Multimodaalisuus ja puhe vuorovaikutuksessa ja toiminnassa / Multimodality and talk in (inter)action

päivitetty 15.6.2022

Kuvaus / Description

Multimodaalisuus ja puhe vuorovaikutuksessa ja toiminnassa -ryhmä toivottaa tervetulleeksi kaikki väitöstutkijat, jotka tarkastelevat ihmisten välistä puhuttua ja/tai muunlaista vuorovaikutusta esimerkiksi sosiolingivistisestä näkökulmasta tai keskustelunanalyysin, neksusanalyysin tai diskurssianalyysin keinoin. Ryhmässä kiinnostuksen kohteita ovat muun muassa vuorovaikutuksen multimodaalisuus, monikielisyys sekä kielikäsitykset ja -ideologiat. Ryhmän tavoitteena on tuoda yhteen tutkijoita paitsi kielten myös muiden tieteenalojen piiristä, käsitellä yhteisiä vuorovaikutuksentutkimuksen teemoja sekä tarjota tukea ja uusia ajatuksia erilaisten vuorovaikutuspohjaisten aineistojen kanssa työskentelyyn.

The Multimodality in (inter)action group welcomes all Doctoral researchers who study spoken and/or multimodal human interaction from, for example, a sociolinguistic viewpoint, or through methods of conversation analysis, nexus analysis or discourse analysis. The foci include multimodality of (inter)action, multilingualism, and language perceptions and ideologies, to name a few. The group’s objective is to bring together researchers not only from linguistics but also from other fields, discuss shared themes in the study of interaction and offer support and new ideas for working with various interaction-based data.

Tapahtumat / Events

Multimodaalisuus ja puhe vuorovaikutuksessa -teemaryhmän ensimmäinen datasessio pidettiin ke 1.11.2023 klo 14-16 Zoomissa. Kiitos aineiston esittelijöille ja osallistujille!

Ryhmän jouluseminaari on tulossa joulukuussa. Voit vielä vaikuttaa aikatauluun vastaamalla Doodleen.

Ryhmä myös kaipaa toista uutta vetäjää kesästä 2024 alkaen. Ota yhteyttä Minttuun (minttu.k.vanttinen@jyu.fi), jos olet kiinnostunut tehtävästä.

****

Our first data session was held on Wednesday 1st November. Thank you to the presenters and participants.

Our Christmas seminar is also coming up in December. You can still have a say on the date by answering the Doodle poll.

The theme group will also need a new co-host from the summer 2024 onwards. Contact Minttu (minttu.k.vanttinen@jyu.fi ) if you’re interested.

Yhteydenotto ja liittyminen / Contact info and joining

Löydät meidät Facebookista. Facebook-ryhmään päästäksesi sinun on oltava kirjautuneena Facebook-tilillesi.

Sähköpostilistalle voit liittyä lähettämällä viestin
subscribe langnet-multimodaalisuus
osoitteeseen
majordomo@helsinki.fi

Mikäli haluat erota listalta, lähetä viesti
unsubscribe langnet-multimodaalisuus
osoitteeseen
majordomo@helsinki.fi

Viesteihin ei tarvita otsikoita. Huom! Saat vastauksesi automaattiviestin. Toimi sen antaman ohjeen mukaan.


You’ll find us on Facebook. Login to your Facebook account to find us.

You can subscribe by sending a message
subscribe langnet-multimodaalisuus
to the following address
majordomo@helsinki.fi

If you wish to unsubscribe, please send a message
unsubscribe langnet-multimodaalisuus
to the following address
majordomo@helsinki.fi

NB! Please leave the subject line blank, and follow the instructions given in the automatic reply message.

Järjestelyryhmä / The leader team members

Vastuuhenkilöt / PhD students in charge:
Heidi Puputti, heidi.puputti@oulu.fi
Minttu Vänttinen, k.minttu.vanttinen@jyu.fi

Ohjaajat / Supervisors:
Maria Frick, maria.frick(at)oulu.fi
Pentti Haddington, pentti.haddington(at)oulu.fi
Tiina Keisanen, tiina.keisanen(at)oulu.fi

Postdocit / Post docs:
Iira Rautiainen, iira.rautiainen@oulu.fi
Antti Kamunen, antti.kamunen(at)oulu.fi
Marjukka Käsmä, marjukka.kasma(at)oulu.fi
Tuire Oittinen, tuire.oittinen(at)oulu.fi
Maija Saviniemi, maija.saviniemi(at)oulu.fi

Ryhmäläisten esittelyjä / Introductions of the group participants