Ryhmien tiedot / Group details

Tältä sivulta löytyvät Langnetin teemaryhmien ja niiden vetäjätiimien tiedot. Ryhmien toimintaperiaatteet löytyvät tältä sivulta ja ohjeet ryhmiin liittymisestä tältä.

On this page you can find information about Langnet’s theme groups and their leader team members. The operating principles of the groups can be found on this page and instructions on joining the groups can be found here.

Aktiiviset teemaryhmät / Active theme groups 2023

Tauolla olevat teemaryhmät / Theme groups on hiatus

Nämä teemaryhmät ovat tauolla: niillä ei ole vetovastuullista väitöskirjatutkijaa. Jos olet kiinnostunut käynnistämään uudelleen jonkin teemaryhmän toimintaa, ole yhteydessä Langnetin koordinaattoriin.

These theme groups are on hiatus: they do not have a doctoral researcher as a group leader. If you are interested in restarting one of the theme groups below, please contact the Langnet coordinator.