Ryhmiin liittyminen / Joining the groups

Löydä oma paikkasi muiden kielentutkijoiden joukossa ja liity sinulle sopivaan ryhmään!

1) Valitse tältä sivulta omaan työhösi sopiva teema- tai resurssiryhmä. Voit liittyä myös useampaan ryhmään.
2) Liity ryhmän sähköpostilistalle. Kerro liittymisestäsi myös ryhmän vastuuhenkilöille.
3) Kerro jotain itsestäsi ryhmän sivulla. Nimesi, yliopistosi, oppiaineesi, jotain työstäsi. Kuvatkin ovat mukavia. Vanhat esittelytekstit täältä ovat siirtymässä ryhmien sivuille loppuvuodesta 2016. Lähetä tietosi koordinaattorille ulla.vanhatalo(at)helsinki.fi.
4) Mieti, miten ryhmä voisi tukea omaa työtäsi. Ehdota tällaista toimintaa – ja ole itse aktiivinen toimija.
5) Jos et ole vielä Langnetin isoilla tiedotuslistoilla, liity ihmeessä niihinkin! Ohjeet löydät tästä.

Find your place and join the Langnet theme groups!

1) Choose a theme or resource group fitting your work here. You can join more than one group.
2) Subscribe the group list. Let the group leaders know that you are willing to join the group.
3) Tell something about you at the group homepage. Name, university, subject, something about your work. Share your picture if you like. Old descriptions from here are moving to the new theme group pages during the autumn 2016. Please send your introduction to ulla.vanhatalo(at)helsinki.fi.
4) Think about how the group could support your work. Be active and help organising activities.
5) Subscribe the big Langnet lists, if you haven’t done it yet. Instructions can be found here.