Osallistuminen kursseille / Participation in courses and events

Osallistumisoikeus Langnetin kautta tarjottaviin tapahtumiin on pääsääntöisesti kaikilla Langnetin piirissä olevilla väitöskirjatutkijoilla eli kaikilla suomalaisissa yliopistoissa kirjoilla olevilla kielentutkimuksen alan jatko-opiskelijoilla. Joidenkin kurssien osallistujamäärä voi olla rajattu esim. pienryhmätyöskentelyn vuoksi. Ilmoittautumisohjeet löytyvät kunkin kurssin kuvauksesta. Langnetin järjestämiin tapahtumiin voivat osallistua myös muut kuin Langnetin väitöskirjatutkijat, mikäli tilat sen sallivat.

Langnetin kurssien ja tapahtumien vaatima työmäärä ilmoitetaan opintopisteinä. Langnet antaa pyydettäessä todistuksen suoritetuista opinnoista. Todistukseen sisältyy suositus opintopistemääristä. Langnetissa opetusta antavien tulee toimittaa koordinaattorille tiedot opiskelijoiden suorituksista. Väitöskirjatutkija itse vastaa siitä, että tieto Langnet-suorituksista siirtyy oman yliopiston suoritusrekisteriin ennen väittelyä.

Toistaiseksi Langnet ei pysty maksamaan osallistujien matka- tai majoituskuluja. Omalta ohjaajalta kannattaa kysyä tietoa siitä, miten oma yliopisto tukee väitöskirjatutkijoiden matkustamista.

Langnetin tapahtumiin voivat osallistua myös ulkomaisten yliopistojen suomen kielen ja fennougristiikan tohtorivaiheen jatko-opiskelijat, vaikka Langnet ei toistaiseksi voikaan tukea matkoja taloudellisesti. Tervetuloa tutustumaan Langnetin toimintaan ja suomalaisiin jatko-opiskelijoihin!

In principle anyone completing their doctoral dissertation in a Langnet topic, i.e. anyone who is enrolled as a post-graduate student in language studies in a Finnish university, has the right to participate in Langnet courses and events. Some courses, for example those involving work in small groups, may restrict participant numbers. Sign-up information is provided in the relevant course descriptions. Doctoral students in fields not directly related to Langnet can also participate in events organised by Langnet if there is room.

Workloads for Langnet courses and events are indicated in credits.  A diploma, including recommended credit completions, is provided upon request. Although Langnet teachers are tasked with providing study coordinators with information on course completions, students themselves are responsible for ensuring that their course completions are transferred to their university’s register.

For the time being, Langnet does not reimburse travel expenses. Please consult your supervisor about how your university reimburses travel expenses.

Langnet is also open to doctoral students of Finnish and Finno-Ugric languages in universities abroad to participate in Langnet events, even though financial support is not available at this point in time. We welcome you to join our activities and meet Finnish colleagues!