Puhutun kielen tutkimus / Spoken language studies

Kuvaus / Description

Langnetin “Puhutun kielen tutkimus” -ryhmä toivottaa tervetulleeksi kaikki puhutun kielen ja vuorovaikutuksen tutkijat. Ryhmän toiminta on raja-aidat ylittävää. Ryhmä tuo yhteen tutkijoita, joilla on erilaisia näkökulmia puhuttuun kieleen ja sen tutkimukseen: esimerkiksi keskusteluntutkijoita, variaationtutkijoita, vuorovaikutussosiolingvistejä sekä muistisairauksien ja autismin tutkijoita. Ryhmä järjestää pienimuotoisia teemaseminaareja ja kursseja (esim. menetelmät, aineisto) eri vaiheessa oleville tutkijoille.

The network of “Spoken language studies” of Langnet welcomes anyone who conduct their research on the field of spoken language and interaction. The group works in an interdisciplinary state of mind and brings together researchers with various point of views to spoken language e.g. conversation analysists, sociolinguists and interactional linguists. The group holds different kind of small seminars and courses (e.g. of research data and methods) to researchers in different stage of their thesis work.

Menneitä tapahtumia / Past events

Tampereen yliopiston monitieteinen tutkimuskeskus Plural järjestää yhteistyössä Langnetin Puhutun kielen  tutkimus -teemaryhmän kanssa 27.-28.9.2018 monitieteisen seminaarin, jonka teemana on kieli, tila ja aika. Seminaarin pääpuhujana on professori emerita Barbara Johnstone (Carnegie Mellon University, Pittsburgh).  Johnstone on maailman johtavia sosiolingvistejä, jonka panos erityisesti tilakäsityksen rikastamiseen variaationtutkimuksessa on ollut merkittävä. Hänen luentonsa Chronotopes of Dialect Style abstrakti on tämän kutsun lopussa. Lisätietoja Langnetin kalenterista.

Yhteydenotto ja liittyminen / Contact info and joining

Sähköpostilistalle voit liittyä lähettämällä viestin
subscribe langnet-puhuttukieli
osoitteeseen
majordomo@helsinki.fi

Mikäli haluat erota listalta, lähetä viesti
unsubscribe langnet-puhuttukieli
osoitteeseen
majordomo@helsinki.fi

Viesteihin ei tarvita otsikoita. Huom! Saat vastauksesi automaattiviestin. Toimi sen antaman ohjeen mukaan.

You can subscribe by sending a message
subscribe langnet-puhuttukieli
to the following address
majordomo@helsinki.fi

If you wish to unsubscribe, please send a message
unsubscribe langnet-puhuttukieli
to the following address
majordomo@helsinki.fi

NB! Please leave the subject line blank, and follow the instructions given in the automatic reply message.

 

Järjestelyryhmä / The leader team members:

Vastuuhenkilöt / PhD students in charge:
RYHMÄ ETSII UUSIA VETÄJIÄ

Ohjaajat / Supervisors:
Camilla Lindholm, camilla.lindholm@helsinki.fi
Seija Pekkala, seija.pekkala@helsinki.fi
Mari Wiklund, mari.wiklund@helsinki.fi

Post docit / Post docs:
Kaarina Mononen, kaarina.mononen@helsinki.fi
Mia Raitaniemi, miarai@utu.fi

Ryhmäläisten esittelyjä / Introductions of the group participants