Kirjallisuus ja kieli / Literature and Language

Kuvaus / Description

Tule mukaan interaktiiviseen kirjallisuuden teemaryhmään!

Kirjallisuus on kielellistä olemista ja ajattelemista maailmassa, jossa tekstit luovat fiktiivisiä todellisuuksia ja antavat merkityksiä meitä ympäröiville ilmiöille ja tapahtumille.

Kirjallisuus ja kieli -teemaryhmän jäsenet ovat kiinnostuneita kirjallisuudesta tieteenä, taiteena, kielenä, ilmiönä ja instituutiona, ja yhteistä meille teemaryhmään kuuluville on halu ymmärtää kirjallisuutta syvällisesti lukuisista erilaisista – usein yllättävistäkin – näkökulmista.

Tässä ryhmässä:
– saat jakaa ja kartuttaa osaamistasi mielenkiintoisten seminaarien ja teemapäivien yhteydessä
– pääset verkostoitumaan ja keskustelemaan kaltaistesi kanssa kahvien ja lukupiirien äärellä
– olet osa suurempaa, maanlaajuista kirjallisuudentutkijoiden joukkoa.

Ole rohkeasti yhteydessä ryhmän yhteyshenkilöihin ja liity sähköpostilistallemme saadaksesi uusimmat uutiset teemaryhmän toiminnasta ja tilaisuuksista. Liittymisohjeet alla.


Join our interactive Theme Group that dives into everything literature!

Literature is a linguistic and intellectual way of being in a world where texts create fictional realities and give meanings to phenomena and events around us.

Members of the Literature and Language Theme Group are interested in literature as an art, language, science, phenomenon and institution, and common to all of us is a desire to understand literature thoroughly from a variety of viewpoints – many of which can be surprising.

In this group you:
– get to share and strengthen your expertise in fascinating seminars and thematic events
– are invited to network and discuss literature with academics over coffee & in reading groups
– become part of a larger, nationwide group of literature enthusiasts.

Get in touch with any of the group organizers and subscribe to our mailing list to get the news on our upcoming activities and events. You will find instructions on how to join the list below.

Tapahtumat / Events

 

Yhteydenotto ja liittyminen / Contact info and joining

Ryhmän lempinimi / Group nickname: Langnet Lit
Group’s social media identifier: #LangnetLit

Ohjeet sähköpostilistalle liittymiseen:

Liity sähköpostilistallemme lähettämällä viesti subscribe langnet-kirjallisuusjakieli osoitteeseen majordomo@helsinki.fi (jätä viestin otsikkokenttä tyhjäksi ja lähetä viesti ilman muotoiluja). Saat automaattisen vastausviestin, jossa pyydetään vahvistamaan pyyntö kertaalleen. Toimi ohjeiden mukaan kunnes pyyntö on hyväksytty ja olet saanut viestin otsikolla “Welcome to langnet-kirjallisuusjakieli”. Jos sinulla on kysyttävää tai ongelmia listalle liittymisessä, kysy apua yhteyshenkilöiltä, autamme mielellämme.

Kun olet teemaryhmän ja sähköpostilistan jäsen, voi halutessasi lähettää ryhmälle viestiä lähettämällä sähköpostia osoitteseen: langnet-kirjallisuusjakieli@helsinki.fi. Listalle saa mielellään lähettää ryhmän teemaa, tilaisuuksia ja aihetta koskevia viestejä.


Instructions on how to join the mailing list:

Subscribe to our mailing list by sending the message subscribe langnet-kirjallisuusjakieli to majordomo@helsinki.fi (important: leave the subject field blank and set the e-mail to plain text mode). You will get an automated reply that says you still need to authenticate the request. Follow the instructions and remember to leave the subject field blank and set the e-mail format to plain text. When you receive an e-mail with the subject “Welcome to langnet-kirjallisuusjakieli” you have been successfully added to the mailing list. Should you have any questions or problems with joining, get in touch with any of the group organizers, we are happy to help.

When you are a member of the Theme Group and on the mailing list, you are able to send the group a message by sending it to langnet-kirjallisuusjakieli@helsinki.fi. We welcome messages related to the group’s theme, events and topic.

Järjestelyryhmä / The leader team members

Vastuuhenkilöt / PhD Candidates in charge:

*RYHMÄ ETSII UUSIA VETÄJIÄ*
Meeria Vesala, meeria.vesala@abo.fi
Hanne Juntunen, hanne.juntunen@tuni.fi

Ohjaajat / Supervisors:

Elina Valovirta, elmava@utu.fi
Joel Kuortti, joel.kuortti@utu.fi
Tomi Huttunen, tomi.huttunen@helsinki.fi

Postdocit / Post docs:

Kaiju Harinen, kaiju.harinen@utu.fi