Kirjoitusjärjestelmät / Writing systems

Kuvaus / Description

Kirjoitusjärjestelmäryhmän tarkoituksena on toimia yhteydenpito- ja tiedonvälityskanavana niiden kielitieteilijöiden välillä, joiden työ liittyy kirjoitusjärjestelmiin esim. grafolingvistiikan, yksittäisten kirjoitusjärjestelmien, kielisuunnittelun tai lukutaidon näkökulmasta.  Ryhmän toiminta on toistaiseksi pienimuotoista. Ryhmällä on sähköpostilista, jonka kautta voidaan mm. keskustella toimintaideoista, sopia tapaamisia ja jakaa tietoa tulevista kirjoitusjärjestelmiin liittyvistä konferensseista ja ajankohtaisista julkaisuista. Ota rohkeasti yhteyttä, mikäli haluat liittyä ryhmään tai sinulla on kysymyksiä ryhmän toiminnasta! Tervetuloa myös vetäjätiimiin!
___
The purpose of this group is to facilitate communication between linguists whose work is related to writing systems. Group members can approach the subject from different viewpoints, for example grapholinguistics, individual writing systems, language planning or literacy. Right now, the group is small-scale. The mailing list can be used, for example, to discuss future activities and inform other members about conferences and new publications in our field. Please contact us if you wish to join the group or if you have any questions! New members are welcome to join the leader team!

Yhteydenotto ja liittyminen / Contact info and joining

Sähköpostilistalle voit liittyä lähettämällä viestin
subscribe langnet-kirjoitusjarjestelmat
osoitteeseen
majordomo@helsinki.fi

Mikäli haluat erota listalta, lähetä viesti
unsubscribe langnet-kirjoitusjarjestelmat
osoitteeseen
majordomo@helsinki.fi

Viesteihin ei tarvita otsikoita. Huom! Saat vastauksesi automaattiviestin. Toimi sen antaman ohjeen mukaan.

You can subscribe by sending a message
subscribe langnet-kirjoitusjarjestelmat
to the following address
majordomo@helsinki.fi

If you wish to unsubscribe, please send a message
unsubscribe langnet-kirjoitusjarjestelmat
to the following address
majordomo@helsinki.fi

NB! Please leave the subject line blank, and follow the instructions given in the automatic reply message.

Järjestelyryhmä / The leader team members:

Vastuuhenkilöt / PhD students in charge:
Mira Valkama: mira.valkama(at)helsinki.fi
Ohjaajat / Supervisors:
tulossa / coming soon
Post docit / Post docs:
tulossa / coming soon

Ryhmäläisten esittelyjä / Introductions of the group participants