Hallinto / Administration

Langnetin korkein päättävä elin on johtoryhmä, joka koostuu Suomen yliopistojen kieliaineiden tohtorikoulutuksen vastuuhenkilöistä. Johtoryhmään kuuluu myös väitöskirjatutkijoiden edustaja. Vuosina 2024–2027 Langnetin johtoryhmä koostuu seuraavista henkilöistä:

 • Riho Grünthal (Helsingin yliopisto)
 • Esa Lehtinen (Jyväskylän yliopisto)
 • Tuomas Huumo (Turun yliopisto)
 • Urpo Nikanne (Åbo Akademi)
 • Helka Riionheimo (Itä-Suomen yliopisto)
 • Maarit Siromaa (Oulun yliopisto)
 • Jenna Sorjonen (väitöskirjatutkijajäsen, Helsingin yliopisto)
 • Sanna Turoma (Tampereen yliopisto)

Varajäseninä toimivat kunkin yliopiston kieliaineiden tohtorikoulutuksesta vastaavat varahenkilöt. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii Langnetin johtaja Maija Hirvonen ja sihteerinä koordinaattori Lotta Aarikka.

Langnetin toiminnan perusperiaatteet kuvataan Langnetin toimintakäsikirjassa, joka astui voimaan Suomen kielitieteellisen yhdistyksen vuosikokouksessa 28.2.2023.

Langnetin perustoimintaa eli puolipäiväisen koordinaattorin palkkausta kustannetaan vuodesta 2024 alkaen Langnet-yliopistojen jäsenmaksuilla. Langnetiin liittyvästä yhteistyöstä on sovittu sopimuksessa, jonka sopimusosapuolina ovat Langnet-yliopistot sekä Suomen kielitieteellinen yhdistys. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Langnetin toiminta 2023 on kuvattu Langnetin toimintasuunnitelmassa, jonka johtoryhmä hyväksyi kokouksessaan 16.1.2023.

Langnetin toimintakertomuksen 2016–2019 voit lukea tästä.
Langnetin toimintakertomuksen 2020–2023 voit lukea tästä.

Johtoryhmän kuluvan vuoden kokousten muistiot sekä yleiskokousten muistiot löytyvät tästä, vanhempia muistioita voi pyytää nähtäväksi Langnetin koordinaattorilta:

Langnet is administered by an executive team, which in 2020–2023 consists of

 • Riho Grünthal (University of Helsinki)
 • Esa Lehtinen (Jyväskylän yliopisto)
 • Tuomas Huumo (Turun yliopisto)
 • Urpo Nikanne (Åbo Akademi University)
 • Helka Riionheimo (University of Eastern Finland)
 • Maarit Siromaa (University of Oulu)
 • Jenna Sorjonen (doctoral researcher, University of Helsinki)
 • Sanna Turoma (Tampereen yliopisto)

The president of the executive team is the Head of Langnet Maija Hirvonen and the secretary of the team is coordinator Lotta Aarikka.

The basic principles of Langnet’s operation are described in Langnet operating guidelines, which entered into force at The Linguistic Association of Finland’s annual meeting on 28th Feb 2023. The operating guidelines was translated by Langnet coordinator Lotta Aarikka in March 2023.