Hallinto / Administration

Langnetin korkein päättävä elin on johtoryhmä, joka koostuu Suomen yliopistojen kieliaineiden tohtorikoulutuksen vastuuhenkilöistä. Johtoryhmään kuuluu myös väitöskirjatutkijoiden edustaja. Vuosina 2020–2023 Langnetin johtoryhmä koostuu seuraavista henkilöistä:

 • Tuuli Ahonen (väitöskirjatutkijajäsen, Itä-Suomen yliopisto)
 • Tiina Eilittä (väitöskirjatutkijavarajäsen, Oulun yliopisto)
 • Riho Grünthal (Helsingin yliopisto)
 • Ari Huhta (Jyväskylän yliopisto)
 • Tuomas Huumo (Turun yliopisto)
 • Liisa Mustanoja (Tampereen yliopisto)
 • Urpo Nikanne (Åbo Akademi)
 • Helka Riionheimo (Itä-Suomen yliopisto)
 • Maarit Siromaa (Oulun yliopisto)

Varajäseninä toimivat kunkin yliopiston kieliaineiden tohtorikoulutuksesta vastaavat varahenkilöt. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii Langnetin johtaja Urpo Nikanne ja sihteerinä koordinaattori Lotta Aarikka.

Langnetin toiminnan perusperiaatteet kuvataan Langnetin toimintakäsikirjassa, joka astui voimaan Suomen kielitieteellisen yhdistyksen vuosikokouksessa 28.2.2023.

Langnetin toiminta 2023 on kuvattu Langnetin toimintasuunnitelmassa, jonka johtoryhmä hyväksyi kokouksessaan 16.1.2023.

Langnetin toimintakertomuksen 2016–2019 voit lukea tästä.
Langnetin toimintakertomuksen 2020–2023 voit lukea tästä.

Johtoryhmän kuluvan vuoden kokousten muistiot sekä yleiskokousten muistiot löytyvät tästä, vanhempia muistioita voi pyytää nähtäväksi Langnetin koordinaattorilta:

Langnet is administered by an executive team, which in 2020–2023 consists of

 • Tuuli Ahonen (representative of doctoral candidates, University of Eastern Finland)
 • Tiina Eilittä (deputy representative of doctoral candidates, University of Oulu)
 • Riho Grünthal (University of Helsinki)
 • Ari Huhta (University of Jyväskylä)
 • Outi Paloposki (University of Turku)
 • Maarit Siromaa (University of Oulu)
 • Urpo Nikanne (Åbo Akademi University)
 • Helka Riionheimo (University of Eastern Finland)
 • Liisa Mustanoja (Tampere University)

The president of the executive team is the Head of Langnet Urpo Nikanne and the secretary of the team is coordinator Lotta Aarikka.

The basic principles of Langnet’s operation are described in Langnet operating guidelines, which entered into force at The Linguistic Association of Finland’s annual meeting on 28th Feb 2023. The operating guidelines was translated by Langnet coordinator Lotta Aarikka in March 2023.