Kielioppi, semantiikka ja typologia / Grammar, semantics and typology

Kielioppi, semantiikka ja typologia -ryhmä kokoaa yhteen kielentutkijoita, joiden kiinnostuksen kohteena on muodon ja merkityksen rakentuminen ja kuvaaminen sekä yksittäisessä kielessä että kielissä yleensä. Ryhmä toivottaa tervetulleeksi erilaiset teoreettiset lähestymistavat, joista esimerkiksi kognitiivinen kielentutkimus on ryhmässä vahvasti edustettuna. Kielioppi, semantiikka ja typologia (Kist) pyrkii tarjoamaan areenan verkostoitumiseen, keskusteluun sekä yhteiseen toimintaan. Tavoitteena on luoda aktiivinen, matalan kynnyksen tutkijayhteisö, jossa on mahdollisuus edistää omaa tutkimustaan ja vastaavasti tukea toisten edistymistä.

The group Grammar, semantics and typology brings together linguists who are interested in the construction and description of form and meaning in individual languages and on a more general linguistic level. The group embraces different theoretical approaches, among which cognitive linguistics for instance is strongly represented. Grammar, semantics and typology (Kist) aspires to offer an arena for networking, discussion and collective action. The objective is to create an active research community where it is possible and easy to ask questions, exchange ideas, advance one’s research and support each other’s work.

Tapahtumat / Events

Teemaryhmä jatkaa toimintaansa kesän jälkeen. Syksyllä todennäköisesti jatketaan kirjoitustapaamisia, ja mahdollisesti järjestetään teemaryhmän oma tekstiseminaari. Tarkemmat tiedot ilmoitetaan myöhemmin sähköpostilistalle ja lisätietoja voi kysyä ryhmän vetäjältä Satulta (satu.keinanen@helsinki.fi).

****

The theme group will continue activities after summer. In autumn we will likely continue writing workshops and possibly organize our own text seminar. Further information is announced later on the e-mail list, and additional details contact the group leader Satu (satu.keinanen@helsinki.fi).

Yhteydenotto ja liittyminen / Contact info and joining

Löydät meidät Facebookista ja Moodlesta nimellä “Langnet: Kielioppi, semantiikka ja typologia”. Facebook-ryhmään päästäksesi sinun on oltava kirjautuneena Facebook-tilillesi. Moodlealueelle on kurssiavain. Kurssiavaimen saat ryhmänvetäjiltä joko sähköpostitse tai Facebook-viestillä.

Sähköpostilistalle voit liittyä lähettämällä viestin
subscribe  langnet-kist
osoitteeseen
majordomo@helsinki.fi

Mikäli haluat erota listalta, lähetä viesti
unsubscribe langnet-kist
osoitteeseen
majordomo@helsinki.fi

Viesteihin ei tarvita otsikoita. Huom! Saat vastauksesi automaattiviestin. Toimi sen antaman ohjeen mukaan.

You’ll find us on Facebook and Moodle. Login to your Facebook account to find us. Login to your Facebook account to find us. The Moodle site has a password. To get the password, please email the group leaders or message them on Facebook.

You can subscribe by sending a message
subscribe langnet-kist
to the following address
majordomo@helsinki.fi

If you wish to unsubscribe, please send a message
unsubscribe langnet-kist
to the following address
majordomo@helsinki.fi

NB! Please leave the subject line blank, and follow the instructions given in the automatic reply message.

Järjestelyryhmä / The leader team members:

Vastuuhenkilöt / PhD students in charge:
Keinänen Satu: satu.keinanen(at)helsinki.fi

Väitelleet / Post docs:
Salo Merja: merja.salo(at)helsinki.fi
Sandman Erika: erika.sandman(at)helsinki.fi

Ohjaajat / Supervisors:
Huumo Tuomas: thuumo(at)utu.fi
Larjavaara Meri: meri.larjavaara(at)abo.fi
Leino Jaakko: jaakko.leino(at)helsinki.fi
Kittilä Seppo: seppo.kittila(at)helsinki.fi
Miestamo Matti: matti.miestamo(at)helsinki.fi
Onikki-Rantajääskö Tiina: tiina.onikki(at)helsinki.fi

Ryhmäläisten esittelyjä / Introductions of the group participants