Multimodaalisuus ja puhe vuorovaikutuksessa ja toiminnassa / Multimodality and talk in (inter)action

Kuvaus / Description

Multimodaalisuus ja puhe vuorovaikutuksessa ja toiminnassa -ryhmä toivottaa tervetulleeksi kaikki väitöstutkijat, jotka tarkastelevat ihmisten välistä puhuttua ja/tai muunlaista vuorovaikutusta esimerkiksi sosiolingivistisestä näkökulmasta tai keskustelunanalyysin, neksusanalyysin tai diskurssianalyysin keinoin. Ryhmässä kiinnostuksen kohteita ovat muun muassa vuorovaikutuksen multimodaalisuus, monikielisyys sekä kielikäsitykset ja -ideologiat. Ryhmän tavoitteena on tuoda yhteen tutkijoita paitsi kielten myös muiden tieteenalojen piiristä, käsitellä yhteisiä vuorovaikutuksentutkimuksen teemoja sekä tarjota tukea ja uusia ajatuksia erilaisten vuorovaikutuspohjaisten aineistojen kanssa työskentelyyn.

The Multimodality in (inter)action group welcomes all Doctoral researchers who study spoken and/or multimodal human interaction from, for example, a sociolinguistic viewpoint, or through methods of conversation analysis, nexus analysis or discourse analysis. The foci include multimodality of (inter)action, multilingualism, and language perceptions and ideologies, to name a few. The group’s objective is to bring together researchers not only from linguistics but also from other fields, discuss shared themes in the study of interaction and offer support and new ideas for working with various interaction-based data.

Tapahtumat / Events

Toukokuulle on suunnitteilla EMCA-aiheinen seminaari/paneeli, jossa kutsutut puhujat kertovat omasta suhteestaan EMCA-metodologiaan. Tapahtuma avaa seminaarisarjan, jossa käsitellään erilaisia multimodaalisuuden, puheen ja vuorovaikutuksen tutkimukseen liittyviä teoreettisia suuntauksia. Lisäksi keväällä pidetään erillinen aineisto-/tekstisessio, johon halukkaat voivat tuoda omaa aineistoaan tai tekstejään yhdessä keskusteltaviksi. Pysy kuulolla – lisää tietoa on tulossa pikimmiten MuMon sähköpostilistalle!

1.8.2024 alkaen MuMon vastuuhenkilöinä jatkavat Heidi Puputti ja Reetta Ronkainen. Minttu Vänttinen jättää vastuuhenkilön tehtävän väitöskirjan valmistuessa, mutta jatkaa vielä muuten mukana toiminnassa.

****

For May, we are planning an EMCA-related seminar/panel, where invited speakers will talk about their own relationship to the EMCA approach. This event will launch a series of seminars on different theoretical orientations in research on multimodality, talk, and interaction. There will also be a separate data/text session in the spring, where those interested can bring their own data or texts to be discussed together. Stay tuned – more information will be added to the MuMo mailing list as soon as possible!

From August 2024 onwards, Heidi Puputti and Reetta Ronkainen will be the doctoral researchers in charge of MuMo. Minttu Vänttinen will leave the position as she finishes her doctoral thesis, but will otherwise continue to be involved in the activities.

Yhteydenotto ja liittyminen / Contact info and joining

Löydät meidät Facebookista. Facebook-ryhmään päästäksesi sinun on oltava kirjautuneena Facebook-tilillesi.

Sähköpostilistalle voit liittyä lähettämällä viestin
subscribe langnet-multimodaalisuus
osoitteeseen
majordomo@helsinki.fi

Mikäli haluat erota listalta, lähetä viesti
unsubscribe langnet-multimodaalisuus
osoitteeseen
majordomo@helsinki.fi

Viesteihin ei tarvita otsikoita. Huom! Saat vastauksesi automaattiviestin. Toimi sen antaman ohjeen mukaan.


You’ll find us on Facebook. Login to your Facebook account to find us.

You can subscribe by sending a message
subscribe langnet-multimodaalisuus
to the following address
majordomo@helsinki.fi

If you wish to unsubscribe, please send a message
unsubscribe langnet-multimodaalisuus
to the following address
majordomo@helsinki.fi

NB! Please leave the subject line blank, and follow the instructions given in the automatic reply message.

Järjestelyryhmä / The leader team members

Vastuuhenkilöt / PhD students in charge:
Heidi Puputti, heidi.puputti@oulu.fi
Minttu Vänttinen, k.minttu.vanttinen@jyu.fi

Ohjaajat / Supervisors:
Maria Frick, maria.frick(at)oulu.fi
Pentti Haddington, pentti.haddington(at)oulu.fi
Tiina Keisanen, tiina.keisanen(at)oulu.fi

Postdocit / Post docs:
Iira Rautiainen, iira.rautiainen@oulu.fi
Antti Kamunen, antti.kamunen(at)oulu.fi
Marjukka Käsmä, marjukka.kasma(at)oulu.fi
Tuire Oittinen, tuire.oittinen(at)oulu.fi
Maija Saviniemi, maija.saviniemi(at)oulu.fi

Ryhmäläisten esittelyjä / Introductions of the group participants