Ryhmien toiminta / Group activities

For English, please scroll down

Syksyllä 2016 Langnetissa alkoivat toimia uudet teema- ja resurssiryhmät. Tällä sivulla on vinkkejä ryhmien toimintaan. Ryhmien tiedot löytyvät tästä.

Lokakuussa 2017 Langnetin osa teemaryhmien vastuuhenkilöistä tapasi ja keskusteli kokemuksistaan ryhmien toiminnasta. Keskustelun tuloksena syntyi toimenpidelista, jota saa vapaasti hyödyntää kaikessa teemaryhmätoiminnassa.

Ryhmien idea

 • Luonteeltaan avoimet, joustavat ja itseorganisoituvat teemaryhmät tarjoavat keskustelutilaa samasta aihepiiristä kiinnostuneille väitöskirjatutkijoille, väitelleille ja ohjaajille.
 • Teemaryhmien tapaan toimivissa resurssiryhmissä keskustellaan aineistoista, menetelmistä ja prosesseista.
 • Teema- ja resurssiryhmiä voidaan lopettaa ja uusia perustaa tarpeen mukaan. Liian isoja ryhmiä voidaan jakaa pienemmiksi tai pieniä ryhmiä liittää yhteen.
 • Tarkoitus on, että vetäjätiimin vastuuhenkilöinä olisi noin kaksi väitöskirjatutkijaa. Lisäksi tiimiin toivotaan noin kahta postdocia ja kahta ohjaajaa. Vetäjätiimeihin voivat ilmoittautua vapaaehtoiset. Vetäjätiimiläisiä voidaan vaihtaa tarpeen mukaan. Kukin ryhmä sopii keskenään, ketkä toimivat vetäjätiimissä.
 • Koordinaattori on yhteydessä vastuuhenkilöihin, pitää vastuuhenkilöt hereillä ja antaa tarvittaessa käytännön neuvoja.
 • Ryhmässä kannattaa keskustella siitä, millaista toimintaa toivotaan. Toiminta on täysin vapaaehtoista. Vastuu toiminnasta ja vapaus ideoida tekemistä on jokaisella ryhmäläisellä, ei vain vetäjätiimillä.
 • Langnet pyrkii hankkimaan teemaryhmien kokoontumiseen säätiörahoitusta. Vuonna 2018 ryhmien toimintaa on tukenut Suomen Kulttuurirahasto.

Ryhmien toiminta

 • Viestintä ja tiedonkulku
  • Kunkin ryhmän vetäjätiimi päättää, miten ryhmän sisällä viestitään (Yammer, sähköposti, Facebook…). Ainakin tärkeimmät tiedotukset on viisasta lähettää myös sähköpostin kautta.
 • Tapaamisia voidaan järjestää kasvokkain tai verkossa
 • Verkkotapaamisten tekninen järjestely
  • Reaaliaikaisiin verkkotapaamisiin on olemassa erilaisia tapaamisalustoja (mm. Zoom, Microsoft Teams, Adobe Connect).
  • Vetäjätiimien vastuuhenkilöt saavat ohjelman käyttöönotossa apua oman yliopiston IT-tuesta tai Langnetin koordinaattorilta. Youtubesta löytyy runsaasti opastusvideoita.
  • Huom! Keskeneräisten tekstien jakamiseen ei luottamuksellisuuden säilyttämiseksi suositella verkkoalustoja. Kommentoitavaksi tarkoitetut tekstit tulee jakaa sähköpostilla ja vain niille, jotka niitä kommentoivat.
 • Lukupiirit verkossa
  • Lukupiiri on oiva tapa keskustella vapaamuotoisesti kiinnostavasta kirjallisuudesta ja saada lingvististä yleissivistystä. Lukupiirit voivat tavata teemaryhmän omassa sähköisessä kokoushuoneessa etukäteen sovittuna kellonaikana säännöllisin väliajoin.
  • Vetäjätiimi voi miettiä, miten lukupiiri toimii mahdollisimman vähällä järjestelyllä. Luettavaa voivat ehdottaa ja keskusteluun osallistua kaikki teemaryhmäläiset.
 • Kirjoitusretriitit
  • Retriittejä voidaan järjestää myös verkossa. Kirjoitusretriitissä asetetaan päivälle henkilökohtainen tavoite, joka ohjaa työskentelyä. Työskentelyajat ja tauot sovitaan ennalta. Päivän lopuksi keskustellaan, miten kukin on saavuttanut asettamansa tavoitteet. Kirjoitusretriitit ovat yhteisöllinen ja hauska tapa edistää kirjoitusprosessia.
 •  Seminaarit
  • Teemaryhmän seminaari on tilaisuus, jossa annetaan palautetta väitöskirjatutkijoiden tekeillä oleville teksteille. Resurssiryhmän seminaarin sisältö kannattaa sopia osallistujien tarpeiden mukaan.
  • Ryhmät voivat kokoontua seminaareihin verkossa tai kasvokkain. On hyvä, jos teemaryhmä tai osa siitä onnistuu kokoontumaan esim. jonkin alaan liittyvän tapahtuman yhteydessä.
  • Vetäjätiimin olisi hyvä varmistaa sellaiset järjestelyt, että jokainen saa palautetta työhönsä. Seminaareissa kannattaa varata riittävästi aikaa tekstien käsittelylle. Teemaryhmiä voi tekstien käsittelyä varten jakaa vielä pienemmiksi ryhmiksi.
  • Vuonna 2018 ryhmien toimintaa on tukenut Suomen Kulttuurirahasto. Rippeitä tästä rahasta on edelleen teemaryhmien käytettävissä mm. matkakuluihin, lisätietoja saat koordinaattorilta. Tutkijaopiskelijoiden omassa Facebook-ryhmässä voi kysellä sohvasurffausmahdollisuuksia.
 • Yhteiskirjoittaminen
  • Väitöskirjatutkijoiden, postdocien ja ohjaajien välinen yhteiskirjoittaminen on erittäin suositeltavaa. Teemaryhmän sisällä kannattaa kysellä yhteiskirjoittamisesta kiinnostuneita.
 • Epävirallinen pöhinä
  • Samalla paikkakunnalla työskentelevät ryhmäläiset voivat halutessaan kertoa verkossa esimerkiksi menevänsä lounaalle, lenkille tai kaljalle. Saattaa olla kivaa ja hyödyllistä.

Hyvä väitöskirjatutkija! Osallistu itseäsi kiinnostavan teemaryhmän toimintaan. Se voi olla ratkaisevan tärkeää väitöskirjasi etenemiselle. Osallistu, vaikka tilanteesi olisi epätyypillinen. Huomaat, että väitöskirjoja valmistuu hyvin monenlaisissa olosuhteissa – ja hyvin monenlaisella aikataululla. Saat tukea, tietoa, palautetta ja parhaassa tapauksessa ihan älyttömän hauskaa seuraa. Teemaryhmät ovat matalan kynnyksen tiedeyhteisöjä, joissa jokaisella on mahdollisuus osallistua itselleen sopivalla aktiivisuudella.


The thematic groups form the core of activities in Langnet. The majority of the current groups have been in action since 2016. The groups are self-organizing: new groups can be founded at will and existing groups may be combined or discontinued if needed. The group will decide among themselves on the leader team members.

Here are some ideas for how to run the groups and organize activities.

The aim of the groups

 • The thematic groups offer a space for discussion for researchers who share an interest in specific topics, theories and/or methods. The groups are intended for doctoral students, supervisors and other researchers alike.
 • The groups are meant to be flexible and they should answer the needs of the researchers in Langnet. This includes not only the themes/topics represented but also the languages. By default, all groups should use at least Finnish and English.
 • Ideally, the leader teams consist of two PhD candidates, two supervisors and two postdocs. The leader team positions should circulate but each group will decide how this is done in practice. The co-ordinator will assist the leader teams when needed.
 • Participation in the thematic groups is voluntary for everyone involved. Please note that keeping the group active is a shared effort: all group members should participate in the planning of events and express their wishes regarding the group activities. The leaders will act as contact persons between group members and the Langnet board and co-ordinator.
 • Langnet may be able to occasionally fund group events and cover travel costs – please contact the co-ordinator for more information if organizing an event!

Group activities and fostering a sense of community

 • Communication
  • The leader team of each group may decide how the group members will keep in contact (e.g. email, Facebook, Yammer…). All groups may have a mailing list of their own; the mailing list is recommended for any important notifications.
 • Meetings (can be live or virtual)
  • Seminars
   • Seminars are a good way to connect with other researchers and receive feedback on your thesis/article drafts.
   • Groups can host seminars virtually or in live settings. It is a good idea to have the seminar in conjunction with a larger event relevant for language studies, such as a conference or a symposium, to optimize travelling costs.
   • Virtual seminars: please pay close attention to security when sharing draft versions or data. Preferably, draft texts should be sent via email and only to those who will be present at the seminar.
  • Reading circles
  • Writing retreats/workshops
 • Collaboration and co-authoring
  • Collaboration between PhD students, postdoctoral researchers and supervisors is highly encouraged! The theme groups can offer a place to meet other researchers interested in similar topics and research questions, and to look for collaborators and co-authors.
 • Casual socializing
  • Facebook and other social media channels can be a good way to get to know people outside your home university and doctoral programme. Meet up for lunch, coffee, or a pint – or host a virtual get-together!

Sivua päivitetty / last update 9.7.2021 (English version added 9 July 2021)