Kieliaineiden väitöskirjoja / Language-related PhD dissertations

Tälle sivulle kootaan tietoja Suomessa valmistuneista kieliaineiden väitöskirjoista. Vuosina 1999–2015 Langnet toimi tutkijakouluna tai tohtoriohjelmana. Näiden vuosien osalta ne väitöskirjat, jotka eivät valmistuneet Langnetin, vaan muiden suomalaisten kielitieteen tutkijakoulujen tai tohtoriohjelmien alaisuudessa, on merkitty tähdellä (*). Jos tietoja puuttuu tai niissä on virheitä, ota yhteyttä koordinaattoriin.

This page contains a list of language-related PhD dissertations completed at universities in Finland. Between 1999 and 2015 Langnet was a state-funded graduate school. The dissertations marked with an asterisk (*) were not completed under Langnet but some other graduate school or doctoral programme in Finland. For missing or incorrect entries, please contact the coordinator.

Päivitetty / last update 17.6.2024

2024

Tiina Eilittä, Oulun yliopisto
How to engage: Children’s summonses to adults in families and kindergartens

Anna-Kaisa Jokipohja, Tampereen yliopisto
Kädet, keho, kieli. Yhteisymmärryksen multimodaalinen jäsentyminen ja kielen oppimisen hetket kokkaus- ja viljelyvuorovaikutuksessa.

Jenna Kanerva, Turun yliopisto
Understanding the Structure and Meaning of Finnish Texts: from Corpus Creation to Deep Language Modelling

Annamari Korhonen, Tampereen yliopisto
Translation Revision as Part of Cognitive Translatorial Collaboration

Marion Kwiatkowski, Helsingin yliopisto
Finding your place among different languages and cultures: Linguistic expressions of social identity by transcultural youth in rural Finland

Leea Lakka, Helsingin yliopisto
Takarivin tekstikäytänteet

Taina Mylläri, Jyväskylän yliopisto
Kompleksisuus osana suomenoppijan kielitaitoa

Paul Rickman, Tampereen yliopisto
Aspects of Non-finite Verb Complementation in New Zealand English

Jenni Räikkönen, Tampereen yliopisto
Pronouns separating the UK from the EU. We and us in British newspaper articles and parliamentary debates in 1973–2015.

Maria Sarhemaa, Helsingin yliopisto
Jonnet ei muista ja urpot ei tajua sentraalisantroja. Etunimien appellatiivistuminen suomen kielessä.

Irina Shchemeleva, Helsingin yliopisto
L2 academics’ research writing in English. Linguistic features, norms, and practices of epistemic stance expression.

Jenny Sylvin, Helsingin yliopisto
Svenskan vid Helsingfors universitet. Språkpolicy, attityder och realiteter.

Elina Vitikka, Helsingin yliopisto
Yleistajuistaminen rajatyönä. Moniäänisyys ja vuorovaikutus tutkijalähtöisessä tiedeviestinnässä.

2023

Lotta Aarikka, Turun yliopisto
Murre ja sen tutkimus: Näkökulmia fennistisen murteentutkimuksen historiaan ja kieli-ideologioihin 1871–2017

Ylva Biri, Helsingin yliopisto
Stancetaking in interest-based online communities: A corpus pragmatic comparative analysis

Gaïdig Dubois, Helsingin yliopisto
La nature du RESTER en finnois et en français

Laura Eilola, Tampereen yliopisto
Aikuisten luku- ja kirjoitustaitoon tukea tarvitsevien suomenopiskelijoiden vuorovaikutuskompetenssi ja sen kehittyminen luokkahuoneen ja arjen vuorovaikutustilanteissa

Katri Hiovain, Helsingin yliopisto
Prosodic change and majority language influence in spoken North Sámi varieties

Riikka Iso-Ahola, Itä-Suomen yliopisto
Kaunokirjallisuutta karjalaksi – uhanalaisen kielen käännöskulttuurit

Markus Juutinen, Oulun yliopisto
Koltansaamen kielikontaktit: vähemmistökieli muuttuvassa kieliympäristössä

Kaisla Kaheinen, Helsingin yliopisto
Etymologia ex silentio: Nganasanin äännehistoria ja kielikontaktit

Outi Kaltio, Helsingin yliopisto
The Pantegni, Theorica of Constantine the African: A Text-Historical Study of the First Medical Compendium in the Latin West

Nina Kamppi, Helsingin yliopisto
Leksikografinen merkityksen kuvaus ja lingvistiikka

Aira Korkeamäki, Jyväskylän yliopisto
Insinöörin työtehtävissä tarvittava suomen kielen taito ja sen oppiminen ammattikorkeakoulujen S2-opiskelijoiden sekä suomenopettajien käsitysten mukaan

Juha Kuokkala, Helsingin yliopisto
Saamelaiskielten verbijohdostyyppien historiasta ja variaatiosta

Juha Lång, Itä-Suomen yliopisto
Eye movements and reception of audiovisual translation: an empirical look into interlingually subtitled television programs

Soili Norro, Turun yliopisto
Namibian primary school teachers beliefs and practices in a multilingual context: Language ideologies underlying the language education policy and its implementation

Paiwei Qin, Jyväskylän yliopisto
Identity and language ideology of EMI medical teachers and students in China

Turo Rautaoja, Turun yliopisto
Exploring Agency in the Construction of a Translated Character Narrative: A Multiple-Case Study on Early Sibelius-Related Translations into Finnish

Elisa Repo, Turun yliopisto
Together towards language-aware schools. Perspectives on supporting increasing linguistic diversity.

Mónica Sánchez-Torres, Tampereen yliopisto
In the Eye of the Beholder: Processing, use, and attitudes towards (non-)sexist language in a second language

Satu Siltaloppi, Helsingin yliopisto
List Construction in Finland-Swedish Sign Language

Nina Sivunen, Jyväskylän yliopisto
Kuurojen turvapaikanhakijoiden kokemukset, multimodaalinen vuorovaikutus ja kielikäsityksien muokkautuminen suomalaisessa turvapaikkaprosessissa

Julia Souma, Tampereen yliopisto
Salliminen diplomaattisesti: Sallimisen ja kieltämisen kommunikatiiviset aktit suomalais-venäläisissä valtiosopimusteksteissä

Susanna Tavi, Itä-Suomen yliopisto
Contact-induced lexical variation in the Karelian language: Corpus-based perspectives on code-copying

Mikael Varjo, Turun yliopisto
Nollalla jaettua: Korpustutkimus nollasubjektilauseista suomenkielisessä arkikeskustelussa

2022

Sari Ahola, Jyväskylän yliopisto
Rimaa hipoen selviää tilanteesta – Yleisten kielitutkintojen suomen kielen arvioijien käsityksiä kielitaidon arvioinnista ja suullisesta kielitaidosta

Enikő Molnár Bodrogi, Oulun yliopisto
“Kieli on sielun sormenjäljet”: Pohjois-Fennoskandian ja Romanian suomalais-ugrilaisten vähemmistöjen kielinarratiivit identiteetin rakentajana

Raisa Harju-AuttiTampereen yliopisto
Kielellisesti tuettu opetus: Yläkouluikäiset maahanmuuttajaoppilaat opetuskieltä ja oppiainesisältöjä oppimassa

Erik Henriksson, Helsingin yliopisto
Greek Meter: An Approach Using Metrical Grids and Maxent

Irina HerneahoHelsingin yliopisto
Oikeus elää: Intertekstuaalisuus turvapaikanhakijoiden oikeuksia ajavassa kansalaisaktivismissa

Hanna-Ilona Härmävaara, Helsingin yliopisto
Building the Bridge in Interaction: Receptive Multilingualism among Finnish and Estonian Speakers

Heini Kallio, Helsingin yliopisto
The prosody underlying spoken language proficiency: Cross-lingual investigation of non-native fluency and syllable prominence

Antti Kanner, Helsingin yliopisto
Meaning in Distributions

Maarit Kaunisto, Helsingin yliopisto
Nehän puhuu mulle venäjää! Tapaustutkimus venäjänkielisen CLIL-alkuopetusluokan vuorovaikutuksesta.

Kalle KonttinenTurun yliopisto
From Competence to Self-Efficacy: Measuring Student Progress in Translation Company Simulations

Leealaura LeskeläHelsingin yliopisto
Selkopuhetta! Puhuttu selkokieli kehitysvammaisen henkilön ja ammattilaisen vuorovaikutuksessa

Henna Massinen, Itä-Suomen yliopisto
Rajakarjalaismurteiden suomalaistuminen yleisgeminaation ja itämurteiden erikoisgeminaation valossa

Susanna Mäkinen, Turun yliopisto
Stability and variation in the genre of runaway slave notices in American newspapers 1704-1865

Heidi NivaHelsingin yliopisto
Suomen progressiivirakenne intentioiden ja ennakoinnin ilmaisuissa

Gustaf Olsson, Turun yliopisto
Aspectual pairs of recently borrowed verbs in Russian

Heidi Poutanen, Helsingin yliopisto
Ekologisk produktion och konsumtion i skrift och bild: En socialsemiotisk analys av grön marknadsföring i finlandssvenska kundtidningstexter

Leena Raitala, Oulun yliopisto
Toimijuus ja normi: Lingvistinen diskurssianalyysi vapaaehtoisen lapsettomuuden kulttuurisista merkityksistä

Iira RautiainenOulun yliopisto
Practices of Promoting and Progressing Multinational Collaborative Work: Interaction in UN military observer training

Sonya Sahradyan, Jyväskylän yliopisto
Personal and institutional trajectories of language, employment and integration: An ethnography with migrant NGO practitioners

Antti Saloranta, Turun yliopisto
Learning of second language sound contrasts: effects of training on the perception and production of second language vowel and consonant duration

Dieter Hermann Schmitz, Tampereen yliopisto
Roman, Rock, Comic und Film: Innovative Ansätze in der auslandsgermanistischen Literaturdidaktik

Juho Suokas, Itä-Suomen yliopisto
User-centered Translation and Practical Application of Usability Methods

Henna Tamminen, Turun yliopisto
Plasticity in Speech Perception – Effects of Learning, Age and Bilingualism

Riikka Tumelius, Oulun yliopisto
Future language teachers designing for language learning in hybrid environments

2021

Aku Ahlholm, Jyväskylän yliopisto
Vargens röst. Rovdjursdiskursen i finsk, finlandssvensk och svensk press från 1990-talet till 2010-talet

Tarmo Ahvenainen, Jyväskylän yliopisto
Language proficiency facework and perceptions of language proficiency face in L2 interaction

Mariann Bernhardt, Turun yliopisto
Määräisyys ja objektin merkitseminen mordvalaiskielissä

Jordina Frago Cañellas, Helsingin yliopisto
Enseñanza de las preposiciones “a”, “de”, “en”, “por” y “para” mediante su significad

Ksenia Eskola, Helsingin yliopisto
Suomalaisuus ja venäläisyys henkilönnimistössä. Nimikulttuurien kohtaaminen Suomessa ja Venäjällä 2000–2018

Sabine Grasz, Oulun yliopisto
Mehrsprachige Praktiken beim Lernen im Tandem.
Eine empirische Untersuchung zu deutsch-finnischen Tandemgesprächen (Monikieliset käytänteet tandem-oppimisessa. Empiirinen tutkimus saksalais-suomalaisista tandem-keskusteluista)

Katja Haapanen, Turun yliopisto
School-Aged Children Learning Second Language Sounds: The Effects of Different Learning Backgrounds on Children’s Second Language Sound Production and Perception Learnin

Léa Huotari, Helsingin yliopisto
Effet du prototype sur le changement de sujet en traduction: Étude d’un corpus bidirectionnel littéraire français⇄finnois

Mari-Sisko Khadgi, Helsingin yliopisto
Segmental and tonal phonology of Barpak Ghale: Typological, methodological and theoretical perspectives

Sonja Kuosmanen, Helsingin yliopisto
Representations of Actors and Agency in U.S. Foreign Policy Discourses, 1949–2019

Kristiina Lieri, Turun yliopisto
Studies of multilingual Finnish-Norwegian adolescents’ mastering of multi-word units

Teo Juvonen, Helsingin yliopisto
The language of possession: Genitive variation in Late Middle and Early Modern English

Olli Kuparinen, Tampereen yliopisto
Muutoksen mekanismit. Kolmen aikapisteen reaaliaikatutkimus Helsingin puhekielestä

Mikko Laasanen, Tampereen yliopisto
Meneillään oleva kielenmuutos ja kielellinen vaihtelu: variationistisen sosiolingvistiikan teoriaa

Laura Leden, Helsingin yliopisto
Adaption av flickskap – Normbekräftande och normbrytande i flickböcker översatta från engelska till svenska och finska 1945–1965

Ilona Lindh, Helsingin yliopisto
Matkasta kertomus – Kielen ja kerronnan keinot omakohtaisessa matkakertomuksessa

Marjo Markkanen, Jyväskylän yliopisto
Monimediaisen kieltenopetuksen vaikutuksia oppijan autonomiaan, motivaatioon ja vapaa-ajan kielenkäyttöön

Enikő Marton, Helsingin yliopisto
L2 motivation among majority language speakers in learning and using minority languages

Cathryn McWilliams, Åbo Akademi
The Letters and Legacy of Mary Ann McCracken (1770–1866)

Ilia Moshnikov, Itä-Suomen yliopisto
NUT-partisiipin variaatio rajakarjalaismurteissa

Michael Möbius, Helsingin yliopisto
Grundlagen und Gestaltungsprinzipien einer interaktiven Online-Lern- und Übungsplattform Grammatik für das Germanistik-Bachelorstudium in Finnland

Sara Norja, Turun yliopisto
Alchemy in the Vernacular: An Edition and Study of Early English Witnesses of The Mirror of Alchemy

Mary Nurminen, Tampereen yliopisto
Investigating the Influence of Context in the Use and Reception of Raw Machine Translation

Mats Nyholm, Åbo Akademi
Searchers After Horror: Understanding H. P. Lovecraft and His Fiction

Elina Pallasvirta, Helsingin yliopisto
Transatlanttinen fennougristiikka: Suomalais-yhdysvaltalaiset suhteet ja tieteenalan kehitys Yhdysvalloissa toisesta maailmansodasta 1960-luvulle

Mika Perkiömäki, Tampereen yliopisto
Imagined Riverography of Late Twentieth-Century Russian Prose

Nailya Philippova, Helsingin yliopisto
A Grammar of Amri Karbi

Hanna-Mari Pienimäki, Helsingin yliopisto
Language professionals as regulators of academic discourse

Jaakko Raunamaa, Helsingin yliopisto
Finnic anthroponymy in the Middle Ages: Perspectives on pre-Christian and early Christian personal names

Anu Rouhikoski, Helsingin yliopisto
Direktiivien variaatio – Pyynnöt, neuvot ja ohjeet asiakaspalvelutilanteessa

Sirkku Ruokkeinen, Turun yliopisto
Historical appraisal analysis: Evaluation of the book in sixteenth-century England

Aleksi Sahala, Helsingin yliopisto
Contributions to Computational Assyriology

Henri Satokangas, Helsingin yliopisto
Termien selittäminen tietokirjoissa

Eveliina Salmela, Vaasan yliopisto
“Ajattelin kysyä palstan asiantuntijoilta ennen kääntymistä lipevien myyntimiesten puoleen.” Erikoisalaan liittyvien neuvojen ja tiedon pyytäminen verkkoyhteisöissä

Mirkka Salo, Helsingin yliopisto
Romanikieliset elementit romanien suomenkielisellä verkkokeskustelupalstalla

Timo Savela, Turun yliopisto
Materialized discourses in the landscape: language, multimodality and agency in a school in Southwest Finland

Robin Sokol, Oulun yliopisto
Taking the next step in a collaborative project: a multimodal analysis of verbal and embodied actions at the computer

Charlotte Stormbom, Åbo Akademi
Gendered language in flux: The use of epicene pronouns in EFL and ELF writing

Kaj Syrjänen, Tampereen yliopisto
Quantitative Language Evolution: Case Studies in Finnish Dialects and Uralic Language

Krista Teeri-Niknammoghadam, Turun yliopisto
Edessä ja edellä: Suomen ete-vartaloisten tilagrammien merkitykset ja metaforisuus

Emily Öhman, Helsingin yliopisto
The Language of Emotions: Building and Applying Computational Methods for Emotion Detection for English and Beyond

2020

Melina Aarnikoivu, Jyväskylän yliopisto
The best drunk decision of my life.” A nexus analysis of doctoral education

Aija Katriina Ahlberg, Jyväskylän yliopisto
How abugida readers learn alphabetic literacy skills: The role of phonological awareness in the transfer process in the Konso language, Southwest Ethiopia

Tommi Alho, Åbo Akademi
Classical Education in the Restoration Grammar School: A Case Study of Orationes et carmina aliaque exercitia (Canterbury Cathedral Archives Lit. MS E4)

Nicklas Bahrt, Helsingin yliopisto
Towards a typology of voice syncretism

Senka Drobac, Helsingin yliopisto
OCR and post-correction of historical newspapers and journals

Laura Ekberg, Turun yliopisto
Heterolingualism and cultural integrity in Finnish translations of Anglophone Caribbean novels

Susanna Hakulinen, Tampereen yliopisto
Idéologies linguistiques dans l’enseignement et l’apprentissage du suédois et du finnois : Etude ethnographique en contexte universitaire en France, en Suède et en Finlande

Henna Heinonen, Jyväskylän yliopisto
Uttal och dess begriplighet i finskspråkiga gymnasisters L2-svenska

Laura Hekanaho, Helsingin yliopisto
Generic and nonbinary pronouns: Usage, acceptability and attitudes

Tuuli Holttinen, Helsingin yliopisto
Le développement des requêtes en langue étrangère – Comparaison entre le français L2, le finnois L1 et le français L1

Silja Huttunen, Helsingin yliopisto
Information Extraction and linguistic characteristics of texts: exploring scenarios and text types

Mika Hämäläinen, Helsingin yliopisto
Generating Creative Language: Theories, Practice and Evaluation

Päivi Iikkanen, Jyväskylän yliopisto
The Role of Language in Integration: A Longitudinal Study of Migrant Parents’ Trajectories

Leila Imppola, Jyväskylän yliopisto
Suomi sydämessä” – Saksansuomalaisten Suomi-koulun oppilaiden, heidän vanhempiensa ja opettajiensa käsityksiä Suomesta, suomen kielestä ja Suomi-koulusta

Laura Ivaska, Turun yliopisto
A Mixed-Methods Approach to Indirect Translation: A Case Study of the Finnish Translations of Modern Greek Prose 1952–2004

Antti Kamunen, Oulun yliopisto
Busy embodiments: The hierarchisation of activities in multiactivity situations

Daria Kormacheva, Helsingin yliopisto
Collocations on the way: How words come together in Russian

Marjukka Käsmä, Oulun yliopisto
Social difference as action: A nexus analysis of gender and ability in World of Warcraft game culture

Hanna Laitinen, Helsingin yliopisto
Проявление хезитации в беседах на российском телевидении / Projavlenie hezitacii v besedah na rossijskom televidenii (suom. Epäröinnin ilmeneminen venäläisissä televisiokeskusteluissa)

Sirkku Lesonen, Groningenin yliopisto & Jyväskylän yliopisto
Valuing variability: Dynamic usage-based principles in the L2 development of four Finnish language learners

Aino Liira, Turun yliopisto
Paratextuality in Manuscript and Print: Verbal and Visual Presentation of the Middle English Polychronicon

Hanna Limatius, Tampereen yliopisto
Communities of Empowerment: Exploring the Discourse Practices of Plus-Size Fashion Bloggers

Niklas Metsäranta, Helsingin yliopisto
Periytyminen ja lainautuminen – Marin ja permiläisten kielten sanastontutkimusta

Ilkka Mönkkönen, Helsingin yliopisto
Negation in Old English Prose: Corpus studies in constituent negation, negative raising, and negators as equivalents of clauses

Christian Niedling, Åbo Akademi
Epentheorie als interdisziplinäre Methodologie: Die Epentheorien Karl Lachmanns und Andreas Heuslers vor dem Hintergrund karelischer Sampo-Epik und eddischer Überlieferungen

Sanna Pakarinen, Jyväskylän yliopisto
Språkbadselevskap i Finland och på Irland: En studie om språkpolicy och två- och flerspråkighet i skollandskap och hos elever i tidigt fullständigt svenskt och iriskt språkbad

Hilkka Paldanius, Jyväskylän yliopisto
Kuka aloitti kylmän sodan? Lukion historian aineistopohjaisen esseen tekstilaji tiedonalan tekstitaitojen näkökulmasta

Hanna Parviainen, Tampereen yliopisto
Crossing the Borders: The Influence of Indian English in the Southeast Asian Region

Andrew Pattison, Oulun yliopisto
Metsästyksen idiomi. Aatelismetsästys sosiaalisena eleenä myöhäiskeskiajan Englannissa

Pauliina Peltonen, Turun yliopisto
Individual and Interactional Speech Fluency in L2 English from a Problem-solving Perspective: A Mixed-methods Approach

Eugenio Pesci, Turun yliopisto
Montagne magiche. Irrazionalismo, esoterismo e tardo romanticismo nella cultura alpinistica italiana della prima meta’ del Novecento. Evola, Rudatis, Zapparoli

Minerva Piha, Turun yliopisto
Eteläsaamelaiset rautakautisessa Pohjolassa. Kielitieteellis-arkeologinen näkökulma

Amin Rasti Behbahani, Jyväskylän yliopisto
Investigating the effect of digital game tasks, inducing different levels of involvement load, on the acquisition of vocabulary items

Tim Reus, Jyväskylän yliopisto
Musical, visual and verbal aspects of animated film song dubbing: Testing the triangle of aspects model on Disney’s Frozen

Katharina Ruuska, Jyväskylän yliopisto
At the nexus of language, identity and ideology: Becoming and being a highly proficient second language speaker of Finnish

Jutta Salminen, Helsingin yliopisto
Epäilemisen merkitys: Epäillä-sanueen polaarinen kaksihahmotteisuus kiellon ja kielteisyyden semantiikan peilinä

Mia Scotson, Jyväskylän yliopisto
Korkeakoulutetut kotoutujat suomen kielen käyttäjinä: Toimijuus, tunteet ja käsitykset

Karita Suomalainen, Turun yliopisto
Kuka sinä on? Tutkimus yksikön 2. persoonan käytöstä ja käytön variaatiosta suomenkielisissä arkikeskusteluissa

Lauri Tavi, Itä-Suomen yliopisto
Prosodic cues of speech under stress: Phonetic exploration of Finnish emergency calls

Merja Torvinen, Oulun yliopisto
Käännösstrategiat ja diskurssit – analyysi 1600-1800-lukujen ranskalaisista Lapin-kuvauksista ja niiden moderneista suomennoksista

Anu Viljanmaa, Tampereen yliopisto
Professionelle Zuhörkompetenz und Zuhörfilter beim Dialogdolmetschen

Niini Vartia-Paukku, Helsingin yliopisto
Public Speaking in International Fora – Rhetorical strategies, coherence and responsibility in political discourse

Hanna Westerlund, Helsingin yliopisto
Kurkistuksia kollokaatioon: EU-suomen toimenpiteen rantautumisesta Suomen säädöskieleen

Tiina Wickström, Helsingin yliopisto
Studying Native North American Literature: Nature/Land Relationships and Native (Ojibwe) Ecologue in Louise Erdrich’s Birchback House Series

Chingduang Yurayong, Helsingin yliopisto
Postposed Demonstratives in Finnic and North Russian Dialects

 

2019

Tiina Aalto, Helsingin yliopisto
Ukon jäljet paikoissa ja paikannimissä. Tutkimus ukko-elementin sisältävistä nimistä

Juha-Pekka Alarauhio, Oulun yliopisto
Matthew Arnold’s epics: towards a communicative approach

Satu von Boehm, Helsingin yliopisto
Variation in the Use and Norms of English Verb Forms: A Study of Finnish University Students and Teachers

Tatiana Borgdanova, Itä-Suomen yliopisto
Translators of folklore in the British-Russian interaction: cultural mediators’ agency at the turn of the twentieth century

Alicja Fajfer, Itä-Suomen yliopisto
Everyday bordering in stories of mobility: Linguistic encounters in Poland

Teija Greed, Helsingin yliopisto
Evidentiality and related categories in four non-Slavonic languages of the Russian Federation: Bashkir, Even, Lezgi and Tatar

Markus Hamunen, Helsingin yliopisto
Tavattomat infinitiivit: eräiden myötätapahtumisen infinitiivirakenteiden konstruktiokielioppia suomen murteissa

Sampsa Holopainen, Helsingin yliopisto
Indo-Iranian borrowings in Uralic. Critical overview of sound substitutions and distribution criterion

Sami Honkasalo, Helsingin yliopisto
A Grammar of Eastern Geshiza: A Culturally Anchored Description

Lasse Hämäläinen, Helsingin yliopisto
Nimet verkossa. Tutkimus verkkoyhteisöjen käyttäjänimistä ja virtuaalisen minigolfpelin radannimistä

Juho Härme, Tampereen yliopisto
Ajanilmauksen sijainnit suomessa ja venäjässä. Kvantitatiivinen konstruktiotason näkökulma

Tommi Jauhiainen, Helsingin yliopisto
Language identification in texts

Edyta Jurkiewicz-Rohrbacher, Helsingin yliopisto
Polish verbal aspect and its Finnish statistical correlates in the light of a parallel corpus

Maria Kautonen, Jyväskylän yliopisto
Finskspråkiga inlärares uttal av finlandssvenska i fritt tal på olika färdighetsnivåer

Jeongdo Kim, Helsingin yliopisto
Hulisemisesta hulinaksi – Onomatopoieettisuuden haalistuminen suomen fonesteemisten substantiivien valossa

Emmi Lahti, Helsingin yliopisto
Maahanmuuttokeskustelun retoriikkaa

Loukia Lindholm, Åbo Akademi
Form and Function of Response Stories in Online Advice

Mika Loponen, Helsingin yliopisto
The Semiospheres of Prejudice in the Fantastic Arts: The Inherited Racism of Irrealia and Their Translation

Minna Martikainen, Jyväskylän yliopisto
Inkeriläisten paluumuutto – suomalaisuutta, kielitaitoa ja kielitutkintoa

Aleksi Mäkilähde, Turun yliopisto
The Philological-Pragmatic Approach: A Study of Language Choice and Code-Switching in Early Modern English School Performances

Jenny Paananen, Turun yliopisto
Yhteisymmärryksen rakentaminen monikulttuurisilla lääkärin vastaanotoilla

Rosella Perugi, Turun yliopisto
Altrove: viaggiatrici italiane nell’Europa del Nord

Ulriikka Puura, Helsingin yliopisto
”Sinä iče oled vepsläine, voib sanuda, ka?” – Vepsäläisyyden rakentuminen ja 2000-luvun vepsän kieli

Anssi Roiha, Jyväskylän yliopisto
The role of CLIL in individuals’ life courses: Retrospective narratives of pupils from a former CLIL class

Joonas Råman, Oulun yliopisto
The Multimodal and Collaborative Aspects of Demonstrations in the Teaching of Budo Sports

Olli Silvennoinen, Helsingin yliopisto
Contrastive Negagtion: Constructional Variation within and across Languages

Adriana Slavcheva, Helsingin yliopisto
Korpuslinguistische Zugänge zum Konnektorengebrauch in der gesprochenen Wissenschaftssprache Deutsch

Riitta Suominen, Tampereen yliopisto
Virkatekstin käytettävyys. Pöytäkirjasta verkkotekstiksi ja sosiaalisen median päivitykseksi

Maija Surakka, Itä-Suomen yliopisto
Ajan paikka. Ajanilmausten kehityspolkuja lasten kielessä

Ilona Tanskanen, Jyväskylän yliopisto
Ajan henki lain kirjaimessa: suomalaisten lastensuojelulakien ja -asetusten ideologiat

Maija Tervola, Tampereen yliopisto
Maahanmuuttajalääkärien suomen kielen taito ja kielitaitotarpeet. Erityisalan kielitaidon näkökulma lääkärin työhön

Harri Uusitalo, Turun yliopisto
Tausta, tekijä ja kieli. Filologinen tutkimus Aitolahden koodeksin lainsuomennoksesta

Heidi Vepsäläinen, Helsingin yliopisto
Suomen no-partikkeli ja kysymyksiin vastaaminen keskustelussa

Taru Virtanen, Helsingin yliopisto
What makes a government translator tick? – Examining the Finnish government English translators? perceptions of translator status, job satisfaction and the underlying factors

Sarah Wikner, Åbo Akademi
Svenskan i Helsingfors: Uppfattningar, perception och variation

Juha Yliniemi, Helsingin yliopisto
A descriptive grammar of Denjongke (Sikkimese Bhutia) 

Anna von Zansen, Jyväskylän yliopisto
Uudenlaista kuullun ymmärtämistä – Kuvan ja videon merkitys ylioppilastutkinnon kielikokeissa

 

2018

Jonna Ahti, Helsingin yliopisto
Konventioner, kommunikation och konflikter i ett finlandssvenskt chattrum

Anna Maija Biskupska, Helsingin yliopisto
Verbi verbistä: Puolan ja suomen johdetun verbileksikon merkitysrakenteen vertailua

Duha Elsayed, Turun yliopisto
Agricolan pitää – nesessiiviverbi kielikontaktin ytimessä

Maria Fremer, Helsingin yliopisto
Tilltal i reklamfilm – Du-reformen i ett historiskt perspektiv

Payam Ghaffarvand Mokari, Itä-Suomen yliopisto
Second Language Vowel Learning: The Role of Cognitive Abilites

Kaiju Harinen, Turun yliopisto
Défaire la femme africaine: Intersectionnalité performative dans les ouevres de Calixthe Beyala et de Ken Bugul

Marika Helisten, Oulun yliopisto
Participants’ multimodal practices for managing activity suspensions and resumptions in English and Finnish interaction

Maa­rit Ilo­la, Jyväskylän yliopisto
Oppilaiden käsityksiä englannin suullisesta kielitaidosta, sen oppimisesta ja arvioinnista

Heli Katajamäki, Vaasan yliopisto
Tekijän identiteetti taloussanomalehtien pääkirjoituksissa. Pääkirjoitustoimittajan sosiaalisesta roolista tuotettu, teksteistä tulkittu

Miia Karttunen, Itä-Suomen yliopisto
No pittää kahttoo. Puhujan tulevan toiminnan ilmausten kielioppia ja pragmatiikkaa

Sari Keskimaa, Oulun yliopisto
Kalle Päätalon Iijoki-sarja kielielämäkertana

Anne Ketola, Tampereen yliopisto
Word–Image Interaction in Technical Translation: Students Translating an Illustrated Text 

Miia Kont­ti­nen, Jyväskylän yliopisto
Students at the core of English-medium instruction: research on international master’s degree students’ study paths and the role of academic English and literacies

Kai Latvalehto, Åbo Akademi
Finnish Blood, Swedish Heart? Examining Second-Generation Sweden-Finnishness

Liisa-Maria Lehto, Oulun yliopisto
Korpusavusteinen diskurssianalyysi japaninsuomalaisten kielipuheesta

Maximilian Murmann, Helsingin yliopisto
Inchoative Emotion verbs in Finnish: Argument Structures and Collexemes

Meri Päivärinne, Helsingin yliopisto
Jean Barbeyrac, traducteur et homme de lettres

Tim Roth, Helsingin yliopisto
Aspect in Ikoma and Ngoreme – A comparison and analysis of two Western Serengeti Bantu languages

Taija Saikkonen, Helsingin yliopisto
The Development of Finnish Syntax between the Ages of 1 Year, 8 Months and 3 Years

Johan Schalin, Helsingin yliopisto
Preliterary Scandinavian sound change viewed from the east. – Umlaut remodelled and language contact revisited.

Jenny Stenberg-Sirén, Helsingin yliopisto
Språk och språkideologier i radio och tv. Standardspråk och språkstandarder i finlandssvenska radio- och tv-nyheter

Väinö Syrjälä, Helsingin yliopisto
Namn – språk – ställe – Språkbrukarna i Svenskfinlands offentliga rum

Outi Tánczos, Helsingin yliopisto
Mediated discourses – Ethnic minority media in linguistic and ethnic identity-building and language revitalization: Comparative case studies from Finno- Ugrian minority contexts

Jennie Öhman, Åbo Akademi
Interaction in Text and Hypertext: Participant Roles on Coorporate Websites

 

2017

Christos Angelis, Tampereen yliopisto
“Time is Everything with Him”: The Concept of the Eternal Now in Nineteenth-Century Gothic

Judith Anso Ros, Turun yliopisto
Lenguas en contacto: el finés y el español en dos tipos de enseñanza bilingüe

Salli Anttonen, Itä-Suomen yliopisto
A feel for the real: discourses of authenticity in popular music cultures through three case studies

Nea Auhtola, Helsingin yliopisto
Außerhalb der Quaestio – im Kern des Geschehens. Zu Funktion und Inhalt von monologischen und dialogischen Nebenstrukturen am Beispiel des deutschen Polizeinotrufs 110

Vassili Bouilov, Itä-Suomen yliopisto
Идиостиль Андрея Платонова:интертекстуально-концептуальный и лингвопереводоведческий аспекты(анализ на материале повести «Котлован») [Andrei Platonov’s Idiostyle: Intertextual, Conceptual and Lingua-Translatological Aspects (An Analysis of the Short Novel The Foundation Pit)]

Linda Bäckman, Åbo Akademi
‘Second Generation?’ Language and identity among adults whose parents were migrants

Sophie Alix Capdeville, Jyväskylän yliopisto
L’histoire du livre saami en Finlande: ses racines et son développement de 1820 à 1920

Etain Casey, Oulun yliopisto
Walter Ripman and the University of London Holiday Course in English for Foreign Teachers 1903–1952

Lauri Haapanen, Helsingin yliopisto
Quoting practices in written journalism

Kirsi Harinen, Helsingin yliopisto
Categorical representations of phonemic vowels investigated with fMRI

Katariina Harjunpää, Helsingin yliopisto
Translatory practices in everyday conversation. Bilingual mediating in Finnish – Brazilian Portuguese interaction

Pilvi Heinonen, Helsingin yliopisto
Evaluointi opettajan vuorovaikutustoimintana: osallistujuuden ulottuvuudet luokkahuoneessa

Leena Maria Heikkola, Åbo Akademi
Kognitiivinen uupumus ja kieli MS-taudissa: semispontaanien narratiivien määrällinen ja laadullinen analyysi

Sanna Heittola, Vaasan yliopisto
“Poliisista päivää, från polisen god dag”. Språkliga yrkespraktiker vid de tvåspråkiga polisinrättningarna i Finland

Johanna Hyytiäinen, Helsingin yliopisto
Anvisningar och uppmaningar i klassrumsinteraktionen. Lärarens direktiv i svenskundervisningen i finska skolor

Joanne Jalkanen, Itä-Suomen yliopisto
Why English? School choice as sociolinguistic practice in Finnish primary education

Samuli Kaislaniemi, Helsingin yliopisto
Reconstructing Merchant Multilingualism: Lexical Studies of English East India Company Correspondence

Reeta Kangas, Turun yliopisto
Cartoon Fables: Animal Symbolism in Kukryniksy’s Pravda Political Cartoons, 1965–1982

Anne-Laure Kiviniemi, Tampereen yliopisto
Écriture des poilus et déchirure du pouvoir d’expression

Minna Korhonen, Helsingin yliopisto
Perspectives on the Americanisation of Australian English: A Sociolinguistic Study of Variation

Laura Lahti, Helsingin yliopisto
„Ich fand die Verbkonjugation gar nicht so schlimm!“ Die mündliche Sprachkompetenz finnischer Deutschlernender unter dem Aspekt der grammatischen Korrektheit

Annamari Martinviita, Oulun yliopisto
Online community as experience and discourse: a nexus analytic view into understandings of togetherness online

Sanna Olkkonen, Jyväskylän yliopisto
Second and foreign language fluency from cognitive perspective. Inefficiency and control of attention in lexical access

Miikul Pahomov, Helsingin yliopisto
Lyydiläiskysymys: kansa vai heimo, kieli vai murre?

Outi Patronen, Helsingin yliopisto
Rajakarjalaisen sukunimistön kehittyminen osana Suomen karjalankielisen ortodoksivähemmistön suomalaistumista 1818-1925

Saija Peuronen, Jyväskylän yliopisto
Heteroglossic and Multimodal Resources in Use: Participation across Spaces of Identification in a Christian Lifestyle Sports Community

Kaisa Sofia Pietikäinen, Helsingin yliopisto
English as a Lingua Franca in Intercultural Relationships – Interaction, Identity, and Multilingual Practices of ELF Couples

Katri Priiki, Turun yliopisto
Hän, se, tää vai toi? Vuorovaikutussosiolingvistinen tutkimus henkilöviittauksista Kaakkois-Satakunnan nykypuhekielessä

Olga Rouhe, Itä-Suomen yliopisto
Kieliopin rakenne-erojen vaikutus suomi–venäjä-simultaanitulkkauksen sujuvuuteen

Hanna Salmi, Turun yliopisto
Early English Debate Poetry as Conflict Talk

Barnali Sarkar, Itä-Suomen yliopisto
Space, place, and the environment in the contemporary Anglophone Indian novel

Hellä Siekkinen, Jyväskylän yliopisto
Työelämä, täältä tullaan – kielitaitoisina ja itseohjautuvina – Tutkimus opiskelijoista monimuotoisesti toteutetulla englannin opintojaksolla Jyväskylän ammattikorkeakoulussa

Sachiko Sosa, Helsingin yliopisto
Functions of Morphosyntactic Alternations, and Information Flow in Surgut Khanty Discourse

Ksenia Shagal, Helsingin yliopisto
Towards a typology of participles

Maiju Strömmer, Jyväskylän yliopisto
Mahdollisuuksien rajoissa. Neksusanalyysi suomen kielen oppimisesta siivoustyössä

Manuela Tallberg-Nygård, Helsingin yliopisto
Semiosfärerna över Helsingfors – Kjell Westös romankvartett i intrakulturell och interkulturell översättning

Tanja Toropainen, Turun yliopisto
Yhdyssanat ja yhdyssanamaiset rakenteet Mikael Agricolan teoksissa

Kati Turkama, Itä-Suomen yliopisto
Difficulty of the Translation of Primary and Complex Metaphors. An Experimental Study

Milla Uusitupa, Itä-Suomen yliopisto
Rajakarjalaismurteiden avoimet persoonaviittaukset

Outi Veivo, Turun yliopisto
Orthographe et reconnaissance des mots parlés chez les apprenants tardifs de L2

Aija Virtanen, Jyväskylän yliopisto
Toimijuutta toisella kielellä. Kansainvälisten sairaanhoitajaopiskelijoiden ammatillinen suomen kielen taito ja sen kehittyminen työharjoittelussa

 

2016

Antti Ahmala, Helsingin yliopisto
Miten tulla sellaiseksi kuin on? – Autenttisuus ja itsestä vieraantuminen Joel Lehtosen varhaistuotannossa

Riikka Ala-Risku, Helsingin yliopisto
Contrasti e commistioni – Plurilinguismo, dialetto e metalingua nella narrativa italiana contemporanea

Riitta Ammunet, Helsingin yliopisto
Quo vadis, articolo determinativo? La grammatica del sintagma nominale italiano Osservazioni sulla neutralizzazione della determinatezza in un corpus di titoli di film

Anikó Brandt, Åbo Akademi
Help me write it right: eine empirische Analyse individueller Schreibcoachings für Promovierende

Manon Buysse, Helsingin yliopisto & Vrije Universiteit Brussel
L’acquisition de la liaison de propositions en L2: Traitement et apport de la Role and Reference Grammar

Izabela Czerniak, Itä-Suomen yliopisto
Anglo-Scandinavian language contacts and word order change in early English

Hanna Elo, Tampereen yliopisto
Acquiring Language as a Twin: Twin children´s early health, social environment and emerging language skills

Mila Engelberg, Helsingin yliopisto
Yleispätevä mies. Suomen kielen geneerinen, piilevä ja kieliopillistuva maskuliinisuus

Mehdi Ghasemi, Turun yliopisto
Quest/ion of Identities in African American Feminist Postmodern Drama: A Study of Selected Plays by Suzan-Lori Parks

Sari Hokkanen, Tampereen yliopisto
To Serve and to Experience: An Autoethnographic Study of Simultaneous Church Interpreting

Emmi Hynönen, Turun yliopisto
Suomen essiivi

Heini Karjalainen, Oulun yliopisto
Yhteisöt kontaktissa, systeemit muutoksessa. Vepsän kielen indefiniittipronominien järjestelmä

Mustapha Kharoua, Itä-Suomen yliopisto
Traumatic realism in diasporic African writing

Hilkka Koivistoinen, Oulun yliopisto
Changing understandings of language learning and teaching: The perspectives of pupils, parents and future language teachers

Maria Kok, Itä-Suomen yliopisto
Varjon kieliopillistuminen. Itse-sanan paradigman rakenne ja merkityksenkehitys itäisessä itämerensuomessa.

Maarit Koponen, Helsingin yliopisto
Machine Translation Post-editing and Effort. Empirical Studies on the Post-editing Process

Timo Korkiakangas, Helsingin yliopisto
Subject Case in the Latin of Tuscan Charters of the 8th and 9th Centuries

Minna Kumpulainen, Itä-Suomen yliopisto
Learning translation. An empirical study into the acquisition of interlingual text production skills

Liisa Kääntä, Vaasan yliopisto
Hyviä pointteja. Vuorovaikutus vertaisten kesken institutionaalisessa verkkokeskustelussa

Dmitri Leontjev, Jyväskylän yliopisto
ICAnDoiT: the impact of computerised adaptive corrective feedback on L2 English learners

Milla Luodonpää-Manni, Turun yliopisto
‘Théorie’, ‘hypothèse’, ‘modèle’ et ‘méthode’ dans le domaine de la linguistique: perspectives sémasiologique et onomasiologique

Valérie Martinez, Turun yliopisto
Construction de l’Est et de l’Ouest : vers des compétences interculturelles. Un exemple de recherche à Hong-Kong en situation de mobilité académique

Saija Merke, Helsingin yliopisto
Opiskelijoiden aloittamat kysymyssekvenssit suomi vieraana kielenä -oppitunnin voimavarana

Piia Mikkola, Vaasan yliopisto
Teksti, agenda, artefakti: Kehityskeskustelulomakkeen erilaiset roolit kehityskeskustelujen topikaalisissa siirtymissä

Olga Nenonen, Helsingin yliopisto
Фонетическое развитие русско-финских билингвов дошкольного возраста [Alle kouluikäisten venäjä-suomi kaksikielisten lasten foneettinen kehitys]

Jarna Piippo, Helsingin yliopisto
Línguas maternas no ensino básico: espanhol e português na área metropolitana de Helsínquia

Maritta Riekki, Oulun yliopisto
Navigating change: Nexus-analytic explorations in the field of foreign language education

Andrea Rizzi, Turun yliopisto
Le relazioni Italo – Finlandesi nella documentazione del Ministero degli Affari Esteri italiano e nel “Memoriale” di Attilio Tamaro (19291935)

Tiina Räisä, Helsingin yliopisto
Medieritualer som klass- och kulturbundna diskurser och funktioner: Hufvudstadsbladets lucia och konstruktionen av Svenskfinland

Erika Sandman, Helsingin yliopisto
A grammar of Wutun

Pauliina Siitonen, Oulun yliopisto
Ehdotukseen vastaaminen perheen vuorovaikutustestissä. Keskustelunanalyyttinen näkökulma vuorovaikutukseen ja sen arviointiin

Miikka Silfverberg, Helsingin yliopisto
Morphological Disambiguation using Probabilistic Sequence Models

Maija Sirola-Belliard, Tampereen yliopisto
Suomen komitatiivi. -ine ja kanssa

Sofia Stolt, Helsingin yliopisto
Vägen till vitsordet

Merja Suomi, Itä-Suomen yliopisto
Metamorphoses of a text within the Stalinist context : Kornei Chukovskii’s “A high art” in the 1930s

Eveliina Tolvanen, Turun yliopisto
Myndighetskommunikation på två språk – pensionstexter på svenska och finska i Finland och Sverige i ett systemisk-funktionellt perspektiv

Risto Uusikoski, Helsingin yliopisto
Concepts of tense

Mari-Liisa Varila, Turun yliopisto
In Search of Textual Boundaries: A Case Study on the Transmission of Scientific Writing in 16th-Century England

Turo Vartiainen, Helsingin yliopisto
Challenges in Categorization: Corpus-based Studies of Adjectival Premodifiers in English

Maria Vidberg, Helsingin yliopisto
Ortnamn i kontakt i Helsingfors – Finska inslag i bruket av gatunamn i svenska kontexter

Jenni Virtaluoto, Oulun yliopisto
Technical Communication as an Activity System: A Practitioner’s Perspective. 

Milja Väänänen, Turun yliopisto
Subjektin ilmaiseminen yksikön ensimmäisessä persoonassa

 

2015

Thorunn Blöndal, Helsingin yliopisto
Where grammar meets interaction: Collaborative production of syntactic constructions in Icelandic conversation*

Ilmari Ivaska, Turun yliopisto
Edistyneen oppijansuomen konstruktiopiirteitä korpusvetoisesti: avainrakenneanalyysi

Lotta Jalava, Helsingin yliopisto
Borders of (in)finiteness: Tundra Nenets predication in change

Juha Jalkanen, Jyväskylän yliopisto
Development of pedagogical design in technology-rich environments for language teaching and learning*

Don Killian, Helsingin yliopisto
Topics in Uduk Phonology and Morphosyntax

Hanna Lantto, Helsingin yliopisto
Code-switching in Greater Bilbao: a bilingual variety of colloquial Basque

Anu Lehto, Helsingin yliopisto
The Genre of Early Modern English Statutes: Complexity in Historical Legal Language*

Heini Lehtonen, Helsingin yliopisto
Tyylitellen – Nuorten kielelliset resurssit ja kielen sosiaalinen indeksisyys monietnisessä Helsingissä

Anne Leinonen, Jyväskylän yliopisto
“Riittää, kun saa selvää”. Vieraalla aksentilla tuotettu suomi nuorten arvioimana*

Anne-Marie Lindfors, Helsingin yliopisto
West African Novels in Finnish Translation: Strategies for Africanised English*

Elina Nevasaari, Vaasan yliopisto
Talviunesta syysmuuttoon – tarkastelussa kielikylpyoppilaiden luonnontieteelliset käsitteet

Salla Nurminen, Turun yliopisto
Lauseen aspektin ilmaiseminen suomen kielessä. Tutkimus olla-, tehdä- ja tulla-verbillisistä tekstilauseista käyttökonteksteissaan

Sanna Mustonen,Jyväskylän yliopisto
Paikat ja tilat suomi toisena kielenä  -oppijoiden teksteissä 

Katri Palmujoki, Helsingin yliopisto
Edición y comentario filológico del Libro del arte de las comadres o madrinas y del regimiento de las preñadas y paridas y de los niños de Damián Carbón, publicado en Mallorca en 1541*

Annika Pasanen, Helsingin yliopisto
Kuávsui já peeivičuovâ: ‘Sarastus ja päivänvalo’ – Inarinsaamen kielen revitalisaatio*

Merja Pikkarainen, Helsingin yliopisto
Finnish and Russian as lingua francas: Joint activity in conversations*

Ilona Rauhala, Helsingin yliopisto
Uralilaiset adjektiivit: Sanaluokan historian hahmottelua*

Iiris Rennicke, Helsingin yliopisto
Variation and Change in the Rhotics of Brazilian Portuguese

Merja Salo, Helsingin yliopisto
Reflexive and Passive Categories in Languages of the Volga Region An Areal Typological Study*

Taina Tammelin-Laine, Jyväskylän yliopisto
Aletaan alusta. Luku- ja kirjoitustaidottomat aikuiset uutta kieltä oppimassa

Leena Tuomiranta, Åbo Akademi
Novel word learning ability in chronic post-stroke aphasia: Variability and modality effects

Laura Tyysteri, Turun yliopisto               
Aamiaiskahvilasta ötökkätarjontaan. Suomen kirjoitetun yleiskielen morfosyntaktisten yhdyssanarakenteiden produktiivisuus

Tomi Visakko, Helsingin yliopisto
Self-promotion as semiotic behavior – The mediation of personhood in light of Finnish online dating advertisements

Max Wahlström, Helsingin yliopisto
The loss of case inflection in Bulgarian and Macedonian

 

2014

Esmael Abdurehim, Helsingin yliopisto
The Lopnor dialect of Uyghur: A descriptive analysis*

Christel Björkstrand, Åbo Akademi
„Und frei erklär’ ich alle meine Knechte“: Höflichkeit als Ausdruck sozialer Utopie in Schillers Drama Wilhelm Tell*

Eveliina Bovellan, Jyväskylän yliopisto
Teachers’ beliefs about learning and language as reflected in their views of teaching materials for content and language integrated learning (CLIL)*

Teija Haussalo, Helsingin yliopisto
L’article zéro au XVIe siècle : Les variantes manuscrites de l’Heptaméron : Une phase de l’évolution de la langue française*

Satu Helomaa, Helsingin yliopisto
Sprichwörter in drei Sprachen: Deutsch-Französisch-Finnisch. Eine vergleichende Studie*

Mikko Heikkilä, Helsingin yliopisto
Bidrag till Fennoskandiens språkliga förhistoria i tid och rum

Maija Hirvonen, Helsingin yliopisto
Multimodal Representation and Intermodal Similarity – Cues of Space in the Audio Description of Film

Nina Isolahti, Tampereen yliopisto 
Tulkkauksen tarkkuus rikosoikeudenkäynnissä – saavuttamaton ihanne

Teppo Jakonen, Jyväskylän yliopisto
Knowing matters: how students address lack of knowledge in bilingual classroom interaction

Reetta Konstenius, Helsingin yliopisto
Empiria, eksperimentti ja etiikka: Kielitieteen metateoriaa*

Denis Kuzmin, Helsingin yliopisto
Vienan Karjalan asutushistoria nimistön valossa*

Kaisa Leino, Jyväskylän yliopisto
The relationship between ICT use and reading literacy. Focus on 15-year-old Finnish students in PISA studies*

Paula Rautionaho, Tampereen yliopisto
Variation in the Progressive: A Corpus-based Study into World Englishes

Nestori Siponkoski, Vaasan yliopisto
Translation Under Negotiation. The Textual Interplay of Translators and Editors in Contemporary Finnish Shakespeare Translation

Minna Seppänen, Turun yliopisto
Defining the art of grammar: ancient perceptions of γραμματική and grammatica

Tanja Säily, Helsingin yliopisto
Sociolinguistic variation in English derivational productivity – Studies and methods in diachronic corpus linguistics

Corinne Tilma, Jyväskylän yliopisto
The dynamics of foreign versus second language development in Finnish writing

Anna Vatanen, Helsingin yliopisto
Responding in overlap. Agency, epistemicity and social action in conversation

Elina Westinen, Jyväskylän yliopisto
The discursive construction of authenticity: Resources, scales and polycentricity in Finnish hip hop

Konstantin Zamyatin, Helsingin yliopisto
An Official Status for Minority Languages? A Study of State Languages in Russia’s Finno-Ugric Republics*

 

2013

Mélanie Buchart, Tampereen yliopisto
Une conceptualisation didactique de la culture: ancrages théoretiques, discours et représentations. Le cas des manuels de FLE finlandais*

Helena Eskelinen, Helsingin yliopisto
L’ekphrasis nei Romanzi della Rosa di Gabriele D’Annunzio*

Mai Frick, Helsingin yliopisto
Emergent Bilingual Constructions – Finnish-Estonian Codeswitching in Interaction

Tarja Heinonen, Helsingin yliopisto
Idiomien leksikaalinen kuvaus kielenkäytön ja vaihtelun näkökulmasta

Mari Honko, Tampereen yliopisto
Alakouluikäisten leksikaalinen tieto ja taito: toisen sukupolven suomi ja S1-verrokit

Niina Hynninen, Helsingin yliopisto
Language Regulation in English as a Lingua Franca : Exploring language-regulatory practices in academic spoken discourse

Anni Jääskeläinen, Helsingin yliopisto
Todisteena äänen kuva – Suomen kielen imitatiivikonstruktiot

Aki Kyröläinen, Turun yliopisto
Reflexive Space: A Constructionist Model of the Russian Reflexive Marker

Samu Kytölä, Jyväskylän yliopisto
Multilingual language use and metapragmatic reflexivity in Finnish internet football forums. A study in the sociolinguistics of globalization

Anelma Lammi, Helsingin yliopisto
TUBI OR NOT TUBI. Comparison of Russian and Finnish tuberculosis terminology

Lotta Lehti, Turun yliopisto
Genre et ethos: Des voies discursives de la construction d’une image de l’auteur dans les blogs de  politiciens

Kaarina Mononen, Helsingin yliopisto
Inkerinsuomalaisten suomen kielen käyttö Pietarissa ja sen lähialueella

Riitta Pennala, Jyväskylän yliopisto
PERCEPTION AND LEARNING OF FINNISH QUANTITY. Study in Children with
Reading Disabilities and Familial Risk for Dyslexia and Russian Second-Language Learners

Pauli Rahkonen, Helsingin yliopisto
The South-Eastern Contact Area of Finnic Languages in the Light of Onomastics*

Anne Riippa, Helsingin yliopisto
Réécritures bibliques chez Paul Claudel, André Gide et Albert Camus : Une étude intertextuelle sur dix oeuvres littéraires*

Tiina Räisänen, Jyväskylän yliopisto
Professional Communicative Repertoires and Trajectories of Socialization into Global Working Life

Okko Räsänen, Aalto yliopisto
Studies on unsupervised and weakly supervised methods in computational modeling of early language acquisition

Marianne Spoelman, Oulun yliopisto
Prior linguistic knowledge matters: The use of the partitive case in Finnish learner language

Irja Seurujärvi-Kari, Helsingin yliopisto
Ale jaskkot eatnigiella : alkuperäiskansaliikkeen ja saamen kielen merkitys saamelaisten identiteetille*

Elina Tapio, Oulun yliopisto
A nexus analysis of English in the everyday life of FinSL signers: a multimodal view on interaction

Elina Tergujeff, Jyväskylän yliopisto
English pronunciation teaching in Finland 

 

2012

Kristiina Abdallah, Tampereen yliopisto/Itä-Suomen yliopisto
Translators in Production Networks.
Reflections on Agency, Quality and Ethics

Anton Granvik, Helsingin yliopisto
De “de” – Estudio histórico-comparativo de los usos y la semántica de la preposición “de” en español

Suvi Honkanen, Helsingin yliopisto
Kielioppi ja tekstilaji: direktiivin muotoilusta viraston ryhmäkirjeissä

Hanna Jokela, Turun yliopisto
Nollapersoonalause suomessa ja virossa: Tutkimus kirjoitetun kielen aineistosta

Irina Kauhanen, Helsingin yliopisto
Viewing norms dialogically. 
Action-oriented approach to sociolinguistic metatheory

Tomas Lehecka, Helsingin yliopisto
Interrelated lexical properties. English adjective imports in a Swedish newspaper corpus

Inkeri Lehtimaja, Helsingin yliopisto
Puheen suuntia luokkahuoneessa. Oppilaat osallistujina yläkoulun suomi toisena kielenä -tunnilla

Signe-Anita Lindgrén, Åbo Akademi
Mild Developmental Dyslexia in University Students: Diagnosis and Performance Features in L1, L2, and L3

Mari-Sanna Paukkeri, Aalto yliopisto
Language- and domain-independent text mining

Pekka Posio, Helsingin yliopisto
Pronominal subjects in Peninsular Spanish and European Portuguese: semantics, pragmatics, and formulaic sequence

Satu Saalasti, Helsingin yliopisto
Linguistic and perceptual processing of communicative cues in Asperger Syndrome

Johanna Saario, Jyväskylän yliopisto
Yhteiskuntaopin opiskelun kieliympäristö ja käsitteet – toisella kielellä opiskelevien haasteet ja tuen tarpeet

Johanna Tanner, Helsingin yliopisto
Rakenne, tilanne ja kohteliaisuus. Pyynnöt S2-oppikirjoissa ja autenttisissa keskusteluissa

Päivi Valtonen, Turun yliopisto
Abiturientti uutistoimittajana. Tekstilajin taju ja uutisen tuottaminen äidinkielen tekstitaidon kokeessa

Ville Virsu,  Turun yliopisto
Sitouttamisretoriikka yritysviestinnässä

Katja Västi, Oulun yliopisto
Verbittömät tapahtumanilmaukset: Suunnannäyttäjinä LÄHDE- ja KOHDE-konstruktio

 

2011

Joanna Anckar, Jyväskylän yliopisto
Assessing Foreign Language Listening Comprehension by Means of the Multiple-Choice Format: Processes and Products

Seija Haapakoski, Tampereen yliopisto
Ironian kääntäminen lasten- ja nuortenromaaneissa. Esimerkkinä Christine Nöstlingerin teokset Ein Mann für Mama ja Luki-live

Ciro Imperato, Helsingin yliopisto
Analisi contrastiva delle modalità di traduzione in finnico dei tempi verbali e delle perifrasi aspettuali dell’italiano*

Katri Karjalainen, Vaasan yliopisto
Interaktion som mål och medel i FinTandem. Strategier och orientering vid problem i språkproduktion

Kati Kauppinen, Jyväskylän yliopisto
Subjects of Aspiration. Untersuchung von diskursiven Prozessen neoliberaler Regierung in einer postfeministischen Frauenzeitschrift

Aino Koivisto, Helsingin yliopisto
Sanomattakin selvää? ‘Ja’, ‘mutta’ ja ‘että’ puheenvuoron lopussa

Heidi Koskela, Jyväskylän yliopisto
Constructing knowledge: epistemic practices in three television interview genres

Attila Krizsán, Itä-Suomen yliopisto
‘The EU is not them, but us!’: The First Person Plural and the Articulation of Collective Identities in European Political Discourse

Päivi Kuusi, Tampereen yliopisto
Miksi näkökulma muuttuu käännöksessä? Eksplisiittistämisen ja normaalistamisen selitysvoima ja seuraukset

Liisa Mustanoja, Tampereen yliopisto
Idiolekti ja sen muuttuminen. Reaaliaikatutkimus Tampereen puhekielestä

Maarit Niemelä, Oulun yliopisto
Resonance in storytelling: verbal, prosodic and embodied practices of stance taking

Alexandre Nikolaev, Itä-Suomen yliopisto
Suomen nominien taivutusjärjestelmän produktiivisuudesta: korpuslingvistisiä ja kokeellisia tutkimuksia

Leena Nissilä, Oulun yliopisto
Viron kielen vaikutus suomen kielen verbien ja niiden rektioiden oppimiseen

Anne-Maria Nupponen, Itä-Suomen yliopisto
“Savon murre” savolaiskorvin. Kansa murteen havainnoijana

Geda Paulsen, Åbo Akademi
Causation and dominance: A study of Finnish causative verbs expressing social dominance

Rea Peltola, Helsingin yliopisto
Cohésion modale et subordination. Le conditionnel et le jussif finnois au mirroir de la valeur sémantique et discursive du subjonctif français

Maura Ratia, Helsingin yliopisto
Texts “Con and Pro”: The Early Modern Medical Controversy over Tobacco

Marjo Savijärvi, Helsingin yliopisto
Yhteisestä toiminnasta yhteiseen kieleen – keskustelunanalyyttinen tutkimus toisen kielen oppimisesta kielikylpypäiväkodin arkitilanteissa

Katri Saaristo-Helin, Helsingin yliopisto
Phonological Mean Length of Utterance as an indicator of typical and impaired phonological development in children acquiring Finnish

Kaius Sinnemäki, Helsingin yliopisto
Language universals and linguistic complexity: Three case studies in core argument marking

Eeva Sippola, Helsingin yliopisto
Una gramática descriptiva del chabacano de Ternate

Carla Suhr, Helsingin yliopisto
Publishing for the Masses: Early Modern English Witchcraft Pamphlets

Minnaleena Toivola, Helsingin yliopisto
Vieraan aksentin arviointi ja mittaaminen suomessa

Jukka Tyrkkö, Helsingin yliopisto
Fuzzy Coherence: Making Sense of Continuity in Hypertext Narratives

Riikka Ullakonoja, Jyväskylän yliopisto
Da. Eto vopros! Prosodic development of Finnish students’ read-aloud Russian during study in Russia

Marja Vierros, Helsingin yliopisto
Bilingual Notaries in Hellenistic Egypt – A Study of Language Use

Fredrik Westerlund, Helsingin yliopisto
Les fleuves dans l’œuvre romanesque de Jean-Marie Gustave Le Clézio*

 

2010

Raila Hekkanen, Helsingin yliopisto
Englanniksiko maailmanmaineeseen? – Suomalaisen proosakaunokirjallisuuden kääntäminen englanniksi Isossa-Britanniassa vuosina 1945-2003

Anna Idström, Helsingin yliopisto
Inarinsaamen käsitemetaforat

Johanna Isosävi, Helsingin yliopisto
Les formes d’adresse dans un corpus de films français et leur traduction en finnois

Marjatta Jomppanen, Oulun yliopisto
Pohjoissaamen ja suomen perusinfinitiivi vertailussa leat ja olla -verbien yhteydessä

Arja Kirvesmäki, Helsingin yliopisto
Vyraženie obobšcënno-licnogo značenija v russkom jazyke (Geneeris-persoonaisen merkityksen ilmaiseminen venäjän kielessä)

Leila Kääntä, Jyväskylän yliopisto
Teacher turn-allocation and repair practices in classroom interaction: a multisemiotic perspective

Niina Lilja, Jyväskylän yliopisto
Ongelmista oppimiseen. Toisen aloittamat korjausjaksot kakkoskielisessä keskustelussa

Annu Marttila, Helsingin yliopisto
A cross-linguistic study of lexical iconicity and its manifestation in bird names

Lea Meriläinen, Itä-Suomen yliopisto
Language Transfer in the Written English of Finnish Students

Riikka Nissi, Jyväskylän yliopisto
Totuuden jäljillä. Tekstin tulkinta nuorten aikuisten raamattupiirikeskusteluissa

Minna Ruokonen, Turun yliopisto
Cultural and textual properties in the translation and interpretation of allusions. An analysis of allusions in Dorothy L. Sayers’ detective novels translated into Finnish in the 1940s and the 1980s

Olga Timofeeva, Helsingin yliopisto
Non-finite Constructions in Old English With Special Reference to Syntactic Borrowing from Latin

Taru Viinikainen, Itä-Suomen yliopisto
Taipuuko ”akrobaatti Aleksandra”? Nimikekonstruktio ja nimikkeen taipuminen lehtikielessä 1900-luvulta 2000-luvulle

 

2009

Mari Aro, Jyväskylän yliopisto
Speakers and doers. Polyphony and agency in children’s beliefs about language learning

Petteri Laihonen, Jyväskylän yliopisto
Language Ideologies in the Romanian Banat. Analysis of Interviews and Academic Writings among the Hungarians and Germans

Mari Lehtinen, Helsingin yliopisto
La contextualisation du discours radiophonique par des moyens prosodiques. L’exemple de cinq grands philosophes français du XXe siècle

Päivi Pasanen, Helsingin yliopisto
Merenkulun turvallisuuden koetinkiviä. Terminologisen tiedon poiminta teksteistä

Svetlana Probirskaja, Tampereen yliopisto
Rajankäyntiä: Suomen ja Venäjän kahdenväliset valtiosopimukset käännöstieteellisen avainsana-analyysin valossa

Suvi Stolt, Helsingin yliopisto
Language in acquisition. Early Lexical Development and Associations between Lexicon and Grammar – Findings from Full-Term and Very-Low-Birth-Weight Finnish Children

Heidi Vaarala, Jyväskylän yliopisto
Oudosta omaksi: miten suomenoppijat keskustelevat nykynovellista?*

Johanna Vaattovaara, Helsingin yliopisto
Meän tapa puhua. Tornionlaakso pellolaisnuorten subjektiivisena paikkana ja murrealueena

Jussi Ylikoski, Oulun yliopisto
Non-finites in North Saami

 

2008

Antti Arppe, Helsingin yliopisto
Univariate, bivariate, and multivariate methods in corpus-based lexicography – A study of synonymy

Hilla Halla-aho, Helsingin yliopisto
The Non-literary Latin Letters. A Study of their Syntax and Pragmatics

Tommi Jantunen, Jyväskylän yliopisto
Tavu ja Lause. Tutkimuksia kahden sekventiaalisen perusyksikön olemuksesta suomalaisessa viittomakielessä

Hannu Kemppanen, Joensuun yliopisto
Avainsanoja ja ideologiaa: käännettyjen ja ei-käännettyjen historiatekstien korpuslingvistinen analyysi 

Johanna Kuningas, Helsingin yliopisto
Structure informationnelle et constructions du kabyle – Etude de trois types de phrase dans le cadre de la grammaire constructionelle

Niina Nissilä, Vaasan yliopisto
Begrepp och termer inom området balansräkning – teoretisk utveckling och empirisk förankring

Kaarina Pitkänen, Helsingin yliopisto
Suomi kasvitieteen kieleksi. Elias Lönnrot termistön kehittäjänä

Marja Portin, Åbo Akademi
Morphological processing in Swedish: Effects of language background on word recognition

Mirka Rauniomaa, Oulun yliopisto
Recovery through repetition. Returning to prior talk and taking a stance in American-English and Finnish conversations

Laura Visapää, Helsingin yliopisto
Infinitiivi ja sen infiniittisyys. Tutkimus suomen kielen itsenäisistä A-infinitiivikonstruktioista

 

2007

Anu Airola, Helsingin yliopisto
Coordinated Verb Pairs in Text

Maria Kela, Jyväskylän yliopisto
Jumalan kasvot suomeksi. Metaforisaatio ja erään uskonnollisen ilmauksen synty

Eveliina Korpela, Helsingin yliopisto
Oireista puhuminen lääkärin vastaanotolla. Keskustelunanalyyttinen tutkimus lääkärin kysymyksistä

Lari Kotilainen, Helsingin yliopisto
Konstruktioiden dynamiikkaa

Mikko Laitinen, Helsingin yliopisto
Agreement Patterns in English: Diachronic Corpus Studies on Common-Number Pronouns

Soile Loukusa, Oulun yliopisto
The use of context in pragmatic language comprehension in normally developing children and children with Asperger syndrome/high-functioning autism. An application of relevance theory

Maarit Mutta, Turun yliopisto
Un processus cognitif peut en cacher un autre: Étude de cas sur l’aisance rédactionnelle des scripteurs finnophones et francophones (Suomalaisten ja ranskalaisten opiskelijoiden kirjoittamisprosessit ja niiden sujuvuus)

Lea Nieminen, Jyväskylän yliopisto
A Complex Case. A Morphosyntactic Approach to Complexity in Early Child Language

Viveca Rabb, Åbo Akademi
Genuskongruens på reträtt. Variation i nominalfrasen i Kvevlaxdialekten

Helka Riionheimo, Joensuun yliopisto
Muutoksen monet juuret. Oman ja vieraan risteytyminen Viron inkerinsuomalaisten imperfektinmuodostuksessa

Jouni Rostila, Tampereen yliopisto
Konstruktionsansätze zur Argumentmarkierung im Deutschen

Maikki Soro, Tampereen yliopisto
Das Erstglied des deutschen und finnischen Aussagesatzes. Eine kontrastive Untersuchung anhand journalistischer und literarischer Texte (Saksan ja suomen väitelauseen ensijäsen. Journalistisiin ja kirjallisiin teksteihin perustuva kontrastiivinen tutkimus)

Sari Sulkunen, Jyväskylän yliopisto
Authenticity of Text in International Reading Literacy Assessments. Focusing on PISA 2000

Ulla Tiililä, Helsingin yliopisto
Tekstit viraston työssä. Tutkimus etuuspäätösten kielestä ja konteksteista

Seppo Vainio, Turun yliopisto
Syntaktisen ja semanttisen ennustettavuuden rooli luetun lauseen prosessoinnissa

 

2006

Marja Etelämäki, Helsingin yliopisto
Toiminta ja tarkoite. Tutkimus suomen pronominista “tämä”

Tuomo Fonsén, Turun yliopisto
Kunstlöbliche Sprachverfassung unter den Teutschen. Studien zum Horrendum Bellum Grammaticale des Justus Georg Schottelius (1673)

Jussi Halla-aho, Helsingin yliopisto
Problems of Proto-Slavic Historical Nominal Morphology – On the Basis of Old Church Slavic

Elina Heikkilä, Helsingin yliopisto
Kuvan ja tekstin välissä: kuvateksti uutiskuvan ja lehtijutun elementtinä

Sanna Iskanius, Jyväskylän yliopisto
Venäjänkielisten maahanmuuttajaopiskelijoiden kieli-identiteetti

Tiina Keisanen, Oulun yliopisto
Patterns of stance taking. Negative yes/no interrogatives and tag questions in American English conversation

Tuija Kinnunen, Tampereen yliopisto
Käännös oikeudenkäyntiaineistona – lakitekstien tulkinta oikeuskäsitteiden kääntämisen näkökulmasta

Harry Lönnroth, Tampereen yliopisto
Ekenäs stads dombok 1678–1695. I: Rättsfilologisk studie av en 1600-talshandskrift. II: Filologisk utgåva med kommentar och register

Eila Minkkinen, Tampereen yliopisto
Telefongespräche in der finnisch-deutschen Unternehmenskommunikation. Bestandsaufnahmen und Gesprächsanalysen (Puhelinkeskustelut suomalais-saksalaisessa yritysviestinnässä. Tarvetutkimuksia ja keskustelunanalyyseja)

Martti Mäkinen, Helsingin yliopisto
Between Herbals et alia: Intertextuality in Medieval English Herbals

Leila Paavola, Oulun yliopisto
Maternal sensitive responsiveness, characteristics and relations to child early communicative and linguistic development 

Heli Paulasto (os. Pitkänen), Joensuun yliopisto
Welsh English Syntax: Contact and Variation

Pirkko Paukkeri, Helsingin yliopisto
Recipient v russkom razgovore – o raspredelenii funkcij mezhdu otvetami da, nu ja tak” (Vastaanottajana venäläisessä keskustelussa: da-, nu- ja tak-vastausten työnjaosta)

Janne Saarikivi, Helsingin yliopisto
Substrata Uralica – Studies on Finno-Ugrian Substrate in Northern Russian Dialects

Johanna Viimaranta, Helsingin yliopisto
Talking About Time in Russian and Finnish

Sari Ylinen, Helsingin yliopisto
Cortical representations for phonological quantity

 

2005

Diana ben-Aaron, Helsingin yliopisto
Given and news. Media discourse and the construction of community on national days

Pentti Haddington, Oulun yliopisto
The intersubjectivity of stance taking in talk-in-interaction

Eija Jokinen, Tampereen yliopisto
Ortswechsel, Orientierung und Origo. Eine Korpusanalyse ausgewählter deutscher Richtungsadverbien mit hin- und her- und ihrer finnischen Entsprechungen (Paikanvaihdos, suuntautuminen ja origo. Saksan kielen hin- ja her-alkuisten suunnan adverbien ja niiden suomenkielisten vastineiden korpusanalyysi) 

Leena Kolehmainen, Helsingin yliopisto
Präfix- und Partikelverben im deutsch-finnischen Kontrast” (Vertaileva tutkimus saksan ja suomen prefiksi- ja partikkeliverbeistä).

Tommi Kurki, Turun yliopisto
Yksilön ja ryhmän kielen reaaliaikainen muuttuminen. Kielenmuutosten seuraamisesta ja niiden tarkastelussa käytettävistä menetelmistä

Henna Makkonen-Craig, Helsingin yliopisto
Toimittajan läsnäolo sanomalehtitekstissä. Näkökulmia suomen kielen dialogisiin passiivilauseisiin

Tiina Männikkö, Vaasan yliopisto
Historikern som berättare i vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar

Pirkko Rautakoski, Helsingin yliopisto
Vaikeasti afaattisten henkilöiden ja heidän läheistensä kommunikointitaitojen kuntoutuminen: seurantatutkimus

Heidi Rontu, Åbo Akademi
Språkdominans i tidig tvåspråkighet. Barnets kodväxling i kontext

Tuula Tykkyläinen, Helsingin yliopisto
Puheterapeutti ja lapsi puheterapiatehtävää tekemässä – ohjailevan toiminnan tarkastelua

Ulla Vanhatalo, Helsingin yliopisto
Kyselytestit synonymian selvittämisessä. Sanastotietoutta kielenpuhujilta sähköiseen sanakirjaan

 

2004

Katja Bergbacka, Jyväskylän yliopisto
Le diminutif dans la littérature en moyen français (Deminutiivit keskiranskan kirjallisuudessa)

Minna Jaakola, Helsingin yliopisto
Suomen genetiivi

Jarmo Jantunen, Joensuun yliopisto
Synonymia ja käännössuomi: korpusnäkökulma samamerkityksisyyden kontekstuaalisuuteen ja käännöskielen leksikaalisiin erityispiirteisiin

Mark Kaunisto, Tampereen yliopisto
Adjective Pairs Ending in -ic and -ical: a Study of Variation and Change across Centuries

Minna Nevala, Helsingin yliopisto
Address in Early English Correspondence: Its Forms and Socio-Pragmatic Functions

Katja Mäntylä, Jyväskylän yliopisto
Idioms and language users: the effect of the characteristics of idioms on their recognition and interpretation by native and non-native speakers of English

Seija Pekkala, Helsingin yliopisto
Semantic Fluency in Mild and Moderate Alzheimer’s Disease

Michaela Pörn, Åbo Akademi
Suomen tunnekausatiiviverbit ja niiden lausemaiset täydennykset

Päivi Rainò, Helsingin yliopisto
Henkilöviittomien synty ja kehitys suomalaisessa viittomakieliyhteisössä

Leena Salmi, Turun yliopisto
Documents multilingues pour logiciels et utilisabilité

Riitta Virkkunen, Tampereen yliopisto
Aika painaa. Oopperan tekstilaitekäännöksen toiminnalliset rajat

 

2003

Maarit Berg, Helsingin yliopisto
Syytöksiä ja epäilyksiä. Toimittajan ja poliitikon vuorovaikutuksesta televisiokeskustelussa

Helena Heimo, Helsingin yliopisto
Kaikki on enemmän kuin joka toinen: Oppimisvaikeudet ja suhdekäsitteet esiopetusiässä

Erja Jansson-Verkasalo, Oulun yliopisto
Kuuloherätevasteet kielihäiriöiden ilmentäjinä pienenä keskosena syntyneillä lapsilla ja lapsilla, joilla on todettu Aspergerin oireyhtymä

Salla Kurhila, Helsingin yliopisto
Co-constructing understanding in second language conversation

Jaakko Leino, Helsingin yliopisto
Antaa sen muuttua. Suomen kielen permissiivirakenne ja sen kehitys

Matti Miestamo, Helsingin yliopisto
Clausal Negation: A Typological Study

Maija S. Peltola, Turun yliopisto
The attentive and preattentive perception of native and non-native vowels: The effects of second language learning

Pekka Pälli, Tampereen yliopisto
Ihmisryhmä diskurssissa ja diskurssina

Sari Pöyhönen, Jyväskylän yliopisto
Uraopettajia, juurilleen palaajia ja kielenharrastajia. Suomen kielen opettajien ammatti-identiteetti Venäjän koulutuksen ja opetuksen murroksessa

Sara Routarinne, Helsingin yliopisto
Tytöt äänessä. Parenteesit ja nouseva sävelkulku kertojan vuorovaikutuskeinoina

Kristiina Taivalkoski-Shilov, Helsingin yliopisto
La tierce main.
Discours rapporté, traduction et Fielding en France au XVIIIe siècle

Heli Tissari, Helsingin yliopisto
LOVEscapes: Changes in prototypical senses and cognitive metaphors since 1500

Pirjo Turunen, Jyväskylän yliopisto
Production of word structures. A constraint-based study of 2;6 years old Finnish children at-risk for dyslexia and their controls

 

2002

Marina Bergström, Vaasan yliopisto
Individuell andraspråksinlärning hos språkbadselever med skrivsvårigheter (Yksilölliset erot toisen kielen kehityksessä – tutkimus kielikylpyoppilaiden kirjoittamisvaikeuksista)

Outi Duvallon, Helsingin yliopisto
Le pronom anaphorique et l’architecture de l’oral en finnois et en français

Sari Eskola, Joensuun yliopisto
Syntetisoivat rakenteet käännössuomessa – suomennetun kaunokirjallisuuden erityispiirteiden tarkastelua korpusmenetelmällä

Sirje Hassinen, Oulun yliopisto
Simultaaninen kaksikielisyys. Läheiset sukukielet viro ja suomi rinnakkain

Seppo Kittilä, Turun yliopisto
Transitivity: Towards a Comprehensive Typology

Esa Lehtinen, Tampereen yliopisto
Raamatun puhuttelussa: Teksti, kokemus ja vuorovaikutus adventistien raamatuntutkistelussa

Marja Nenonen, Joensuun yliopisto
Idiomit ja leksikko – Lausekeidiomien syntaktisia, semanttisia ja morfologisia piirteitä suomen kielessä

Outi Paloposki, Helsingin yliopisto
Variation in Translation. Literary Translation into Finnish 1809-1850

Mirja Tarnanen, Jyväskylän yliopisto
Kohti yhdenmukaista ja johdonmukaista kirjoittamisen arviointia

Taina Välimaa, Oulun yliopisto
Kuulovikaisen aikuisen puheen vastaanotto ja kuulon toiminnallinen taso monikanavaisen sisäkorvaistutteen avulla