Ryhmien toiminta / Group activities

sivua päivitetty 26.2.2018: Suomen Kulttuurirahasto tukee Langnetin teemaryhmien seminaareja. Ohjeet löydät tästä. / Finnish Cultural Foundation supports Langnet seminars. Instructions here.

Syksyllä 2016 Langnetissa alkoivat toimia uudet teema- ja resurssiryhmät. Tällä sivulla on vinkkejä ryhmien toimintaan. Ryhmien tiedot löytyvät tästä.

Lokakuussa 2017 Langnetin osa teemaryhmien vastuuhenkilöistä tapasi ja keskusteli kokemuksistaan ryhmien toiminnasta. Keskustelun tuloksena syntyi toimenpidelista, jota saa vapaasti hyödyntää kaikessa teemaryhmätoiminnassa.

If you like to get the information in English, please email laura.ivaska(at)abo.fi

Taustaa

Langnetin johtoryhmä päätti kokouksessaan 29.4.2016, että vuoden 2015 loppuun toimineiden alaohjelmien tilalle perustetaan uusia teemaryhmiä. Asiasta keskusteltiin kaikille avoimessa Langnet-tapaamisessa Oulussa Kielitieteen päivien yhteydessä 27.5.2016. Keskustelusta oli tiedotettu etukäteen langnet-kaikki- ja kitu-listoilla sekä Langnetin kotisivuilla. Tapaamisessa oli väkeä paikalla runsaasti. Ehdotuksia ryhmiksi ja ryhmien vetäjiksi pystyi tekemään sekä tapaamisessa että etänä Flinga Wallin kautta. Ehdotusten työstäminen toimiviksi ryhmiksi alkoi kokouksen jälkeen ja jatkui loppuvuoden 2016 ajan.

Ryhmien idea

 • Luonteeltaan avoimet, joustavat ja itseorganisoituvat teemaryhmät tarjoavat keskustelutilaa samasta aihepiiristä kiinnostuneille väitöskirjatutkijoille, väitelleille ja ohjaajille.
 • Teemaryhmien tapaan toimivissa resurssiryhmissä keskustellaan aineistoista, menetelmistä ja prosesseista.
 • Teema- ja resurssiryhmiä voidaan lopettaa ja uusia perustaa tarpeen mukaan. Liian isoja ryhmiä voidaan jakaa pienemmiksi tai pieniä ryhmiä liittää yhteen.
 • Tarkoitus on, että vetäjätiimin vastuuhenkilöinä olisi noin kaksi väitöskirjatutkijaa. Lisäksi tiimiin toivotaan noin kahta post docia ja kahta ohjaajaa. Vetäjätiimeihin voivat ilmoittautua vapaaehtoiset. Vetäjätiimiläisiä voidaan vaihtaa tarpeen mukaan.
 • Koordinaattori on yhteydessä vastuuhenkilöihin, pitää vastuuhenkilöt hereillä ja antaa tarvittaessa käytännön neuvoja.
 • Ryhmässä kannattaa keskustella siitä, millaista toimintaa toivotaan. Toiminta on täysin vapaaehtoista. Vastuu toiminnasta ja vapaus ideoida tekemistä on jokaisella ryhmäläisellä, ei vain vetäjätiimillä.
 • Langnet pyrkii hankkimaan teemaryhmien kokoontumiseen säätiörahoitusta. Vuonna 2018 ryhmien toimintaa tukee Suomen Kulttuurirahasto.

Ryhmien toiminta

 • Viestintä ja tiedonkulku
  • Kunkin ryhmän vetäjätiimi päättää, miten ryhmän sisällä viestitään (Yammer, sähköposti, Facebook…). Ainakin tärkeimmät tiedotukset on viisasta lähettää myös sähköpostin kautta.
  • Sähköisiin tapaamisiin kannattaa totutella, koska Langnetilla ei toistaiseksi ole rahaa kustantaa ihmisiä kohtaamaan kasvokkain.
  • Huom! Keskeneräisten tekstien jakamiseen ei luottamuksellisuuden säilyttämiseksi suositella verkkoalustoja. Kommentoitavaksi tarkoitetut tekstit tulee jakaa sähköpostilla ja vain niille, jotka niitä kommentoivat.
 • Verkkotapaamisten tekninen järjestely
  • Reaaliaikaisiin verkkotapaamisiin suositellaan Adobe Connect -ohjelmaa. Kunkin teemaryhmän kannattaa luoda itselleen pysyvä kokoustila, jossa tavata ja keskustella videoyhteyden tai chatin kautta.
  • Vetäjätiimien vastuuhenkilöt saavat ohjelman käyttöönotossa apua oman yliopiston atk-tuesta tai Langnetin koordinaattorilta. Youtubesta löytyy runsaasti opastusvideoita.
 • Lukupiirit verkossa
  • Lukupiiri on oiva tapa keskustella vapaamuotoisesti kiinnostavasta kirjallisuudesta ja saada lingvististä yleissivistystä. Lukupiirit voivat tavata teemaryhmän omassa Adobe Connect -kokoushuoneessa etukäteen sovittuna kellonaikana säännöllisin väliajoin.
  • Vetäjätiimi voi miettiä, miten lukupiiri toimii mahdollisimman vähällä järjestelyllä. Luettavaa voivat ehdottaa ja keskusteluun osallistua kaikki teemaryhmäläiset.
 • Seminaarit
  • Teemaryhmän seminaari on tilaisuus, jossa annetaan palautetta väitöskirjatutkijoiden tekeillä oleville teksteille. Resurssiryhmän seminaarin sisältö kannattaa sopia osallistujien tarpeiden mukaan.
  • Ryhmät voivat kokoontua seminaareihin verkossa tai kasvokkain. On hyvä, jos teemaryhmä tai osa siitä onnistuu kokoontumaan esim. jonkin alaan liittyvän tapahtuman yhteydessä.
  • Vetäjätiimin olisi hyvä varmistaa sellaiset järjestelyt, että jokainen saa palautetta työhönsä. Seminaareissa kannattaa varata riittävästi aikaa tekstien käsittelylle. Teemaryhmiä voi tekstien käsittelyä varten jakaa vielä pienemmiksi ryhmiksi.
  • Vuonna 2018 ryhmien toimintaa tukee Suomen Kulttuurirahasto. Tutkijaopiskelijoiden omassa Facebook-ryhmässä voi kysellä sohvasurffausmahdollisuuksia.
 • Yhteiskirjoittaminen
  • Väitöskirjatutkijoiden, post docien ja ohjaajien välinen yhteiskirjoittaminen on erittäin suositeltavaa. Teemaryhmän sisällä kannattaa kysellä yhteiskirjoittamisesta kiinnostuneita.
 • Epävirallinen pöhinä
  • Samalla paikkakunnalla työskentelevät ryhmäläiset voivat halutessaan kertoa verkossa esimerkiksi menevänsä lounaalle, lenkille tai kaljalle. Saattaa olla kivaa ja hyödyllistä.

Hyvä väitöskirjatutkija! Osallistu itseäsi kiinnostavan teemaryhmän toimintaan. Se voi olla ratkaisevan tärkeää väitöskirjasi etenemiselle. Osallistu, vaikka tilanteesi olisi epätyypillinen. Huomaat, että väitöskirjoja valmistuu hyvin monenlaisissa olosuhteissa – ja hyvin monenlaisella aikataululla. Saat tukea, tietoa, palautetta ja parhaassa tapauksessa ihan älyttömän hauskaa seuraa. Teemaryhmät ovat matalan kynnyksen tiedeyhteisöjä, joissa jokaisella on mahdollisuus osallistua itselleen sopivalla aktiivisuudella.