Hallinto / Administration

Langnetin korkein päättävä elin on johtoryhmä, joka koostuu Suomen yliopistojen kieliaineiden tohtorikoulutuksen vastuuhenkilöistä. Johtoryhmään kuuluu myös jatko-opiskelijoiden edustaja. Vuosina 2020–2023 Langnetin johtoryhmä koostuu seuraavista henkilöistä:

 • Tuuli Ahonen (väitöskirjatutkijajäsen, Itä-Suomen yliopisto)
 • Tiina Eilittä (väitöskirjatutkijavarajäsen, Oulun yliopisto)
 • Riho Grünthal (Helsingin yliopisto)
 • Ari Huhta (Jyväskylän yliopisto)
 • Tuomas Huumo (Turun yliopisto, 1.8.2021 alkaen); Leena Kolehmainen (1.8.2021 asti)
 • Niina Kunnas (Oulun yliopisto)
 • Urpo Nikanne (Åbo Akademi)
 • Helka Riionheimo (Itä-Suomen yliopisto)
 • Johannes Riquet (Tampereen yliopisto)

Varajäseninä toimivat kunkin yliopiston kieliaineiden tohtorikoulutuksesta vastaavat varahenkilöt. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii Langnetin johtaja Urpo Nikanne ja sihteerinä koordinaattori Aino Liira.

Johtoryhmän kauden 2016–2019 kokousten pöytäkirjat löytyvät tästä:

Pöytäkirja 11.12.2019
Pöytäkirja 18.5.2019
Langnetin ohjaajien kokouksen pöytäkirja 17.5.2019
Pöytäkirja 28.1.2019
Pöytäkirja 24.9.–1.10.2018
Pöytäkirja 3.–10.9.2018
Pöytäkirja 9.5.2018
Pöytäkirja 15.–22.1.2018
Pöytäkirja 14.−21.8.2017
Pöytäkirja 18.5.2017
Pöytäkirja 26.9.2016
Pöytäkirja 29.4.2016

Tästä löytyy Langnetin toimintakäsikirja, jonka Langnetin johtoryhmä hyväksyi kokouksessaan 29.4.2016. Toimintakäsikirjan kohtaa 4 päivitetty 29.9.2016. Painovirhe kohdassa 4.1 korjattu 13.3.2017. Kohtaa 2.3 päivitetty 18.5.2017.

Langnet is administered by an executive team, which in 2020–2023 consists of

 • Tuuli Ahonen (representative of doctoral candidates, University of Eastern Finland)
 • Tiina Eilittä (deputy representative of doctoral candidates, University of Oulu)
 • Riho Grünthal (University of Helsinki)
 • Ari Huhta (University of Jyväskylä)
 • Outi Paloposki (University of Turku)
 • Niina Kunnas (University of Oulu)
 • Urpo Nikanne (Åbo Akademi University)
 • Helka Riionheimo (University of Eastern Finland)
 • Johannes Riquet (Tampere University)

The president of the executive team is the Head of Langnet Urpo Nikanne and the secretary of the team is coordinator Aino Liira.

Here you can find the Langnet Operating Guidelines, translated in March 2017.