Kirjoitusjärjestelmät / Writing systems

Kuvaus / Description

Kirjoitusjärjestelmäryhmän tarkoituksena on toimia yhteydenpito- ja tiedonvälityskanavana niiden kielitieteilijöiden välillä, joiden työ liittyy kirjoitusjärjestelmiin esimerkiksi seuraavista näkökulmista:

 • grafolingvistiikka
 • yksittäisten kirjoitusjärjestelmien tutkimus
 • ortografioiden kehittäminen
 • kielipolitiikka ja -suunnittelu
 • lukutaito

Ryhmä tapaa lukukausien aikana kuukausittain mm. tekstiseminaarien, esitelmien ja lukupiiritoiminnan muodossa. Ryhmällä on sähköpostilista, jonka kautta tiedotetaan tulevasta toiminnasta. Listalla voidaan myös keskustella toimintaideoista ja jakaa tietoa tulevista kirjoitusjärjestelmiin liittyvistä konferensseista ja ajankohtaisista julkaisuista. Ota rohkeasti yhteyttä, mikäli haluat liittyä ryhmään tai sinulla on kysymyksiä ryhmän toiminnasta! Tervetuloa myös vetäjätiimiin!
___

The purpose of this writing system theme group is to facilitate communication between linguists whose work is related to writing systems. Group members can approach the subject from different viewpoints, for example:

 • grapholinguistics
 • research on individual writing systems
 • developing orthographies
 • language policy and planning
 • literacy

The group meets monthly during semesters in varying formats including text seminars, presentations and reading articles. The group has a mailing list for information on upcoming meetings. The list can also be used to discuss future activities and inform other members about conferences and new publications in our field. Please contact us if you wish to join the group or if you have any questions! New members are welcome to join the leader team!

Tapahtumat / Events

Kirjoitusjärjestelmät-teemaryhmä järjestää loppuvuoden 2023 aikana kaksi hybriditapaamista (Helsinki ja Zoom):

 • To 23.11. klo 14-16 tapaamme lukupiirin merkeissä ja pohdimme yhteisen lukemiston äärellä kirjakieltä ja sen tutkimusta.
 • Pe 15.12. klo 12-16 heittäydymme termien pauloihin termityöpajassa. Tervetuloa mukaan, jos kirjoitettuun kieleen liittyvä terminologia ihastuttaa tai kummastuttaa tai Termipankki ja termityön käytäntö kiinnostaa!

Muutoinkin toivotamme uudet osallistujat ilolla mukaan toimintaan ja sitä ideoimaan. Älä epäröi olla yhteydessä teemaryhmän koordinaattoriin Jennaan (jenna.sorjonen@helsinki.fi), jos haudot mielessäsi kysymyksiä tai mielit mukaan.

****

Writing systems theme group has two more merry meetings to come for the rest of the year 2023, hybrid in Helsinki and Zoom:

 • On Thu 23 Nov 2-4pm, we meet to discuss written language and its research based on a joint reading.
 • On Fri 15 Dec 12-4pm, we will immerse ourselves in a terminology workshop to look into and develop writing systems related terminology in Tieteen termipankki, The Helsinki Term Bank for Arts and Sciences.

We are always happy to gain new members to join our activities and present ideas for new ones! If you would like to join any of our meetings or have any questions, please don’t hesitate to contact the theme group coordinator Jenna (jenna.sorjonen@helsinki.fi). 

Yhteydenotto ja liittyminen / Contact info and joining

Sähköpostilistalle voit liittyä lähettämällä viestin
subscribe langnet-kirjoitusjarjestelmat
osoitteeseen
majordomo@helsinki.fi

Mikäli haluat erota listalta, lähetä viesti
unsubscribe langnet-kirjoitusjarjestelmat
osoitteeseen
majordomo@helsinki.fi

Viesteihin ei tarvita otsikoita. Huom! Saat vastauksesi automaattiviestin. Toimi sen antaman ohjeen mukaan.

You can subscribe by sending a message
subscribe langnet-kirjoitusjarjestelmat
to the following address
majordomo@helsinki.fi

If you wish to unsubscribe, please send a message
unsubscribe langnet-kirjoitusjarjestelmat
to the following address
majordomo@helsinki.fi

NB! Please leave the subject line blank, and follow the instructions given in the automatic reply message.

Järjestelyryhmä / The leader team members:

Vastuuhenkilöt / PhD students in charge:
Jenna Sorjonen, jenna.sorjonen@helsinki.fi
Mira Valkama, mira.valkama@helsinki.fi
Ohjaajat / Supervisors:
Ekaterina Gruzdeva, ekaterina.gruzdeva@helsinki.fi
Friederike Lüpke, friederike.lupke@helsinki.fi
Post docit / Post docs:
tulossa / coming soon

Ryhmäläisten esittelyjä / Introductions of the group participants