Langnet-uutiskirje 4/2023 / Langnet news 4/2023

In English below

Tervehdys kaikki Suomen kielentutkijat! Olen koonnut tähän viestiin uusimmat Langnet-kuulumiset.

Hello all language researchers in Finland – for the English version of the latest Langnet news, please see below!

Tässä uutiskirjeessä:

 1. Ohjaaja: tutustuta ohjattavasi Langnetin toimintaan
 2. Väitöskirjatutkija: lähde vetämään Langnetin teemaryhmää
 3. Langnetin teemaryhmien uutisia
 4. Langnetin joulukoulu pe 8.12. Zoomissa – ehdota aihetta!

****

 1. Ohjaaja: tutustuta ohjattavasi Langnetin toimintaan!

Näin lukuvuoden alussa myös uudet väitöskirjatutkijat aloittavat tutkimustyönsä. On ensisijaisen tärkeää, että sekä uudet että vanhat väitöskirjatutkijat saavat tietoa Langnetista ja lähtevät mukaan toimintaan. 

Toivommekin, että kaikki Langnetin piirissä toimivat ohjaajat antavat tietoa Langnetista sekä uusille että vanhoille ohjattavilleen. Kätevimmin se käy ohjaamalla heidät Langnetin verkkosivujen Tervetuloa Langnetiin -osioon.

 1. Väitöskirjatutkija: lähde vetämään Langnetin teemaryhmää

Haluatko kohdata väitöskirjatutkijoita ja varttuneempia tutkijoita yli yliopistorajojen? Kiinnostaako sinua kartuttaa kokemusta esimerkiksi seminaarien järjestämisestä? Lähde Langnetin teemaryhmän vetäjäksi!

Langnetin verkkosivuilla on tietoa teemaryhmistä sekä niiden toimintaperiaatteista.

Uutta vastuullista väitöskirjatutkijaa etsivät seuraavat aktiiviset Langnetin teemaryhmät:

Vetovastuullisena väitöskirjatutkijana saat:

 • kontakteja ja kokemusta
 • järjestää juuri sellaista toimintaa, mihin itse haluaisit osallistua
 • tukea ja apua Langnetin koordinaattorilta
 • vetovastuuseen liittyvän osallistujatodistuksen, joka sisältää opintopistesuosituksen (2 op/vuosi)

Langnet hankkii teemaryhmien toimintaan myös rahoitusta. Jos kiinnostuit, voit olla yhteydessä Langnetin koordinaattoriin Lottaan (lotta.aarikka@abo.fi).

 1. Langnetin teemaryhmien uutisia

Kielioppi, semantiikka ja typologia (Kist) -teemaryhmä järjestää yhteisen kirjoitussession zoomin välityksellä myöhemmin syyskuussa. Varaa aikaa tärkeälle kirjoitustyöllesi ja tule kirjoittamaan muiden kanssa, moraalisen tuen ja sosiaalisen paineen avulla! Tarkempaa tiedotusta tulee sähköpostilistoille ja lisätietoja voi kysyä Satu Keinäseltä (satu.keinanen@helsinki.fi). Myöhemmälle syksylle on suunnitteilla tekstiseminaari. Kiitokset vielä kesäkoulun seminaarin osallistujille!

Kirjoitusjärjestelmät -teemaryhmä tapaa syksyllä kuukausittain vaihtuvien aiheiden parissa. Luvassa on erilaisia  näkökulmia kirjakieleen ja kirjoitusjärjestelmiin, esitelmiä, lukupiiritoimintaa ja termityötä. Tervetuloa mukaan ja ideoimaan toimintaa – liity teemaryhmän sähköpostilistalle (langnet-kirjoitusjarjestelmat@helsinki.fi) tai kysy lisätietoa teemaryhmän vetäjältä (jenna.sorjonen@helsinki.fi)! Tapaamiset järjestetään 22.9. klo 12-14, 23.11. klo 14-16 ja 15.12. klo 14-16 hybridinä Helsingissä ja Zoomissa.

Multimodaalisuus ja puhe vuorovaikutuksessa ja toiminnassa -teemaryhmä järjestää lukukauden lopulla seminaarin. Ikävä kyllä seminaari tullaan todennäköisesti järjestämään etänä, koska teemaryhmille ei tänä vuonna ole luvassa rahoitusta. Ilmoitamme seminaarista lähemmin MuMon sähköpostilistalla ja Facebook-ryhmässä.

Käännöstiede, monikielisyys ja asiantuntijaviestintä -teemaryhmä: Haluaisitko osallistua käännöstieteen väitöskirjatutkijoiden englanninkieliseen etälukupiiriin, jossa luemme jäsenten ehdottamia tieteellisiä artikkeleita? Ehdottaja esittelee artikkelin lyhyesti, mutta muuten keskustelu on vapaata. Jos kiinnostuit, käy vastamassa lyhyeen kyselyyn, jotta voimme valita parhaat mahdolliset ajat. Jos kiinnostuneita on tarpeeksi, ajat ja osallistumislinkit ilmoitetaan Käännös- ja monikielisyys -teemaryhmän sivuilla ja langnet-kaannostiede -sähköpostilistalla. Linkki kyselyyn tässä

 1. Langnetin joulukoulu perjantaina 8.12. Zoomissa – ehdota aihetta!

Langnetin joulukoulu järjestetään etätapahtumana perjantaina 8.12.

Oheisella lomakkeella voit ehdottaa joulukoululle aihetta tai puhujaa. Lomakkeella voit myös jättää yleisesti toiveitasi Langnetin toimintaan liittyen.

HYVÄÄ ALKANUTTA SYYSLUKUKAUTTA KAIKILLE!

****

ENGLISH VERSION

In this newsletter:

 1. Supervisor: welcome your PhD researchers to Langnet!
 2. Doctoral researcher: join and lead Langnet’s theme group
 3. News from Langnet’s theme groups
 4. Langnet Winter School Fri 8th Dec – suggest a topic!

****

 1. Supervisor: welcome your PhD researchers to Langnet!

At the beginning of the academic year also new doctoral researchers start their research work. It is of primary importance that both new and old doctoral researchers get information about Langnet and get involved.

We hope that all supervisors working within Langnet provide information about Langnet to both their new and old PhD researchers. The most convenient way is to direct them to the Welcome to Langnet -section of Langnet’s website.

 1. Doctoral researcher: join and lead Langnet’s theme group

Do you want to meet doctoral researchers and senior researchers across university borders? Are you interested in gaining experience in, for example, organizing seminars? Become the leader of Langnet’s theme group!

Langnet’s website has information about theme groups and their operating principles.

The following active Langnet theme groups are looking for a new responsible doctoral researcher:

As a leader of Langnet’s theme group, you get:

 • contacts and experience
 • to organize exactly the kind of activity you would like to participate in
 • support and help from the Langnet coordinator
 • certificate of participation for your responsibilities as a leader, which includes a credit recommendation (2 ECTS/year)

Langnet also applies for funding for the theme groups. If you are interested, you can contact Langnet’s coordinator Lotta (lotta.aarikka@abo.fi).

 1. News from Langnet’s theme groups

Grammar, semantics and typology (Kist) -theme group will organize a joint writing session via zoom later in September. Take some time for writing and join your peers for moral support and social pressure! More information coming soon on e-mail lists, or you can ask Satu Keinänen for details (satu.keinanen@helsinki.fi). For later autumn, there are plans for a text seminar. Thank you  to those who participated in the summer school text seminar!

Writing Systems -theme group meets monthly with varying topics related to written language and writing systems including presentations, reading circle and terminology work. You are welcome to join and ideate our future activities – join the group’s mailing list (langnet-kirjoitusjarjestelmat@helsinki.fi) or email the coordinator (jenna.sorjonen@helsinki.fi)! Meetings will be hybrid in Helsinki and Zoom on 22 September (12-2pm), 23 November (2-4pm) and 15 December (2-4pm).

Multimodality and Talk in (Inter)action -theme group is organising a seminar for the end of the term. Unfortunately, the seminar will probably have to be held online because of lack of funding for the theme groups this year. We will let you know more about the seminar via our mailing list and Facebook group.  

Translation Studies, Multilingualism, and Professional Communication -theme group: Would you like to join an online translation studies reading group where doctoral researchers suggest published research papers that we read together? The one who suggested the article introduces it briefly, but there is no other structure to the discussion. If you are interested, answer a short survey so that we can choose the best dates. If there are enough people interested in joining, the dates and the links for the meetings will be posted on theme group webpage and on the langnet-kaannostiede mailing list. Link to the survey.

 1. Langnet Winter School Fri 8th Dec in Zoom – suggest a topic!

Langnet’s Christmas school is organized as a remote event in Zoom on friday 8th Dec.

You can use this form to suggest a topic or speaker for the Christmas school. You can also use the form to leave your general wishes regarding Langnet’s operations.

HAPPY START OF THE FALL SEMESTER TO EVERYONE!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *