Kieli muuttuvassa yhteiskunnassa / Language in a Changing Society

 

Kuvaus / Description

Kielen roolin yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja oikeudenmukaisuuden kysymyksissä on viime vuosina tehnyt näkyväksi etenkin maahanmuuton lisääntyminen, mutta kyse ei ole pelkästään maahanmuuttajien osallisuudesta. Kielellä päästään tai ollaan pääsemättä koulutukseen tai työhön; se on kytketty kansalaisuuden saamiseen; sillä tuotetaan paitsi tietoa, poliittista osallistumista, identiteettejä, myös sosiaalista ja kulttuurista pääomaa – tai jäämistä tiedontuotannon, poliittisen osallistumisen ja sosiaalisten yhteisöjen ulkopuolelle. Kielitaito on myös pehmeän politiikan keino silloin, kun muut sosiaaliset kategoriat, kuten kansallisuus, eivät ole soveliaita käyttää. Ryhmässä kannustetaan tapahtumiin ja dialogiin kieltä ja yhteiskunnallista osallisuutta liittyvissä teemoissa.

In recent years, the role of language in social participation and social justice has been made particularly visible in the increase in immigration, but the role of language does not concern only migrants. Language has a central role in access to education or employment; it is linked with the acquisition of nationality; it is used not only in production of knowledge, political participation, or identities, but also social and cultural capital – or not getting access to these. Language skills are also a means of soft policy, when other social categories such as ethnicity, are not suitable. The group encourages events and dialogue on themes related to language and societal participation.

Tapahtumat / Events

Kieli muuttuvassa yhteiskunnassa -teemaryhmä on saanut uuden vetäjän, joka haluaisi kovasti tutustua ryhmäläisiin. Lisäksi ryhmä kaipaa lisää jäseniä! Erityisesti toivomme mukaan väitöskirjatutkijoita mutta kaipaamme myös post-doceja ja pidemmälle ehtineitä tutkijoita. Mikäli käsittelet tutkimuksessasi jollakin tavalla kieltä yhteiskunnallisessa yhteydessä, toivomme että tulet mukaan postituslistallemme ja/tai joulukoulun tapaamiseen (pe 8.12. klo 9).

The theme group “Language in a changing society” has a new leader, who would very much like to get to know the members of the group. In addition, the group needs more members! In particular, we hope to join doctoral researchers, but we also need post-docs and senior researchers. If you deal with language in a social context in your research, we hope you will join our mailing list and/or the Winter school meeting (Fri 8 December at 9 am).

Yhteydenotto ja liittyminen / Contact info and joining

Sähköpostilistalle voit liittyä lähettämällä viestin
subscribe langnet-kielimuuttuvassa
osoitteeseen
majordomo@helsinki.fi

Mikäli haluat erota listalta, lähetä viesti
unsubscribe langnet-kielimuuttuvassa
osoitteeseen
majordomo@helsinki.fi

Viesteihin ei tarvita otsikoita. Huom! Saat vastauksesi automaattiviestin. Toimi sen antaman ohjeen mukaan.

You can subscribe by sending a message
subscribe langnet-kielimuuttuvassa
to the following address
majordomo@helsinki.fi

If you wish to unsubscribe, please send a message
unsubscribe langnet-kielimuuttuvassa
to the following address
majordomo@helsinki.fi

NB! Please leave the subject line blank, and follow the instructions given in the automatic reply message.

Järjestelyryhmä / The leader team members:

Vastuuhenkilöt / PhD students in charge:
Anna Ristilä, ankrris@utu.fi

Post docit / Post docs:
Päivi Iikkanen, paivi.i.iikkanen@jyu.fi
Johanna Ennser-Kananen, johanna.ennser-kananen@mamk.fi

Ohjaajat / Supervisors:
Sari Pöyhönen, sari.h.poyhonen@jyu.fi
Taina Saarinen, taina.m.saarinen@jyu.fi

Ryhmäläisten esittelyjä / Introductions of the group participants