Käännöstiede, monikielisyys ja asiantuntijaviestintä / Translation Studies, Multilingualism, and Professional Communication

Kuvaus / Description

Käännöstiede, monikielisyys ja asiantuntijaviestintä -ryhmä toivottaa tervetulleiksi kaikki väitöskirjantekijät sekä edistyneemmät tutkijat, jotka ovat kiinnostuneita kääntämisestä ja tulkkauksesta sekä monikielisyydestä ja asiantuntijaviestinnästä käännöstieteellisestä/kääntämisen tai tulkkauksen näkökulmasta. Ryhmä toimii aktiivisena, matalan kynnyksen keskustelu- ja toimintafoorumina, jossa on mahdollista edistää omaa tutkimustaan sekä saada ja antaa vertaistukea. Järjestämme ryhmäläisten toiveiden mukaan toimintaa ja tapaamisia, kuten verkkoseminaareja ja lukupiirejä. Kaikki ehdotukset toiminnan järjestämiseksi ovat tervetulleita!
__

The theme group Translation Studies, Multilingualism, and Professional Communication warmly welcomes all doctoral students and researchers interested in translation and interpreting as well as multilingualism and professional communication from the perspectives of translation studies/translation and interpreting. The group functions as an active and easily accessible discussion and action group, where it is possible to further one’s research as well as both receive and provide peer support. We organize activities according to the wishes of our members, including web seminars and reading circles. All propositions for activities are welcome!

Tapahtumat / Events

Kevään lukupiiri helmi- tai maaliskuussa

Kirjoituspiiri kokoontuu kerran kuussa zoomissa kello 9-11

  • Liity seuraamme työstämään omaa projektiasi kahdeksi tunniksi
  • Yhteinen aloitus kello 9, tauko kello 10 ja tilaisuus jakaa tuntojaan 10.45.
  • Äänestä tapaamisten päivistä piirin Whatsapp-ryhmässä (äänestys kuun lopussa) https://chat.whatsapp.com/Becf7DQEXC5Gd4Jg7920nQ
  • Ilmoitamme kuukausittaisista tapaamisista langnet-kaannostiede-sähköpostilistalla

****

Reading group meets in February or March

Writing group has meetings every month at 9-11 am

  • Join us and work on your project for two hours
  • We start together at 9, have a 5-minute-break at 10 and at 10.45, you can share your experience.
  • Vote for the dates in our Whatsapp group (voting at the end of the month) https://chat.whatsapp.com/Becf7DQEXC5Gd4Jg7920nQ
  • We will inform you about the monthly meetings on langnet-kaannostiede mailing list

Yhteydenotto ja liittyminen / Contact info and joining

Sähköpostilistalle voit liittyä lähettämällä viestin
subscribe langnet-kaannostiede
osoitteeseen
majordomo@helsinki.fi

Mikäli haluat erota listalta, lähetä viesti
unsubscribe langnet-kaannostiede
osoitteeseen
majordomo@helsinki.fi

Viesteihin ei tarvita otsikoita. Huom! Saat vastauksesi automaattiviestin. Toimi sen antaman ohjeen mukaan.

You can subscribe by sending a message
subscribe langnet-kaannostiede
to the following address
majordomo@helsinki.fi

If you wish to unsubscribe, please send a message
unsubscribe langnet-kaannostiede
to the following address
majordomo@helsinki.fi

NB! Please leave the subject line blank, and follow the instructions given in the automatic reply message.

Järjestelyryhmä / The leader team members:

Vastuuhenkilöt / PhD students in charge:
Anne Turkia, anntur@utu.fi
Tuuli Ahonen, tuuli.anniina.ahonen@gmail.com

Ohjaajat / Supervisors:
Maarit Koponen, maarit.koponen@uef.fi
Eliisa Pitkäsalo, eliisa.pitkäsalo@tuni.fi
Eppu Penttiä, esa.penttila@uef.fi
Outi Paloposki, outi.paloposki@utu.fi

Post docit / Post docs:

Ryhmäläisten esittelyjä / Introductions of the group participants