Hallinto / Administration

Langnetin korkein päättävä elin on johtoryhmä, joka koostuu Suomen yliopistojen kieliaineiden tohtorikoulutuksen vastuuhenkilöistä. Johtoryhmään kuuluu myös väitöskirjatutkijoiden edustaja. Vuosina 2020–2023 Langnetin johtoryhmä koostuu seuraavista henkilöistä:

 • Tuuli Ahonen (väitöskirjatutkijajäsen, Itä-Suomen yliopisto)
 • Tiina Eilittä (väitöskirjatutkijavarajäsen, Oulun yliopisto)
 • Riho Grünthal (Helsingin yliopisto)
 • Ari Huhta (Jyväskylän yliopisto)
 • Tuomas Huumo (Turun yliopisto)
 • Liisa Mustanoja (Tampereen yliopisto)
 • Urpo Nikanne (Åbo Akademi)
 • Helka Riionheimo (Itä-Suomen yliopisto)
 • Maarit Siromaa (Oulun yliopisto)

Varajäseninä toimivat kunkin yliopiston kieliaineiden tohtorikoulutuksesta vastaavat varahenkilöt. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii Langnetin johtaja Urpo Nikanne ja sihteerinä koordinaattori Lotta Aarikka.

Langnetin toiminnan perusperiaatteet kuvataan Langnetin toimintakäsikirjassa, jota johtoryhmä päivitti kokouksessaan 18.5.2017. Langnetin uuteen toimitakäsikirjaluonnokseen, joka astuu voimaan Suomen kielitieteellisen yhdistyksen vuosikokouksessa helmikuussa 2023, voit tutustua täällä.

Langnetin toiminta 2023 on kuvattu Langnetin toimintasuunnitelmassa, jonka johtoryhmä hyväksyi kokouksessaan 16.1.2023. Vuoden 2022 toimintakertomukseen voit tutustua täällä.

Johtoryhmän kuluvan vuoden kokousten muistiot sekä yleiskokousten muistiot löytyvät tästä, vanhempia muistioita voi pyytää nähtäväksi Langnetin koordinaattorilta:

Langnet is administered by an executive team, which in 2020–2023 consists of

 • Tuuli Ahonen (representative of doctoral candidates, University of Eastern Finland)
 • Tiina Eilittä (deputy representative of doctoral candidates, University of Oulu)
 • Riho Grünthal (University of Helsinki)
 • Ari Huhta (University of Jyväskylä)
 • Outi Paloposki (University of Turku)
 • Maarit Siromaa (University of Oulu)
 • Urpo Nikanne (Åbo Akademi University)
 • Helka Riionheimo (University of Eastern Finland)
 • Liisa Mustanoja (Tampere University)

The president of the executive team is the Head of Langnet Urpo Nikanne and the secretary of the team is coordinator Lotta Aarikka.

Here you can find the Langnet Operating Guidelines, translated in March 2017.