Historiaa / History

Vuonna 1998 perustettu Langnet on koko toimintansa ajan ollut ensisijaisesti tutkijakoulutusorganisaatio. Se on järjestänyt kielialojen jatko-opiskelijoille kursseja, konferensseja sekä seminaareja.

Vuoteen 2015 asti Langnet oli suurin suomalainen humanistis-yhteiskuntatieteellisten alojen tutkijakoulu. Innostuneet tutkijaopiskelijat, asiantuntevat ohjaajat, monipuolinen toiminta ja lukuisat hyvät käytänteet tekivät Langnetista poikkeuksellisen antoisan tutkijakoulutusyhteisön. Langnetissa oli parhaimmillaan yli sata päätoimista väitöskirjantekijää, joista noin 40 opetus- ja kulttuuriministeriön palkkaamina. Nykyisen Langnet-toiminnan pohjalla on vahva kokemus yliopisto- ja oppiainerajat ylittävän yhteistyön voimasta.

Since its foundation in 1998, Langnet has been primarily a doctoral training organisation. It has offered courses, conferences and seminars for linguistics postgraduates.

Until 2015 Langnet was the biggest Finnish graduate school in the field of arts and social sciences. Langnet became an exceptionally rewarding graduate school community, thanks to the enthusiastic research students, professional supervisors, diverse activities and numerous good practices. At its highest, Langnet had over a hundred full-time PhD candidates, of which around 40 were funded by the Ministry of Education and Culture. The foundation of the current Langnet activity is based on a lot of positive experience with cooperation across university and subject boundaries.