Category Archives: Yleinen

Langnetin johtajaehdokas Maija Hirvonen esittäytyy

Langnetin johtajan Urpo Nikanteen (ÅA) kausi päättyy vuoden 2023 lopussa. Langnetin uusi johtaja valitaan Langnetin yleiskokouksessa Oulun kielitieteenpäivillä toukokuussa 2023 yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Johtajan tulee Langnetin toimintakäsikirjan mukaan olla “arvostusta nauttiva tiedeyhteisön jäsen”. Johtaja valitaan nelivuotiskaudeksi (2024–2027) ja hän osallistuu Suomen kielitieteellisen yhdistyksen johtokunnan toimintaan.

Langnetin johtajan tehtävään ilmoittautui sähköisen lomakkeen kautta huhtikuun loppuun mennessä yksi ehdokas: Maija Hirvonen. Hänen ajatuksiaan Langnetin toimintaan liittyen voit tutustua alla.

 

Maija Hirvonen
tenure track -professori (associate professor), Tampereen yliopisto
saksan kieli, kulttuuri ja kääntäminen (kielitiede ja käännöstiede)

Miksi haet Langnetin johtajaksi? / Varför söker du till Langnets direktör? / Why are you applying for Head of Langnet?

Arvostan suuresti Langnetia tiedeyhteisönä ja haluan olla vahvistamassa sen ja kielentutkimuksen roolia Suomessa (sekä yhdessä kv-partnereiden kanssa kansainvälisestikin).

Mitkä ovat Langnetin keskeisimmät haasteet kaudella 2024-2027? / Vilka är Langnets främsta utmaningar under perioden 2024-2027? / What are Langnet’s main challenges in the period 2024-2027?

Näen yhtäältä yhteiskunnallisia haasteita, toisaalta Langnetin toiminnan organisointiin liittyviä haasteita. Yhteiskunnallisia haasteita ovat tekoälyn aikakausi sekä samalla (ei välttämättä kausaalisesti) kielten yliopisto-opiskelun väheneminen. Näiden suhteen Langnet voi vahvistaa kielentutkimuksen merkitystä ja asemaa paitsi tieteenalojen sisäisesti (mm. kielitieteellinen ja vieraiden kielten koulutus ja tutkimus), myös eritoten tieteenalojen välillä (mm. kielentutkimus osana tekoälytutkimusta). Langnetin toimintaan liittyvä haaste on kielentutkimuksen tohtorikoulutuksen järkevä organisointi ja resurssointi: Kaipaan itse “vanhaa” Langnetia, jonka oli mahdollista järjestää valtakunnallista koulutusta kielitieteiden alalta; tähän pyrkisin esim. etä- tai hybridikoulutusta ja resurssointia kehittämällä.

Mikä on Langnetin asema kielentutkimuksen kentällä ja merkitys tiedeyhteisölle? / Vilken är Langnets ställning inom språkforskningsområdet och dess betydelse för vetenskapssamhället? / What is Langnet’s position in the field of language research and its importance to the scientific community?

Langnet on parhaimmillaan vahva, kansainvälisestikin tunnettu ja jopa erityislaatuisen kiinteä tieteenalayhteisö. Sen tulee ylläpitää ja vahvistaa kielentutkimuksen asemaa Suomessa toimimalla yhdessä muiden tieteenalojen kanssa sekä monialaisesti yliopistosektorin ulkopuolellakin.

Sinustako Langnetin johtaja kaudelle 2024–2027? / Are you the Head of Langnet 2024–2027?

(In English below)

Oletko kiinnostunut kielentutkimuksen tohtorikoulutuksen kehittämisestä ja kieliaineiden tohtoriohjelmien sekä yksiköiden yhteistyön vahvistamisesta?

Hae Langnetin johtajaksi!

Langnetin johtajan Urpo Nikanteen (ÅA) kausi päättyy vuoden 2023 lopussa. Langnetin uusi johtaja valitaan Langnetin yleiskokouksessa Oulun kielitieteenpäivillä toukokuussa 2023 yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Johtajan tulee Langnetin toimintakäsikirjan mukaan olla “arvostusta nauttiva tiedeyhteisön jäsen”. Johtaja valitaan nelivuotiskaudeksi (2024–2027) ja hän osallistuu Suomen kielitieteellisen yhdistyksen johtokunnan toimintaan.

Voit ilmoittaa kiinnostuksestasi Langnetin johtajan pestiin tällä lomakkeella 30.4. mennessä. Johtajaehdokkaiden tiedot julkaistaan Langnetin verkkosivuilla toukokuun alussa.

Lisätietoja johtajan tehtävästä antaa Urpo Nikanne (urpo.nikanne@abo.fi).

****

Are you interested in the development of doctoral education in linguistics and in strengthening the cooperation between linguistics doctoral programs and units?

Apply to be the Head of Langnet!

The term of Langnet’s Head Urpo Nikanne (ÅA) ends at the end of 2023. Langnet’s new Head for the period 2024–2027 will be elected at Langnet’s general meeting at the XLIX Finnish Conference of Linguistics in Oulu in May 2023. According to Langnet’s operating manual, the Head of Langnet must be a person “who is appreciated in the scientific community”. The Head of Langnet is elected for a four-year term and participates in the activities of the board of The Linguistic Association of Finland.

You can register your interest in the position of Head of Langnet with this form by the end of April. The information on the candidates will be published on Langnet’s website at the beginning of May.

Urpo Nikanne (urpo.nikanne@abo.fi) can provide more information about the Head of Langnet’s position.

Langnet-kuulumisia 1/2023 / Langnet news 1/2023

Tervehdys kaikki Suomen kielitieteilijät! Olen koonnut tähän viestiin uusimmat Langnet-kuulumiset.

Hello all linguists in Finland – for the English version of the latest Langnet news, please see below!

Tässä uutiskirjeessä:

 1. Langnetin mentorointiohjelma 2023: ilmoittaudu 10.2. mennessä
 2. Lähde mukaan teemaryhmien toimintaan!
 3. Ohjaaja: tutustuta ohjattavasi Langnettiin
 4. Sinustako Langnetin johtaja kaudelle 2024–2027?
 5. Langnetin yleiskokous (9.12.2022) ja Langnetin toimintakertomus (2022), toimintasuunnitelma (2023) sekä luonnos uudeksi toimintakäsikirjaksi
 6. Muistuta kollegaa Langnetista!

* * *

 1. Langnetin mentorointiohjelma 2023: ilmoittaudu 10.2. mennessä

Langnetin mentorointiohjelma käynnistyy jälleen, tervetuloa mukaan joko mentoriksi tai aktoriksi!

Lue koko hakukuulutus ja tutustu Langnetin ryhmämentoroinnin taustaan, tarkoitukseen ja toimintaperiaatteisiin Langnetin nettisivuilla.

Jos haluat aktoriksi eli mentoroitavaksi, ilmoittaudu mukaan tällä lomakkeella viimeistään pe 10.2.2023. Lomakkeessa sinua pyydetään kertomaan tilanteestasi ja siitä, mitä haluat mentoroinnilta. Kuvauksesi jaetaan mentoreiksi ilmoittautuneille.

Jos haluat mentoriksi, ilmoittaudu mukaan tällä lomakkeella viimeistään pe 10.2.2022. Lomakkeessa sinua pyydetään kertomaan jotain itsestäsi ja siitä, mitä voisit antaa mentoroitaville. Kuvauksesi jaetaan aktoreiksi ilmoittautuneille.

Langnet järjestää aktoreille ja mentoreille tutustumistapaamisen Zoomissa helmikuun lopussa. Ryhmät pyörivät itsenäisesti vuoden loppuun. Ryhmä sopii itse tapaamisajoista ja -tavoista. Osallistuminen ja ryhmissä käytävät keskustelut ovat luottamuksellisia. Mentorointiohjelma perustuu vapaaehtoistoimintaan; ohjelmaan osallistuminen ei ole maksullista eikä siitä makseta palkkiota. Langnetilla ei nykyisessä taloustilanteessaan ole mahdollisuutta korvata mentorointitapaamisten matkakuluja.

Langnet järjestää tutustumistapaamisen lisäksi mentoreille ja aktoreille kaksi tapaamista: välitapaamisen touko-kesäkuussa sekä purkutapaamisen joulukuussa.

Lisätietoja Langnetin koordinaattorilta (lotta.aarikka@abo.fi) sekä Langnetin nettisivuilta (ohjeet ja hakukuulutus).

Tätä ilmoitusta saa mieluusti levittää myös yliopistojen ulkopuolelle mentoriehdokkaiden tavoittamiseksi.

2. Lähde mukaan teemaryhmien toimintaan!

Oletko tuore väitöskirjatutkija, post doc -tutkija tai ohjaaja ja haluat verkostoitua tieteellisen keskustelun merkeissä? Tutustu Langnetin teemaryhmiin, liity sähköpostilistalle ja lähde mukaan toimintaan. Lisätietoja teemaryhmistä löydät alta sekä Langnetin verkkosivuilta.

Kieli muuttuvassa yhteiskunnassa -teemaryhmä: Kielten ja viestinnän Kevätkoulu -minikonferenssi Jyväskylässä 4.-5.5.2023. Tapahtuman teemoina ovat julkaiseminen ja vertaisarviointi. Väitöskirjatutkijat voivat pitää Kevätkoulussa esitelmiä ja saada niistä palautetta. Kutsuttuina puhujina ovat mukana Journal of Sociolinguistics -lehden päätoimittaja Sari Pietikäinen sekä Apples – Journal of Applied Language Studies -lehden toimittajat Johanna Ennser-Kananen, Dmitri Leontjev ja Taina Saarinen. Lisätietoja: paivi.i.iikkanen@jyu.fi 

Kist (Kielioppi, semantiikka ja typologia) -teemaryhmään kaivataan lisää vetäjiä! Tänä vuonna suunnitelmissa on järjestää tekstiseminaari Langnetin kesäkoulun yhteydessä sekä seminaari loppukeväällä ja/tai loppusyksyllä. Lisätietoja vetäjänä toimimisesta sekä seminaarisuunnitelmista voi kysyä Satu Keinäseltä (satu.keinanen@helsinki.fi)

Kirjallisuus ja kieli -teemaryhmässä työskentelemme kirjallisuuden ja kielen yhdistävien tutkimuskysymysten parissa mm. seuraavissa tapahtumissa (päivämäärät saattavat muuttua):

 • Tutkimuskirjallisuuspiiri Deleuze & Guattari: A Thousand Plateaus (ke 22.2. klo 16-17)
 • Langnet Lit Spring Social (pe 14.4. klo 16-19)
 • Tutkimuskirjallisuuspiiri Deleuze & Guattari: A Thousand Plateaus (ke 19.4., klo 16-17) 
 • Langnet Lit teemaryhmän seminaari (Langnet-kesäkoulun yhteydessä) 
 • Syysseminaari (marraskuu 2023) 

Liittyykö tutkimuksesi kirjoitusjärjestelmiin esim. grafolingvistiikan, yksittäisten kirjoitusjärjestelmien, kielisuunnittelun tai lukutaidon näkökulmasta? Kirjoitusjärjestelmät-teemaryhmä on käynnistämässä uudelleen toimintaansa. Ole yhteydessä teemaryhmän uuteen vetäjään Jenna Sorjoseen (jenna.sorjonen@helsinki.fi).

Käännöstiede, monikielisyys ja asiantuntijaviestintä -teemaryhmä: Väitöskirjatutkijoiden koulutustapahtuma 13.4.2023, Turun yliopisto. Tervetuloa mukaan!

3. Ohjaaja: tutustuta ohjattavasi Langnettiin

Näin lukukauden alussa myös uudet väitöskirjatutkijat aloittavat tutkimustyönsä. On ensisijaisen tärkeää, että sekä uudet että vanhat väitöskirjatutkijat saavat tietoa Langnetista ja lähtevät mukaan toimintaan. 

Toivommekin, että kaikki Langnetin piirissä toimivat ohjaajat antavat tietoa Langnetista sekä uusille että vanhoille ohjattavilleen. Kätevimmin se käy ohjaamalla heidät Langnetin verkkosivujen Tervetuloa Langnetiin -osioon.

4. Sinustako Langnetin johtaja kaudelle 2024–2027?

Oletko kiinnostunut kielentutkimuksen tohtorikoulutuksen kehittämisestä ja kieliaineiden tohtoriohjelmien sekä yksiköiden yhteistyön vahvistamisesta? Hae Langnetin johtajaksi!

Langnetin johtajan Urpo Nikanteen (ÅA) kausi päättyy vuoden 2023 lopussa. Langnetin uusi johtaja kaudelle 2024–2027 valitaan Langnetin yleiskokouksessa Oulun kielitieteenpäivillä toukokuussa 2023. Johtajan tulee Langnetin toimintakäsikirjan mukaan olla “tiedeyhteisön arvostusta nauttiva jonkin kieliaineen professori”. Jos kiinnostuit tai tunnet henkilön, joka olisi soveltuva tehtävään, kannusta häntä hakemaan!

5. Langnetin yleiskokous (9.12.2022) ja Langnetin toimintakertomus (2022), toimintasuunnitelma (2023) ja luonnos uudeksi toimintakäsikirjaksi

Langnetin yleiskokous järjestettiin 9.12.2022. Kokouksessa keskusteltiin Langnetin toimintakertomuksesta, toimintasuunnitelmasta sekä uudesta toimintakäsikirjasta. Voit tutustua kokouksen muistioon sekä toimintaa ohjaaviin dokumentteihin Langnetin verkkosivuilla. Dokumentteja käsitellään myös Suomen kielitieteellisen yhdistyksen vuosikokouksessa helmikuussa 2023.

6. Muistuta kollegaa Langnetista!

Langnet on tohtorikoulutusverkosto, joka yhdistää kaikkien Suomen yliopistojen kielialojen yksiköt. Verkostoon kuuluvat Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot sekä Åbo Akademi.

Langnet edistää kielentutkimusta ja alan jatkokoulutusta yli yliopistorajojen. Langnet luo yhteyksiä yliopistojen, tutkimuskeskusten ja yksittäisten tutkijoiden välille, ja sen toimintaan ovat tervetulleita osallistumaan kaikki kieliaineiden väitöskirjatutkijat, postdoc-tutkijat ja ohjaajat. Langnet olemme me kaikki.

Jos et ole varma, onko kollegasi jo mukana Langnetin toiminnassa, niin kehota häntä liittymään Langnetin sähköpostilistalle: ohjeet löytyvät Langnetin verkkosivuilta

Terveisin,

Koordinaattorinne Lotta

****

ENGLISH VERSION

In this newsletter:

 1. Langnet Mentoring Program 2023: sign up (DL 10th Feb)!
 2. Join Langnet’s theme groups
 3. Supervisor: welcome your PhD researchers to Langnet!
 4. Are you the Head of Langnet 2024–2027?
 5. Langnet’s general assembly (9/12/2022) and Langnet’s report (2022), action plan (2023) and a draft for a new operating manual
 6. Remind your colleagues to join Langnet!

****

 1. Langnet Mentoring Program 2023: sign up (DL 10th Feb)!

Langnet’s mentoring program starts again, welcome to join either as a mentor or an actor!

Read the call for applications and familiarize yourself with the background, purpose and operating principles of Langnet’s group mentoring on Langnet’s website.

If you want to be an actor, i.e. a mentee, sign up using this form no later than Friday 10 February 2023. In the form, you are asked to tell us about your situation and what you want from mentoring. Your description will be shared with those who have signed up as mentors.

If you want to be a mentor, sign up using this form no later than Friday, February 10, 2022. In the form, you are asked to tell something about yourself and what you could give to the mentees. Your description will be distributed to those registered as actors.

Langnet organizes an introductory meeting for actors and mentors in Zoom at the end of February. The groups run independently until the end of the year. The group itself agrees on meeting times and methods. Participation and discussions in the groups are confidential. The mentoring program is based on volunteering; participation in the program is free of charge. In its current financial situation, Langnet does not have the possibility to reimburse the travel expenses of mentoring meetings.

In addition to the introductory meeting, Langnet organizes two meetings for mentors and actors: an interim meeting in May-June and a feedback meeting in December.

More information from Langnet’s coordinator (lotta.aarikka@abo.fi) and Langnet’s website (instructions and call for applications).

This announcement may also be distributed outside the universities to reach mentor candidates.

2. Join Langnet’s theme groups

Are you a new doctoral researcher, post doc researcher or supervisor? Do you want to network for scientific discussion? Check out Langnet’s theme groups, join the mailing list and get involved. More information on the theme groups can be found below and on the Langnet-website.

Language in the changing society theme group: Spring school of Language and Communication Studies, a miniconference in Jyväskylä 4-5 May 2023. The themes of the event are scientific publication and peer review. In the Spring school, PhD researchers can give presentations and receive feedback on them. Invited speakers include Sari Pietikäinen, the editor of the Journal of Sociolinguistics, as well as the editorial team of Apples – Journal of Applied Language Studies: Johanna Ennser-Kananen, Dmitri Leontjev and Taina Saarinen. More information: paivi.i.iikkanen@jyu.fi 

Kist (Grammar, semantics and typology) theme group needs more team leaders! The plans for this year include text seminar adjacent to the Langnet summer school, as well as late spring and/or late autumn. For more information about team leading and seminar plans, contact Satu Keinänen (satu.keinanen@helsinki.fi)

Literature and language theme group members work with the various intersections of language and literature. Join us for the following events (dates liable to change): 

 • Reading Literary Research Meeting Deleuze & Guattari: A Thousand Plateaus (Wed 22.2. at 16-17)
 • Langnet Lit Spring Social (Fri 14.4. at 16-19)
 • Reading Literary Research Meeting Deleuze & Guattari: A Thousand Plateaus (Wed 19.4., at 16-17) 
 • Langnet Lit Seminar (as part of Langnet summer school) 
 • Fall seminar (November 2023)

Does your work relate to writing systems, for example grapholinguistics, individual writing systems, language planning or literacy? Writing systems theme group is restarting its activities. Get in touch with the new leader of the theme group, Jenna Sorjonen (jenna.sorjonen@helsinki.fi).

Translation Studies, Multilingualism and Professional Communication: Special training event for PhD students (13 April 2023, University of Turku) Welcome aboard!

3. Supervisor: welcome your PhD researchers to Langnet!

At the beginning of the academic year also new doctoral researchers start their research work. It is of primary importance that both new and old doctoral researchers get information about Langnet and get involved.

We hope that all supervisors working within Langnet provide information about Langnet to both their new and old PhD researchers. The most convenient way is to direct them to the Welcome to Langnet -section of Langnet’s website.

4. Are you the Head of Langnet 2024–2027?

Are you interested in the development of doctoral education in linguistics and in strengthening the cooperation between linguistics doctoral programs and units? Apply to be the Head of Langnet!

The term of Langnet’s Head Urpo Nikanne (ÅA) ends at the end of 2023. Langnet’s new Head for the period 2024–2027 will be elected at Langnet’s general meeting at the XLIX Finnish Conference of Linguistics in Oulu in May 2023. According to Langnet’s operating manual, the Head of Langnet must be “a professor of a language subject who is appreciated in the scientific community”. If you are interested or know someone who would be suitable for the position, encourage them to apply!

5. Langnet’s general assembly (9/12/2022) and Langnet’s report (2022), action plan (2023) and a draft for a new operating manual

Langnet’s general assembly was organized on December 9, 2022. The meeting discussed Langnet’s operational report, action plan and new operational manual. You can familiarize yourself with the memo from the meeting and the documents on Langnet’s website (in Finnish). The documents will also be discussed at the annual meeting of the The Linguistic Association of Finland in February 2023.

6. Remind your colleagues to join Langnet! 

Langnet is a network for Finnish doctoral programmes in language studies. The members of the network are the Universities of Eastern Finland, Helsinki, Jyväskylä, Oulu, and Turku, and the Tampere and Åbo Akademi Universities.

 The purpose of Langnet is to advance language studies and doctoral training across university boundaries. Langnet creates connections between the universities, research units and researchers. All doctoral candidates, PhD supervisors and post docs in the field of language studies are welcome to take part in the Langnet activities. Langnet is us.

If you are not sure whether your colleagues are already actively taking part in Langnet activities, please ask them to join the Langnet mailing list: so they can stay up to date on future events: instructions can be found on the Langnet website.

 

Haluatko mukaan mentorointiohjelmaan 2023? / Apply for the Langnet group mentoring programme 2023

Langnetin mentorointiohjelma käynnistyy jälleen, tervetuloa mukaan joko mentoriksi tai aktoriksi!

Ryhmämentorointia kokeiltiin ensimmäisen kerran Langnetissa vuonna 2017, ja onnistuneen kokeilun jälkeen ohjelma toteutettiin uudelleen vuosina 2019, 2020 ja 2022. Palaute on ollut kiittävää: mukana olleet kokivat saaneensa vertaistukea ja vinkkejä ja päässeensä käymään syvällisiä ja hyödyllisiä keskusteluja.

Tutustu Langnetin ryhmämentoroinnin taustaan, tarkoitukseen ja toimintaperiaatteisiin Langnetin nettisivuilla.

Jos haluat aktoriksi eli mentoroitavaksi, ilmoittaudu mukaan tällä lomakkeella viimeistään pe 10.2.2023. Lomakkeessa sinua pyydetään kertomaan tilanteestasi ja siitä, mitä haluat mentoroinnilta. Kuvauksesi jaetaan mentoreiksi ilmoittautuneille.

Jos haluat mentoriksi, ilmoittaudu mukaan tällä lomakkeella viimeistään pe 10.2.2022. Lomakkeessa sinua pyydetään kertomaan jotain itsestäsi ja siitä, mitä voisit antaa mentoroitaville. Kuvauksesi jaetaan aktoreiksi ilmoittautuneille.

Langnet järjestää aktoreille ja mentoreille tutustumistapaamisen Zoomissa helmikuun lopussa. Tapaamisajankohta doodlataan ilmoittautuneiden kesken. Tapaamisessa sekä mentorit että aktorit esittelevät itsensä ja kertovat, millaisia tavoitteita ja toiveita heillä on mentoroinnille.

Tapaamisen jälkeen aktorit nimeävät Langnetin koordinaattorille kaksi mentoria, joiden ryhmään he haluavat osallistua. Lopullisen ryhmämuodostuksen tekee Langnetin koordinaattori. Kaikille mukaan ilmoittautuneille ei voida taata mentoria tai mentoroitavia.

Ryhmät pyörivät itsenäisesti vuoden loppuun. Ryhmä sopii itse tapaamisajoista ja -tavoista. Myös aktorit voivat osallistua tapaamisten järjestämiseen ja aikojen sopimiseen. Osallistuminen ja ryhmissä käytävät keskustelut ovat luottamuksellisia. Mentorointiohjelma perustuu vapaaehtoistoimintaan; ohjelmaan osallistuminen ei ole maksullista eikä siitä makseta palkkiota. Langnetilla ei nykyisessä taloustilanteessaan ole mahdollisuutta korvata mentorointitapaamisten matkakuluja.

Langnet järjestää tutustumistapaamisen lisäksi mentoreille ja aktoreille kaksi tapaamista: välitapaamisen touko-kesäkuussa sekä purkutapaamisen joulukuussa.

Lisätietoja Langnetin koordinaattorilta (lotta.aarikka@abo.fi) sekä Langnetin nettisivuilta.

Tätä hakukuulutusta saa mieluusti levittää myös yliopistojen ulkopuolelle mentoriehdokkaiden tavoittamiseksi.

***

Langnet’s mentoring program starts again, welcome to join either as a mentor or an actor!

Group mentoring was piloted for the first time in Langnet in 2017, and after a successful trial, the program was implemented again in 2019, 2020 and 2022. The feedback has been gratifying: the participants felt that they received peer support and tips and that they were able to have in-depth and useful discussions.

Please familiarize yourself with the background, purpose and operating principles of Langnet’s group mentoring on Langnet’s website.

If you want to be an actor, i.e. a mentee, sign up using this form no later than Friday 10 February 2023. In the form, you are asked to tell us about your situation and what you want from mentoring. Your description will be shared with those who have signed up as mentors.

If you want to be a mentor, sign up using this form no later than Friday, February 10, 2022. In the form, you are asked to tell something about yourself and what you could give to the mentees. Your description will be distributed to those registered as actors.

Langnet organizes an introductory meeting for actors and mentors in Zoom at the end of February. The date of the meeting will be doodled among those who have registered. In the meeting, both mentors and actors introduce themselves and tell what kind of goals and wishes they have for mentoring.

After the meeting, the actors name two mentors in whose group they want to participate to Langnet’s coordinator. The final group formation is done by Langnet’s. Everyone who registers can’t be guaranteed a mentor or mentees.

The groups run independently until the end of the year. The group itself agrees on meeting times and methods. Actors can also participate in organizing meetings and arranging appointments. Participation and discussions in groups are confidential. The mentoring program is based on volunteering; participation in the program is free of charge. In its current financial situation, Langnet does not have the possibility to reimburse travel expenses of mentoring meetings.

In addition to the introductory meeting, Langnet organizes two meetings for mentors and actors: an interim meeting in May-June and a feedback meeting in December.

More information from Langnet’s coordinator (lotta.aarikka@abo.fi) and Langnet’s website.

This call for applications may also be distributed outside the universities in order to reach mentor candidates.

 

 

Langnet-kuulumisia 5/2022 / Langnet news 5/2022

For the English version of the latest Langnet news, please see below!

Tässä uutiskirjeessä:

 1. Tervetuloa Langnetin joulukouluun!
 2. Langnetin teemaryhmien uutisia
 3. Langnetin yleiskokous 9.12. klo 8–10
 4. Kieliasiat hallituksen kärkihankkeisiin
 5. Sinustako Langnetin johtaja kaudelle 2024–2027?
* * **

1. Tervetuloa Langnetin joulukouluun!

Langnetin joulukoulu järjestetään kaksipäiväisenä etätapahtumana 2.12. ja 9.12. Ilmoittautuminen tapahtumaan on nyt avautunut ja ilmoittautumislomake on avoinna 25.11. saakka. Joulukoulun osallistumislinkki (Zoom) lähetetään ilmoittautuneille 28.11.

Joulukoulun ensimmäisen päivän (2.12.) teema on tieteelliset seurat. Millaisia tieteellisiä seuroja kielentutkimukseen liittyen Suomessa on ja mitä ne tekevät? Mitä sinä toivot tieteellisiltä seuroilta? Mitä itse voit oppia seuratoiminnassa ja mitä voisit seuratoiminnalle antaa? Päivän tarkempaan ohjelmaan sekä ennakkotehtäviin voit tutustua täällä.

Joulukoulun toisen päivänä (9.12.) järjestetään kaksi työpajaa: Aamupäivällä Salla-Maaria Laaksonen vetää osallistujille suomenkieliseen Wikipediaan ja sen päivittämiseen liittyvän työpajan. Iltapäivällä Harri Kettunen ja Tiina Onikki-Rantajääskö opastavat osallistujia Tieteen termipankkiin liittyvään termityöhön. Molemmissa työpajoissa osallistujat tarttuvat myös itse toimeen: työpajojen tarkoitus on opetella tuottamaan sisältöä sekä Wikipediaan että Tieteen termipankkiin ja madaltaa kynnystä tuottaa alustoille sisältöä jatkossakin. Päivän tarkempaan ohjelmaan sekä ennakkotehtäviin voit tutustua täällä.

Langnet järjestää Wikipedia-työpajalle myös jatko-osan, johon ilmoittaudutaan joulukoulun ilmoittautumisen yhteydessä. Tavoitteena on, että osallistujat päivittävät Wikipedian Kielitiede-sivua sekä suomenkielistä Wikipediaa oman tutkimusalansa osalta. Wikipedia-työpajan jatko-osaan ilmoittautuessaan osallistujat sitoutuvat noin neljään etätapaamiseen alkuvuonna 2023, joissa on mahdollista jakaa kokemuksia liittyen Wikipedian päivittämiseen. Tapaamisten lisäksi Wikipediaa päivitetään itsenäisesti. Osallistumisesta saa osallistujatodistuksen, jossa suositellaan kahden opintopisteen suoritusmerkintää. Osallistujien tulee sopia yhdessä omien ohjaajiensa ja tohtoriohjelmansa kanssa opintosuoritusmerkinnästä.

2. Langnetin teemaryhmien uutisia

Diskurssi-teemaryhmän uutisia

Teemaryhmä kokoontui vapaamuotoisesti AFinLAssa Helsingissä lokakuun lopussa. Kiitos osallistuneille!

Tervetuloa teemaryhmän kirjoitustyöpajaan maanantaina 28.11. klo 15-17 Zoomissa! Työpaja on rento, matalankynnyksen vertaistyöskentelyryhmä, jossa voi työstää mitä tahansa oman tutkimuksen osaa. Kirjoitamme yhdessä pomodoro-tekniikalla 30 minuutin kirjoitussessioissa, ja tauoilla voi keskustella toisten työpajalaisten kanssa. Työpajaan ei tarvitse ilmoittautua erikseen, ja mukaan voi liittyä omaan aikatauluun sopien, esimerkiksi kirjoittamaan vain yhden session ajaksi. Ohjelma ja Zoom-tiedot Diskurssi-ryhmän nettisivuilla. Yhteyshenkilö Marja Rautajoki, marja.i.rautajoki@utu.fi.

Keväälle 2023 on suunnitteilla tekstiseminaari. Tarkemmat päivämäärät ja lisätiedot lähetetään teemaryhmän sähköpostilistan kautta vuoden alussa.

Kieli muuttuvassa yhteiskunnassa -teemaryhmän uutisia

Teemaryhmä järjesti väitöskirjatutkijoiden leirikoulun (Boot camp) Kiponniemen toimintakeskuksessa Jyväskylän lähellä 13.-14.10. Leirikoulussa keskusteltiin monenlaisista aloittelevia tutkijoita askarruttavista asioista kuten ohjauksesta ja oman työn organisoinnista. Lisäksi käytiin yhdessä läpi osallistujien tuomia tekstejä. Leirikoululaiset ehtivät myös nauttia sekä erinomaisesta seurasta, hyvästä ruoasta, syksyisestä luonnosta, rantasaunan löylyistä että viileästä pulahduksesta järviveteen.

Kielioppi,semantiikka ja typologia -teemaryhmän uutisia

Kist-teemaryhmä (kielioppi, semantiikka ja typologia) etsii kolmatta vetäjää! Vetäjä on vastuussa yhdessä kahden muun vetäjän kanssa tapahtumien järjestämisestä ja teemaryhmää koskevien asioiden viestimisestä.

Kirjallisuus ja kieli -teemaryhmän uutisia

Teemaryhmä järjestää 9.11. Tampereen yliopistolla seminaarin tematiikasta, jossa pohditaan keynote-puhujien johdolla teeman käsitettä kirjallisuuden ilmiönä ja tutkimuskohteena.

Tutkimuskirjallisuuspiiri kokoontuu jälleen 7.12. Zoomissa. Käsitelyssä on tutkimuskirjallisuuden klassikko Deleuze & Guattarin teos A Thousand Plateaus.
Tervetuloa mukaan, ei ennakkoilmoittautumista! Zoom-linkin saat Hannelta:  hanne.juntunen@tuni.fi

Multimodaalisuus ja puhe vuorovaikutuksessa ja toiminnassa -teemaryhmän uutisia

Teemaryhmä järjestää aineisto- ja tekstiseminaarin Jyväskylässä 15.12.2022. Seminaarin teema on Ethnography in interaction research /
Etnografia vuorovaikutustutkimuksessa. Ilmoittautuminen on käynnissä, ilmoittautumiset oheisen linkin kautta 4.11.2022 mennessä.

3. Langnetin yleiskokous 9.12. klo 8–10

Langnetin johtoryhmä, johtaja ja koordinaattori kutsuvat kaikki Langnet-yhteisön jäsenet Langnetin ylimääräiseen yleiskokoukseen perjantaina 9.12. klo 8–10 (Zoom, Langnetin joulukoulun yhteydessä).

Yleiskokouksessa käsitellään Langnetin toimintakertomusluonnos 2022 sekä toimintasuunnitelmaluonnos 2023. Lisäksi kokouksessa käsitellään Langnetin hallinnollista siirtymää Suomen kielitieteelliseen yhdistykseen ja siihen liittyen myös luonnosta Langnetin uudeksi toimintakäsikirjaksi sekä Langnetin talousasioita. Kokousmateriaalit toimitetaan langnet-kaikki-listalle marraskuun lopussa.

4. Kieliasiat hallituksen kärkihankkeisiin

Langnetin johtaja Urpo Nikanne ja emeritaprofessori ja Kotuksen entinen johtaja Pirkko Nuolijärvi kirjoittavat Virittäjä-blogissa: “Kieliasioiden pitäisi ehdottomasti olla hallituksen kärkihanke tärkeimmästä päästä ja valtiolta riittää kieliasioihin huomattavasti enemmän rahaa kuin tähän asti.” Oletko samaa mieltä? Jaa kirjoitusta sosiaalisessa mediassa ja jatka keskustelua!

5. Sinustako Langnetin johtaja kaudelle 2024–2027?

Oletko kiinnostunut kielentutkimuksen tohtorikoulutuksen kehittämisestä ja kieliaineiden tohtoriohjelmien sekä yksiköiden yhteistyön vahvistamisesta? Hae Langnetin johtajaksi!

Langnetin johtajan Urpo Nikanteen (ÅA) kausi päättyy vuoden 2023 lopussa. Langnetin uusi johtaja kaudelle 2024–2027 valitaan Langnetin yleiskokouksessa Oulun kielitieteenpäivillä toukokuussa 2023. Johtajan tulee Langnetin toimintakäsikirjan mukaan olla “tiedeyhteisön arvostusta nauttiva jonkin kieliaineen professori”. Jos kiinnostuit tai tunnet henkilön, joka olisi soveltuva tehtävään, kannusta häntä hakemaan!

Mukavaa loppuvuotta kaikille!

****
ENGLISH VERSION

In this newsletter:

 1. Welcome to Langnet Winter School!
 2. News from Langnet’s theme groups
 3. Langnet’s general assembly 9th Dec from 8 am to 10 am
 4. Language matters should be the government’s flagship project
 5. Are you the Head of Langnet 2024–2027?

****

1. Welcome to Langnet Winter School!

Langnet’s Winter school is organized as a two-day remote event on 2nd and 9th Dec. Registration for the event is open until 25th Nov. The Winter school participation link (Zoom) will be sent to those who have registered on 28th Nov.

The theme of the first day of Christmas school (December 2) is scientific societies. What kind of scientific societies related to language research are there in Finland and what do they do? What do you expect from scientific societies? What can you learn in their activities and what could you give to scientific societies? You can find out more about the day’s program and preliminary tasks here.
Please indicate in the registration form if you are participating in the event and hope that the event will be multilingual. The discussion and presentations are mainly in Finnish, but according to the wishes of the participants, the language of the discussion and presentations can also be English (and other languages).

The second day (9th Dec) of Langnet’s Winter school days focuses on Finnish Wikipedia and Helsinki Term Bank for the Arts and Sciences. For this reason, the program is organized in Finnish.

2. News from Langnet’s theme groups

Discourse theme group 

The theme group met informally at AFinLA in Helsinki at the end of October. Thank you to those who participated!

Welcome to theme group’s writing workshop on Monday November 28th at 15-17 in Zoom! The writing workshop is a relaxed, easy access peer group meeting where you can work on any part of your own research. We will work using the Pomodoro technique in 30-minute sessions, and between the sessions, we take short breaks for coffee and conversation. There is no need to register separately for the workshop, and you can join according to your own schedule, for example to write only for one session. For more information on schedule and Zoom, please visit Discourse group’s website. Contact person Marja Rautajoki, marja.i.rautajoki@utu.fi.

A text seminar is planned for spring 2023. More detailed dates and additional information will be sent via the theme group’s email list at the beginning of the year.

Grammar, semantics and typology (Kist) theme group

Kist Theme Group (grammar, semantics and typology) is looking for a third organizer. The organizer is in charge with two other organizes of organizing events and providing information on matter having to do with the theme group.

Language in the changing society theme group 

The theme group organized a Boot camp for doctoral researchers at Kiponniemi camping centre near Jyväskylä on 13-14 October. The topics of discussion ranged from thesis supervision to organizing your own work as well as many other topics of interest for early career researchers. In addition, participants had brought their own texts for comments. Boot campers also had time to enjoy the excellent company, good food, autumn colors, lakeside sauna and a dip in cool water.

Literature and Language theme group 

On Nov 9, the theme group organizes a seminar on the topic of thematics. Together with our keynote speakers, we’ll discuss the theme as a literary phenomenon and as an object of research.

Dec 12 the reading group meets on Zoom to discuss the theory classic A Thousand Plateaus
by Deleuze & Guattari. Feel free to join us!

Multimodality and talk in (inter)action 

The theme group organises a Christmas seminar in Jyväskylä on December 15 2022 with the theme Ethnography in interaction research. Registration via
this link by November 4.

3. Langnet’s general assembly 9th Dec from 8 am to 10 am

Langnet’s executive team, head and coordinator invite all members of the Langnet community to Langnet’s general assembly on Friday 9 December. from 8 am to 10 am (via Zoom, in connection with Langnet’s winter school).

At the meeting we will discuss Langnet’s action report 2022 (draft) and the action plan 2023 (draft). In addition, the meeting will discuss Langnet’s administrative transition to The Linguistic Association of Finland and, in connection with that, the draft of Langnet’s new operating manual and Langnet’s financial affairs. The meeting materials will be delivered to the langnet-kaikki-list at the end of November.

4. Language matters should be the government’s flagship project

Head of Langnet Urpo Nikanne and emerita professor and former director of Kotus Pirkko Nuolijärvi write in Virittäjä’s blog: “Language issues should definitely be the government’s flagship project, and the state should budget significantly more money for language issues than before.” Do you agree? Share the article (in Finnish) on social media and continue the conversation!

5. Are you the Head of Langnet 2024–2027?

Are you interested in the development of doctoral education in linguistics and in strengthening the cooperation between linguistics doctoral programs and units? Apply to be the Head of Langnet!

The term of Langnet’s Head Urpo Nikanne (ÅA) ends at the end of 2023. Langnet’s new Head for the period 2024–2027 will be elected at Langnet’s general meeting at the XLIX Finnish Conference of Linguistics in Oulu in May 2023. According to Langnet’s operating manual, the Head of Langnet must be “a professor of a language subject who is appreciated in the scientific community”. If you are interested or know someone who would be suitable for the position, encourage them to apply!
Happy end of the year everyone!

Langnet-kuulumisia 4/2022 / Langnet news 4/2022

Langnet-kuulumisia / Langnet news

Tervehdys kaikki Suomen kielentutkijat! Olen koonnut tähän viestiin uusimmat Langnet-kuulumiset.

Hello all language researchers in Finland – for the English version of the latest Langnet news, please see below!

Tässä uutiskirjeessä:

 1. Ohjaaja: tutustuta ohjattavasi Langnetin toimintaan!
 2. Langnetin teemaryhmien uutisia
 3. Langnetin joulukoulu 2.12. ja 9.12. Zoomissa – save the date!
 4. Langnetin yleiskokous 9.12. klo 8–10
 5. Terveisiä Langnetin kesäkoulusta 2022

* * *

1. Ohjaaja: tutustuta ohjattavasi Langnetin toimintaan!

Näin lukuvuoden alussa myös uudet väitöskirjatutkijat aloittavat tutkimustyönsä. On ensisijaisen tärkeää, että sekä uudet että vanhat väitöskirjatutkijat saavat tietoa Langnetista ja lähtevät mukaan toimintaan.

Toivommekin, että kaikki Langnetin piirissä toimivat ohjaajat antavat tietoa Langnetista sekä uusille että vanhoille ohjattavilleen. Kätevimmin se käy ohjaamalla heidät Langnetin verkkosivujen Tervetuloa Langnetiin -osioon.

2. Langnetin teemaryhmien uutisia

Kirjallisuuden ja kielen -teemaryhmän uutisia

Lit-teemaryhmä järjestää:

 • 30.9. Helsinki: Syystapaaminen
 • 5.10. Zoom: Tutkimuslukupiiri
 • 9.11. Tampere: TEEMA-seminaari
 • 7.12. Zoom: Tutkimuslukupiiri

Diskurssi-teemaryhmän uutisia

Seminaari 17.8.2022 – kiitos! 

Teemaryhmä järjesti Langnetin kesäkoulun yhteydessä seminaarin, jossa kuultiin prof. Anne Mäntysen ja prof. Sari Pietikäisen puheenvuoro diskurssintutkimuksen suuntauksista, ilmiöistä ja lainalaisuuksista. Seminaarissa kuultiin myös seitsemän väitöskirjatutkijan esitystä omasta tutkimuksestaan. Päivän aikana suunniteltiin yhdessä myös teemaryhmän toimintaa. Teemaryhmän vetäjät haluavat lähettää kaikille osallistujille suuret kiitokset lämminhenkisestä ja aktiivisesta päivästä!

Sähköpostilista – liity mukaan! 

Teemaryhmällä on oma sähköpostilista langnet-tekstijadiskurssi@helsinki.fi. Sähköpostilistalle voit liittyä lähettämällä viestin subscribe langnet-tekstijadiskurssi osoitteeseen majordomo@helsinki.fi. Lähetä viesti ilman otsikkoa.

Sähköpostilistalle saavat lähettää viestejä kaikki verkoston jäsenet. Viestin aiheita voivat olla esim. kiinnostavat tapahtumat ja teemaryhmän toimintaan liittyvät niin muodolliset kuin epämuodollisetkin aiheet.

Tavataan AFinLAn syyssymposiumissa 27.–29.10.2022

AFinLAn yhteydessä järjestetään teemaryhmän epämuodollinen get-together. Lisätietoja tapaamisesta lähetetään sähköpostilistan kautta lokakuussa.

Tapahtumat 

Lukuvuoden 2022–2023 tapahtumia suunnitellaan parhaillaan kesäkoulun seminaarissa esiin tulleiden toiveiden perusteella. Mikäli haluat järjestää esim. lukupiirin, kirjoitussession tai muuta toimintaa, ole yhteydessä teemaryhmän vetäjiin (marja.i.rautajoki@utu.fi). Tapahtuman voi järjestää myös Zoomissa.

Kieli muuttuvassa yhteiskunnassa -teemaryhmän uutisia

Bootcamp -leirikoulu alkuvaiheen tutkijoille Jyväskylän läheisyydessä loka-marraskuussa (tarkempi päivämäärä ja ohjelma ilmoitetaan myöhemmin)

Nimistöntutkimuksen teemaryhmän uutisia

Nimistöntutkimuksen päivät järjestetään Helsingin yliopistossa 20.–21.10.2022. Tapahtuma on alustavasti kaksipäiväinen, mutta jos tarjotut esitelmät saadaan mahtumaan ohjelmaan yhdelle päivälle, tapahtumapäivä on perjantai 21.10. Lisätietoa tapahtuman verkkosivuilta: https://blogs.helsinki.fi/nimipaivat/.

Kielioppi, semantiikka ja typologia -teemaryhmän uutisia

Teemaryhmän toisena vetäjänä on aloittanut Ilkka Vuolaslempi Turun yliopistosta. Toisena vetäjänä jatkaa Satu Keinänen Helsingin yliopistosta.

Kistillä oli antoisa seminaari kesäkoulussa 17.8. Kiitos kaikille osallistujille!

3. Langnetin joulukoulu 2.12. ja 9.12. Zoomissa – save the date!

Langnetin kaksipäiväinen joulukoulu järjestetään etänä (Zoom) kahtena perjantaina: 2.12. ja 9.12. klo 10–16. Voit merkitä päivät kalenteriin!

Ohjelmaksi on kaavailtu teemapäivää liittyen tieteellisiin seuroihin (2.12.) sekä työpajoja liittyen Tieteen termipankkiin ja Wikipediaan (9.12.). Ohjelma tarkentuu syksyn aikana!

4. Langnetin yleiskokous 9.12. klo 8–10

Langnetin johtoryhmä, johtaja ja koordinaattori kutsuvat kaikki Langnet-yhteisön jäsenet Langnetin ylimääräiseen yleiskokoukseen perjantaina 9.12. klo 8–10 (Zoom, Langnetin joulukoulun yhteydessä).

Yleiskokouksessa käsitellään Langnetin toimintakertomusluonnos 2022 sekä toimintasuunnitelmaluonnos 2023. Lisäksi kokouksessa käsitellään Langnetin hallinnollista siirtymää Suomen kielitieteelliseen yhdistykseen ja siihen liittyen myös luonnosta Langnetin uudeksi toimintakäsikirjaksi sekä Langnetin talousasioita. Kokousmateriaalit toimitetaan langnet-kaikki-listalle marraskuun lopussa.

5. Terveisiä Langnetin kesäkoulusta 2022

Langnetin kielentutkimuksen etiikkaa käsittelevä kesäkoulu järjestettiin Åbo Akademissa 15.–17.8.2022. Kesäkoulu kokosi Turkuun yli viisikymmentä kielestä kiinnostunutta tutkijaa kaikista kieliaineiden tohtoreita kouluttavista yliopistoista (HY, ISY, JY, OY, Tay, TY, ÅA). Etäyhteydellä kesäkoulua seurasi noin 20 henkilöä.

Kiitos kaikille puhujille sekä osallistujille! Te teitte tapahtumasta mahtavan!

Osallistujille on toimitettu sähköpostitse linkki palautelomakkeeseen sekä lomakkeeseen, jolla voi pyytää kesäkoulusta osallistujatodistusta. Niille, joille myönnettiin tukea matka- ja majoituskuluihin, on myös toimitettu ohjeet sähköpostitse. Jos kuulut em. ryhmiin, mutta et ole saanut viestiä, ole yhteydessä Langnetin koordinaattoriin Lottaan (lotta.aarikka@abo.fi).

Ihanaa lukuvuoden alkua kaikille!

****

ENGLISH VERSION

In this newsletter:

 1. Supervisor: welcome your PhD researchers to Langnet!
 2. News from Langnet’s theme groups
 3. Langnet Winter School in Zoom 2nd and 9th Dec – save the date!
 4. Langnet’s general assembly 9th Dec from 8 am to 10 am
 5. Greetings from Langnet Summer School 2022

****

1. Supervisor: welcome your PhD researchers to Langnet!

At the beginning of the academic year also new doctoral researchers start their research work. It is of primary importance that both new and old doctoral researchers get information about Langnet and get involved.
We hope that all supervisors working within Langnet provide information about Langnet to both their new and old PhD researchers. The most convenient way is to direct them to the Welcome to Langnet -section of Langnet’s website.
2. News from Langnet’s theme groups

Literature and Language theme group 

 • 30.9. Helsinki: Fall Social
 • 5.10. Zoom: Reseach Reading Group
 • 9.11. Tampere: Seminar on THEME
 • 7.12. Zoom: Research Reading Group

Language in the changing society theme group 

Bootcamp for early career researchers near Jyväskylä in October/November (details TBA)

Discourse theme group 

Seminar on 17th August – Thank you!  

As a part of the Langnet summer school, the theme group organised a seminar, where prof. Anne Mäntynen and prof. Sari Pietikäinen gave a keynote speech on the trends, phenomena and laws of discourse research. The seminar also featured presentations by seven doctoral researchers on their own research. During the day, the future activities of the theme group were also planned together. The coordinators of the theme group would like to send all participants a big thank you for a warm and active day!

Join our mailing list!

The theme group has its own mailing list langnet-tekstijadiskurssi@helsinki.fi. You can subscribe by sending a message subscribe langnet-tekstijadiskurssi to the address majordomo@helsinki.fi. Send the message without a title.

All members of the network can use the mailing list for communication. The topics of the messages may include, for example, interesting events and both formal and informal topics related to the activities of the thematic group.

Let’s meet in AFinLA fall symposium 27-29 October 2022

An informal get-together of the theme group will be organized during AFinLA symposium.  More information about the meeting will be sent via the email list in October.

Events  

The events for the academic year 22-23 are currently being planned based on the wishes discussed at the seminar in summer school. If you want to arrange e.g. book club, writing session or other activities, contact theme group coordinators (marja.i.rautajoki@utu.fi). The event can also be held on Zoom.

Onomastics theme group 

Finnish Conference of Onomastics will be arranged on 20–21 October 2022. However, if all the presentations fit into one day, it will be a one-day conference on Friday 21 October. Further information: https://blogs.helsinki.fi/nimipaivat/in-english/.

Grammar, semantics and typology (Kist) theme group 

As of summer, the theme group now has another leader: Ilkka Vuolaslempi from University of Turku. Satu Keinänen from University of Helsinki continues as the other group leader.

Kist held a successful text seminar during the summer school 17 Aug. Thanks for all the participants!

3. Langnet Winter School in Zoom 2nd and 9th Dec – save the date!

Langnet’s two-day winter school is organized remotely (Zoom) on two Fridays: 2nd and 9th Dec from 10 a.m. to 4 p.m. You can mark the days in your calendar!

The program has been planned for a theme day related to scientific societies (December 2) and workshops related to the Science term bank and Wikipedia (December 9). Most of the winter school program will be organized in Finnish, but if you have special wishes about the program, i.e. what part of the program you would like to be held in English, please contact the Langnet coordinator (lotta.aarikka@abo.fi).

4. Langnet’s general assembly 9th Dec from 8 am to 10 am
Langnet’s executive team, head and coordinator invite all members of the Langnet community to Langnet’s general assembly on Friday 9 December. from 8 am to 10 am (via Zoom, in connection with Langnet’s winter school).
At the meeting we will discuss Langnet’s action report 2022 (draft) and the action plan 2023 (draft). In addition, the meeting will discuss Langnet’s administrative transition to The Linguistic Association of Finland and, in connection with that, the draft of Langnet’s new operating manual and Langnet’s financial affairs. The meeting materials will be delivered to the langnet-kaikki-list at the end of November.

5. Greetings from Langnet Summer School 2022

Langnet’s summer school on the ethics of language research was organized at Åbo Akademi on August 15–17, 2022. The summer school gathered in Turku more than fifty researchers interested in language from all universities training PhDs in linguistics in Finland. About 20 people followed the summer school remotely in Zoom.

Thanks to all speakers and participants! You made the event great!

The participants have been sent a link to the feedback form as well as the form to request a certificate of participation from the summer school. Those who were granted support for travel and accommodation expenses have also been sent instructions by email. If you belong to the above groups, but have not received a message, contact Langnet’s coordinator Lotta (lotta.aarikka@abo.fi).

A wonderful start of the academic year to everyone!

Langnet keskustelee: Millainen on eettinen kielentutkija?

Kielentutkimuksen tohtorikoulutusverkosto Langnetin kesäkoulun 2022 teemana on kielentutkimuksen etiikka. Kesäkoulun ensimmäisen päivän iltana (15.8. klo 18.00-19.30) järjestämme paneelin otsikolla “Millainen on eettinen kielentutkija?

Mitä erityistä on kielentutkimuksen etiikassa suhteessa muuhun tieteen etiikkaan? Onko jokaisella kieltä tutkivalla jokin tutkijapositio ja miten tutkijapositio vaikuttaa tutkimuksen tekemiseen? Millaiset tutkimuseettiset kysymykset tutkijoita askarruttavat ja miten he kyseisiä kysymyksiä ratkovat?

Esimerkiksi näistä seikoista paneelissa keskustelee neljä tutkijanuran eri vaiheissa olevaa kielentutkijaa: Heini Lehtonen (HY), Anne Mäntynen (HY), Meeria Vesala (TaY) & Leena Maria Heikkola (ÅA). Tilaisuuden lopussa on aikaa kysymyksille ja keskustelulle. Paneelia juontaa Langnetin koordinaattori Lotta Aarikka.

Paneeli järjestetään 15.8. klo 18.00-19.30 Åbo Akademin Arken-rakennuksen Helikon-luentosalissa (ks. ÅA:n kampuskartta). Tilaisuuteen voi osallistua myös etänä Zoomissa.

Tervetuloa mukaan keskustelemaan!

Langnet-kesäkoulu: kielentutkimuksen etiikka (15.–17.8.2022, ÅA) / Langnet Summer School: ethics of language research (15 to 17 Aug, ÅA)

In English below

Tätä kutsua saa jakaa ja levittää – this invitation is free to distribute!

Langnetin johtoryhmä, johtaja ja koordinaattori toivottavat kaikki Langnet-yhteisön jäsenet lämpimästi tervetulleeksi Langnetin kesäkouluun, joka järjestetään Åbo Akademissa 15.–17.8.2022! 

Kesäkoulun teema on tänä vuonna kielentutkimuksen etiikka. Kesäkoulun päivitettyyn ohjelmaan ja puhujiin voit tutustua täällä.

Ilmoittautuminen kesäkouluun on nyt avautunut ja se päättyy 31.6. Kesäkouluun ja sen yhteydessä järjestettäviin teemaryhmien seminaareihin voit ilmoittautua tämän lomakkeen avulla. Kesäkouluun ovat tervetulleita kaikki Langnetin väitöskirjatutkijat, post doc -tutkijat, ohjaajat ja muut tahot.

Osallistuminen kesäkouluun on ilmaista, mutta ruokailut (lounas sekä kesäkouluillallinen 16.8.) ovat omakustanteisia. Langnetilla on jonkin verran budjettivaroja (5000 €, Faro-säätiö) väitöskirjatutkijoiden matka- ja majoituskulujen korvaamiseen. Se, voidaanko matka- ja majoituskulut korvata hakijoille kokonaan vai osittain, riippuu osallistujien määrästä. Väitöskirjatutkijat voivat ilmoittautumislomakkeella hakea tukea matka- ja majoituskuluihin. Ilmoitamme tukea hakeneille korvattavan summan elokuun alussa.

Huomioithan, että kesäkoulun toisena päivänä (16.8.) järjestetään myös omakustanteinen illallinen ravintola Rosterissa. Menuvaihtoehdot sekä ilmoittautumislinkki illalliselle toimitetaan kesäkouluun ilmoittautuneille heinäkuussa ja ilmoittautuminen illalliselle on avoinna 5.8. saakka.

Kesäkouluun osallistumisesta toimitetaan halukkaille väitöskirjatutkijoille osallistumistodistus. Väitöskirjatutkija: jos tutkintoosi kuuluu pakollinen tai vapaaehtoinen tutkimusetiikan opintosuoritus, tiedustele ohjaajaltasi, voitko korvata kyseisen suorituksen Langnetin kesäkouluun liittyvällä suorituksella.

Jos sinulla on kesäkouluun liittyen jotakin kysyttävää, voit olla yhteydessä Langnetin koordinaattoriin Lottaan (lotta.aarikka@abo.fi).

Tervetuloa Langnetin kesäkouluun 15.–17.8.2022! 

****

The Langnet executive team, Head of Langnet and Coordinator warmly welcome all members of the Langnet Community to the Langnet Summer School, which will be held at Åbo Akademi University from 15 to 17 August 2022!

The theme of the summer school this year is the ethics of language research. You can check out the updated program and speakers for the summer school here. Note that most of the content in the Summer School is held in Finnish, but there is content in English from 16th Aug at 1 pm.

Registration for the Summer School has now opened and will end on 31 June. Use this form to register for the Summer School and the theme group seminars that will take place in connection with it. All Langnet PhD researchers, postdoctoral researchers, supervisors and other members of the Langnet community are welcome to attend the Summer School.

Participation in the Summer School is free, but meals (lunch and Summer School dinner on 16 August) are at your own expense. Langnet has some budget funds (€ 5,000, Faro Foundation) to cover the travel and accommodation costs of PhD researchers. Whether travel and accommodation costs can be reimbursed in full or in part depends on the number of participants. PhD researchers can apply for support for travel and accommodation expenses using the registration form. We will notify applicants of the amount to be reimbursed in early August.

Please note that there is also a Summer School dinner in the Roster restaurant on the second day of the Summer School (16 August). The menu options and the registration link for the dinner will be delivered to those who have registered for the Summer School in July, and registration for the dinner is open until 5 Aug.

A certificate of participation will be available to interested PhD researchers. PhD researcher: If your degree includes a compulsory or voluntary course in research ethics, ask your supervisor if you can utilize the Langnet Summer School in completing that course.

If you have any questions about the Summer School, you can contact Langnet’s coordinator Lotta (lotta.aarikka@abo.fi).

Welcome to Langnet Summer School August 15-17, 2022!

Langnet-kuulumisia 3/2022 / Langnet news 3/2022

In English below

Tässä uutiskirjeessä:

 1. Ilmoittaudu Langnetin kesäkouluun (15.–16.8., ÅA)!
 2. Langnetin teemaryhmien uutisia
 3. Langnetin yleiskokouksen muistio
 4. Langnetin toimintasuunnitelma
 5. Mikä Langnet?

* * *

1 Ilmoittaudu Langnetin kesäkouluun (15.–16.8., ÅA)!

Langnetin johtoryhmä, johtaja ja koordinaattori toivottavat kaikki Langnet-yhteisön jäsenet lämpimästi tervetulleeksi Langnetin kesäkouluun, joka järjestetään Åbo Akademissa 15.–17.8.2022!

Kesäkoulun teema on tänä vuonna kielentutkimuksen etiikka. Kesäkoulun päivitettyyn ohjelmaan ja puhujiin voit tutustua täällä.

Ilmoittautuminen kesäkouluun on nyt avautunut ja se päättyy 31.6. Kesäkouluun ja sen yhteydessä järjestettäviin teemaryhmien seminaareihin voit ilmoittautua tämän lomakkeen avulla. Kesäkouluun ovat tervetulleita kaikki Langnetin väitöskirjatutkijat, post doc -tutkijat, ohjaajat ja muut tahot.

Kesäkouluun osallistumisesta toimitetaan halukkaille väitöskirjatutkijoille osallistumistodistus. Väitöskirjatutkija: jos tutkintoosi kuuluu pakollinen tai vapaaehtoinen tutkimusetiikan opintosuoritus, tiedustele ohjaajaltasi, voitko korvata kyseisen suorituksen Langnetin kesäkouluun liittyvällä suorituksella.

Kesäkoulun kutsu on päivitetty Langnetin nettisivuille. Kutsua saa levittää!

2 Langnetin teemaryhmien uutisia

Kieli muuttuvassa yhteiskunnassa -teemaryhmä järjesti Kielten ja viestinnän kevätkoulu -tapahtuman Jyväskylän yliopistossa 4.–5.5.2022. Kevätkoulun tarkoituksena on tarjota väitöskirjatutkijoille matalan kynnyksen paikka esitellä omaa työtään ja saada palautetta kokeneemmilta tutkijoilta. Lisäksi ohjelmassa oli Camilla Lindholmin ja Johanna Isosävin akateemiseen uraan liittyvä keynote -luento ja kirjoitustyöpaja. Kevätkoulu järjestettiin tänä vuonna 22. kerran ja osallistujia oli lähes 40. Kevätkoulun käytännön järjestelyistä vastasivat Jyväskylän yliopiston Kielikampuksen väitöskirjatutkijat. Kiitos kaikille osallistujille!

Langnet Lit -teemaryhmä järjestää seminaarin kesäkoulun yhteydessä: Elina Siltanen pitää pääpuheen, jota seuraa yhteinen runoanalyysi ja keskustelu. Lounaan jälkeen luvassa on teemaryhmän jäsenten (10 min) esitelmiä runoudesta. Sana on vapaa kaikille, jotka haluavat analysoida runoutta ja esitelmöidä aiheesta (toisin sanoen: vaatimuksena ei ole, että tutkit runoutta väitöskirjassasi).

Myös Kielioppi, semantiikka ja typologia-, Historiallinen kielentutkimus, vanhat kirjakielet ja tekstit- ja Diskurssi-teemaryhmät järjestävät Langnetin kesäkoulun yhteydessä omat seminaarit (17.8.). Lisätietoja löydät kesäkoulun tapahtumakuvauksesta.

3 Langnetin yleiskokouksen muistio

Langnetin väitöskirjatutkijoiden, post doc -tutkijoiden ja ohjaajien yhteinen yleiskokous järjestettiin Turun yliopiston XLVIII Kielitieteen päivien yhteydessä torstaina 12.5. klo 16.45–18.45 (Publicum, Pub1-sali).

Yleiskokouksen ensimmäisen tunnin aikana keskustelimme yhdessä Langnetin menneestä ja tulevasta toiminnasta. Yleiskokouksen toisen tunnin aikana tehtiin ryhmätöitä, joissa ideoitiin Langnetin toimintaa. Yleiskokouksen muistio on löytyy tästä.

Kiitos kaikille osallistujille! Ryhmätyöskentelyn antia tullaan hyödyntämään Langnetin tulevan toiminnan suunnittelussa.

5 Langnetin toimintasuunnitelma

Langnetin toimintasuunnitelmasta on keskusteltu kevättalven aikana kaikissa yliopistoissa sekä Langnetin yleiskokouksessa. Langnetin johtoryhmä hyväksyi toimintasuunnitelman kokouksessaan 4/2022. Hyväksytty toimintasuunnitelma on päivitetty Langnetin verkkosivuille.

6 Mikä Langnet?

Langnet on tohtorikoulutusverkosto, joka yhdistää kaikkien Suomen yliopistojen kielialojen yksiköt. Verkostoon kuuluvat Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot sekä Åbo Akademi.

Langnet edistää kielentutkimusta ja alan jatkokoulutusta yli yliopistorajojen. Langnet luo yhteyksiä yliopistojen, tutkimuskeskusten ja yksittäisten tutkijoiden välille, ja sen toimintaan ovat tervetulleita osallistumaan kaikki kieltä tutkivat väitöskirjatutkijat, postdoc-tutkijat ja ohjaajat. Langnet olemme me kaikki.

Jos et ole varma, onko kollegasi jo mukana Langnetin toiminnassa, kehota häntä liittymään Langnetin sähköpostilistalle: ohjeet löytyvät Langnetin verkkosivuilta.

Kielitieteellisiä tapahtumia löytyy Langnetin tapahtumakalenterista. Jos haluat oman tapahtumasi Langnetin tapahtumakalenteriin, ole yhteydessä Langnet-koordinaattori Lottaan (lotta.aarikka@abo.fi). Tapahtumia suunnitellessa kannattaa myös hyödyntää tapahtumakalenteria, jotta vältytään ikäviltä päällekkäisyyksiltä!

Muista seurata Langnetia myös Twitterissä ja Facebookissa!

****

In this newsletter:

 1. Register to Langnet Summer School (15-17 Aug, Åbo Akademi)!
 2. News from Langnet’s theme groups
 3. Memo from the General Assembly of Langnet
 4. Langnet action plan
 5. Langnet – what and why?

****

1 Register to Langnet Summer School (15-17 Aug, Åbo Akademi)!

The Langnet Executive Team, Director and Coordinator warmly welcome all members of the Langnet Community to the Langnet Summer School, which will be held at Åbo Akademi University from 15 to 17 August 2022!

The theme of the summer school this year is the ethics of language research. You can check out the updated program and speakers for the summer school here.

Registration for the summer school has now opened and will end on 31 June. Use this form to register for the summer school and the theme group seminars in connection with it. All Langnet PhD researchers, postdoctoral researchers and supervisors are welcome to attend the summer school.

A certificate of participation will be available to interested PhD researchers. PhD researcher: If your degree includes a compulsory or voluntary course in research ethics, ask your supervisor if you can utilize the Langnet Summer School in completing that course.

The summer school invitation has also been updated on Langnet’s website. Please forward the invitation to those who it may interest!

2 News from Langnet’s theme groups

The theme group Language in a Changing Society organised the Spring School of Language and Communication at the University of Jyväskylä on 4-5 May 2022. The purpose of the Spring School is to provide PhD researchers a low threshold opportunity to present their work and receive feedback from more experienced researchers. In addition, the program included a keynote lecture on academic career and a writing workshop by Camilla Lindholm and Johanna Isosävi. This was the 22 time that the Spring school was organized and we had almost 40 participants. The Spring School was organized by PhD researchers at the Language Campus of the University of Jyväskylä. Thank you for participating!

Langnet Lit: Summer School Seminar on Poetry – Ph.D. Elina Siltanen will deliver a keynote lecture “Reading for Emotion in Recent American Experimental Poetry,” followed by a hands-on analysis and discussion. After lunch there will be (10 min) presentations on poetry by theme group members. The floor is open to anyone who wishes to analyze and discuss poetry (in other words: you do not need to be working on poetry in your PhD thesis).

Grammar, Semantics and Typology; Historical Linguistics, Languages, Texts and Documents and the Discourse thematic groups organize their own seminars in connection with the Langnet summer school (17 Aug). For more information, see the summer school event description.

3 Memo from the General Assembly of Langnet

The joint general meeting of Langnet’s PhD researchers, postdoctoral researchers and supervisors was held in connection with the XLVIII Finnish Conference of Linguistics at University of Turku on Thursday 12th May 16.45–18.45 (Publicum, Pub1).

During the first hour of the General Assembly, we discussed Langnet’s past and future.

The second hour of the General Assembly was used for group work, in which Langnet’s activities were planned. A memo from the General Assembly (in Finnish) can be found here.

Thanks to all participants! The output of the group work will be utilized in planning Langnet’s future operations.

4 Langnet action plan

Langnet’s action plan has been discussed during the winter and spring at all Langnet universities and at the Langnet General Assembly. The Langnet Executive Team approved the action plan at its meeting 4/2022. The approved action plan (in Finnish) is attached to this message and has been updated on the Langnet website.

5 Langnet – what and why?

Langnet is a network for Finnish doctoral programmes in language studies. The members of the network are the Universities of Eastern Finland, Helsinki, Jyväskylä, Oulu, and Turku, and the Tampere and Åbo Akademi Universities.

The purpose of Langnet is to advance language studies and doctoral training across university boundaries. Langnet creates connections between the universities, research units and researchers. All PhD researchers, supervisors and post docs in the field of language studies are welcome to take part in the Langnet activities. Langnet is us.

If you are not sure whether your colleagues are already actively taking part in Langnet activities, please ask them to join the Langnet mailing list: so they can stay up to date on future events: instructions can be found on the Langnet website.

Linguistic events can be found in Langnet’s event calendar. If you want your own event in Langnet’s event calendar, contact Langnet coordinator Lotta (lotta.aarikka@abo.fi). When planning events, you should also take advantage of the event calendar to avoid nasty duplications!

Be sure to follow Langnet on Twitter and Facebook too!

Langnet-kuulumisia 2/2022 / Langnet news 2/2022

Tervehdys kaikki Suomen kielitieteilijät! Olen koonnut tähän viestiin uusimmat Langnet-kuulumiset.

Hello all linguists in Finland – for the English version of the latest Langnet news, please see below!

Tässä uutiskirjeessä:

 • Jätä esitelmä- tai posteriehdotus XLVIII Kielitieteen päiville viimeistään huomenna
 • Vaikuta Langnetin kesäkoulun (15.–16.8., ÅA) sisältöön!
 • Langnetin teemaryhmien tapahtumia keväällä/kesällä 2022
 • Langnetin mentorointiohjelma 2022: ilmoittaudu mukaan!
 • Langnetin ja Suomen kielitieteellisen yhdistyksen (SKY) yhdistymisen selvittämistä jatketaan
 • Muistuta kollegaa Langnetista!

****

 1. Jätä esitelmä- tai posteriehdotus XLVIII Kielitieteen päivilleviimeistään huomenna

Huomenna (15.3.) on viimeinen tilaisuus jättää työpaja-, esitelmä- tai posteriehdotus 12.–14.5.2022 Turun yliopistossa järjestettäville XLVIII Kielitieteen päiville. Kielitieteen päivät ovat hyvä mahdollisuus esitellä myös hyvin alkuvaiheessa olevaa väitöstutkimusta ja tavata kielitieteilijöitä ympäri Suomen. Kannustamme siis kaikkia Langnetin väitöskirjatutkijoita osallistumaan päiville oman esitelmän tai posterin kanssa!

Muistathan myös, että XLVIII Kielitieteen päivien plenaristi Bodo Winter pitää keskiviikkona 11.5. työpajan aineiston käsittelystä ja visualisoinnista: työpajan otsikko on ”Data wrangling and data viz with R and the tidyverse”. Työpaja on avoin kaikille langentlaisille, ja siihen ilmoittaudutaan osana kielitieteen päivien ilmoittautumista. Työpajaan ilmoittautuneille toimitetaan tarkemmat ohjeet tarvittavista ohjelmistoista ja materiaaleista ennen työpajaa.

Lisäksi XLVIII Kielitieteen päivien yhteydessä järjestetään Langnetin väitöskirjatutkijoiden ja ohjaajien yleiskokoukset (12.5. klo 17–19), joiden asialistat sekä oheismateriaali toimitetaan langnet-kaikki-listalle toukokuun alussa. Postdoc-tutkijat voivat osallistua oman valintansa mukaan joko väitöskirjatutkijoiden tai ohjaajien kokoukseen.

 1. Vaikuta Langnetin kesäkoulun (15.–16.8., ÅA) sisältöön!

Langnetin kesäkoulu järjestetään Åbo Akademissa 15.–16.8.2022. Langnetin johtoryhmä ja teemaryhmien vetäjät ovat valinneet kesäkoulun teemaksi kielitieteen tutkimusetiikan.

Kesäkoulun hyvin alustava ohjelma on päivitetty Langnetin tapahtumakalenteriin. Miltä ohjelma näyttää? Mikä tutkimusetiikkaan liittyvä teema on juuri Sinun tutkimuksesi kannalta relevantti? Kenen toivoisit puhuvan tutkimusetiikkaan liittyvistä kysymyksistä? Kerro se meille tällä sähköisellä lomakkeella 1.4. mennessä. Lomakkeella voit antaa anonyymisti myös muita kesäkoulun suunnitteluun liittyviä terveisiä.

 1. Langnetin teemaryhmien tapahtumia keväällä/kesällä 2022

Alle on koottu tietoja Langnetin teemaryhmien järjestämästä toiminnasta keväällä ja kesällä 2022. Lisätietoja teemaryhmien toiminnasta ja tapahtumista sekä ohjeet ryhmiin liittymiseksi löydät Langnetin verkkosivuilta, kun klikkaat teemaryhmän linkkiä.

Myös muita kielitieteellisiä tapahtumia löytyy Langnetin tapahtumakalenterista. Jos haluat oman tapahtumasi Langnetin tapahtumakalenteriin, ole yhteydessä Langnet-koordinaattori Lottaan (lotta.aarikka@abo.fi). Tapahtumia suunnitellessa kannattaa myös hyödyntää tapahtumakalenteria, jotta vältytään ikäviltä päällekkäisyyksiltä!

 1. Langnetin mentorointiohjelma 2022: ilmoittaudu mukaan!

Langnet järjestää nyt neljännen kerran mentorointiohjelman, jossa jo väitelleet toimivat mentoreina väitöskirjatutkijoille ja hiljattain väitelleille. Lisätietoja vuoden 2022 ryhmämentorointiohjelmasta löydät Langnetin verkkosivuilta.

Ilmoittautuminen mentorointiin sekä mentoreille että aktoreille (mentoroitaville) on käynnissä ja päättyy 18.3. Voit ilmoittautua mentoriksi täällä ja aktoriksi täällä.

 1. Langnetin ja Suomen kielitieteellisen yhdistyksen (SKY) yhdistymisen selvittämistä jatketaan

Langnetin johtoryhmä sekä Suomen kielitieteellisen yhdistyksen (SKY) johtokunta ovat aloittaneet joulukuussa 2021 alustavat keskustelut siitä, että Langnetin toiminta siirtyisi mahdollisesti osaksi SKY:n toimintaa vuonna 2023. Langnet järjesti 18.2.2022 klo 15–16 avoimen keskustelutilaisuuden, jossa keskusteltiin suunnitelman syistä ja taustoista kriittisessä ja rakentavassa hengessä. Keskustelutilaisuuden muistioon voit tutustua täällä. Asiaa käsiteltiin myös Suomen kielitieteellisen yhdistyksen vuosikokouksessa 24.2.2022.

Langnetin johtoryhmä on ottanut vakavasti ne kriittiset huomiot, joita keskustelutilaisuudessa esitettiin. Käytyjen keskustelujen pohjalta Langnetin johtokunta ja SKY:n johtokunta ovat tehneet päätöksen, että yhdistymismahdollisuuksia jatkoselvitetään työryhmässä, jossa on edustajia sekä Langnetin johtoryhmästä että SKY:n johtokunnasta. Jatkovalmistelussa kiinnitetään erityistä huomiota niihin huoliin, joita keskustelutilaisuudessa esitettiin. Erityisesti on syytä korostaa, että toteutuessaan Langnetin toiminnan siirtyminen osaksi SKY:n toimintaa ei sulje pois tai rajoita minkäänlaista kielentutkimusta tai kirjallisuudentutkimusta, jota Langnetin piirissä on muutenkin tehty tai estä tuomasta uusia ideoita Langnetin toimintaan. Tämä on myös valmistelutyön lähtökohta.

Työryhmän työskentelystä tullaan keskustelemaan vuoden 2022 aikana XLVIII Kielitieteen päivien yhteydessä järjestettävissä Langnetin yleiskokouksissa (12.5. klo 17–19) sekä Langnetin kesäkoulussa (15.–16.8., ÅA). Langnetin joulukoulun 2022 yhteydessä järjestetään ylimääräinen Langnetin yleiskokous, jossa asiasta tehdään päätöksiä. Asia menee päätettäväksi myös Suomen kielitieteellisen yhdistyksen kokoukseen alkuvuonna 2023.

Jos haluat mukaan valmisteluun tai jokin asiassa askarruttaa, voit olla yhteydessä Langnet-verkoston koordinaattoriin Lotta Aarikka (lotta.aarikka@abo.fi), Langnetin johtajaan Urpo Nikanteeseen (urpo.nikanne@abo.fi) tai SKY:n johtokunnan puheenjohtajaan Lotta Aunioon (lotta.aunio@helsinki.fi).

 1. Muistuta kollegaa Langnetista!

Langnet on tohtorikoulutusverkosto, joka yhdistää kaikkien Suomen yliopistojen kielialojen yksiköt. Verkostoon kuuluvat Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot sekä Åbo Akademi. Langnet edistää kielentutkimusta ja alan jatkokoulutusta yli yliopistorajojen. Langnet luo yhteyksiä yliopistojen, tutkimuskeskusten ja yksittäisten tutkijoiden välille, ja sen toimintaan ovat tervetulleita osallistumaan kaikki kieliaineiden väitöskirjatutkijat, postdoc-tutkijat ja ohjaajat. Langnet olemme me kaikki.

Jos et ole varma, onko kollegasi jo mukana Langnetin toiminnassa, niin kehota häntä liittymään Langnetin sähköpostilistalle: ohjeet löytyvät Langnetin verkkosivuilta.

Voit seurata Langnetin viestintää myös sosiaalisen median kanavissa Facebookissa ja Twitterissä.

****

ENGLISH VERSION

In this newsletter:

 • Submit a presentation or poster proposal for XLVIII The Finnish Conference of Linguistics no later than tomorrow
 • Influence the content of Langnet Summer School (15–16 August, ÅA)!
 • Langnet theme groups: upcoming events in spring / summer 2022
 • Langnet Mentoring Program 2022: sign up (DL 18th March)!
 • The investigation into the merger of Langnet and The Linguistic Association of Finland (SKY) is continuing
 • Remind your colleagues to join Langnet!

****

 1. Submit a presentation or poster proposal for XLVIII The Finnish Conference of Linguisticsno later than tomorrow

Tomorrow (March 15) is the last opportunity to submit a workshop, presentation or poster proposal for the XLVIII The Finnish Conference of Linguistics to be held at the University of Turku on 12–14 May 2022. The Finnish Conference of Linguistics is a good opportunity to present dissertation research at its early stage and meet linguists from all over Finland. We encourage all Langnet doctoral researchers to attend the conference with their own presentation or poster!

Also remember that Bodo Winter, the plenarist of XLVIII The Finnish Conference of Linguistics, will hold a workshop (11 May) on the processing and visualization of data: the title of the workshop is “Data wrangling and data viz with R and the tidyverse”. The workshop is open to all Langnet people and you can sign up for it in connection with the enrollment of the conference. Those who sign up for the workshop will be provided with more detailed instructions on the necessary software and materials before the workshop.

In addition, general meetings of Langnet’s doctoral researchers and supervisors will be held in connection with the XLVIII The Finnish Conference of Linguistics (May 12, 5–7 pm), the agendas and accompanying material of which will be submitted to this e-mail-list at the beginning of May. Postdoctoral researchers may attend a meeting of either doctoral researchers or supervisors of their choice.

 1. Influence the content of Langnet Summer School (15–16 August, ÅA)!

Langnet Summer School will be held at Åbo Akademi from 15 to 16 August 2022. Langnet’s executive team and the leaders of the theme groups have chosen the research ethics of linguistics as the theme of the summer school.

A very preliminary program framework for the summer school and it can be found in Langnet’s event calendar (in Finnish). The main language of the event is Finnish, but we will do our best to organize some content in English as well. With this form, you can anonymously leave your thoughts and wishes regarding the English content of the summer school.

 1. Langnet theme groups: upcoming events in spring / summer 2022

Below you can find information on the activities organized by the Langnet theme groups in the spring and summer of 2022. For more information on the activities and events of the theme groups and instructions for joining the groups, visit the Langnet website by clicking on the theme group link.

Other Langnet and/or Linguistic events can be found in the Langnet calendar of events. If you want your own event in Langnet’s event calendar, contact Langnet coordinator Lotta (lotta.aarikka@abo.fi). When planning events, you can also take advantage of the event calendar to avoid event overlaps!

 1. Langnet Mentoring Program 2022: sign up (DL 18thMarch)!

Langnet is carrying out for the fourth time a mentoring program this spring in which senior PhDs will act as mentors for doctoral researchers and new post docs. For more information on the 2022 Group Mentoring Program, visit the Langnet website.

Registration for mentoring for both mentors and actors (mentees) is ongoing and will end on March 18th. You can register as a mentor here and an actor here.

 1. The investigation into the merger of Langnet and The Linguistic Association of Finland (SKY) is continuing

In December 2021, Langnet’s executive team and the board of The Linguistic Association of Finland (Suomen kielitieteellinen yhdistys, SKY) have begun preliminary discussions on whether Langnet’s operations may become part of SKY’s operations in 2023. On February 18, 2022, Langnet organized an open discussion and in a constructive spirit. You can find a memo of the discussion here (in Finnish). The matter was also discussed at the annual meeting of The Linguistic Association of Finland on February 24, 2022.

Langnet’s executive team has taken seriously the critical remarks made during the discussion. Based on the discussions, Langnet’s executive team and SKY’s board have decided that the merger opportunities will be further explored in a working group with representatives from both Langnet’s executive team and SKY’s board. In the working gruop, special attention will be paid to the concerns raised during the discussion. It will be taken to account that the transfer of Langnet’s activities to SKY’s activities will not preclude or limit any linguistic or literary research carried out within Langnet or prevent new ideas from being brought into Langnet’s activities. This is the starting point for the preparatory work.

The work of the working group will be discussed at the Langnet General Assemblies in connection with the XLVIII The Finnish Conference of Linguistics (12 May from 5 pm to 7 pm) and at the Langnet Summer School (15–16 August, ÅA). An additional Langnet General Assembly will be held in connection with Langnet’s Christmas School in 2022. The matter will be decided at the annual meeting of The Linguistic Association of Finland in early 2023.

If you want to get involved in the working group or if you have any questions, you can contact Lotta Aarikka, coordinator of the Langnet network (lotta.aarikka@abo.fi), Urpo Nikanne, director of Langnet (urpo.nikanne@abo.fi) or Lotta Aunio, chairman of SKY’s board (lotta.aunio@helsinki.fi).

 1. Remind your colleagues to join Langnet! 

Langnet is a network for Finnish doctoral programmes in language studies. The members of the network are the Universities of Eastern Finland, Helsinki, Jyväskylä, Oulu, and Turku, and the Tampere and Åbo Akademi Universities. The purpose of Langnet is to advance language studies and doctoral training across university boundaries. Langnet creates connections between the universities, research units and researchers. All doctoral candidates, PhD supervisors and post docs in the field of language studies are welcome to take part in the Langnet activities. Langnet is us.

If you are not sure whether your colleagues are already actively taking part in Langnet activities, please ask them to join the Langnet mailing list: so they can stay up to date on future events: instructions can be found on the Langnet website. Remeber also to follow Langnet in social media, on Facebook and Twitter.