Langnet-kuulumisia / Langnet news 5/2023

Tervehdys kaikki Suomen kielentutkijat! Olen koonnut tähän viestiin uusimmat Langnet-kuulumiset.

Hello all language researchers in Finland – for the English version of the latest Langnet news, please see below!

Tässä uutiskirjeessä:

 1. Tervetuloa Langnetin joulukouluun (pe 8.12.)!
 2. Langnetin teemaryhmien uutisia
 3. Langnetin yleiskokous 8.12. klo 15–16
 4. Yliopistojen ja SKY:n välinen yhteistyösopimus on allekirjoitettu ja Langnetin perustoiminta turvattu

* * **

1. Tervetuloa Langnetin joulukouluun (pe 8.12.)!

Langnetin joulukoulu järjestetään perjantaina 8.12. Zoomissa. Joulunkoulun teema on kielentutkimus ja monitieteisyys. Joulukoulun ohjelmaan voit tutustua Langnetin tapahtumakalenterissa.

Ilmoittautuminen tapahtumaan on nyt avautunut ja ilmoittautumislomake on avoinna 1.12. saakka. Joulukoulun osallistumislinkki (Zoom) lähetetään ilmoittautuneille maanantaina 4.12.

2. Langnetin teemaryhmien uutisia

Diskurssi-teemaryhmä:

 • Vapaamuotoinen tapaaminen Nordisco-konferenssissa 15.-17.11.2023: Tervetuloa Nordiscon yhteydessä järjestettävään teemaryhmän vapaamuotoiseen tapaamiseen torstaina 16.11.! Lisätietoja tapaamisesta on lähetetty teemaryhmän sähköpostilistan kautta lokakuun lopussa. 
 • Diskurssi-teemaryhmän seminaari 8.12.2023 joulukoulun yhteydessä: Teemaryhmä järjestää pienimuotoisen seminaarin joulukoulun yhteydessä 8.12. klo 8.30-10.00. Tutkijat Emmi Lahti ja Irina Herneaho Helsingin yliopistosta esittelevät tutkimusprojektinsa Kieli, konflikti ja kansalaisvaikuttaminen: ilmastoliikkeen diskursiiviset strategiat taustoja, aineistoja ja tämänhetkistä vaihetta. Lisäksi käymme tapaamisen aluksi lyhyen kuulumis- ja tutkimusaihekierroksen.

Kieli muuttuvassa yhteiskunnassa -teemaryhmä on saanut uuden vetäjän, joka haluaisi kovasti tutustua ryhmäläisiin. Lisäksi ryhmä kaipaa lisää jäseniä! Erityisesti toivomme mukaan väitöskirjatutkijoita mutta kaipaamme myös post-doceja ja pidemmälle ehtineitä tutkijoita. Mikäli käsittelet tutkimuksessasi jollakin tavalla kieltä yhteiskunnallisessa yhteydessä, toivomme että tulet mukaan postituslistallemme ja/tai joulukoulun tapaamiseen (pe 8.12. klo 9).

Kielioppi, semantiikka ja typologia (Kist) -teemaryhmä järjestää seminaarin perjantaina 1.12. Helsingin yliopistossa. Seminaarin voi osallistua tekstillä tai esitelmällä ja mukaan ovat tervetulleita niin väitöskirjatutkijat kuin ohjaajat ja post docit. Ilmoittaudu seminaariin viimeistään 14.11. lomakkeella. Lisäksi Kist jatkaa yhteisiä kirjoitusaamuja zoomissa tiistaina 21.11. ja keskiviikkona 13.12. klo 9–12. Ilmoittaudu etukäteen toisella lomakkeella, niin saat zoom-linkin. Lisätietoja voi kysyä Satu Keinäseltä (satu.keinanen@helsinki.fi).

Kirjoitusjärjestelmät-teemaryhmä järjestää loppuvuoden aikana kaksi hybriditapaamista (Helsinki ja Zoom). To 23.11. klo 14-16 tapaamme lukupiirin merkeissä ja pohdimme yhteisen lukemiston äärellä kirjakieltä ja sen tutkimusta. Pe 15.12. klo 12-16 heittäydymme termien pauloihin termityöpajassa. Tervetuloa mukaan, jos kirjoitettuun kieleen liittyvä terminologia ihastuttaa tai kummastuttaa tai Termipankki ja termityön käytäntö kiinnostaa! Muutoinkin toivotamme uudet osallistujat ilolla mukaan toimintaan ja sitä ideoimaan. Älä epäröi olla yhteydessä teemaryhmän koordinaattoriin Jennaan (jenna.sorjonen@helsinki.fi), jos haudot mielessäsi kysymyksiä tai mielit mukaan. Tiedotamme tulevista tapaamisista myös sähköpostilistalla, jolle voit liittyä teemaryhmän sivulta löytyvillä ohjeilla.

Käännöstiede, monikielisyys ja asiantuntijaviestintä -teemaryhmän vetovastuussa tapahtui muutos, ja Anne Turkia ja Tuuli Ahonen ovat suunnitelleet ohjelmaa loppuvuodelle. Lukupiiri kokoontuu kerran 9.11. kello 17 zoomissa. Linkki tapaamiseen ja käsiteltävään artikkeliin löytyvät ryhmän sivuilta. Siellä on myös tietoa, miten liittyä langnet-kaannostiede-sähköpostilistalle, jossa tiedotamme tapahtumista. Joulukoulun aamuna 8.12. järjestämme tutustumistilaisuuden, jossa jokainen pääsee kertomaan lyhyesti tutkimuksestaan. Lähetämme tästä lisätietoa myöhemmin. Tervetuloa!

Multimodaalisuus ja puhe vuorovaikutuksessa -teemaryhmän ensimmäinen datasessio pidettiin ke 1.11.2023 klo 14-16 Zoomissa. Kiitos aineiston esittelijöille ja osallistujille. Ryhmän jouluseminaari on tulossa joulukuussa. Voit vielä vaikuttaa aikatauluun vastaamalla Doodleen. Ryhmä myös kaipaa toista uutta vetäjää kesästä 2024 alkaen. Ota yhteyttä Minttuun (minttu.k.vanttinen@jyu.fi), jos olet kiinnostunut tehtävästä.

3. Langnetin yleiskokous 8.12. klo 15–16

Langnetin johtoryhmä, johtaja ja koordinaattori kutsuvat kaikki Langnet-yhteisön jäsenet Langnetin yleiskokoukseen perjantaina 8.12. klo 15–16 (Zoom, Langnetin joulukoulun yhteydessä). 

Yleiskokouksessa käsitellään Langnetin toimintakertomusluonnos 2023 sekä toimintasuunnitelmaluonnos 2024. Kokousmateriaalit toimitetaan langnet-kaikki-listalle marraskuun lopussa.

4. Yliopistojen ja SKY:n välinen yhteistyösopimus on allekirjoitettu ja Langnetin perustoiminta turvattu

Vuoden 2023 aikana Langnetin johtoryhmä, johtaja ja koordinaattori ovat neuvotelleet Langnet-yliopistojen hallinnon kanssa siitä, että Langnetin perustoimintaa rahoitetaan vuodesta 2024 alkaen yliopistojen jäsenmaksuilla.

Kesäkuussa laadittu Langnet-yliopistojen sekä Suomen kielitieteellisen yhdistyksen välinen yhteistyösopimus on nyt allekirjoitettu. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimuksessa määritellään yliopistokohtaiset jäsenmaksut, joilla kustannetaan Langnetin koordinaattorin palkkausta. Langnet jatkaa ulkoisen säätiörahoituksen hakua tapahtumiin ja muuhun toimintaan.

Mukavaa loppuvuotta kaikille!

*****

ENGLISH VERSION

In this newsletter:

 1. Welcome to Langnet Winter School (Fri 8 Dec)!
 2. News from Langnet’s theme groups
 3. Langnet’s general assembly 8 Dec from 3 pm to 4 pm
 4. The cooperation agreement between the Langnet-universities and SKY has been signed and the basic operations of Langnet have been secured

****

1. Welcome to Langnet Winter School (Fri 8 Dec)!

Langnet’s Winter school takes place on Friday 8 Dec In Zoom. The theme of the  Winter school is language research and multidisciplinarity. You can check the  Winter school program from Langnet’s event calendar.

Registration for the event is now open and the registration form is open until 30 Nov. The  Winter school participation link (Zoom) will be sent to those who have registered on Monday 4 December.

2. News from Langnet’s theme groups

Discourse theme group 

 • Let’s meet at Nordisco conference 15-17 November 2023: Welcome to the group’s informal meeting at Nordisco conference on Thursday 16 Nov! More information about the meeting has been sent via group’s mailing list at the end of October.
 • Discourse group’s seminar in Langnet Winter School on December 8, 2023: The theme group organizes a seminar in Langnet’s Winter School on 8th December 8:30-10:00. Researchers Emmi Lahti and Irina Herneaho (University of Helsinki) present their ongoing research project Kieli, konflikti ja kansalaisvaikuttaminen: ilmastoliikkeen diskursiiviset strategiat. There’s also time for questions and informal discussion.

Language in the changing society theme group  has a new leader, who would very much like to get to know the members of the group. In addition, the group needs more members! In particular, we hope to join doctoral researchers, but we also need post-docs and senior researchers. If you deal with language in a social context in your research, we hope you will join our mailing list and/or the Winter school meeting (Fri 8 December at 9 am).

Grammar, semantics and typology (Kist) theme group will organize a seminar on Friday December 1st at University of Helsinki. You can participate with a text or presentation, and supervisors and post docs are welcome to join as well. Register via link by November 14 at the latest. Additionally, Kist will continue morning writing sessions via zoom on Tuesday 21st of Nov and Wednesday 13th of Dec from 9 to 12. Register in advance so you will receive the zoom link. For more information, contact Satu Keinänen (satu.keinanen@helsinki.fi).

Writing systems theme group has two more merry meetings to come for the rest of the year, hybrid in Helsinki and Zoom. On Thu 23 Nov 2-4pm, we meet to discuss written language and its research based on a joint reading. On Fri 15 Dec 12-4pm, we will immerse ourselves in a terminology workshop to look into and develop writing systems related terminology in Tieteen termipankki, The Helsinki Term Bank for Arts and Sciences. We are always happy to gain new members to join our activities and present ideas for new ones! If you would like to join any of our meetings or have any questions, please don’t hesitate to contact the theme group coordinator Jenna (jenna.sorjonen@helsinki.fi). You can also join our mailing list by following the instructions on our group’s website.

Translation Studies, Multilingualism, and Professional Communication theme group had a change in the leader team, and Anne Turkia and Tuuli Ahonen have planned activities for the end of the year. The reading group has a meeting on zoom on Thursday Nov 9, 2023 at 5-6 pm. The link for the meeting and the article to be discussed can be found on the group’s webpage. There you can also find instructions for joining our langnet-kaannostiede mailing list where we advertise our events. In the morning of the Winter School 8 Dec, we have a get-to-know-each-other meeting where everybody gets to talk briefly about their research. More information will be sent later. Welcome!

Multimodality and talk in (inter)action: Our first data session was held on Wednesday 1st November. Thank you to the presenters and participants. Our Christmas seminar is also coming up in December. You can still have a say on the date by answering the Doodle poll. The theme group will also need a new co-host from the summer 2024 onwards. Contact Minttu (minttu.k.vanttinen@jyu.fi ) if you’re interested.

3. Langnet’s general assembly 8 Dec from 3 pm to 4 pm

Langnet’s executive team, head and coordinator invite all members of the Langnet community to Langnet’s general assembly on Friday 8 December from 3 pm to 4 pm (via Zoom, in connection with Langnet’s winter school).

At the meeting we will discuss Langnet’s action report 2023 (draft) and the action plan 2024 (draft). The meeting materials will be delivered to the langnet-kaikki-list at the end of November.

4. The cooperation agreement between the Langnet-universities and SKY has been signed and the basic operations of Langnet have been secured

During this year (2023), Langnet’s executive team, Head and coordinator have negotiated with the administration of Langnet universities that Langnet’s basic operations will be financed from 2024 with university membership fees.

The cooperation agreement between Langnet universities and the Linguistics Association of Finland (SKY) drawn up in June has now been signed. The contract is valid until further notice. The agreement defines university-specific membership fees, which cover the salary of Langnet’s coordinator. Langnet continues to seek external foundation funding for events and other activities.

Happy end of the year everyone!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *