Lähde mentoriksi Langnetin mentorointiohjelmaan 2024! / Become a mentor in Langnet’s mentoring program 2024!

Langnetin mentorointiohjelma käynnistyy jälleen!

Nyt etsimmekin motivoituneita varttuneita tutkijoita, jotka haluavat kehittää fasilitointikykyjään ja mentorointitaitojaan sekä auttaa tutkijanuran alussa olevia nuoria tutkijoita. Palaute mentorointiohjelmasta on ollut poikkeuksellisen kiittävää: mukana olleet ovat kokeneet saaneensa vertaistukea ja vinkkejä ja päässeensä käymään syvällisiä ja hyödyllisiä keskusteluja. Lähtemällä mukaan todella autat!

Jos haluat mentoriksi, ilmoittaudu mukaan tällä lomakkeella viimeistään pe 15.3.2024. Lomakkeessa sinua pyydetään kertomaan jotain itsestäsi ja siitä, mitä voisit antaa mentoroitaville.

Langnetin ryhmämentoroinnin taustaan, tarkoitukseen ja toimintaperiaatteisiin voit tutustua Langnetin nettisivuilla. Mentorointiohjelma perustuu vapaaehtoistoimintaan; ohjelmaan osallistuminen ei ole maksullista eikä siitä makseta palkkiota. Langnetilla ei nykyisessä taloustilanteessaan ole mahdollisuutta korvata mentorointitapaamisten matkakuluja.

Vuoden 2023 mentorointiohjelmasta saatujen kokemuksien perusteella vuonna 2024 kokeilemme uudenlaista aikataulua: Mentoreita etsitään tammi-maaliskuussa, aktorit (eli mentoroitavat) voivat ilmoittautua mukaan touko-elokuussa. Ryhmät aloittavat toimintansa elokuussa ja tapaamisia järjestetään lukuvuoden loppuun eli kesäkuuhun 2025 saakka.

Langnet järjestää tutustumistapaamisen (elokuussa 2024) lisäksi mentoreille ja aktoreille kaksi tapaamista: välitapaamisen joulukuussa sekä purkutapaamisen kesäkuussa.

Lisätietoja Langnetin koordinaattorilta (lotta.aarikka@abo.fi) sekä Langnetin nettisivuilta.

Tätä hakukuulutusta saa mieluusti levittää myös yliopistojen ulkopuolelle mentoriehdokkaiden tavoittamiseksi.

***

Langnet’s mentoring program starts again!

We are looking for motivated senior researchers who want to develop their facilitation and mentoring skills and help young researchers at the beginning of their research careers. The feedback has been truly gratifying: the participants have felt that they received peer support and tips and that they were able to have in-depth and useful discussions. By joining, you are really helping!

If you want to be a mentor, sign up using this form no later than Friday, March 15, 2023. In the form, you are asked to tell something about yourself and what you could give to the mentees.

Please familiarize yourself with the background, purpose and operating principles of Langnet’s group mentoring on Langnet’s website.

The mentoring program is based on volunteering; participation in the program is free of charge. In its current financial situation, Langnet does not have the possibility to reimburse travel expenses of mentoring meetings.

Based on the experiences gained from the 2023 mentoring program, in 2024 we will try a new kind of schedule: Mentors are sought in January-March, actors (i.e. those being mentored) can sign up in May-August. The groups start their activities in August and meetings are organized until the end of the academic year, i.e. until June 2025.

Langnet organizes an introductory meeting for actors and mentors in Aug 2024. In addition to the introductory meeting, Langnet organizes two meetings for mentors and actors: an interim meeting in December 2024 and a feedback meeting in June 2025.

More information from Langnet’s coordinator (lotta.aarikka@abo.fi) and Langnet’s website.

This call for applications may also be distributed outside the universities in order to reach mentor candidates.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *