Hallinto / Administration

Langnetin johtoryhmä koostuu Suomen yliopistojen kieliaineiden tohtorikoulutuksen vastuuhenkilöistä. Johtoryhmään kuuluu myös väitöskirjatutkijoiden edustaja.

Johtoryhmä 2024–2027:

 • Riho Grünthal (Helsingin yliopisto)
 • Esa Lehtinen (Jyväskylän yliopisto)
 • Tuomas Huumo (Turun yliopisto)
 • Antti Kannisto (väitöskirjatutkijavarajäsen, Oulun yliopisto)
 • Marja Kivilehto (Tampereen yliopisto)
 • Maarit Koponen (Itä-Suomen yliopisto)
 • Urpo Nikanne (Åbo Akademi)
 • Maarit Siromaa (Oulun yliopisto)
 • Jenna Sorjonen (väitöskirjatutkijajäsen, Helsingin yliopisto)

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii Langnetin johtaja Maija Hirvonen ja sihteerinä koordinaattori Lotta Aarikka.

Langnetin toiminnan perusperiaatteet kuvataan Langnetin toimintakäsikirjassa, joka astui voimaan Suomen kielitieteellisen yhdistyksen vuosikokouksessa 28.2.2023.

Langnetin perustoimintaa eli puolipäiväisen koordinaattorin palkkausta kustannetaan vuodesta 2024 alkaen Langnet-yliopistojen jäsenmaksuilla. Langnetiin liittyvästä yhteistyöstä on sovittu sopimuksessa, jonka sopimusosapuolina ovat Langnet-yliopistot sekä Suomen kielitieteellinen yhdistys. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Langnetin toiminta 2024 on kuvattu Langnetin toimintasuunnitelmassa, jonka johtoryhmä hyväksyi kokouksessaan 19.2.2024.

Langnetin toimintakertomuksen 2020–2023 voit lukea tästä.
Langnetin toimintakertomuksen 2016–2019 voit lukea tästä.

Johtoryhmän kuluvan vuoden kokousten muistiot sekä yleiskokousten muistiot löytyvät alta, vanhempia muistioita voi pyytää nähtäväksi Langnetin koordinaattorilta:

Langnet is administered by an executive team, which in 2024–2027 consists of

 • Riho Grünthal (University of Helsinki)
 • Esa Lehtinen (Jyväskylän yliopisto)
 • Tuomas Huumo (University of Turku)
 • Antti Kannisto (doctoral researcher, University of Oulu)
 • Marja Kivilehto (Tampereen yliopisto)
 • Maarit Koponen (University of Eastern Finland)
 • Urpo Nikanne (Åbo Akademi University)
 • Maarit Siromaa (University of Oulu)
 • Jenna Sorjonen (doctoral researcher, University of Helsinki)

The president of the executive team is the Head of Langnet Maija Hirvonen and the secretary of the team is coordinator Lotta Aarikka.

The basic principles of Langnet’s operation are described in Langnet operating guidelines, which entered into force at The Linguistic Association of Finland’s annual meeting on 28th Feb 2023. The operating guidelines was translated by Langnet coordinator Lotta Aarikka in March 2023.