Diskurssi / Discourse

Kuvaus / Description

Diskurssi-teemaryhmään ovat tervetulleita kaikki diskurssien parissa työskentelevät tutkijat. Tavoite on koota yhteen laajasti diskurssintutkijoita ja saada aikaan monitieteistä keskustelua eri lähestymistapojen välille. Järjestämme verkostoitumista ja yhteisiä tapaamisia, esimerkiksi tekstiseminaareja, ryhmän jäsenten toiveiden mukaisesti.

The Discourse group welcomes all doctoral and post-doctoral researchers who have their interests on some aspect of discourse research. The aim is to bring together researchers among discourse research and enable multidisciplinary discussion between different approaches. The group organizes networking and joint meetings, such as text seminars, according to hopes and ideas of group members.

Tapahtumat / Events

Kirjoitustyöpaja kuun viimeinen maanantai klo 15-17 Zoomissa

Työpaja on rento, matalankynnyksen vertaistyöskentelyryhmä, jossa voi työstää mitä tahansa oman tutkimuksen osaa. Kirjoitamme yhdessä pomodoro-tekniikalla 30 minuutin kirjoitussessioissa, ja tauoilla voi keskustella toisten työpajalaisten kanssa. Työpajaan ei tarvitse ilmoittautua erikseen, ja mukaan voi liittyä omaan aikatauluun sopien, esimerkiksi kirjoittamaan vain yhden session ajaksi. Tervetuloa!

Työpajan kokoontumispäivät:
ma 29.1.2024
ma 26.2.2024
ma 25.3.2024
ma 29.4.2024

Työpajan aikataulu:
15.00 tavoitteiden esittely
15.05–15.35 kirjoitussessio 1.
15.35–15.45 tauko
15.45–16.15 kirjoitussessio 2.
16.15–16.25 tauko
16.25–16.55 kirjoitussessio 3.
16.55-17.00 lopetus

Zoom-linkki: https://utu.zoom.us/j/64190751549

Lisätietoja: Marja Rautajoki, marja.i.rautajoki@utu.fi

***

Writing workshop on last Monday of the month at 15-17 in Zoom!

The writing workshop is a relaxed, easy access peer group meeting where you can work on any part of your own research. We will work using the Pomodoro technique in 30-minute sessions, and between the sessions, we take short breaks for coffee and conversation. There is no need to register separately for the workshop, and you can join according to your own schedule, for example to write only for one session. Welcome!

Meeting days:
Mon 29 January 2024
Mon 26 February 2024
Mon 25 March 2024
Mon 29 April 2024

Workshop’s schedule:
15.00 introduction
15.05–15.35 writing session 1
15.35–15.45 break
15.45–16.15 writing session 2
16.15–16.25 break
16.25–16.55 writing session 3
16.55 review

Zoom link: https://utu.zoom.us/j/64190751549

Contact person: Marja Rautajoki, marja.i.rautajoki@utu.fi

Yhteydenotto ja liittyminen / Contact info and joining

Sähköpostilistalle voit liittyä lähettämällä viestin
subscribe langnet-tekstijadiskurssi
osoitteeseen
majordomo@helsinki.fi

Mikäli haluat erota listalta, lähetä viesti
unsubscribe langnet-tekstijadiskurssi
osoitteeseen
majordomo@helsinki.fi

Viesteihin ei tarvita otsikoita. Huom! Saat vastauksesi automaattiviestin. Toimi sen antaman ohjeen mukaan.

You can subscribe by sending a message
subscribe langnet-tekstijadiskurssi
to the following address
majordomo@helsinki.fi

If you wish to unsubscribe, please send a message
unsubscribe langnet-tekstijadiskurssi
to the following address
majordomo@helsinki.fi

NB! Please leave the subject line blank, and follow the instructions given in the automatic reply message.

Järjestelyryhmä / The leader team members:

Vastuuhenkilöt / PhD students in charge:
Marja Rautajoki, marja.i.rautajoki(at)utu.fi
Emilia Haapanen, emilia.haapanen(at)helsinki.fi
Taina Järvenpää, taina.s.j.jarvenpaa(at)jyu.fi

Ohjaajat / Supervisors:
Anne Mäntynen, anne.mantynen@helsinki.fi
Samu Kytölä, samu.kytola@jyu.fi

Post docit / Post docs:
Irina Hernaho, irina.herneaho@helsinki.fi
Elina Salomaa, elina.h.salomaa@jyu.fi
Henri Satokangas, henri.satokangas@helsinki.fi