Kirjoitusjärjestelmät / Writing systems

Kuvaus / Description

Kirjoitusjärjestelmäryhmän tarkoituksena on toimia yhteydenpito- ja tiedonvälityskanavana niiden kielitieteilijöiden välillä, joiden työ liittyy kirjoitusjärjestelmiin esimerkiksi seuraavista näkökulmista:

 • grafolingvistiikka
 • yksittäisten kirjoitusjärjestelmien tutkimus
 • ortografioiden kehittäminen
 • kielipolitiikka ja -suunnittelu
 • lukutaito

Ryhmä tapaa lukukausien aikana kuukausittain mm. tekstiseminaarien, esitelmien ja lukupiiritoiminnan muodossa. Ryhmällä on sähköpostilista, jonka kautta tiedotetaan tulevasta toiminnasta. Listalla voidaan myös keskustella toimintaideoista ja jakaa tietoa tulevista kirjoitusjärjestelmiin liittyvistä konferensseista ja ajankohtaisista julkaisuista. Ota rohkeasti yhteyttä, mikäli haluat liittyä ryhmään tai sinulla on kysymyksiä ryhmän toiminnasta! Tervetuloa myös vetäjätiimiin!
___

The purpose of this writing system theme group is to facilitate communication between linguists whose work is related to writing systems. Group members can approach the subject from different viewpoints, for example:

 • grapholinguistics
 • research on individual writing systems
 • developing orthographies
 • language policy and planning
 • literacy

The group meets monthly during semesters in varying formats including text seminars, presentations and reading articles. The group has a mailing list for information on upcoming meetings. The list can also be used to discuss future activities and inform other members about conferences and new publications in our field. Please contact us if you wish to join the group or if you have any questions! New members are welcome to join the leader team!

Tapahtumat / Events

Teemaryhmämme tapaa taas syksyllä kuukausittain vaihtuvien aiheiden parissa. Luvassa on erilaisia näkökulmia kirjakieleen ja kirjoitusjärjestelmiin, työpajoja, esitelmiä ja lukupiiritoimintaa – vain mielikuvitus on rajana!

Syksyn tapaamisajat ovat seuraavat:

 • To 12.9. 14–16: TBA – ehdota aihetta!
 • To 26.9. 14–16: Työpaja kielimaisemista
 • To 14.11. 14–17: Työpaja digrafiasta
 • To 12.12. 14–16: TBA – ehdota aihetta!

Toivotamme uudet osallistujat ilolla mukaan toimintaan ja sitä ideoimaan. Älä epäröi olla yhteydessä teemaryhmän koordinaattoriin Jennaan (jenna.sorjonen@helsinki.fi), jos haudot mielessäsi kysymyksiä tai mielit mukaan. Tiedotamme tulevista tapaamisista myös sähköpostilistalla (liittymisohjeet alla).

****
Our theme group continues its monthly meetings in the autumn with varying activities, including presentations, workshops, article reading – the sky is the limit!

Autumn meeting times are as follows:

 • Thu 12 September 14-16: Free slot – suggest a topic!
 • Thu 26 September 14-16: Workshop on linguistic landscapes
 • Thu 14 November 14-17: Workshop on digraphia
 • Thu 12 December 14-16: Free slot – suggest a topic!

We are always happy to gain new members to join our activities and present ideas for new ones! If you would like to join any of our meetings or have any questions, please don’t hesitate to contact the theme group coordinator Jenna (jenna.sorjonen@helsinki.fi). You can also join our mailing list by following the instructions below.

Yhteydenotto ja liittyminen / Contact info and joining

Sähköpostilistalle voit liittyä lähettämällä viestin
subscribe langnet-kirjoitusjarjestelmat
osoitteeseen
majordomo@helsinki.fi

Mikäli haluat erota listalta, lähetä viesti
unsubscribe langnet-kirjoitusjarjestelmat
osoitteeseen
majordomo@helsinki.fi

Viesteihin ei tarvita otsikoita. Huom! Saat vastauksesi automaattiviestin. Toimi sen antaman ohjeen mukaan.

You can subscribe by sending a message
subscribe langnet-kirjoitusjarjestelmat
to the following address
majordomo@helsinki.fi

If you wish to unsubscribe, please send a message
unsubscribe langnet-kirjoitusjarjestelmat
to the following address
majordomo@helsinki.fi

NB! Please leave the subject line blank, and follow the instructions given in the automatic reply message.

Järjestelyryhmä / The leader team members:

Vastuuhenkilöt / PhD students in charge:
Jenna Sorjonen, jenna.sorjonen@helsinki.fi
Mira Valkama, mira.valkama@helsinki.fi
Ohjaajat / Supervisors:
Ekaterina Gruzdeva, ekaterina.gruzdeva@helsinki.fi
Friederike Lüpke, friederike.lupke@helsinki.fi
Post docit / Post docs:
tulossa / coming soon

Ryhmäläisten esittelyjä / Introductions of the group participants