Historiallinen kielentutkimus, vanhat kirjakielet ja tekstit

Kuvaus / Description

Historiallinen kielentutkimus, vanhat kirjakielet ja tekstit -ryhmä toivottaa tervetulleiksi kaikki kielten ja tekstien historiasta kiinnostuneet väitöskirjatutkijat, esimerkiksi menneitä kielimuotoja tutkivat sekä erilaisia vanhoja tekstejä ja kirjallisia dokumentteja aineistonaan käyttävät Langnetin jäsenet. Järjestämme ryhmäläisten toiveiden mukaan esim. verkkotekstiseminaareja, digityökalupajoja ja lukupiiritoimintaa. Ehdotuksia ja toiveita toiminnan sisällöistä ja muodosta otetaan vastaan!

The group ‘Historical linguistics, languages, texts and documents’ welcomes all doctoral students interested in the history of languages and texts. You might study historical linguistics, for example, or utilize historical documents as your research material. We organize meetups, reading groups and online seminars according to the wishes of the members. Please don’t hesitate to make suggestions as to the types of events you might find useful!

Tapahtumat / Events

  • Tekstiseminaari Langnetin kesäkoulun yhteydessä (17.8., Turku)

****

  • Text seminar in connection with Langnet Summer School (August 17, Turku)

Yhteydenotto ja liittyminen / Contact info and joining

Löydät meidät Facebookista ja Moodlesta. Facebook-ryhmään päästäksesi sinun on oltava kirjautuneena Facebook-tilillesi. Moodlealueelle on kurssiavain. Kurssiavaimen saat ryhmänvetäjiltä joko sähköpostitse tai Facebook-viestillä.

Sähköpostilistalle voit liittyä lähettämällä viestin
subscribe langnet-hist
osoitteeseen
majordomo@helsinki.fi

Mikäli haluat erota listalta, lähetä viesti
unsubscribe langnet-hist
osoitteeseen
majordomo@helsinki.fi

Viesteihin ei tarvita otsikoita. Huom! Saat vastauksesi automaattiviestin. Toimi sen antaman ohjeen mukaan.

You’ll find us on Facebook and on Moodle. Login to your Facebook account to find us. The Moodle site has a password. To get the password, please email the group leaders or message them on Facebook.

You can subscribe by sending a message
subscribe langnet-hist
to the following address
majordomo@helsinki.fi

If you wish to unsubscribe, please send a message
unsubscribe langnet-hist
to the following address
majordomo@helsinki.fi

NB! Please leave the subject line blank, and follow the instructions given in the automatic reply message.

Järjestelyryhmä / The leader team members:

Vastuuhenkilöt / PhD students in charge:
*RYHMÄ ETSII UUSIA VETÄJIÄ*

Ohjaajat / Supervisors:
Kirsi-Maria Nummila, kirnum@utu.fi
Matti Peikola, matpei@utu.fi

Post docit / Post docs:
Maria Kok, maria.kok@uef.fi
Mari-Liisa Varila, mljvar@utu.fi

Ryhmäläisten esittelyjä / Introductions of the group participants