Ryhmien toiminta / Group activities

Sivua päivitetty 13.4.2021

Syksyllä 2016 Langnetissa alkoivat toimia uudet teema- ja resurssiryhmät. Tällä sivulla on vinkkejä ryhmien toimintaan. Ryhmien tiedot löytyvät tästä.

Lokakuussa 2017 Langnetin osa teemaryhmien vastuuhenkilöistä tapasi ja keskusteli kokemuksistaan ryhmien toiminnasta. Keskustelun tuloksena syntyi toimenpidelista, jota saa vapaasti hyödyntää kaikessa teemaryhmätoiminnassa.

If you would like to get the information in English, please email the co-ordinator.

Ryhmien idea

 • Luonteeltaan avoimet, joustavat ja itseorganisoituvat teemaryhmät tarjoavat keskustelutilaa samasta aihepiiristä kiinnostuneille väitöskirjatutkijoille, väitelleille ja ohjaajille.
 • Teemaryhmien tapaan toimivissa resurssiryhmissä keskustellaan aineistoista, menetelmistä ja prosesseista.
 • Teema- ja resurssiryhmiä voidaan lopettaa ja uusia perustaa tarpeen mukaan. Liian isoja ryhmiä voidaan jakaa pienemmiksi tai pieniä ryhmiä liittää yhteen.
 • Tarkoitus on, että vetäjätiimin vastuuhenkilöinä olisi noin kaksi väitöskirjatutkijaa. Lisäksi tiimiin toivotaan noin kahta postdocia ja kahta ohjaajaa. Vetäjätiimeihin voivat ilmoittautua vapaaehtoiset. Vetäjätiimiläisiä voidaan vaihtaa tarpeen mukaan. Kukin ryhmä sopii keskenään, ketkä toimivat vetäjätiimissä.
 • Koordinaattori on yhteydessä vastuuhenkilöihin, pitää vastuuhenkilöt hereillä ja antaa tarvittaessa käytännön neuvoja.
 • Ryhmässä kannattaa keskustella siitä, millaista toimintaa toivotaan. Toiminta on täysin vapaaehtoista. Vastuu toiminnasta ja vapaus ideoida tekemistä on jokaisella ryhmäläisellä, ei vain vetäjätiimillä.
 • Langnet pyrkii hankkimaan teemaryhmien kokoontumiseen säätiörahoitusta. Vuonna 2018 ryhmien toimintaa on tukenut Suomen Kulttuurirahasto.

Ryhmien toiminta

 • Viestintä ja tiedonkulku
  • Kunkin ryhmän vetäjätiimi päättää, miten ryhmän sisällä viestitään (Yammer, sähköposti, Facebook…). Ainakin tärkeimmät tiedotukset on viisasta lähettää myös sähköpostin kautta.
 • Tapaamisia voidaan järjestää kasvokkain tai verkossa
 • Verkkotapaamisten tekninen järjestely
  • Reaaliaikaisiin verkkotapaamisiin on olemassa erilaisia tapaamisalustoja (mm. Zoom, Microsoft Teams, Adobe Connect). Kunkin teemaryhmän kannattaa luoda itselleen pysyvä kokoustila, jossa tavata ja keskustella videoyhteyden tai chatin kautta.
  • Vetäjätiimien vastuuhenkilöt saavat ohjelman käyttöönotossa apua oman yliopiston IT-tuesta tai Langnetin koordinaattorilta. Youtubesta löytyy runsaasti opastusvideoita.
  • Huom! Keskeneräisten tekstien jakamiseen ei luottamuksellisuuden säilyttämiseksi suositella verkkoalustoja. Kommentoitavaksi tarkoitetut tekstit tulee jakaa sähköpostilla ja vain niille, jotka niitä kommentoivat.
 • Lukupiirit verkossa
  • Lukupiiri on oiva tapa keskustella vapaamuotoisesti kiinnostavasta kirjallisuudesta ja saada lingvististä yleissivistystä. Lukupiirit voivat tavata teemaryhmän omassa sähköisessä kokoushuoneessa etukäteen sovittuna kellonaikana säännöllisin väliajoin.
  • Vetäjätiimi voi miettiä, miten lukupiiri toimii mahdollisimman vähällä järjestelyllä. Luettavaa voivat ehdottaa ja keskusteluun osallistua kaikki teemaryhmäläiset.
 • Kirjoitusretriitit
  • Retriittejä voidaan järjestää myös verkossa. Kirjoitusretriitissä asetetaan päivälle henkilökohtainen tavoite, joka ohjaa työskentelyä. Työskentelyajat ja tauot sovitaan ennalta. Päivän lopuksi keskustellaan, miten kukin on saavuttanut asettamansa tavoitteet. Kirjoitusretriitit ovat yhteisöllinen ja hauska tapa edistää kirjoitusprosessia.
 •  Seminaarit
  • Teemaryhmän seminaari on tilaisuus, jossa annetaan palautetta väitöskirjatutkijoiden tekeillä oleville teksteille. Resurssiryhmän seminaarin sisältö kannattaa sopia osallistujien tarpeiden mukaan.
  • Ryhmät voivat kokoontua seminaareihin verkossa tai kasvokkain. On hyvä, jos teemaryhmä tai osa siitä onnistuu kokoontumaan esim. jonkin alaan liittyvän tapahtuman yhteydessä.
  • Vetäjätiimin olisi hyvä varmistaa sellaiset järjestelyt, että jokainen saa palautetta työhönsä. Seminaareissa kannattaa varata riittävästi aikaa tekstien käsittelylle. Teemaryhmiä voi tekstien käsittelyä varten jakaa vielä pienemmiksi ryhmiksi.
  • Vuonna 2018 ryhmien toimintaa on tukenut Suomen Kulttuurirahasto. Rippeitä tästä rahasta on edelleen teemaryhmien käytettävissä mm. matkakuluihin, lisätietoja saat koordinaattorilta. Tutkijaopiskelijoiden omassa Facebook-ryhmässä voi kysellä sohvasurffausmahdollisuuksia.
 • Yhteiskirjoittaminen
  • Väitöskirjatutkijoiden, postdocien ja ohjaajien välinen yhteiskirjoittaminen on erittäin suositeltavaa. Teemaryhmän sisällä kannattaa kysellä yhteiskirjoittamisesta kiinnostuneita.
 • Epävirallinen pöhinä
  • Samalla paikkakunnalla työskentelevät ryhmäläiset voivat halutessaan kertoa verkossa esimerkiksi menevänsä lounaalle, lenkille tai kaljalle. Saattaa olla kivaa ja hyödyllistä.

Hyvä väitöskirjatutkija! Osallistu itseäsi kiinnostavan teemaryhmän toimintaan. Se voi olla ratkaisevan tärkeää väitöskirjasi etenemiselle. Osallistu, vaikka tilanteesi olisi epätyypillinen. Huomaat, että väitöskirjoja valmistuu hyvin monenlaisissa olosuhteissa – ja hyvin monenlaisella aikataululla. Saat tukea, tietoa, palautetta ja parhaassa tapauksessa ihan älyttömän hauskaa seuraa. Teemaryhmät ovat matalan kynnyksen tiedeyhteisöjä, joissa jokaisella on mahdollisuus osallistua itselleen sopivalla aktiivisuudella.