Category Archives: Yleinen

Langnetin uutiskirje, syyskuu 2021 / Langnet newsletter, September 2021

**English version below**

Hyvää alkanutta syksyä koko Langnet-yhteisölle, erityisesti niin uusille kuin jatkavillekin väitöskirjatutkijoille!

Tässä uutiskirjeessä:
1. Kiitos ja palaute kesäkoulusta
2. Tulevia tapahtumia: joulukoulu
3. Teemaryhmien seminaarit vuonna 2021
4. Tervetuloa Langnetiin!

1. Kiitos ja palaute kesäkoulusta. Langnetin kesäkoulu järjestettiin 24.–25.8. verkkotapahtumana. Kaksipäiväisen kesäkoulun teemana oli aineistot ja korpukset kielentutkimuksessa. Teemaan liittyvien luentojen lisäksi ohjelmaan sisältyi yhteisöllistä kirjoittamista, väitöskirjatutkijoiden palautekeskustelu sekä tekstiseminaari. Suurkiitos kaikille kesäkouluun osallistuneille, niin opettajille kuin kuuntelijoillekin! Zoomissa linjoilla oli parhaimmillaan n. 45 osallistujaa.

Palautetta kesäkoulusta voit jättää vielä vajaan viikon ajan eli 15.9. asti tällä lomakkeella: https://survey.abo.fi/lomakkeet/13774/lomake.html
Kaikki palaute on arvokasta tulevia tapahtumia suunnitellessa!

2. Tulevia tapahtumia: joulukoulu. Kesäkoulun jatkoksi Langnet järjestää viime vuoden tapaan joulukoulun. Joulukoulun teemana on kielentutkijoiden uranäkymät ja työelämätaidot. Mukaan mahtuu myös perinteisempää kielitieteellistä sisältöä. Tapahtuma järjestetään kahdessa osassa: perjantaina 3.12. ja perjantaina 10.12. Laitathan päivämäärät jo kalenteriisi! Ensimmäinen päivä järjestetään kokonaan etänä, jälkimmäinen puolestaan pyritään järjestämään hybridimallilla koronatilanteen salliessa. Teemaryhmät voivat järjestää omaa ohjelmaa joulukoulun yhteydessä.

3. Teemaryhmien seminaarit loppuvuonna 2021. Langnetin Kulttuurirahastolta vuonna 2018 saamaa apurahaa on vielä jonkin verran käytettävissä. Rahalla voidaan järjestää teemaryhmien aineisto- ja tekstiseminaareja, mikäli koronatilanne sallii fyysisten kokoontumisten järjestämisen. Toistaiseksi suosittelemme teemaryhmille etäseminaareja. Etäseminaareihin tukea ei valitettavasti voi hakea. Seuraamme tilannetta ja julkaisemme päivitetyt ohjeet rahan hakemiseen mahdollisimman pian. Toivomme, että koronatilanne helpottuu sen verran, että lähiseminaareja voidaan pian taas järjestää! Teemaryhmät voivat varautua järjestämään lähiseminaareja lyhyellä varoitusajalla loppuvuonna. Koordinaattori antaa tarvittaessa lisätietoja.

Teemaryhmien seminaarit ovat Langnetin ydintoimintaa, johon rohkaistaan mukaan kaikkia eri vaiheissa olevia kielentutkijoita. Etsi sinua kiinnostava ryhmä tästä, ja ole yhteydessä suoraan teemaryhmän vetäjiin. Uusille vapaaehtoisille vetäjillekin on tarvetta!

4. Tervetuloa Langnetiin! Oletko uusi väitöskirjatutkija tai kaipaatko muuten kertausta siitä, mikä Langnet on ja mitä se voi sinulle tarjota? Aloita tästä!

Muista myös Langnetin tapahtumakalenteri – kalenterista löydät tietoa tulevista kielitieteellisistä ja kielentutkimuksen alan tapahtumista ja voit selata menneitä tapahtumia. Tapahtumajärjestäjien kannattaa tarkistaa kalenteri mahdollisten päällekkäisyyksien varalta. Vinkkaa tapahtumasta tai ilmoita oman tapahtumasi tiedot koordinaattorille, niin ne lisätään kalenteriin.


**In English**

Langnet wishes an enjoyable autumn term to all members of the community, especially PhD candidates old and new!

Contents:
1. Thank you for the Summer School!
2. Upcoming events: Winter School
3. Organizing theme group seminars in 2021
4. Welcome to Langnet!

1. Thank you for the Summer School! Langnet Summer School took place online 24 & 25 August 2021. The thematic focus of the two-day School was on corpora and corpus methods. In addition to lectures on these themes, the programme included a session on social writing, PhD candidates’ feedback session, and a text seminar. Heartfelt thanks to all the Summer School participants! The number of attendants varied by session but the peak was around 45.

Feedback is much appreciated, the form is open until 15 September:
https://survey.abo.fi/lomakkeet/13774/lomake.html

2. Upcoming events: Winter School. Langnet will organize a Winter School in December, please save the dates! The thematic focus of the Winter School is on career questions and researcher skills for linguists. The event takes place on two consecutive Fridays: 3 December and 10 December. Covid situation permitting, we will organize the second day (10 December) in hybrid format, while the first day will be fully online. More information to follow soon!

3. Organizing theme group seminars in 2021. In 2018, Langnet received a grant from the Finnish Cultural Foundation for organizing a series of data and text seminars. The theme groups have been responsible with their budgets and there are still some funds left for additional seminars in 2021. We will closely monitor the Covid situation and guidelines, and will publish updated instructions for applying for the funds as soon as possible. In the meanwhile, we highly recommend online seminars. Unfortunately, the seminar funds cannot be used for online events. Groups should be prepared to organize on-site seminars at short notice if they wish to use the funds. Please contact the co-ordinator if you have any questions about organizing seminars.

The theme group seminars form the core of activities in Langnet and all researchers in the field of linguistics and language studies are encouraged to participate, regardless of their career stage. You can view the theme groups here, and contact the leaders of the group that interests you. Many of the groups are also in need of new leaders. Don’t be afraid to volunteer!

4. Welcome to Langnet! What is Langnet? Why should I join? Answers to these questions can be found in our info package for new PhD students.

A reminder for new and old Langnet members alike, do check out the calendar of events! The calendar gives a good overview of all kinds of language- and linguistics-related events in Finland. When organizing an event, it is a good idea to check the calendar for potential overlapping. Please send the details of your event to the co-ordinator who will then add them to the calendar.

Langnetin kesäkoulu / Langnet Summer School 24.-25.8.2021

Kesäkoulun alustava ohjelma on nyt julkaistu!

Langnetin kesäkoulu järjestetään virtuaalisesti 24.–25.8.2021. Kaksipäiväisen kesäkoulun teemana on aineistot ja korpukset kielentutkimuksessa. Ohjelmassa on luentoja, jotka käsittelevät mm. aineistonhallintaa sekä korpustutkimusta ja -menetelmiä eri näkökulmista. Teemaan liittyvien luentojen ohella kesäkoulussa on kirjoitusprosessia tukevaa ohjelmaa sekä väitöskirjatutkijoiden edustajan vetämä palautetuokio. Kesäkoulun yhteydessä järjestetään tekstiseminaari.

Alustava ohjelma ja lisätiedot kesäkoulun omalla sivulla: https://blogs.helsinki.fi/langnet-2016-2019/langnetin-kesakoulu-2021-langnet-summer-school-2021/

***

The preliminary programme of the summer school has been published!

Langnet Summer School will take place online, 24 – 25 August 2021. The thematic focus of the Summer School is on data and corpora in language studies. The programme includes lectures on, for instance, data management, and corpus studies and methods from a variety of perspectives. In addition, the summer school includes sessions which support the writing process, as well as a feedback session hosted by the representative of doctoral candidates in Langnet. A text seminar (workshop) will conclude the summer school.

Preliminary programme and more information can be found on the Summer School webpage: https://blogs.helsinki.fi/langnet-2016-2019/langnetin-kesakoulu-2021-langnet-summer-school-2021/

Terveisiä XLVII Kielitieteen päiviltä! / Langnet attended the XLVII Annual Conference on Linguistics

(in English below)

Langnet järjesti viime viikolla 5.5.2021 Kielitieteen päivien virtuaalikonferenssin yhteydessä esittelytilaisuuden, johon sisältyi myös vapaamuotoista keskustelua verkoston toiminnasta.

Teemaryhmät

Tapaamisen tarkoituksena oli jatkaa teemaryhmien vastuuhenkilöiden tapaamisessa aloitettua keskustelua teemaryhmätoiminnasta. Erillisiä ryhmiä on tällä hetkellä paljon ja monet niistä ovat pieniä ja epäaktiivisia. Teemaryhmätoiminnan keskeisin tavoite on tukea väitöskirjatutkimuksen edistymistä ja tutkijoiden keskinäistä verkostoitumista. Suuremmat ryhmät tarjoaisivat laajemman tutkimusaiheiden kirjon ja vastuu ryhmän aktiivisesta toiminnasta jakautuisi useamman jäsenen kesken. Pyysimme läsnäolijoita pohtimaan, toimivatko ryhmät nykyisellään vai olisiko joitakin ryhmiä tarpeen yhdistää.

Alustavaa kannatusta saivat mm. seuraavat ehdotukset:

 • Uusi ryhmä Kielioppi ja kielen teoria (Kielioppi, semantiikka ja typologia + Kielentutkimuksen metateoria)
 • Kieli muuttuvassa yhteiskunnassa + Kielidiskurssit ja keskustelut monikielisissä konteksteissa

Näiden ryhmien vastuuhenkilöt keskustelevat mahdollisista yhdistämisistä ryhmien kesken.

Muita ehdotuksia mahdollisiksi uusiksi ryhmiksi:

 • Puhuttu kieli ja vuorovaikutus
 • Kirjoitettu kieli

Keskustelua ryhmien kokoonpanoista ja uusista vetäjätiimiläisistä saa mieluusti jatkaa kevään ja kesän aikana kaikissa Langnetin keskustelukanavissa. Vinkkejä ryhmien toimintaan löydät täältä.

Tarjoamme vastuuhenkilöille tai sellaisiksi aikoville mahdollisuuden uuteen Zoom-tapaamiseen kesäkuussa ennen juhannusta. Jos et ole vielä vastuuhenkilölistalla mutta haluaisit osallistua tapaamiseen, olethan yhteydessä koordinaattoriin kutsun saamiseksi.

Muu toiminta

Joitakin toiveita nousi esiin liittyen Langnetin kesäkouluun ja muuhun toimintaan:

 1. Tutkijan hyvinvointi. Erityisesti pandemia-aika on korostanut tarvetta keskustelulle (väitöskirja)tutkijoiden hyvinvoinnista. Samaan aihepiiriin liittyy myös mm. tutkijan ajanhallinta ja kirjoitusprosessin tukeminen. Nämä teemat ovat yleensä olleet jossain muodossa mukana kesäkoulussa ja muissa Langnetin tapahtumissa sisältökurssien ohella. Tätä hyväksi havaittua käytäntöä pyritään jatkamaan. Ehdotuksia saa mieluusti esittää!
 2. Näkökulmia väitöksen jälkeiseen uraan, erityisesti yliopiston ulkopuolelle työllistymiseen. Tätä teemaa pyritään nostamaan esiin aika ajoin. Esimerkiksi verkkosivujen Uratarinoita-palstalla julkaistaan myös yliopistomaailman ulkopuolelle työllistyneiden Langnet-alumnien tarinoita. Väitöskirjatutkijan puheenvuoro tästä aiheesta olisi erittäin tervetullut Näkökulma-palstalle!

Kiitokset kaikille keskusteluun osallistuneille. Muita ehdotuksia tai palautetta? Ole yhteydessä koordinaattoriin tai väitöskirjatutkijoiden edustajaan!


As part of the XLVII Annual Conference on Linguistics, Langnet organised an informal meeting (in Finnish). Here is a summary of the discussion.

Thematic groups

The meeting was planned in order to continue the ongoing discussion about the thematic groups. Currently there are several small and inactive groups. The main goal of the groups is to support PhD candidates in their research and thesis writing and to offer a platform for networking. Larger groups would mean a wider range of topics, and the task of keeping the group active would be shared more evenly. The meeting was open to any interested conference-goers. The participants were asked to discuss whether the current groups are functional or if some groups could be combined.

Suggestions for new groups (the current group leaders are discussing the merging of these groups):

 • Grammar, semantics and typology + Metatheory of Linguistics
 • Language in a changing society + Kielidiskurssit ja keskustelut monikielisissä konteksteissa [Discourses and conversations in multilingual settings]

Other suggestions for consideration:

 • A group on spoken language and interaction
 • A group on written language

We encourage all Langnet members to continue the discussion over the spring and summer. There will be a new meeting for group leaders in June. If you’re still considering to volunteer as a group leader, please contact the coordinator for details and to get the invitation!

 Other activities

Other suggestions regarding the Summer School and other Langnet activities that came up during the meeting:

 1. PhD candidates’ well-being. The global pandemic has increased the need for discussion on how the well-being of researchers can be supported. Questions of time and project management and the processes of writing are also related. These themes have previously been featured in the Summer School and we aim to continue the good practice. Ideas are always welcome.
 2. Career paths, especially outside the academia. This theme is visible, for instance, in our career stories features (so far only in Finnish). We would gladly welcome a PhD candidate’s point of view on this theme that could be published on Langnet’s website (Näkökulma / Point of View)!

Thanks to all who participated in the meeting and the discussion. Further ideas, questions and comments are welcome, please contact the coordinator or the PhD candidates’ representative!

Langnetin kesäkoulu 24.–25.8.2021 / Langnet Summer School 24–25 August 2021

Kesäkoulun päivämäärät ovat varmistuneet: Langnetin kesäkoulu järjestetään 24.–25.8.2021. Koronapandemian pitkittymisen vuoksi kesäkoulu järjestetään tälläkin kertaa etäyhteyksin. Tarkempia tietoja kesäkoulusta ja ohjelmasta päivitetään tapahtumakalenteriin kevään aikana, mutta merkitkää päivämäärä jo nyt ylös kalentereihinne!

***
Save the date! Langnet Summer School will take place online, 24 – 25 August 2021. More information will follow, see the calendar entry for updates.

Kooste teemaryhmien tapaamisesta 23.3. / Notes from the meeting of the thematic groups, 23 March

(in English below)

Langnet järjesti etätapaamisen teemaryhmien vastuuhenkilöille tiistaina 23.3.2021. Tapaamisessa keskusteltiin teemaryhmien tämänhetkisestä tilanteesta sekä viimeaikaisesta toiminnasta. Paikalla oli edustajia seitsemästä teemaryhmästä, ml. perusteilla oleva Kirjallisuus ja kieli -ryhmä.

Etsitään uusia vastuuhenkilöitä!

Useassa ryhmässä on se tilanne, että aiemmat vastuuhenkilöt ovat väitelleet tai eivät muista syistä voi enää jatkaa tehtävässään. Langnet muistuttaa, että ryhmien aktiivisuus riippuu kaikista jäsenistä! Vastuuhenkilönä voi toimia kuka tahansa Langnetin väitöskirjatutkija. Vastuuhenkilöiden tulisi ensisijaisesti itse etsiä tilalleen jatkaja. Tarvittaessa ryhmiä voidaan lakkauttaa tai yhdistää.

Keskusteltiin teemaryhmien toiminnasta koronapandemian aikana sekä ideoista toiminnan kehittämiseksi:

 • Muutamat ryhmät ovat jatkaneet aktiivista tapahtumien järjestämistä etäyhteyksin. Kokemukset etätapahtumista ovat olleet myönteisiä: osallistujia on ollut runsaasti, sillä osallistuminen vaatii vähemmän aikaa ja vaivaa kuin paikan päälle matkustaminen.
 • Ryhmien käyttämiä toimintamuotoja ovat olleet esimerkiksi tekstityöpajat (tekstiseminaarit) ja datasessiot. Lisäksi tykätty etätoimintamuoto on ollut kirjoitusretriitti, jossa asetetaan päivälle tavoitteet ja työskennellään ennalta sovitun mittaisissa pätkissä. Päivän lopuksi käydään läpi tavoitteiden saavuttaminen. Yhteisöllisyyttä on rakennettu myös esim. pikkujouluilla.
 • Kysyttiin kokemuksia ohjaajien ja muiden väitelleiden tutkijoiden osallistumisesta ryhmien toimintaan. Tämä vaihtelee ryhmäkohtaisesti. Joissain ryhmissä myös muut kuin väitöskirjatutkijat ovat osallistuneet aktiivisesti tuomalla tekstejä tai esitelmöimällä, tämän on koettu rakentavan yhteisöllisyyttä.

Keskusteltiin lyhyesti tulevista tapahtumista:

 • Langnet tavattavissa Kielitieteen päivillä 5.-7.5.2021. Langnet esittäytyy, teemaryhmät voivat valmistella omat esittelynsä (5 min ja/tai 2-3 PP-diaa). Lisäksi avoin keskustelu teemaryhmien tulevaisuudesta. Tilaisuudessa voidaan yhdistää/lakkauttaa/aloittaa ryhmiä tarpeen mukaan.
 • Langnet järjestää virtuaalisen kesäkoulun elokuussa viikolla 34. Teemaryhmien toivotaan osallistuvan kesäkoulun sisällön suunnitteluun.
 • Muitakin tapahtumia on suunnitteilla, pysy kuulolla!

***

Langnet organised a virtual meeting for the leaders of the thematic groups on Tuesday 23 March 2021. This is a summary of the main points discussed. Representatives of seven groups participated in the meeting, including the new Literature and Language group (to be founded this spring).

New group leaders needed!

Many of the groups are currently looking for new leaders. Langnet would like to remind that all group members are responsible for keeping the group active and running. Any Langnet PhD candidate may volunteer for leadership. Ideally, the leaders who wish to stand down should find volunteers to take up the position. Groups may be combined or discontinued as needed.

Group activities during the past year, ideas how to further develop the thematic groups:

 • Some groups have organized virtual seminars or other activities, which have been successful: attending virtual events takes less time and effort than travelling so the seminars have had a large number of participants.
 • The types of activities have included e.g. text workshops/seminars, data sessions, writing workshops (retreats), and social events.
 • We discussed how supervisors and other PhDs have contributed to the thematic groups. This appears to vary between groups. In some groups, researchers of all career stages have participated in seminars by bringing drafts or giving presentations. This has been a positive experience for all group members.

Future events:

 • Langnet will participate in Kielitieteen päivät (the Annual Finnish Conference of Linguistics), 5 to 7 May, 2021, online. Brief presentations and open discussion on the thematic groups. Suggestions for new groups / merging of existing groups are welcome.
 • Langnet Summer School 2021: two-day online event during the week of August 23. Ideas for courses and speakers will be collected from group leaders.
 • There are also other plans underway, stay tuned!

Langnet-uutisia, maaliskuu 2021 / Langnet news, March 2021

1) Langnetin uutena koordinaattorina aloittaa 3.3.2021 FT Aino Liira. Tavoitat Ainon osoitteesta aino.liira@abo.fi.

2) Langnetin sivuilla kaksi uutta uratarina: https://blogs.helsinki.fi/langnet-2016-2019/tarina/

* Jonna Ahti on pohjoismaisten kielten tohtori ja työskentelee tällä hetkellä Sanoma Pro:ssa Oppi&Ilo-tiimissä tuottajana.
* Camilla Lindholm on pohjoismaisten kielten tohtori ja työskentelee tällä hetkellä pohjoismaisten kielten professorina Tampereen yliopistossa.

Haluatko jakaa oman tarinasi väitöstutkimuksesta, väittelystä ja työstä ja elämästä väitöksen ohessa ja sen jälkeen? Ota yhteyttä koordinaattoriin (aino.liira@abo.fi)!

3) Langnetin linkkivinkkilistaa on päivitetty: https://blogs.helsinki.fi/langnet-2016-2019/linkkivinkkeja/

Lähetä vinkkisi kielialojen tieteellisistä seuroista, verkostoista, keskustelupalstoista yms. koordinaattorille (aino.liira@abo.fi)!

4) Muista seurata Langnetia myös Twitterissä ja Facebookissa! Päivitysten lukeminen ei vaadi reisteröitymistä tai kirjautumista.
* https://twitter.com/Langnet_fi
* https://www.facebook.com/LangnetVerkosto

*ENGLISH*

1) As of March 3rd, Langnet has a new coordinator, Aino Liira (PhD). You can reach her at aino.liira@abo.fi.

2) Two new career stories published on Langnet’s homepage (in Finnish): https://blogs.helsinki.fi/langnet-2016-2019/tarina/

* Jonna Ahti on pohjoismaisten kielten tohtori ja työskentelee tällä hetkellä Sanoma Pro:ssa Oppi&Ilo-tiimissä tuottajana.
* Camilla Lindholm on pohjoismaisten kielten tohtori ja työskentelee tällä hetkellä pohjoismaisten kielten professorina Tampereen yliopistossa.

Would you like to share the story of how your PhD dissertation came into being, how you balanced research and other life during your PhD years, and what you have been doing after graduation? Contact the coordinator (aino.liira@abo.fi)!

3) The list of useful links has been updated: https://blogs.helsinki.fi/langnet-2016-2019/linkkivinkkeja/

Send your tips on academic societies, research networks, and other useful links to the coordinator (aino.liira@abo.fi)!

4) Remember to follow Langnet on social media! No registering or logging in required.
* Twitter: https://twitter.com/Langnet_fi
* Facebook: https://www.facebook.com/LangnetVerkosto

Koordinator för Langnet-nätverket / Koordinaattori Langnet-verkostolle 1.3.2021-31.12.2022

Koordinator för Langnet-nätverket / Koordinaattori Langnet-verkostolle 1.3.2021-31.12.2022

Åbo Akademi är ett internationellt framstående forskningsuniversitet med ett brett svenskspråkigt utbildningsansvar i Finland. Med sin speciella nordiska förankring har Åbo Akademi en framstående och erkänd ställning nationellt och internationellt inom forskning och utbildning.

Langnet är det nationella nätverket för doktorandprogrammen i språk. Nätverket för samman alla språkprogram vid de finska universiteten och utgör ett gemensamt forum för forskarstuderande, handledare och forskare inom området.

Langnets målsättning är att främja forskning och forskarstudier inom det språkvetenskapliga fältet över universitetsgränserna. Langnet utgör en kontaktyta mellan olika universitet och forskningscenter samt enskilda forskare och främjar samarbete nationellt och internationellt. Langnet organiserar kurser, sommarskolor och seminarier samt informerar om evenemang inom området. Genom Langnets verksamhet kommer forskarstuderande direkt in i det finska språkforskarsamhället. Langnets administration och koordination under åren 2020-2023 är placerad vid Åbo Akademi vid Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, inom utbildningslinjen för språk.

Vi söker en koordinator för Langnet-forskarutbildningsnätverket. Anställningen är på deltid (50 %) och inleds så snart som möjlig, gärna redan 1.3.2021. Den tidsbundna anställningen upphör 31.12.2022.

Koordinatorns uppgifter består av att:

 • koordinera nätverkets verksamhet enligt nätverksledarens instruktioner och styrelsens beslut;
 • fungera som beredare, föredragande och sekreterare för ärenden som behandlas av Langnets styrelse.
 • ansvara för nätverkets interna och externa kommunikation;
 • förbereda finansieringsansökningar och rapporteringar;
 • ansvara om förverkligandet av verksamhetsplanen;
 • planera och utveckla nätverkets verksamhetsformer;
 • utveckla nätverkets goda praktiker;
 • vid behov informera doktorander och handledare;
 • övriga uppgifter.

Behörighet
Kompetenskrav för koordinatorn är en lämplig högre högskolexamen. Erfarenhet av forskarutbildning eller doktorsexamen är meriterande. Vid bedömningen av sökandes kvalifikationer räknas som relevanta meriter kännedom om Langnets verksamhet, erfarenhet av forskningsfinansieringsansökningar, erfarenhet av utbildningsplanering, god interaktionsförmåga och förmåga att bygga nätverk både nationellt och internationellt, tidigare erfarenhet av liknande forskningsadministration, relevant administrativ erfarenhet, ICT-kunskap samt övriga meriter inom undervisning och forskning.

Koordinatorn förutsätts vara verksam både skriftligt och muntligt på svenska, finska och engelska och ha goda kunskaper i dessa språk.

Lön
Lönen följer kravnivå 8-9 enligt kravnivåramen för övrig personal enligt universitetens lönetabell. Till den uppgiftsrelaterade lönen tillkommer en på prestationer baserad individuell lönekomponent.

Ansökan
Ansökningarna skall vara Åbo Akademi tillhanda senast den 2.2.2021 kl. 15.00 (finsk tid). Ansökan inlämnas via universitetets elektroniska ansökningsformulär (se nedan, Lämna ansökan).

Till ansökan bifogas
1. en meritförteckning som speciellt visar på de meriter som är relevanta för koordinatorns uppgifter.

2. en beskrivning på max 2 sidor om den sökandes syn när på Langnets roll i den finländska forskarutbildningen i språkforskning, de mest väsentliga utmaningarna för koordinatorns arbete och hur den sökande ska utveckla Langnets verksamhet som koordinator.

Information
Närmare information ges av Langnets nätverksledare, professor i finska språket Urpo Nikanne, urpo.nikanne@abo.fi eller +358 (0)50 3550537.

Åbo Akademi arbetar för en jämnare könsfördelning och en ökad mångfald i alla personalgrupper.

*****************

Åbo Akademi on kansainvälisesti merkittävä tutkimusyliopisto, jolla on laaja ruotsinkielinen koulutusvastuu Suomessa. Åbo Akademilla on vahvat pohjoismaiset yhteydet ja yliopistolla on sekä kansallisesti että kansainvälisesti tunnustettu asema niin tutkimuksessa kuin koulutuksessakin.

Langnet on kaikki Suomen yliopistojen kielialan yksiköt kattava tohtorinkoulutusverkosto. Se on tutkijayhteisö, johon kuuluu jatko-opiskelijoiden lisäksi myös ohjaajia ja muita tutkijoita ja joka tavoittaa suurimman osan Suomen kielentutkijoista. Langnetin tavoitteena on ylläpitää kieliaineiden yhteistyötä yliopistojen kesken ja toimia kanavana myös kansainväliselle verkostoitumiselle. Langnet järjestää kursseja, kesäkouluja ja seminaareja sekä tiedottaa alan tapahtumista. Sen kautta jatko-opiskelijat löytävät sekä vertaistukea että asiantuntijaohjausta. Langnetin hallinto ja koordinaatio sijoittuvat vuosina 2020-2023 Åbo Akademin humanististen tieteiden, psykologian ja teologian tiedekuntaan, kielten koulutusohjelmaan.

Åbo Akademin kielten koulutusohjelma hakee kordinaattoria Langnet-tohtorinkoulutusverkostolle osa-aikaiseen (50 %) työsuhteeseen alkaen mahdollisimman pian, mieluimmin 1.3.2021. Työsuhde on määräaikainen ja päättyy 31.12.2022.

Tehtävät
Koordinaattorin tehtävänä on:

 • koordinoida verkoston toimintaa johtajan ohjeiden sekä johtoryhmän päätösten mukaan;
 • toimia johtoryhmän asioiden valmistelijana, esittelijänä ja sihteerinä;
 • huolehtia verkoston sisäisestä ja ulkoisesta tiedotuksesta;
 • valmistella rahoitushaut ja raportoinnit;
 • huolehtia toimintasuunnitelman toteuttamisesta;
 • suunnitella ja kehittää verkoston toimintamuotoja;
 • kehittää verkoston hyviä käytänteitä;
 • tarvittaessa opastaa väitöskirjatutkijoita ja ohjaajia;
 • hoitaa muut määrittelemät tehtävät.

Pätevyys
Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. Kokemus jatkokoulutuksesta tai tohtorin tutkinto katsotaan eduksi. Hakijoita arvioitaessa ansioiksi lasketaan Langnetin toiminnan tuntemus, kokemus tutkimusrahoituksen hakemisesta, kokemus koulutuksen suunnittelusta, vuorovaikutustaidot ja kyky verkostoitua niin Suomessa kuin kansainvälisesti, aiempi kokemus vastaavista tutkimushallinnollisista tehtävistä, relevantti hallinnollinen kokemus, tieto- ja viestintätekniikan taidot sekä tutkimus- ja opetusansiot.

Valinnan edellytyksenä on, että koordinaattori pystyy hoitamaan tehtävää hyvällä suullisella ja kirjallisella ruotsin, suomen ja englannin kielellä.

Palkka
Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen muun henkilökunnan vaativuustasoihin 8-9. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.

Hakemus
Hakemuksen on oltava Åbo Akademissa 2.2.2021 klo 15.00 (Suomen aikaa). Hakemus jätetään yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (Jätä hakemus-painike alla).

Hakemukseen pyydetään liittämään seuraavat dokumentit:
1) Ansioluettelo, joka tuo esille erityisesti hakijan täytettävän tehtävän kannalta keskeisimmät ansiot.

2) Enintään kahden sivun mittainen selvitys hakijan näkemyksestä Langnetin roolista kielentutkimuksen tohtorinkoulutuksessa Suomessa, koordinaattorin työn keskeisimmistä haasteista sekä siitä, miten hakija aikoo kehittää Langnetin toimintaa koordinaattorina.

Lisätietoja

Lisätietoja antaa Langnetin johtaja, suomen kielen professori Urpo Nikanne: urpo.nikanne@abo.fi tai +358 (0)50 3550537.

 

Application period starts: 2021-01-12 14:00
Application period ends: 2021-02-02 15:00
Leave an application: https://abo.rekrytointi.com/paikat/index.php?jid=369&key=&o=A_RJ&rspvt=hv8gyo2na9kww0s04444wg4cc4ccck8

Langnetin Joulukoulu / Winter School 16.–17.12.2020

LANGNETIN VIRTUAALINEN KIELENTUTKIMUKSEN JOULUKOULU 16.–17.12.2020

Langnetin verkossa järjestettävässä joulukoulussa on tarjolla luentoja kielentutkimuksen eri osa-alueilta, työhyvinvoinnista ja tutkijan taidoista. Lisäksi ohjelmassa on posterisessio, jossa tohtorikoulutettavat ja muut langnetlaiset voivat esitellä tutkimustaan. Lue lisää Joulukoulun verkkosivuilta: https://blogs.helsinki.fi/langnet-2016-2019/joulukoulu-winter-school-2020/

 

THE LANGNET WINTER SCHOOL, DECEMBER 16–17, 2020

The Langnet Winter School, ogranizer online, offers lectures on different aspects of language-related research, on well-being at work, and on researchers’ skills. In addition, the programme includes a poster session, in which doctoral candidates and other Langnet members can showcase their research. Read more on the homepage of the Langnet Winter School: https://blogs.helsinki.fi/langnet-2016-2019/joulukoulu-winter-school-2020/

 

Langnetin kesäkoulu / Summer school 10.–11.8.2020

Tiedotimme aiemmin keväällä Langnetin sähköpostilistalla, että Langnetin kesäkoulu järjestetään elokuussa, ja päivämäärät on nyt lyöty lukkoon: kesäkoulu 2020 järjestetään 10.–11.8.
 
Koska useiden yliopistojen linjana on, että alkusyksykin toimitaan vielä etänä, järjestetään myös Langnetin kesäkoulu tällä kertaa verkossa.
 
Kesäkoulun sisällöstä tiedotetaan lisää heti ohjelman varmistuessa, mutta varaathan kuitenkin jo nuo päivät kalenteriisi. Kaikille langnetlaisille tarkoitettuun kesäkouluun osallistuminen on ilmaista ja oman yliopiston kanssa voi neuvotella siitä, minkä verran kesäkoulusta voi kerryttää opintopisteitä.
 
Ennakkotietoja ohjelmasta:
 • Etäposterisessio: Kaikkien langnetlaisten (vätöskirjatutkijat, väitelleet, ohjaajat) on mahdollista esitellä kesäkoulussa omaa tutkimustaan A4-kokoisen posterin muodossa. Posterisession tavoitteena on mahdollistaa tutkijakollegoiden kanssa verkostoituminen rennon tieteellisissä merkeissä. Sessio järjestetään verkossa ja posterin voi halutessaan tallettaa kesäkoulun jälkeen Langnetin nettisivuille koko maailman nähtäväksi. Postereita kannattaa alkaa suunnittelemaan jo nyt! Vinkkejä ja inspiraatiota voi katsoa vaikkapa täältä: https://betterposters.blogspot.com/
 • Teemaryhmien teksti- ja aineistoseminaareja ei järjestetä etäkesäkoulun yhteydessä, mutta teemaryhmät (ja muutkin langnetlaiset) voivat ehdottaa kesäkouluun sisältöjä/luennoitsijoita.
 • Ohjaajat, väitelleet ja muut luennonnista kiinnostuneet: Onko mielessäsi 1–3 x 45 min luento(sarja) (metodeihin, teorioihin, tieteenfilosofiaan tai tutkijan taitoihin liittyvästä aiheesta), jonka haluaisit pitää kesäkoulussa? Ole yhteydessä Langnetin koordinaattoriin (laura.ivaska@abo.fi)!
Koronatilanteen salliessa kesäkoulun jatkoksi järjestetään myöhemmin käytännönläheisempi syys-/talvikoulu Åbo Akademissa.
 
Tarkempia tietoja ja ohjeita sekä aikatauluja tulee kesän aikana, joten pysykäähän kuulolla!
 
 
**ENGLISH VERSION**
 
Earlier in the spring we announced on the Langnet mailing list that the Langnet Summer School 2020 will be held in August. The exact dates have now been set: the summer school will take place on 10–11 August.
 
Many Finnish universities will continue to organize their teaching in distance mode through the fall, and in line with this policy, the Langnet Summer School will also be organized online.
 
More information on the programme will be available during the summer, but please save the dates! The summer school is open to everyone affiliated with the doctoral programmes that are members of the Langnet network and has no participation fee. You can ask your doctoral programme if you can get credit for participating.
 
Prelimimnary information on the programme:
 • Online poster session: During the summer school, an online poster session will be organized. Doctoral candidates, post docs and supervisors can present their research in the form of an A4-sized poster. The poster session is an opportunity to network with colleagues in a relaxed, yet academic setting. Poster presenters also have the opportunity to upload their posters on the Langnet webpage, where anyone can see them. You can start planning your posters already now! For inspiration and tips, you can go for example to https://betterposters.blogspot.com/
 • Theme group seminars will not be organized in connection with the summer school, but the groups (and also everyone else) are welcome to propose topics for lectures or possible lecturers.
 • Supervisors, post docs, and everyone else interested in giving a lecture: do you have in mind a topic (dealing with methods, theories, philosophy of science or researchers’ skills) on which you would like to lecture 1–3 x 45 min? Please contact the Langnet Coordinator (laura.ivaska@abo.fi)!
 
The coronavirus situation permitting, a Fall/Winter School with a more hands-on focus will be organized at the Åbo Akademi University as a sequel to the online summer school.
 
More information, instructions and timetables will be posted during the summer, so stay tuned!

 

Langnet-kuulumisia maaliskuu 2020 / Langnet news March 2020

Tervehdys kaikki Suomen kielitieteilijät! Olen koonnut tähän viestiin uusimmat Langnet-kuulumiset.

Hello all linguists in Finland – for the English version of the latest Langnet news, please see below!

Tässä uutiskirjeessä:

1. Langnet 2020–2023
2. Langnet sosiaalisessa mediassa: Facebook ja Twitter
3. Langnetin mentorointiohjelma 2020: Ilmoittaudu mukaan 9.–20.3.!
4. Tulevia Langnet-tapahtumia: Kielitieteen päivät, Langnet-kesäkoulu
5. Väitös tulossa tai väittelit jo?
6. Muistuta kollegaa Langnetista!

* * *

1. Langnet 2020–2023

Langnetin uusi nelivuotiskausi pyörähti käyntiin vuoden alussa. Verkoston toimintaa pyöritetään seuraavat neljä vuotta Åbo Akademista. Johtajana toimii professori Urpo Nikanne (urpo.nikanne@abo.fi) ja koordinaattorina FM Laura Ivaska (laura.ivaska@abo.fi).

2. Langnet sosiaalisessa mediassa

Langnet on nyt aktivoitunut myös sosiaalisessa mediassa – seuratkaa, tykätkää, jakakaa päivityksiä ja osallistukaa keskusteluihin:

Facebook: https://www.facebook.com/LangnetVerkosto/
Twitter: https://twitter.com/Langnet_fi

Langnetin sosiaalisessa mediassa voidaan myös jakaa raporttejanne kielitieteellisistä tapahtumista. Päivitä katsauksesi suoraan Langnetin Facebook-sivulle, merkitse @Langnet_fi twiittiisi tai lähetä enintään 280 merkin mittainen teksti sekä mahdollinen kuva tilaisuudesta koordinaattorille (laura.ivaska@abo.fi), joka päivittää raporttisi sosiaaliseen mediaan.

3. Langnetin mentorointiohjelma 2020

Langnet järjestää nyt kolmannen kerran mentorointiohjelman, jossa jo väitelleet toimivat mentoreina väitöskirjatutkijoille ja hiljattain väitelleille. Luottamuksellisissa ryhmämentorointitapaamisissa osallistujat saavat vertaistukea ja vinkkejä ja pääsevät keskustelemaan mieltä askarruttavista asioista syvällisesti. Tapaamisia (paikallisesti tai verkon välityksellä) on noin kerran kuussa noin puolen vuoden ajan. Ryhmät päättävät itse tapaamisten aikatauluista.

Hakuaika vuoden 2020 mentorointiohjelmaan on 9.–20.3.

Ilmoittaudu mentoroitavaksi täällä.
Ilmoittaudu mentoriksi täällä.

4. Tulevia Langnet-tapahtumia

– Langnetin kokoukset ja koordinaattori tavattavissa kielitieteen päivillä 6.–8.5.2020 Tampereella – tarkempia tietoja luvassa huhtikuussa, kun konferenssin ohjelma julkaistaan.
– Langnetin kesäkoulu järjestetään viikolla 33 (10.–16.8.) kaksipäiväisenä (aiemmin suunniteltu viikon mittainen kesäkoulu ei ikävä kyllä toteudu, sillä emme saaneet sen järjestämiseen apurahaa); suunnittelu on kovassa vauhdissa ja asiasta tiedotetaan lisää mahdollisimman pian.
– Nämä ja muut Langnetin ja/tai kielitieteelliset tapahtumat löytyvät Langnetin tapahtumakalenterista – tapahtumia suunnitellessa kannattaa tarkistaa kalenteri, jotta vältytään ikäviltä päällekkäisyyksiltä!

5. Väitös tulossa tai väittelit juuri?

– Ohjaaja: Kun ohjattavasi väitös on varmistunut, tiedota siitä Langnetin sähköpostilistoilla (ja sosiaalisessa mediassa).
– Väitellyt: Puuttuuko nimesi Langnetin sivulla olevasta väitelleiden listasta? Lähetä koordinaattorille (laura.ivaska@abo.fi) sähköpostia, niin sinut lisätään listaan!

6. Muistuta kollegaa Langnetista!

Langnet on tohtorikoulutusverkosto, joka yhdistää kaikkien Suomen yliopistojen kielialojen yksiköt. Verkostoon kuuluvat Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot sekä Åbo Akademi.

Langnet edistää kielentutkimusta ja alan jatkokoulutusta yli yliopistorajojen. Langnet luo yhteyksiä yliopistojen, tutkimuskeskusten ja yksittäisten tutkijoiden välille, ja sen toimintaan ovat tervetulleita osallistumaan kaikki kieliaineiden jatko-opiskelijat, ohjaajat ja muut tutkijat. Langnet olemme me kaikki.

Jos et ole varma, onko kollegasi jo mukana Langnetin toiminnassa, niin kehota häntä liittymään Langnetin sähköpostilistalle:

Langnet-kaikki-sähköpostilistalle voit liittyä lähettämällä viestin
subscribe langnet-kaikki
osoitteeseen
majordomo@helsinki.fi

Mikäli haluat erota listalta, lähetä viesti
unsubscribe langnet-kaikki
osoitteeseen
majordomo@helsinki.fi

Viesteihin ei tarvita otsikoita. Huom! Saat vastauksesi automaattiviestin. Toimi sen antaman ohjeen mukaan.

Listoille voivat lähettää viestejä kaikki listoilla olevat. Kaikki langnet-kaikki-listalla olevat voivat halutessaan saada tiedon listalla olevista osoitteista lähettämällä viestin ”who langnet-kaikki” osoitteeseen majordomo@helsinki.fi.

Ohjeet teemaryhmien sähköpostilistoille liittymisestä löytyvät ryhmien sivuilta.

 

* * ENGLISH VERSION * *

In this newsletter:

1. Langnet 2020–2023
2. Langnet in social media: Facebook ja Twitter
3. Langnet’s mentoring programme 2020: Application period 9 –20 March
4. Upcoming Langnet events: The Annual Conference on LInguistics, Langnet Summer School
5. Upcoming and recent PhD defenses
6. Remind your colleagues to join Langnet!

* * *

1. Langnet 2020–2023

Langnet will be administered from the Åbo Akademi University for the next four years. The network is administered by professor Urpo NIkanne (urpo.nikanne@abo.fi) and coordinated by MA Laura Ivaska (laura.ivaska@abo.f).

2. Langnet in social media

Langent is now active in social media – like it, follow it, share posts and tweets and take part in discussions:

Facebook: https://www.facebook.com/LangnetVerkosto/
Twitter: https://twitter.com/Langnet_fi

You can also share your reports on events relating to language studies in the social media of Langnet. Post your report directly to Langnet’s Facebook page, tag @Langnet_fi in your tweet or send a max. 280-character description (and a photo, if you want) to the coordinator (laura.ivaska@abo.fi), who will post it on social media.

3. Langnet’s mentoring programme 2020

This year, a Langnet mentoring programme is organized for the third time. In the programme, Post Docs act as mentors for Doctoral Candidates and recent PhDs. Providing participants with peer support, tips and in-depth discussions, the meetings are confidential. The groups meet (in person or online) about once a month for about six months. The groups decide on the meeting schedules by themselves.

The application period is from 9 March to 20 March.

Apply here to become an actor (Doctoral Candidates and recent PhDs).
Apply here to become a mentor (Post Docs).

4. Upcoming Langnet events

– Langnet meetings will be organized in conjunction with The Annual Conference on Linguistics in Tampere 6–8 May 2020, and the Langnet coordinator is looking forward to meeting you all at the conference – more information to follow when the programme of the conference is published in April.
– A two-day Langnet summer school will be held on week 33 (10–16 August – unfortunately we did not get funding to organize a week-long summer school like we had previously planned); we are drawing up plans and will let you know more as soon as possible.
– Information on these and other Langnet events and events in the field of language studies can be found in the Langnet events calendar – when planning an event, it can be a good idea to check the calendar first to avoid any conflicting schedules!

5. Upcoming and recent PhD defenses

Supervisors: When the date of your supervisee’s PhD defense has been set, remember to advertise the upcoming defense on Langnet’s email lists (and social media).
Recent PhDs: Is you name missing from the list of the PhDs on the Langnet webpage? Email the coordinator (laura.ivaska@abo.fi) to have your name added to the list!

6. Remind your colleagues to join Langnet!

Langnet is a network for Finnish doctoral programmes in language studies. The members of the network are the Universities of Eastern Finland, Helsinki, Jyväskylä, Oulu, and Turku, and the Tampere and Åbo Akademi Universities.

The purpose of Langnet is to advance language studies and doctoral training across university boundaries. Langnet creates connections between the universities, research units and researchers. All doctoral candidates, PhD supervisors and post docs in the field of language studies are welcome to take part in the Langnet activities. Langnet is us.

If you are not sure whether your colleagues are already actively taking part in Langnet activities, please ask them to join the Langnet mailing list so they can stay up to date on future events:

You can subscribe Langnet-kaikki by sending a message
subscribe langnet-kaikki
to the following address
majordomo@helsinki.fi

If you wish to unsubscribe, please send a message
unsubscribe langnet-kaikki
to the following address
majordomo@helsinki.fi

NB! Please leave the subject line blank, and follow the instructions given in the automatic reply message.

Instructions for joining the theme group mailing lists can be found on the groups’ webpages.