Käännöstiede, monikielisyys ja asiantuntijaviestintä / Translation Studies, Multilingualism, and Professional Communication

päivitetty / updated 15.9.2021

Kuvaus / Description

Käännöstiede, monikielisyys ja asiantuntijaviestintä -ryhmä toivottaa tervetulleiksi kaikki väitöskirjantekijät sekä edistyneemmät tutkijat, jotka ovat kiinnostuneita kääntämisestä ja tulkkauksesta sekä monikielisyydestä ja asiantuntijaviestinnästä käännöstieteellisestä/kääntämisen tai tulkkauksen näkökulmasta. Ryhmä toimii aktiivisena, matalan kynnyksen keskustelu- ja toimintafoorumina, jossa on mahdollista edistää omaa tutkimustaan sekä saada ja antaa vertaistukea. Järjestämme ryhmäläisten toiveiden mukaan toimintaa ja tapaamisia, kuten verkkoseminaareja ja lukupiirejä. Kaikki ehdotukset toiminnan järjestämiseksi ovat tervetulleita!
__

The theme group Translation Studies, Multilingualism, and Professional Communication warmly welcomes all doctoral students and researchers interested in translation and interpreting as well as multilingualism and professional communication from the perspectives of translation studies/translation and interpreting. The group functions as an active and easily accessible discussion and action group, where it is possible to further one’s research as well as both receive and provide peer support. We organize activities according to the wishes of our members, including web seminars and reading circles. All propositions for activities are welcome!

Menneitä tapahtumia

Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumin (KäTu:n) yhteydessä järjestettiin torstaina 20.5.2021 tieteen popularisointia ja rahoitushakua käsittelevä jatko-opiskelijoiden koulutustapahtuma yhteistyössä Langnet-verkoston kanssa.
Tapahtuman verkkosivu: https://katu-symposiumi.com/jatko-opiskelijat2021/

Langnetin Käännöstiede, monikielisyys ja asiantuntijaviestintä -teemaryhmä järjesti tekstiseminaarin Langnetin kesäkoulun yhteydessä Turussa perjantaina 23.8.2019.

 

Yhteydenotto ja liittyminen / Contact info and joining

Sähköpostilistalle voit liittyä lähettämällä viestin
subscribe langnet-kaannostiede
osoitteeseen
majordomo@helsinki.fi

Mikäli haluat erota listalta, lähetä viesti
unsubscribe langnet-kaannostiede
osoitteeseen
majordomo@helsinki.fi

Viesteihin ei tarvita otsikoita. Huom! Saat vastauksesi automaattiviestin. Toimi sen antaman ohjeen mukaan.

You can subscribe by sending a message
subscribe langnet-kaannostiede
to the following address
majordomo@helsinki.fi

If you wish to unsubscribe, please send a message
unsubscribe langnet-kaannostiede
to the following address
majordomo@helsinki.fi

NB! Please leave the subject line blank, and follow the instructions given in the automatic reply message.

Järjestelyryhmä / The leader team members:

Vastuuhenkilöt / PhD students in charge:
Erja Vottonen, erja.vottonen(a)uef.fi

Ohjaajat / Supervisors:
Esa Penttilä, esa.penttila(a)uef.fi
Eliisa Pitkäsalo, eliisa.pitkasalo(a)uta.fi
Päivi Kuusi, paivi.kuusi(a)helsinki.fi
Outi Paloposki, outi.paloposki(a)utu.fi

Post docit / Post docs:
Maija Hirvonen, maija.hirvonen(a)helsinki.fi
Maarit Koponen, maarit.koponen(a)utu.fi

Ryhmäläisten esittelyjä / Introductions of the group participants