Kieli muuttuvassa yhteiskunnassa / Language in a Changing Society

 

Kuvaus / Description

Kielen roolin yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja oikeudenmukaisuuden kysymyksissä on viime vuosina tehnyt näkyväksi etenkin maahanmuuton lisääntyminen, mutta kyse ei ole pelkästään maahanmuuttajien osallisuudesta. Kielellä päästään tai ollaan pääsemättä koulutukseen tai työhön; se on kytketty kansalaisuuden saamiseen; sillä tuotetaan paitsi tietoa, poliittista osallistumista, identiteettejä, myös sosiaalista ja kulttuurista pääomaa – tai jäämistä tiedontuotannon, poliittisen osallistumisen ja sosiaalisten yhteisöjen ulkopuolelle. Kielitaito on myös pehmeän politiikan keino silloin, kun muut sosiaaliset kategoriat, kuten kansallisuus, eivät ole soveliaita käyttää. Ryhmässä kannustetaan tapahtumiin ja dialogiin kieltä ja yhteiskunnallista osallisuutta liittyvissä teemoissa.

In recent years, the role of language in social participation and social justice has been made particularly visible in the increase in immigration, but the role of language does not concern only migrants. Language has a central role in access to education or employment; it is linked with the acquisition of nationality; it is used not only in production of knowledge, political participation, or identities, but also social and cultural capital – or not getting access to these. Language skills are also a means of soft policy, when other social categories such as ethnicity, are not suitable. The group encourages events and dialogue on themes related to language and societal participation.

Tapahtumat / Events

Teemaryhmä pitää kesätaukoa ja tapaa seuraavan kerran syksyllä 6.9.2024. Silloin ainakin allekirjoittanut (teemaryhmän vetäjä Anna Ristilä) käy läpi artikkelikäsikirjoitustaan, mutta aikaa on myös muille esityksille. Kaikki uudet ja vanhat ryhmäläiset tervetuloa vaihtamaan kuulumisia!

****

The theme group is on summer break until our next meeting on September 6th. At that time at least I (theme group leader Anna Ristilä) will present my article manuscript for discussion, but there will be time for other presentations as well. All new and old group members are welcome to come meet and greet!

Yhteydenotto ja liittyminen / Contact info and joining

Sähköpostilistalle voit liittyä lähettämällä viestin
subscribe langnet-kielimuuttuvassa
osoitteeseen
majordomo@helsinki.fi

Mikäli haluat erota listalta, lähetä viesti
unsubscribe langnet-kielimuuttuvassa
osoitteeseen
majordomo@helsinki.fi

Viesteihin ei tarvita otsikoita. Huom! Saat vastauksesi automaattiviestin. Toimi sen antaman ohjeen mukaan.

You can subscribe by sending a message
subscribe langnet-kielimuuttuvassa
to the following address
majordomo@helsinki.fi

If you wish to unsubscribe, please send a message
unsubscribe langnet-kielimuuttuvassa
to the following address
majordomo@helsinki.fi

NB! Please leave the subject line blank, and follow the instructions given in the automatic reply message.

Järjestelyryhmä / The leader team members:

Vastuuhenkilöt / PhD students in charge:
Anna Ristilä, ankrris@utu.fi

Post docit / Post docs:
Päivi Iikkanen, paivi.i.iikkanen@jyu.fi
Johanna Ennser-Kananen, johanna.ennser-kananen@mamk.fi

Ohjaajat / Supervisors:
Sari Pöyhönen, sari.h.poyhonen@jyu.fi
Taina Saarinen, taina.m.saarinen@jyu.fi

Ryhmäläisten esittelyjä / Introductions of the group participants