Administration

Hallinto

Uutta: Toimikaudella 2020–2023 Langnetin koordinointi siirtyi Åbo Akademiin. Verkkosivuja päivitetään helmikuussa 2020.

Langnetin korkein päättävä elin on johtoryhmä, joka koostuu Suomen yliopistojen kieliaineiden tohtorikoulutuksen vastuuhenkilöistä. Johtoryhmään kuuluu myös jatko-opiskelijoiden edustaja. Vuosina 2020–2023 Langnetin johtoryhmä koostuu seuraavista henkilöistä:

Riho Grünthal (Helsingin yliopisto), Ari Huhta (Jyväskylän yliopisto), Leena Kolehmainen (Turun yliopisto), Niina Kunnas (Oulun yliopisto), Tiina Eilittä (väitöskirjatutkijavarajäsen, Oulun yliopisto), Urpo Nikanne (Åbo Akademi), Tuuli Ahonen (väitöskirjatutkijajäsen, Itä-Suomen yliopisto), Johannes Riquet (Tampereen yliopisto), Helka Riionheimo (Itä-Suomen yliopisto).

Varajäseninä toimivat kunkin yliopiston kieliaineiden tohtorikoulutuksesta vastaavat varahenkilöt. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii Langnetin johtaja Urpo Nikanne ja sihteerinä koordinaattori Laura Ivaska.

Johtoryhmän kauden 2016–2019 kokousten pöytäkirjat löytyvät tästä:

Pöytäkirja 11.12.2019
Pöytäkirja 18.5.2019
Pöytäkirja 28.1.2019
Pöytäkirja 24.9.–1.10.2018
Pöytäkirja 3.–10.9.2018
Pöytäkirja 9.5.2018
Pöytäkirja 15.–22.1.2018
Pöytäkirja 14.−21.8.2017
Pöytäkirja 18.5.2017
Pöytäkirja 26.9.2016
Pöytäkirja 29.4.2016

Langnetin johtoryhmä kokoontuu seuraavan Kielitieteen päivien yhteydessä toukokuussa 2020. 

Langnetin ohjaajien kokouksen 17.5.2019 pöytäkirja löytyy tästä.