan Langnetin yleiskokouksessa Oulun kielitieteenpäivillä toukokuussa 2023 yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Johtajan tulee Langnetin toimintakäsikirjan mukaan olla “arvostusta nauttiva tiedeyhteisön jäsen”. Johtaja valitaan nelivuotiskaudeksi (2024–2027) ja hän osallistuu Suomen kielitieteellisen yhdistyksen johtokunnan toimintaan.

Langnetin johtajan tehtävään ilmoittautui sähköisen lomakkeen kautta huhtikuun loppuun mennessä yksi ehdokas: Maija Hirvonen. Hänen ajatuksiaan Langnetin toimintaan liittyen voit tutustua alla.

 

Maija Hirvonen
tenure track -professori (associate professor), Tampereen yliopisto
saksan kieli, kulttuuri ja kääntäminen (kielitiede ja käännöstiede)

Miksi haet Langnetin johtajaksi? / Varför söker du till Langnets direktör? / Why are you applying for Head of Langnet?

Arvostan suuresti Langnetia tiedeyhteisönä ja haluan olla vahvistamassa sen ja kielentutkimuksen roolia Suomessa (sekä yhdessä kv-partnereiden kanssa kansainvälisestikin).

Mitkä ovat Langnetin keskeisimmät haasteet kaudella 2024-2027? / Vilka är Langnets främsta utmaningar under perioden 2024-2027? / What are Langnet’s main challenges in the period 2024-2027?

Näen yhtäältä yhteiskunnallisia haasteita, toisaalta Langnetin toiminnan organisointiin liittyviä haasteita. Yhteiskunnallisia haasteita ovat tekoälyn aikakausi sekä samalla (ei välttämättä kausaalisesti) kielten yliopisto-opiskelun väheneminen. Näiden suhteen Langnet voi vahvistaa kielentutkimuksen merkitystä ja asemaa paitsi tieteenalojen sisäisesti (mm. kielitieteellinen ja vieraiden kielten koulutus ja tutkimus), myös eritoten tieteenalojen välillä (mm. kielentutkimus osana tekoälytutkimusta). Langnetin toimintaan liittyvä haaste on kielentutkimuksen tohtorikoulutuksen järkevä organisointi ja resurssointi: Kaipaan itse “vanhaa” Langnetia, jonka oli mahdollista järjestää valtakunnallista koulutusta kielitieteiden alalta; tähän pyrkisin esim. etä- tai hybridikoulutusta ja resurssointia kehittämällä.

Mikä on Langnetin asema kielentutkimuksen kentällä ja merkitys tiedeyhteisölle? / Vilken är Langnets ställning inom språkforskningsområdet och dess betydelse för vetenskapssamhället? / What is Langnet’s position in the field of language research and its importance to the scientific community?

Langnet on parhaimmillaan vahva, kansainvälisestikin tunnettu ja jopa erityislaatuisen kiinteä tieteenalayhteisö. Sen tulee ylläpitää ja vahvistaa kielentutkimuksen asemaa Suomessa toimimalla yhdessä muiden tieteenalojen kanssa sekä monialaisesti yliopistosektorin ulkopuolellakin.

Sinustako Langnetin johtaja kaudelle 2024–2027? / Are you the Head of Langnet 2024–2027?

(In English below)

Oletko kiinnostunut kielentutkimuksen tohtorikoulutuksen kehittämisestä ja kieliaineiden tohtoriohjelmien sekä yksiköiden yhteistyön vahvistamisesta?

Hae Langnetin johtajaksi!

Langnetin johtajan Urpo Nikanteen (ÅA) kausi päättyy vuoden 2023 lopussa. Langnetin uusi johtaja valitaan Langnetin yleiskokouksessa Oulun kielitieteenpäivillä toukokuussa 2023 yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Johtajan tulee Langnetin toimintakäsikirjan mukaan olla “arvostusta nauttiva tiedeyhteisön jäsen”. Johtaja valitaan nelivuotiskaudeksi (2024–2027) ja hän osallistuu Suomen kielitieteellisen yhdistyksen johtokunnan toimintaan.

Voit ilmoittaa kiinnostuksestasi Langnetin johtajan pestiin tällä lomakkeella 30.4. mennessä. Johtajaehdokkaiden tiedot julkaistaan Langnetin verkkosivuilla toukokuun alussa.

Lisätietoja johtajan tehtävästä antaa Urpo Nikanne (urpo.nikanne@abo.fi).

****

Are you interested in the development of doctoral education in linguistics and in strengthening the cooperation between linguistics doctoral programs and units?

Apply to be the Head of Langnet!

The term of Langnet’s Head Urpo Nikanne (ÅA) ends at the end of 2023. Langnet’s new Head for the period 2024–2027 will be elected at Langnet’s general meeting at the XLIX Finnish Conference of Linguistics in Oulu in May 2023. According to Langnet’s operating manual, the Head of Langnet must be a person “who is appreciated in the scientific community”. The Head of Langnet is elected for a four-year term and participates in the activities of the board of The Linguistic Association of Finland.

You can register your interest in the position of Head of Langnet with this form by the end of April. The information on the candidates will be published on Langnet’s website at the beginning of May.

Urpo Nikanne (urpo.nikanne@abo.fi) can provide more information about the Head of Langnet’s position.

Langnet-kuulumisia 1/2023 / Langnet news 1/2023

Tervehdys kaikki Suomen kielitieteilijät! Olen koonnut tähän viestiin uusimmat Langnet-kuulumiset.

Hello all linguists in Finland – for the English version of the latest Langnet news, please see below!

Tässä uutiskirjeessä:

 1. Langnetin mentorointiohjelma 2023: ilmoittaudu 10.2. mennessä
 2. Lähde mukaan teemaryhmien toimintaan!
 3. Ohjaaja: tutustuta ohjattavasi Langnettiin
 4. Sinustako Langnetin johtaja kaudelle 2024–2027?
 5. Langnetin yleiskokous (9.12.2022) ja Langnetin toimintakertomus (2022), toimintasuunnitelma (2023) sekä luonnos uudeksi toimintakäsikirjaksi
 6. Muistuta kollegaa Langnetista!

* * *

 1. Langnetin mentorointiohjelma 2023: ilmoittaudu 10.2. mennessä

Langnetin mentorointiohjelma käynnistyy jälleen, tervetuloa mukaan joko mentoriksi tai aktoriksi!

Lue koko hakukuulutus ja tutustu Langnetin ryhmämentoroinnin taustaan, tarkoitukseen ja toimintaperiaatteisiin Langnetin nettisivuilla.

Jos haluat aktoriksi eli mentoroitavaksi, ilmoittaudu mukaan tällä lomakkeella viimeistään pe 10.2.2023. Lomakkeessa sinua pyydetään kertomaan tilanteestasi ja siitä, mitä haluat mentoroinnilta. Kuvauksesi jaetaan mentoreiksi ilmoittautuneille.

Jos haluat mentoriksi, ilmoittaudu mukaan tällä lomakkeella viimeistään pe 10.2.2022. Lomakkeessa sinua pyydetään kertomaan jotain itsestäsi ja siitä, mitä voisit antaa mentoroitaville. Kuvauksesi jaetaan aktoreiksi ilmoittautuneille.

Langnet järjestää aktoreille ja mentoreille tutustumistapaamisen Zoomissa helmikuun lopussa. Ryhmät pyörivät itsenäisesti vuoden loppuun. Ryhmä sopii itse tapaamisajoista ja -tavoista. Osallistuminen ja ryhmissä käytävät keskustelut ovat luottamuksellisia. Mentorointiohjelma perustuu vapaaehtoistoimintaan; ohjelmaan osallistuminen ei ole maksullista eikä siitä makseta palkkiota. Langnetilla ei nykyisessä taloustilanteessaan ole mahdollisuutta korvata mentorointitapaamisten matkakuluja.

Langnet järjestää tutustumistapaamisen lisäksi mentoreille ja aktoreille kaksi tapaamista: välitapaamisen touko-kesäkuussa sekä purkutapaamisen joulukuussa.

Lisätietoja Langnetin koordinaattorilta (lotta.aarikka@abo.fi) sekä Langnetin nettisivuilta (ohjeet ja hakukuulutus).

Tätä ilmoitusta saa mieluusti levittää myös yliopistojen ulkopuolelle mentoriehdokkaiden tavoittamiseksi.

2. Lähde mukaan teemaryhmien toimintaan!

Oletko tuore väitöskirjatutkija, post doc -tutkija tai ohjaaja ja haluat verkostoitua tieteellisen keskustelun merkeissä? Tutustu Langnetin teemaryhmiin, liity sähköpostilistalle ja lähde mukaan toimintaan. Lisätietoja teemaryhmistä löydät alta sekä Langnetin verkkosivuilta.

Kieli muuttuvassa yhteiskunnassa -teemaryhmä: Kielten ja viestinnän Kevätkoulu -minikonferenssi Jyväskylässä 4.-5.5.2023. Tapahtuman teemoina ovat julkaiseminen ja vertaisarviointi. Väitöskirjatutkijat voivat pitää Kevätkoulussa esitelmiä ja saada niistä palautetta. Kutsuttuina puhujina ovat mukana Journal of Sociolinguistics -lehden päätoimittaja Sari Pietikäinen sekä Apples – Journal of Applied Language Studies -lehden toimittajat Johanna Ennser-Kananen, Dmitri Leontjev ja Taina Saarinen. Lisätietoja: paivi.i.iikkanen@jyu.fi 

Kist (Kielioppi, semantiikka ja typologia) -teemaryhmään kaivataan lisää vetäjiä! Tänä vuonna suunnitelmissa on järjestää tekstiseminaari Langnetin kesäkoulun yhteydessä sekä seminaari loppukeväällä ja/tai loppusyksyllä. Lisätietoja vetäjänä toimimisesta sekä seminaarisuunnitelmista voi kysyä Satu Keinäseltä (satu.keinanen@helsinki.fi)

Kirjallisuus ja kieli -teemaryhmässä työskentelemme kirjallisuuden ja kielen yhdistävien tutkimuskysymysten parissa mm. seuraavissa tapahtumissa (päivämäärät saattavat muuttua):

 • Tutkimuskirjallisuuspiiri Deleuze & Guattari: A Thousand Plateaus (ke 22.2. klo 16-17)
 • Langnet Lit Spring Social (pe 14.4. klo 16-19)
 • Tutkimuskirjallisuuspiiri Deleuze & Guattari: A Thousand Plateaus (ke 19.4., klo 16-17) 
 • Langnet Lit teemaryhmän seminaari (Langnet-kesäkoulun yhteydessä) 
 • Syysseminaari (marraskuu 2023) 

Liittyykö tutkimuksesi kirjoitusjärjestelmiin esim. grafolingvistiikan, yksittäisten kirjoitusjärjestelmien, kielisuunnittelun tai lukutaidon näkökulmasta? Kirjoitusjärjestelmät-teemaryhmä on käynnistämässä uudelleen toimintaansa. Ole yhteydessä teemaryhmän uuteen vetäjään Jenna Sorjoseen (jenna.sorjonen@helsinki.fi).

Käännöstiede, monikielisyys ja asiantuntijaviestintä -teemaryhmä: Väitöskirjatutkijoiden koulutustapahtuma 13.4.2023, Turun yliopisto. Tervetuloa mukaan!

3. Ohjaaja: tutustuta ohjattavasi Langnettiin

Näin lukukauden alussa myös uudet väitöskirjatutkijat aloittavat tutkimustyönsä. On ensisijaisen tärkeää, että sekä uudet että vanhat väitöskirjatutkijat saavat tietoa Langnetista ja lähtevät mukaan toimintaan. 

Toivommekin, että kaikki Langnetin piirissä toimivat ohjaajat antavat tietoa Langnetista sekä uusille että vanhoille ohjattavilleen. Kätevimmin se käy ohjaamalla heidät Langnetin verkkosivujen Tervetuloa Langnetiin -osioon.

4. Sinustako Langnetin johtaja kaudelle 2024–2027?

Oletko kiinnostunut kielentutkimuksen tohtorikoulutuksen kehittämisestä ja kieliaineiden tohtoriohjelmien sekä yksiköiden yhteistyön vahvistamisesta? Hae Langnetin johtajaksi!

Langnetin johtajan Urpo Nikanteen (ÅA) kausi päättyy vuoden 2023 lopussa. Langnetin uusi johtaja kaudelle 2024–2027 valitaan Langnetin yleiskokouksessa Oulun kielitieteenpäivillä toukokuussa 2023. Johtajan tulee Langnetin toimintakäsikirjan mukaan olla “tiedeyhteisön arvostusta nauttiva jonkin kieliaineen professori”. Jos kiinnostuit tai tunnet henkilön, joka olisi soveltuva tehtävään, kannusta häntä hakemaan!

5. Langnetin yleiskokous (9.12.2022) ja Langnetin toimintakertomus (2022), toimintasuunnitelma (2023) ja luonnos uudeksi toimintakäsikirjaksi

Langnetin yleiskokous järjestettiin 9.12.2022. Kokouksessa keskusteltiin Langnetin toimintakertomuksesta, toimintasuunnitelmasta sekä uudesta toimintakäsikirjasta. Voit tutustua kokouksen muistioon sekä toimintaa ohjaaviin dokumentteihin Langnetin verkkosivuilla. Dokumentteja käsitellään myös Suomen kielitieteellisen yhdistyksen vuosikokouksessa helmikuussa 2023.

6. Muistuta kollegaa Langnetista!

Langnet on tohtorikoulutusverkosto, joka yhdistää kaikkien Suomen yliopistojen kielialojen yksiköt. Verkostoon kuuluvat Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot sekä Åbo Akademi.

Langnet edistää kielentutkimusta ja alan jatkokoulutusta yli yliopistorajojen. Langnet luo yhteyksiä yliopistojen, tutkimuskeskusten ja yksittäisten tutkijoiden välille, ja sen toimintaan ovat tervetulleita osallistumaan kaikki kieliaineiden väitöskirjatutkijat, postdoc-tutkijat ja ohjaajat. Langnet olemme me kaikki.

Jos et ole varma, onko kollegasi jo mukana Langnetin toiminnassa, niin kehota häntä liittymään Langnetin sähköpostilistalle: ohjeet löytyvät Langnetin verkkosivuilta

Terveisin,

Koordinaattorinne Lotta

****

ENGLISH VERSION

In this newsletter:

 1. Langnet Mentoring Program 2023: sign up (DL 10th Feb)!
 2. Join Langnet’s theme groups
 3. Supervisor: welcome your PhD researchers to Langnet!
 4. Are you the Head of Langnet 2024–2027?
 5. Langnet’s general assembly (9/12/2022) and Langnet’s report (2022), action plan (2023) and a draft for a new operating manual
 6. Remind your colleagues to join Langnet!

****

 1. Langnet Mentoring Program 2023: sign up (DL 10th Feb)!

Langnet’s mentoring program starts again, welcome to join either as a mentor or an actor!

Read the call for applications and familiarize yourself with the background, purpose and operating principles of Langnet’s group mentoring on Langnet’s website.

If you want to be an actor, i.e. a mentee, sign up using this form no later than Friday 10 February 2023. In the form, you are asked to tell us about your situation and what you want from mentoring. Your description will be shared with those who have signed up as mentors.

If you want to be a mentor, sign up using this form no later than Friday, February 10, 2022. In the form, you are asked to tell something about yourself and what you could give to the mentees. Your description will be distributed to those registered as actors.

Langnet organizes an introductory meeting for actors and mentors in Zoom at the end of February. The groups run independently until the end of the year. The group itself agrees on meeting times and methods. Participation and discussions in the groups are confidential. The mentoring program is based on volunteering; participation in the program is free of charge. In its current financial situation, Langnet does not have the possibility to reimburse the travel expenses of mentoring meetings.

In addition to the introductory meeting, Langnet organizes two meetings for mentors and actors: an interim meeting in May-June and a feedback meeting in December.

More information from Langnet’s coordinator (lotta.aarikka@abo.fi) and Langnet’s website (instructions and call for applications).

This announcement may also be distributed outside the universities to reach mentor candidates.

2. Join Langnet’s theme groups

Are you a new doctoral researcher, post doc researcher or supervisor? Do you want to network for scientific discussion? Check out Langnet’s theme groups, join the mailing list and get involved. More information on the theme groups can be found below and on the Langnet-website.

Language in the changing society theme group: Spring school of Language and Communication Studies, a miniconference in Jyväskylä 4-5 May 2023. The themes of the event are scientific publication and peer review. In the Spring school, PhD researchers can give presentations and receive feedback on them. Invited speakers include Sari Pietikäinen, the editor of the Journal of Sociolinguistics, as well as the editorial team of Apples – Journal of Applied Language Studies: Johanna Ennser-Kananen, Dmitri Leontjev and Taina Saarinen. More information: paivi.i.iikkanen@jyu.fi 

Kist (Grammar, semantics and typology) theme group needs more team leaders! The plans for this year include text seminar adjacent to the Langnet summer school, as well as late spring and/or late autumn. For more information about team leading and seminar plans, contact Satu Keinänen (satu.keinanen@helsinki.fi)

Literature and language theme group members work with the various intersections of language and literature. Join us for the following events (dates liable to change): 

 • Reading Literary Research Meeting Deleuze & Guattari: A Thousand Plateaus (Wed 22.2. at 16-17)
 • Langnet Lit Spring Social (Fri 14.4. at 16-19)
 • Reading Literary Research Meeting Deleuze & Guattari: A Thousand Plateaus (Wed 19.4., at 16-17) 
 • Langnet Lit Seminar (as part of Langnet summer school) 
 • Fall seminar (November 2023)

Does your work relate to writing systems, for example grapholinguistics, individual writing systems, language planning or literacy? Writing systems theme group is restarting its activities. Get in touch with the new leader of the theme group, Jenna Sorjonen (jenna.sorjonen@helsinki.fi).

Translation Studies, Multilingualism and Professional Communication: Special training event for PhD students (13 April 2023, University of Turku) Welcome aboard!

3. Supervisor: welcome your PhD researchers to Langnet!

At the beginning of the academic year also new doctoral researchers start their research work. It is of primary importance that both new and old doctoral researchers get information about Langnet and get involved.

We hope that all supervisors working within Langnet provide information about Langnet to both their new and old PhD researchers. The most convenient way is to direct them to the Welcome to Langnet -section of Langnet’s website.

4. Are you the Head of Langnet 2024–2027?

Are you interested in the development of doctoral education in linguistics and in strengthening the cooperation between linguistics doctoral programs and units? Apply to be the Head of Langnet!

The term of Langnet’s Head Urpo Nikanne (ÅA) ends at the end of 2023. Langnet’s new Head for the period 2024–2027 will be elected at Langnet’s general meeting at the XLIX Finnish Conference of Linguistics in Oulu in May 2023. According to Langnet’s operating manual, the Head of Langnet must be “a professor of a language subject who is appreciated in the scientific community”. If you are interested or know someone who would be suitable for the position, encourage them to apply!

5. Langnet’s general assembly (9/12/2022) and Langnet’s report (2022), action plan (2023) and a draft for a new operating manual

Langnet’s general assembly was organized on December 9, 2022. The meeting discussed Langnet’s operational report, action plan and new operational manual. You can familiarize yourself with the memo from the meeting and the documents on Langnet’s website (in Finnish). The documents will also be discussed at the annual meeting of the The Linguistic Association of Finland in February 2023.

6. Remind your colleagues to join Langnet! 

Langnet is a network for Finnish doctoral programmes in language studies. The members of the network are the Universities of Eastern Finland, Helsinki, Jyväskylä, Oulu, and Turku, and the Tampere and Åbo Akademi Universities.

 The purpose of Langnet is to advance language studies and doctoral training across university boundaries. Langnet creates connections between the universities, research units and researchers. All doctoral candidates, PhD supervisors and post docs in the field of language studies are welcome to take part in the Langnet activities. Langnet is us.

If you are not sure whether your colleagues are already actively taking part in Langnet activities, please ask them to join the Langnet mailing list: so they can stay up to date on future events: instructions can be found on the Langnet website.

 

Haluatko mukaan mentorointiohjelmaan 2023? / Apply for the Langnet group mentoring programme 2023

Langnetin mentorointiohjelma käynnistyy jälleen, tervetuloa mukaan joko mentoriksi tai aktoriksi!

Ryhmämentorointia kokeiltiin ensimmäisen kerran Langnetissa vuonna 2017, ja onnistuneen kokeilun jälkeen ohjelma toteutettiin uudelleen vuosina 2019, 2020 ja 2022. Palaute on ollut kiittävää: mukana olleet kokivat saaneensa vertaistukea ja vinkkejä ja päässeensä käymään syvällisiä ja hyödyllisiä keskusteluja.

Tutustu Langnetin ryhmämentoroinnin taustaan, tarkoitukseen ja toimintaperiaatteisiin Langnetin nettisivuilla.

Jos haluat aktoriksi eli mentoroitavaksi, ilmoittaudu mukaan tällä lomakkeella viimeistään pe 10.2.2023. Lomakkeessa sinua pyydetään kertomaan tilanteestasi ja siitä, mitä haluat mentoroinnilta. Kuvauksesi jaetaan mentoreiksi ilmoittautuneille.

Jos haluat mentoriksi, ilmoittaudu mukaan tällä lomakkeella viimeistään pe 10.2.2022. Lomakkeessa sinua pyydetään kertomaan jotain itsestäsi ja siitä, mitä voisit antaa mentoroitaville. Kuvauksesi jaetaan aktoreiksi ilmoittautuneille.

Langnet järjestää aktoreille ja mentoreille tutustumistapaamisen Zoomissa helmikuun lopussa. Tapaamisajankohta doodlataan ilmoittautuneiden kesken. Tapaamisessa sekä mentorit että aktorit esittelevät itsensä ja kertovat, millaisia tavoitteita ja toiveita heillä on mentoroinnille.

Tapaamisen jälkeen aktorit nimeävät Langnetin koordinaattorille kaksi mentoria, joiden ryhmään he haluavat osallistua. Lopullisen ryhmämuodostuksen tekee Langnetin koordinaattori. Kaikille mukaan ilmoittautuneille ei voida taata mentoria tai mentoroitavia.

Ryhmät pyörivät itsenäisesti vuoden loppuun. Ryhmä sopii itse tapaamisajoista ja -tavoista. Myös aktorit voivat osallistua tapaamisten järjestämiseen ja aikojen sopimiseen. Osallistuminen ja ryhmissä käytävät keskustelut ovat luottamuksellisia. Mentorointiohjelma perustuu vapaaehtoistoimintaan; ohjelmaan osallistuminen ei ole maksullista eikä siitä makseta palkkiota. Langnetilla ei nykyisessä taloustilanteessaan ole mahdollisuutta korvata mentorointitapaamisten matkakuluja.

Langnet järjestää tutustumistapaamisen lisäksi mentoreille ja aktoreille kaksi tapaamista: välitapaamisen touko-kesäkuussa sekä purkutapaamisen joulukuussa.

Lisätietoja Langnetin koordinaattorilta (lotta.aarikka@abo.fi) sekä Langnetin nettisivuilta.

Tätä hakukuulutusta saa mieluusti levittää myös yliopistojen ulkopuolelle mentoriehdokkaiden tavoittamiseksi.

***

Langnet’s mentoring program starts again, welcome to join either as a mentor or an actor!

Group mentoring was piloted for the first time in Langnet in 2017, and after a successful trial, the program was implemented again in 2019, 2020 and 2022. The feedback has been gratifying: the participants felt that they received peer support and tips and that they were able to have in-depth and useful discussions.

Please familiarize yourself with the background, purpose and operating principles of Langnet’s group mentoring on Langnet’s website.

If you want to be an actor, i.e. a mentee, sign up using this form no later than Friday 10 February 2023. In the form, you are asked to tell us about your situation and what you want from mentoring. Your description will be shared with those who have signed up as mentors.

If you want to be a mentor, sign up using this form no later than Friday, February 10, 2022. In the form, you are asked to tell something about yourself and what you could give to the mentees. Your description will be distributed to those registered as actors.

Langnet organizes an introductory meeting for actors and mentors in Zoom at the end of February. The date of the meeting will be doodled among those who have registered. In the meeting, both mentors and actors introduce themselves and tell what kind of goals and wishes they have for mentoring.

After the meeting, the actors name two mentors in whose group they want to participate to Langnet’s coordinator. The final group formation is done by Langnet’s. Everyone who registers can’t be guaranteed a mentor or mentees.

The groups run independently until the end of the year. The group itself agrees on meeting times and methods. Actors can also participate in organizing meetings and arranging appointments. Participation and discussions in groups are confidential. The mentoring program is based on volunteering; participation in the program is free of charge. In its current financial situation, Langnet does not have the possibility to reimburse travel expenses of mentoring meetings.

In addition to the introductory meeting, Langnet organizes two meetings for mentors and actors: an interim meeting in May-June and a feedback meeting in December.

More information from Langnet’s coordinator (lotta.aarikka@abo.fi) and Langnet’s website.

This call for applications may also be distributed outside the universities in order to reach mentor candidates.

 

 

Langnet-kuulumisia 5/2022 / Langnet news 5/2022

For the English version of the latest Langnet news, please see below!

Tässä uutiskirjeessä:

 1. Tervetuloa Langnetin joulukouluun!
 2. Langnetin teemaryhmien uutisia
 3. Langnetin yleiskokous 9.12. klo 8–10
 4. Kieliasiat hallituksen kärkihankkeisiin
 5. Sinustako Langnetin johtaja kaudelle 2024–2027?
* * **

1. Tervetuloa Langnetin joulukouluun!

Langnetin joulukoulu järjestetään kaksipäiväisenä etätapahtumana 2.12. ja 9.12. Ilmoittautuminen tapahtumaan on nyt avautunut ja ilmoittautumislomake on avoinna 25.11. saakka. Joulukoulun osallistumislinkki (Zoom) lähetetään ilmoittautuneille 28.11.

Joulukoulun ensimmäisen päivän (2.12.) teema on tieteelliset seurat. Millaisia tieteellisiä seuroja kielentutkimukseen liittyen Suomessa on ja mitä ne tekevät? Mitä sinä toivot tieteellisiltä seuroilta? Mitä itse voit oppia seuratoiminnassa ja mitä voisit seuratoiminnalle antaa? Päivän tarkempaan ohjelmaan sekä ennakkotehtäviin voit tutustua täällä.

Joulukoulun toisen päivänä (9.12.) järjestetään kaksi työpajaa: Aamupäivällä Salla-Maaria Laaksonen vetää osallistujille suomenkieliseen Wikipediaan ja sen päivittämiseen liittyvän työpajan. Iltapäivällä Harri Kettunen ja Tiina Onikki-Rantajääskö opastavat osallistujia Tieteen termipankkiin liittyvään termityöhön. Molemmissa työpajoissa osallistujat tarttuvat myös itse toimeen: työpajojen tarkoitus on opetella tuottamaan sisältöä sekä Wikipediaan että Tieteen termipankkiin ja madaltaa kynnystä tuottaa alustoille sisältöä jatkossakin. Päivän tarkempaan ohjelmaan sekä ennakkotehtäviin voit tutustua täällä.

Langnet järjestää Wikipedia-työpajalle myös jatko-osan, johon ilmoittaudutaan joulukoulun ilmoittautumisen yhteydessä. Tavoitteena on, että osallistujat päivittävät Wikipedian Kielitiede-sivua sekä suomenkielistä Wikipediaa oman tutkimusalansa osalta. Wikipedia-työpajan jatko-osaan ilmoittautuessaan osallistujat sitoutuvat noin neljään etätapaamiseen alkuvuonna 2023, joissa on mahdollista jakaa kokemuksia liittyen Wikipedian päivittämiseen. Tapaamisten lisäksi Wikipediaa päivitetään itsenäisesti. Osallistumisesta saa osallistujatodistuksen, jossa suositellaan kahden opintopisteen suoritusmerkintää. Osallistujien tulee sopia yhdessä omien ohjaajiensa ja tohtoriohjelmansa kanssa opintosuoritusmerkinnästä.

2. Langnetin teemaryhmien uutisia

Diskurssi-teemaryhmän uutisia

Teemaryhmä kokoontui vapaamuotoisesti AFinLAssa Helsingissä lokakuun lopussa. Kiitos osallistuneille!

Tervetuloa teemaryhmän kirjoitustyöpajaan maanantaina 28.11. klo 15-17 Zoomissa! Työpaja on rento, matalankynnyksen vertaistyöskentelyryhmä, jossa voi työstää mitä tahansa oman tutkimuksen osaa. Kirjoitamme yhdessä pomodoro-tekniikalla 30 minuutin kirjoitussessioissa, ja tauoilla voi keskustella toisten työpajalaisten kanssa. Työpajaan ei tarvitse ilmoittautua erikseen, ja mukaan voi liittyä omaan aikatauluun sopien, esimerkiksi kirjoittamaan vain yhden session ajaksi. Ohjelma ja Zoom-tiedot Diskurssi-ryhmän nettisivuilla. Yhteyshenkilö Marja Rautajoki, marja.i.rautajoki@utu.fi.

Keväälle 2023 on suunnitteilla tekstiseminaari. Tarkemmat päivämäärät ja lisätiedot lähetetään teemaryhmän sähköpostilistan kautta vuoden alussa.

Kieli muuttuvassa yhteiskunnassa -teemaryhmän uutisia

Teemaryhmä järjesti väitöskirjatutkijoiden leirikoulun (Boot camp) Kiponniemen toimintakeskuksessa Jyväskylän lähellä 13.-14.10. Leirikoulussa keskusteltiin monenlaisista aloittelevia tutkijoita askarruttavista asioista kuten ohjauksesta ja oman työn organisoinnista. Lisäksi käytiin yhdessä läpi osallistujien tuomia tekstejä. Leirikoululaiset ehtivät myös nauttia sekä erinomaisesta seurasta, hyvästä ruoasta, syksyisestä luonnosta, rantasaunan löylyistä että viileästä pulahduksesta järviveteen.

Kielioppi,semantiikka ja typologia -teemaryhmän uutisia

Kist-teemaryhmä (kielioppi, semantiikka ja typologia) etsii kolmatta vetäjää! Vetäjä on vastuussa yhdessä kahden muun vetäjän kanssa tapahtumien järjestämisestä ja teemaryhmää koskevien asioiden viestimisestä.

Kirjallisuus ja kieli -teemaryhmän uutisia

Teemaryhmä järjestää 9.11. Tampereen yliopistolla seminaarin tematiikasta, jossa pohditaan keynote-puhujien johdolla teeman käsitettä kirjallisuuden ilmiönä ja tutkimuskohteena.

Tutkimuskirjallisuuspiiri kokoontuu jälleen 7.12. Zoomissa. Käsitelyssä on tutkimuskirjallisuuden klassikko Deleuze & Guattarin teos A Thousand Plateaus.
Tervetuloa mukaan, ei ennakkoilmoittautumista! Zoom-linkin saat Hannelta:  hanne.juntunen@tuni.fi

Multimodaalisuus ja puhe vuorovaikutuksessa ja toiminnassa -teemaryhmän uutisia

Teemaryhmä järjestää aineisto- ja tekstiseminaarin Jyväskylässä 15.12.2022. Seminaarin teema on Ethnography in interaction research /
Etnografia vuorovaikutustutkimuksessa. Ilmoittautuminen on käynnissä, ilmoittautumiset oheisen linkin kautta 4.11.2022 mennessä.

3. Langnetin yleiskokous 9.12. klo 8–10

Langnetin johtoryhmä, johtaja ja koordinaattori kutsuvat kaikki Langnet-yhteisön jäsenet Langnetin ylimääräiseen yleiskokoukseen perjantaina 9.12. klo 8–10 (Zoom, Langnetin joulukoulun yhteydessä).

Yleiskokouksessa käsitellään Langnetin toimintakertomusluonnos 2022 sekä toimintasuunnitelmaluonnos 2023. Lisäksi kokouksessa käsitellään Langnetin hallinnollista siirtymää Suomen kielitieteelliseen yhdistykseen ja siihen liittyen myös luonnosta Langnetin uudeksi toimintakäsikirjaksi sekä Langnetin talousasioita. Kokousmateriaalit toimitetaan langnet-kaikki-listalle marraskuun lopussa.

4. Kieliasiat hallituksen kärkihankkeisiin

Langnetin johtaja Urpo Nikanne ja emeritaprofessori ja Kotuksen entinen johtaja Pirkko Nuolijärvi kirjoittavat Virittäjä-blogissa: “Kieliasioiden pitäisi ehdottomasti olla hallituksen kärkihanke tärkeimmästä päästä ja valtiolta riittää kieliasioihin huomattavasti enemmän rahaa kuin tähän asti.” Oletko samaa mieltä? Jaa kirjoitusta sosiaalisessa mediassa ja jatka keskustelua!

5. Sinustako Langnetin johtaja kaudelle 2024–2027?

Oletko kiinnostunut kielentutkimuksen tohtorikoulutuksen kehittämisestä ja kieliaineiden tohtoriohjelmien sekä yksiköiden yhteistyön vahvistamisesta? Hae Langnetin johtajaksi!

Langnetin johtajan Urpo Nikanteen (ÅA) kausi päättyy vuoden 2023 lopussa. Langnetin uusi johtaja kaudelle 2024–2027 valitaan Langnetin yleiskokouksessa Oulun kielitieteenpäivillä toukokuussa 2023. Johtajan tulee Langnetin toimintakäsikirjan mukaan olla “tiedeyhteisön arvostusta nauttiva jonkin kieliaineen professori”. Jos kiinnostuit tai tunnet henkilön, joka olisi soveltuva tehtävään, kannusta häntä hakemaan!

Mukavaa loppuvuotta kaikille!

****
ENGLISH VERSION

In this newsletter:

 1. Welcome to Langnet Winter School!
 2. News from Langnet’s theme groups
 3. Langnet’s general assembly 9th Dec from 8 am to 10 am
 4. Language matters should be the government’s flagship project
 5. Are you the Head of Langnet 2024–2027?

****

1. Welcome to Langnet Winter School!

Langnet’s Winter school is organized as a two-day remote event on 2nd and 9th Dec. Registration for the event is open until 25th Nov. The Winter school participation link (Zoom) will be sent to those who have registered on 28th Nov.

The theme of the first day of Christmas school (December 2) is scientific societies. What kind of scientific societies related to language research are there in Finland and what do they do? What do you expect from scientific societies? What can you learn in their activities and what could you give to scientific societies? You can find out more about the day’s program and preliminary tasks here.
Please indicate in the registration form if you are participating in the event and hope that the event will be multilingual. The discussion and presentations are mainly in Finnish, but according to the wishes of the participants, the language of the discussion and presentations can also be English (and other languages).

The second day (9th Dec) of Langnet’s Winter school days focuses on Finnish Wikipedia and Helsinki Term Bank for the Arts and Sciences. For this reason, the program is organized in Finnish.

2. News from Langnet’s theme groups

Discourse theme group 

The theme group met informally at AFinLA in Helsinki at the end of October. Thank you to those who participated!

Welcome to theme group’s writing workshop on Monday November 28th at 15-17 in Zoom! The writing workshop is a relaxed, easy access peer group meeting where you can work on any part of your own research. We will work using the Pomodoro technique in 30-minute sessions, and between the sessions, we take short breaks for coffee and conversation. There is no need to register separately for the workshop, and you can join according to your own schedule, for example to write only for one session. For more information on schedule and Zoom, please visit Discourse group’s website. Contact person Marja Rautajoki, marja.i.rautajoki@utu.fi.

A text seminar is planned for spring 2023. More detailed dates and additional information will be sent via the theme group’s email list at the beginning of the year.

Grammar, semantics and typology (Kist) theme group

Kist Theme Group (grammar, semantics and typology) is looking for a third organizer. The organizer is in charge with two other organizes of organizing events and providing information on matter having to do with the theme group.

Language in the changing society theme group 

The theme group organized a Boot camp for doctoral researchers at Kiponniemi camping centre near Jyväskylä on 13-14 October. The topics of discussion ranged from thesis supervision to organizing your own work as well as many other topics of interest for early career researchers. In addition, participants had brought their own texts for comments. Boot campers also had time to enjoy the excellent company, good food, autumn colors, lakeside sauna and a dip in cool water.

Literature and Language theme group 

On Nov 9, the theme group organizes a seminar on the topic of thematics. Together with our keynote speakers, we’ll discuss the theme as a literary phenomenon and as an object of research.

Dec 12 the reading group meets on Zoom to discuss the theory classic A Thousand Plateaus
by Deleuze & Guattari. Feel free to join us!

Multimodality and talk in (inter)action 

The theme group organises a Christmas seminar in Jyväskylä on December 15 2022 with the theme Ethnography in interaction research. Registration via
this link by November 4.

3. Langnet’s general assembly 9th Dec from 8 am to 10 am

Langnet’s executive team, head and coordinator invite all members of the Langnet community to Langnet’s general assembly on Friday 9 December. from 8 am to 10 am (via Zoom, in connection with Langnet’s winter school).

At the meeting we will discuss Langnet’s action report 2022 (draft) and the action plan 2023 (draft). In addition, the meeting will discuss Langnet’s administrative transition to The Linguistic Association of Finland and, in connection with that, the draft of Langnet’s new operating manual and Langnet’s financial affairs. The meeting materials will be delivered to the langnet-kaikki-list at the end of November.

4. Language matters should be the government’s flagship project

Head of Langnet Urpo Nikanne and emerita professor and former director of Kotus Pirkko Nuolijärvi write in Virittäjä’s blog: “Language issues should definitely be the government’s flagship project, and the state should budget significantly more money for language issues than before.” Do you agree? Share the article (in Finnish) on social media and continue the conversation!

5. Are you the Head of Langnet 2024–2027?

Are you interested in the development of doctoral education in linguistics and in strengthening the cooperation between linguistics doctoral programs and units? Apply to be the Head of Langnet!

The term of Langnet’s Head Urpo Nikanne (ÅA) ends at the end of 2023. Langnet’s new Head for the period 2024–2027 will be elected at Langnet’s general meeting at the XLIX Finnish Conference of Linguistics in Oulu in May 2023. According to Langnet’s operating manual, the Head of Langnet must be “a professor of a language subject who is appreciated in the scientific community”. If you are interested or know someone who would be suitable for the position, encourage them to apply!
Happy end of the year everyone!

Langnet-kuulumisia 4/2022 / Langnet news 4/2022

Langnet-kuulumisia / Langnet news

Tervehdys kaikki Suomen kielentutkijat! Olen koonnut tähän viestiin uusimmat Langnet-kuulumiset.

Hello all language researchers in Finland – for the English version of the latest Langnet news, please see below!

Tässä uutiskirjeessä:

 1. Ohjaaja: tutustuta ohjattavasi Langnetin toimintaan!
 2. Langnetin teemaryhmien uutisia
 3. Langnetin joulukoulu 2.12. ja 9.12. Zoomissa – save the date!
 4. Langnetin yleiskokous 9.12. klo 8–10
 5. Terveisiä Langnetin kesäkoulusta 2022

* * *

1. Ohjaaja: tutustuta ohjattavasi Langnetin toimintaan!

Näin lukuvuoden alussa myös uudet väitöskirjatutkijat aloittavat tutkimustyönsä. On ensisijaisen tärkeää, että sekä uudet että vanhat väitöskirjatutkijat saavat tietoa Langnetista ja lähtevät mukaan toimintaan.

Toivommekin, että kaikki Langnetin piirissä toimivat ohjaajat antavat tietoa Langnetista sekä uusille että vanhoille ohjattavilleen. Kätevimmin se käy ohjaamalla heidät Langnetin verkkosivujen Tervetuloa Langnetiin -osioon.

2. Langnetin teemaryhmien uutisia

Kirjallisuuden ja kielen -teemaryhmän uutisia

Lit-teemaryhmä järjestää:

 • 30.9. Helsinki: Syystapaaminen
 • 5.10. Zoom: Tutkimuslukupiiri
 • 9.11. Tampere: TEEMA-seminaari
 • 7.12. Zoom: Tutkimuslukupiiri

Diskurssi-teemaryhmän uutisia

Seminaari 17.8.2022 – kiitos! 

Teemaryhmä järjesti Langnetin kesäkoulun yhteydessä seminaarin, jossa kuultiin prof. Anne Mäntysen ja prof. Sari Pietikäisen puheenvuoro diskurssintutkimuksen suuntauksista, ilmiöistä ja lainalaisuuksista. Seminaarissa kuultiin myös seitsemän väitöskirjatutkijan esitystä omasta tutkimuksestaan. Päivän aikana suunniteltiin yhdessä myös teemaryhmän toimintaa. Teemaryhmän vetäjät haluavat lähettää kaikille osallistujille suuret kiitokset lämminhenkisestä ja aktiivisesta päivästä!

Sähköpostilista – liity mukaan! 

Teemaryhmällä on oma sähköpostilista langnet-tekstijadiskurssi@helsinki.fi. Sähköpostilistalle voit liittyä lähettämällä viestin subscribe langnet-tekstijadiskurssi osoitteeseen majordomo@helsinki.fi. Lähetä viesti ilman otsikkoa.

Sähköpostilistalle saavat lähettää viestejä kaikki verkoston jäsenet. Viestin aiheita voivat olla esim. kiinnostavat tapahtumat ja teemaryhmän toimintaan liittyvät niin muodolliset kuin epämuodollisetkin aiheet.

Tavataan AFinLAn syyssymposiumissa 27.–29.10.2022

AFinLAn yhteydessä järjestetään teemaryhmän epämuodollinen get-together. Lisätietoja tapaamisesta lähetetään sähköpostilistan kautta lokakuussa.

Tapahtumat 

Lukuvuoden 2022–2023 tapahtumia suunnitellaan parhaillaan kesäkoulun seminaarissa esiin tulleiden toiveiden perusteella. Mikäli haluat järjestää esim. lukupiirin, kirjoitussession tai muuta toimintaa, ole yhteydessä teemaryhmän vetäjiin (marja.i.rautajoki@utu.fi). Tapahtuman voi järjestää myös Zoomissa.

Kieli muuttuvassa yhteiskunnassa -teemaryhmän uutisia

Bootcamp -leirikoulu alkuvaiheen tutkijoille Jyväskylän läheisyydessä loka-marraskuussa (tarkempi päivämäärä ja ohjelma ilmoitetaan myöhemmin)

Nimistöntutkimuksen teemaryhmän uutisia

Nimistöntutkimuksen päivät järjestetään Helsingin yliopistossa 20.–21.10.2022. Tapahtuma on alustavasti kaksipäiväinen, mutta jos tarjotut esitelmät saadaan mahtumaan ohjelmaan yhdelle päivälle, tapahtumapäivä on perjantai 21.10. Lisätietoa tapahtuman verkkosivuilta: https://blogs.helsinki.fi/nimipaivat/.

Kielioppi, semantiikka ja typologia -teemaryhmän uutisia

Teemaryhmän toisena vetäjänä on aloittanut Ilkka Vuolaslempi Turun yliopistosta. Toisena vetäjänä jatkaa Satu Keinänen Helsingin yliopistosta.

Kistillä oli antoisa seminaari kesäkoulussa 17.8. Kiitos kaikille osallistujille!

3. Langnetin joulukoulu 2.12. ja 9.12. Zoomissa – save the date!

Langnetin kaksipäiväinen joulukoulu järjestetään etänä (Zoom) kahtena perjantaina: 2.12. ja 9.12. klo 10–16. Voit merkitä päivät kalenteriin!

Ohjelmaksi on kaavailtu teemapäivää liittyen tieteellisiin seuroihin (2.12.) sekä työpajoja liittyen Tieteen termipankkiin ja Wikipediaan (9.12.). Ohjelma tarkentuu syksyn aikana!

4. Langnetin yleiskokous 9.12. klo 8–10

Langnetin johtoryhmä, johtaja ja koordinaattori kutsuvat kaikki Langnet-yhteisön jäsenet Langnetin ylimääräiseen yleiskokoukseen perjantaina 9.12. klo 8–10 (Zoom, Langnetin joulukoulun yhteydessä).

Yleiskokouksessa käsitellään Langnetin toimintakertomusluonnos 2022 sekä toimintasuunnitelmaluonnos 2023. Lisäksi kokouksessa käsitellään Langnetin hallinnollista siirtymää Suomen kielitieteelliseen yhdistykseen ja siihen liittyen myös luonnosta Langnetin uudeksi toimintakäsikirjaksi sekä Langnetin talousasioita. Kokousmateriaalit toimitetaan langnet-kaikki-listalle marraskuun lopussa.

5. Terveisiä Langnetin kesäkoulusta 2022

Langnetin kielentutkimuksen etiikkaa käsittelevä kesäkoulu järjestettiin Åbo Akademissa 15.–17.8.2022. Kesäkoulu kokosi Turkuun yli viisikymmentä kielestä kiinnostunutta tutkijaa kaikista kieliaineiden tohtoreita kouluttavista yliopistoista (HY, ISY, JY, OY, Tay, TY, ÅA). Etäyhteydellä kesäkoulua seurasi noin 20 henkilöä.

Kiitos kaikille puhujille sekä osallistujille! Te teitte tapahtumasta mahtavan!

Osallistujille on toimitettu sähköpostitse linkki palautelomakkeeseen sekä lomakkeeseen, jolla voi pyytää kesäkoulusta osallistujatodistusta. Niille, joille myönnettiin tukea matka- ja majoituskuluihin, on myös toimitettu ohjeet sähköpostitse. Jos kuulut em. ryhmiin, mutta et ole saanut viestiä, ole yhteydessä Langnetin koordinaattoriin Lottaan (lotta.aarikka@abo.fi).

Ihanaa lukuvuoden alkua kaikille!

****

ENGLISH VERSION

In this newsletter:

 1. Supervisor: welcome your PhD researchers to Langnet!
 2. News from Langnet’s theme groups
 3. Langnet Winter School in Zoom 2nd and 9th Dec – save the date!
 4. Langnet’s general assembly 9th Dec from 8 am to 10 am
 5. Greetings from Langnet Summer School 2022

****

1. Supervisor: welcome your PhD researchers to Langnet!

At the beginning of the academic year also new doctoral researchers start their research work. It is of primary importance that both new and old doctoral researchers get information about Langnet and get involved.
We hope that all supervisors working within Langnet provide information about Langnet to both their new and old PhD researchers. The most convenient way is to direct them to the Welcome to Langnet -section of Langnet’s website.
2. News from Langnet’s theme groups

Literature and Language theme group 

 • 30.9. Helsinki: Fall Social
 • 5.10. Zoom: Reseach Reading Group
 • 9.11. Tampere: Seminar on THEME
 • 7.12. Zoom: Research Reading Group

Language in the changing society theme group 

Bootcamp for early career researchers near Jyväskylä in October/November (details TBA)

Discourse theme group 

Seminar on 17th August – Thank you!  

As a part of the Langnet summer school, the theme group organised a seminar, where prof. Anne Mäntynen and prof. Sari Pietikäinen gave a keynote speech on the trends, phenomena and laws of discourse research. The seminar also featured presentations by seven doctoral researchers on their own research. During the day, the future activities of the theme group were also planned together. The coordinators of the theme group would like to send all participants a big thank you for a warm and active day!

Join our mailing list!

The theme group has its own mailing list langnet-tekstijadiskurssi@helsinki.fi. You can subscribe by sending a message subscribe langnet-tekstijadiskurssi to the address majordomo@helsinki.fi. Send the message without a title.

All members of the network can use the mailing list for communication. The topics of the messages may include, for example, interesting events and both formal and informal topics related to the activities of the thematic group.

Let’s meet in AFinLA fall symposium 27-29 October 2022

An informal get-together of the theme group will be organized during AFinLA symposium.  More information about the meeting will be sent via the email list in October.

Events  

The events for the academic year 22-23 are currently being planned based on the wishes discussed at the seminar in summer school. If you want to arrange e.g. book club, writing session or other activities, contact theme group coordinators (marja.i.rautajoki@utu.fi). The event can also be held on Zoom.

Onomastics theme group 

Finnish Conference of Onomastics will be arranged on 20–21 October 2022. However, if all the presentations fit into one day, it will be a one-day conference on Friday 21 October. Further information: https://blogs.helsinki.fi/nimipaivat/in-english/.

Grammar, semantics and typology (Kist) theme group 

As of summer, the theme group now has another leader: Ilkka Vuolaslempi from University of Turku. Satu Keinänen from University of Helsinki continues as the other group leader.

Kist held a successful text seminar during the summer school 17 Aug. Thanks for all the participants!

3. Langnet Winter School in Zoom 2nd and 9th Dec – save the date!

Langnet’s two-day winter school is organized remotely (Zoom) on two Fridays: 2nd and 9th Dec from 10 a.m. to 4 p.m. You can mark the days in your calendar!

The program has been planned for a theme day related to scientific societies (December 2) and workshops related to the Science term bank and Wikipedia (December 9). Most of the winter school program will be organized in Finnish, but if you have special wishes about the program, i.e. what part of the program you would like to be held in English, please contact the Langnet coordinator (lotta.aarikka@abo.fi).

4. Langnet’s general assembly 9th Dec from 8 am to 10 am
Langnet’s executive team, head and coordinator invite all members of the Langnet community to Langnet’s general assembly on Friday 9 December. from 8 am to 10 am (via Zoom, in connection with Langnet’s winter school).
At the meeting we will discuss Langnet’s action report 2022 (draft) and the action plan 2023 (draft). In addition, the meeting will discuss Langnet’s administrative transition to The Linguistic Association of Finland and, in connection with that, the draft of Langnet’s new operating manual and Langnet’s financial affairs. The meeting materials will be delivered to the langnet-kaikki-list at the end of November.

5. Greetings from Langnet Summer School 2022

Langnet’s summer school on the ethics of language research was organized at Åbo Akademi on August 15–17, 2022. The summer school gathered in Turku more than fifty researchers interested in language from all universities training PhDs in linguistics in Finland. About 20 people followed the summer school remotely in Zoom.

Thanks to all speakers and participants! You made the event great!

The participants have been sent a link to the feedback form as well as the form to request a certificate of participation from the summer school. Those who were granted support for travel and accommodation expenses have also been sent instructions by email. If you belong to the above groups, but have not received a message, contact Langnet’s coordinator Lotta (lotta.aarikka@abo.fi).

A wonderful start of the academic year to everyone!

Langnet keskustelee: Millainen on eettinen kielentutkija?

Kielentutkimuksen tohtorikoulutusverkosto Langnetin kesäkoulun 2022 teemana on kielentutkimuksen etiikka. Kesäkoulun ensimmäisen päivän iltana (15.8. klo 18.00-19.30) järjestämme paneelin otsikolla “Millainen on eettinen kielentutkija?

Mitä erityistä on kielentutkimuksen etiikassa suhteessa muuhun tieteen etiikkaan? Onko jokaisella kieltä tutkivalla jokin tutkijapositio ja miten tutkijapositio vaikuttaa tutkimuksen tekemiseen? Millaiset tutkimuseettiset kysymykset tutkijoita askarruttavat ja miten he kyseisiä kysymyksiä ratkovat?

Esimerkiksi näistä seikoista paneelissa keskustelee neljä tutkijanuran eri vaiheissa olevaa kielentutkijaa: Heini Lehtonen (HY), Anne Mäntynen (HY), Meeria Vesala (TaY) & Leena Maria Heikkola (ÅA). Tilaisuuden lopussa on aikaa kysymyksille ja keskustelulle. Paneelia juontaa Langnetin koordinaattori Lotta Aarikka.

Paneeli järjestetään 15.8. klo 18.00-19.30 Åbo Akademin Arken-rakennuksen Helikon-luentosalissa (ks. ÅA:n kampuskartta). Tilaisuuteen voi osallistua myös etänä Zoomissa.

Tervetuloa mukaan keskustelemaan!