Käännöstiede, monikielisyys ja asiantuntijaviestintä / Translation Studies, Multilingualism, and Professional Communication

Kuvaus / Description

Käännöstiede, monikielisyys ja asiantuntijaviestintä -ryhmä toivottaa tervetulleiksi kaikki väitöskirjantekijät sekä edistyneemmät tutkijat, jotka ovat kiinnostuneita kääntämisestä ja tulkkauksesta sekä monikielisyydestä ja asiantuntijaviestinnästä käännöstieteellisestä/kääntämisen tai tulkkauksen näkökulmasta. Ryhmä toimii aktiivisena, matalan kynnyksen keskustelu- ja toimintafoorumina, jossa on mahdollista edistää omaa tutkimustaan sekä saada ja antaa vertaistukea. Järjestämme ryhmäläisten toiveiden mukaan toimintaa ja tapaamisia, kuten verkkoseminaareja ja lukupiirejä. Kaikki ehdotukset toiminnan järjestämiseksi ovat tervetulleita!
__

The theme group Translation Studies, Multilingualism, and Professional Communication warmly welcomes all doctoral students and researchers interested in translation and interpreting as well as multilingualism and professional communication from the perspectives of translation studies/translation and interpreting. The group functions as an active and easily accessible discussion and action group, where it is possible to further one’s research as well as both receive and provide peer support. We organize activities according to the wishes of our members, including web seminars and reading circles. All propositions for activities are welcome!

Tapahtumat / Events

Lukupiiri kokoontuu ensimmäisen kerran torstaina 9. marraskuuta kello 17-18.
The first meeting of reading group is on Thursday Nov 9, 2023 at 5-6 pm

Keskustelemme artikkelista
We’ll be discussing the article below

Koskinen , K & Kinnunen , T 2022 , ‘ Mediation in FL learning : from translation to translatoriality ‘ , Stridon: Studies in Translation and Interpreting , vol. 2 , no. 1 , pp. 5-29 . https://doi.org/10.4312/stridon.2.1.5-29

Zoom-linkki tapaamiseen:
The meeting takes place on zoom:
https://utu.zoom.us/j/65462465729 (Meeting ID: 654 6246 5729)

Jos haluat ehdottaa artikkelia kevään tapaamisiin, voit lisätä sen tänne.
If you want to suggest an article for our meetings in Spring, you can add it here.

****

Joulukoulun aamuna 8.12. järjestämme tutustumistilaisuuden, jossa jokainen pääsee kertomaan lyhyesti tutkimuksestaan. Lähetämme tästä lisätietoa myöhemmin. Tervetuloa!

In the morning of the Winter School 8 Dec, we have a get-to-know-each-other meeting where everybody gets to talk briefly about their research. More information will be sent later. Welcome!

Yhteydenotto ja liittyminen / Contact info and joining

Sähköpostilistalle voit liittyä lähettämällä viestin
subscribe langnet-kaannostiede
osoitteeseen
majordomo@helsinki.fi

Mikäli haluat erota listalta, lähetä viesti
unsubscribe langnet-kaannostiede
osoitteeseen
majordomo@helsinki.fi

Viesteihin ei tarvita otsikoita. Huom! Saat vastauksesi automaattiviestin. Toimi sen antaman ohjeen mukaan.

You can subscribe by sending a message
subscribe langnet-kaannostiede
to the following address
majordomo@helsinki.fi

If you wish to unsubscribe, please send a message
unsubscribe langnet-kaannostiede
to the following address
majordomo@helsinki.fi

NB! Please leave the subject line blank, and follow the instructions given in the automatic reply message.

Järjestelyryhmä / The leader team members:

Vastuuhenkilöt / PhD students in charge:
Anne Turkia, anntur@utu.fi
Tuuli Ahonen, tuuli.anniina.ahonen@gmail.com

Ohjaajat / Supervisors:
Maarit Koponen, maarit.koponen@uef.fi
Eliisa Pitkäsalo, eliisa.pitkäsalo@tuni.fi
Eppu Penttiä, esa.penttila@uef.fi
Outi Paloposki, outi.paloposki@utu.fi

Post docit / Post docs:

Ryhmäläisten esittelyjä / Introductions of the group participants