Category Archives: Yleinen

Lähde aktoriksi Langnetin mentorointiohjelmaan 2024! / Become an actor in Langnet’s mentoring program 2024!

Langnetin mentorointiohjelma käynnistyy jälleen!

Langnetin ryhmämentoroinnin taustaan, tarkoitukseen ja toimintaperiaatteisiin voit tutustua Langnetin nettisivuilla. Tutustu etukäteen myös lukuvuoden 2024–2025 mentoreihin.

Jos haluat aktoriksi eli mentoroitavaksi, ilmoittaudu mukaan tällä lomakkeella viimeistään pe 31.5.2024. Lomakkeessa sinua pyydetään kertomaan tilanteestasi ja siitä, mitä haluat mentoroinnilta. Kuvauksesi jaetaan mentoreiksi ilmoittautuneille.

Vuoden 2023 mentorointiohjelmasta saatujen kokemuksien perusteella vuonna 2024 kokeilemme uudenlaista aikataulua: Mentoreita etsittiin tammi-maaliskuussa, aktorit (eli mentoroitavat) voivat ilmoittautua mukaan 6.–31.5.2024. Ryhmät aloittavat toimintansa  yhteisessä aloitustapaamisessa perjantaina 16.8. klo 9.

Ryhmät pyörivät itsenäisesti lukuvuoden 2025 loppuun. Ryhmä sopii itse tapaamisajoista ja -tavoista. Myös aktorit voivat osallistua tapaamisten järjestämiseen ja aikojen sopimiseen. Osallistuminen ja ryhmissä käytävät keskustelut ovat luottamuksellisia.

Langnet järjestää tutustumistapaamisen lisäksi mentoreille ja aktoreille kaksi tapaamista: välitapaamisen joulukuussa 2024 sekä purkutapaamisen kesäkuussa 2025.

Mentorointiohjelma perustuu vapaaehtoistoimintaan; ohjelmaan osallistuminen ei ole maksullista eikä siitä makseta palkkiota. Kaikille aktoriksi ilmoittautuneille ei voida taata mentoria. Langnetilla ei nykyisessä taloustilanteessaan ole mahdollisuutta korvata mentorointitapaamisten matkakuluja.

Lisätietoja Langnetin koordinaattorilta (lotta.aarikka@abo.fi) sekä Langnetin nettisivuilta.

***

Langnet’s mentoring program starts again!

Please familiarize yourself with the background, purpose and operating principles of Langnet’s group mentoring on Langnet’s website. Also get to know the mentors of this academic year 2024–2025 program.

If you want to be an actor, i.e. a mentee, sign up using this form by Friday 31 May 2024. In the form, you are asked to tell us about your situation and what you want from mentoring. Your description will be shared with those who have signed up as mentors.

Based on the experiences gained from the 2023 mentoring program, in 2024 we will try a new kind of schedule: Mentors were sought in January-March, actors can sign up betwwen May 1st and 31rd. The groups start their activities in a joint kick-off meeting on Aug 16th (9 am to 12 pm).

The groups run independently until the end of the academic year. The group itself agrees on meeting times and methods. Actors can also participate in organizing meetings and arranging appointments. Participation and discussions in groups are confidential.

In addition to the kick-off meeting in August 16th, Langnet organizes two meetings for mentors and actors: an interim meeting in December 2024 and a feedback meeting in June 2025.

The mentoring program is based on volunteering; participation in the program is free of charge. Not everyone who registers as an actor can be guaranteed a mentor. In its current financial situation, Langnet does not have the possibility to reimburse travel expenses of mentoring meetings.

More information from Langnet’s coordinator (lotta.aarikka@abo.fi) and Langnet’s website.

 

Mentorit 2024 esittäytyvät / Mentors 2024 introduce themselves

Riikka Ullakonoja (FT 2011); tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto
Venäjän kieli, kielen oppiminen, fonetiikka, kielitaidon arviointi

Toimin tutkijatohtorina Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa “Rikkinäistä suomea: Aksenttien arviointi yhteiskunnallisena portinvartijana“. Olen toiminut koko työurani (20 v.) Jyväskylän yliopistossa määrä-aikaisissa työsuhteissa eri tehtävissä, viimeisimmät vuodet tutkimustehtävissä. Olin myös pitkään tauolla työelämästä perhevapailla. Mentoroinnissa voin mm. jakaa kokemuksiani siitä, millaista on olla väitöskirjan tekijänä palkkatöiden ohessa. Pidän tärkeänä mentoroinnissa aktoreiden esiin nostamien teemojen käsittelyä. Asenteeni mentorointiin on: “kaikki järjestyy”.

 

Magda Karjalainen (PhD 2022); University teacher, Center for Languages and Communication Lingua/University of Oulu
See online portfolio

Currently, I work part-time as a university teacher at the Center for Languages and Communication Lingua at the University of Oulu. I teach a variety of English language courses for students in different faculties. I am also responsible for development and teaching of the courses for the university teaching and research staff.

For a variety of reasons, my academic path has not followed the typical curve, if there is even such a thing, although I have been working at the university for over fifteen years. It took me about ten years to complete my doctoral degree, alongside the work. In the process I changed entirely my research topic and supervisors. During that time, I have observed many changes regarding the nature of doctoral education and specific practices shaping that process. More importantly, this process opened up a lot of critical questions around the very nature of academic work, its agency, responsibilities and impact, particularly in the context of internationalizing Finnish higher education. These questions became the core of my doctoral dissertation and they continue shaping my thinking and doing.

I am interested in the general process of becoming a member of academia, particularly from the perspective of navigating different roles, such as researcher/teacher/student, in precarious times. I am particularly interested in writing as part of becoming a researcher. I am inspired by the approaches that see writing holistically as cognitive, emotional and embodied practice and that treat hidden processes behind a final product as an integral part of a research journey. 

I am also interested in the ways researchers can push the boundaries of what is thinkable and doable, particularly through creative, arts-based, embodied methods and modes of research articulation. I see these modes of being and thinking also central for our holistic well-being.  Through teaching, teacher tutor work and thesis supervision, I have been developing sensitivity, knowledge and skills that I hope can be put into good use in this mentoring program.

Language use in mentoring: I prefer to use English while speaking, especially when it comes to more complex and in-depth conversations, but I do also understand and speak Finnish, so a flexible bilingual approach works best for me. I am a native Polish language speaker, so that language can be also used in mentoring.

Langnet-kuulumisia 2/2024 / Langnet news 2/2024

Tervehdys kaikki Suomen kielitieteilijät! Olen koonnut tähän uutiskirjeeseen uusimmat Langnet-kuulumiset.

Hello all linguists in Finland – for the English version of the latest Langnet news, please see below!

Tässä uutiskirjeessä:

 1. Hae Langnetin koordinaattoriksi!
 2. Vastaa kielentutkimuksen tohtorikoulutuksen opetus- ja kurssisisältöjä käsittelevään kyselyyn
 3. Langnetin teemaryhmien kuulumisia
 4. Langnetin yleiskokous Jyväskylässä ja Zoomissa ti 7.5. klo 17.00
 5. Päivä muistiin: Langnetin joulukoulu järjestetään 4.–5.12.2024 Tampereella ja Zoomissa

* * *

1. Hae Langnetin koordinaattoriksi!

Suomen kielitieteellinen yhdistys hakee koordinaattoria Langnet-tohtorikoulutusverkostolle osa-aikaiseen työsuhteeseen (15 h/vko) 1.8.2024 alkaen. Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva ja tehtävästä maksettava palkka on 1500 €/kk. Työn suorituspaikka on Tampereen yliopisto, mutta työtä voi tehdä etänä sopimuksen mukaan.

Tutustu koko hakukuulutukseen Langnetin verkkosivuilla.

Hakemukset tulee lähettää Langnetin johtajalle Maija Hirvoselle (maija.hirvonen@tuni.fi) sekä koordinaattorille Lotta Aarikalle (lotta.aarikka@abo.fi) sähköpostitse viimeistään perjantaina 10.5.2024 klo 23.59 (Suomen aikaa).

Lisätietoja tehtävästä antavat Langnetin johtaja, tenure track -professori Maija Hirvonen (maija.hirvonen@tuni.fi, 050 318 2503) sekä Langnetin koordinaattori Lotta Aarikka (lotta.aarikka@abo.fi, 050 326 0078).

2. Vastaa kielentutkimuksen tohtorikoulutuksen opetus- ja kurssisisältöjä käsittelevään kyselyyn

Langnetin toimintasuunnitelmassa 2024 on kirjaus, joka käsittelee kielentutkimuksen alan tohtorikoulutuksen kursseja ja niihin liittyvää opetusyhteistyötä (Langnet-OPS). Kirjauksen motivoi Langnetin piirissä käyty keskustelu siitä, että yliopistojen tohtorikoulujen järjestämät yleiset kurssit eivät aina vastaa kielentutkijoiden erityistarpeisiin.

Tänä vuonna selvitämme, voisimmeko lisätä Langnetin väitöskirjatutkijoille suunnattua kurssitarjontaa.

Selvityksen ensimmäinen askel on Langnet-yhteisön tarpeet: siksi olemme laatineet väitöskirjatutkijoille, ohjaajille ja muille tutkijoille suunnatun kyselyn, jonka avulla voitte kertoa meille, millaisille opetussisällöille ja -muodoille on tarvetta.

Kysely on avoinna perjantaihin 17.5.2024 saakka. Vastaamalla vaikutat!

3. Langnetin teemaryhmien kuulumisia

Oletko tuore väitöskirjatutkija, post doc -tutkija tai ohjaaja ja haluat verkostoitua tieteellisen keskustelun merkeissä? Tutustu Langnetin teemaryhmiin, liity sähköpostilistalle ja lähde mukaan toimintaan. Lisätietoja teemaryhmistä löydät alta sekä Langnetin verkkosivuilta.

****

Diskurssi -teemaryhmä etsii uutta vetäjää tiimiin: tässä sinulle oiva mahdollisuus toteuttaa teemaryhmätoimintaa ja samalla tutustua muihin tutkijoihin diskurssintutkimuksen parissa! Teemaryhmän vetäjäksi on helppoa alkaa ja tapahtumia on mukava toteuttaa, sillä toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen on vapaat kädet. Teemaryhmien vetäjillä on myös oma verkosto, joka tarjoaa tukea kaikissa käytännön asioissa. Vetäjäksi voi alkaa kuka tahansa kielialojen tohtorikoulutettava mistä tahansa maamme yliopistosta. Lisätietoja teemaryhmän toiminnasta saa nykyisiltä vetäjiltä Tainalta, Marjalta ja Emilialta. Yhteystiedot ja lisätietoja löytyy Langnetin sivuilta. Mikäli kiinnostuit, ole yhteydessä Langnetin koordinaattori Lottaan, lotta.aarikka@abo.fi.   

Teemaryhmän kevään viimeinen työpaja pidetään maanantaina 29.4. Klo 15 alkaen Zoomissa. Työpajassa on mahdollisuus harjoitella esitystä esim. Kielitieteen päiville tai muuhun tilaisuuteen. Ilmoittaudu mukaan viimeistään keskiviikkona 17.4. laittamalla sähköpostia Marjalle: marja.i.rautajoki@utu.fi. Tervetuloa esitystreeneihin! 

Teemaryhmä järjestää vapaamuotoisen tapaamisen Kielitieteen päivien aikana 6.–8.5.2024. Lisätietoja tapaamisesta tulossa lähempänä – kuullaan siis pian! 

Kieli muuttuvassa yhteiskunnassa -teemaryhmä järjestää vapaamuotoisen tapaamisen Kielitieteenpäivien aikana 6.–8.5.2024. Voidaan tutustua toisiimme ja jutella syksyn ohjelmasta tai mistä vaan! Tarkempi aika ja paikka selviää myöhemmin.

Teemaryhmän vetäjä Anna osallistui huhtikuussa Tartossa “Language and identity in the changing society” -työpajaan ja siellä kuulemistaan esityksistä innostuneena haluaisi järjestää syksylle jonkinlaista Suomi-Viro yhteistoimintaa “changing society” -teemalla. Luultavasti jokin zoom-seminaari, jossa lyhyitä esityksiä tutkimusaiheista, mutta pohditaan tätä vielä yhdessä.

Kielioppi, semantiikka ja typologia -teemaryhmä jatkaa etäkirjoittamista ja seuraavat ajankohdat ovat torstai 25.4. ja torstai 16.5. klo 9–12. Zoom-linkki lähetetään ilmoittautuneille – täytä lomake tai ole yhteydessä ryhmänvetäjään Satuun. Lisäksi suunnitelmissa on vapaamuotoinen tapahtuma Kielitieteen päivien yhteydessä Jyväskylässä, ja yksityiskohdista tiedotetaan myöhemmin. Lisätietoja voi kysyä Satu Keinäseltä (satu.keinanen@helsinki.fi).

Kirjoitusjärjestelmät -teemaryhmä järjestää Kielitieteen päivillä Jyväskylässä työpajan Kirjoitus – mistä tulet, minne menet?, joka kokoaa eri alojen kielentutkijoita yhteen ruotimaan kirjoituksen roolia kielentutkimuksessa. Tervetuloa kuulolle ja keskustelemaan! Teemaryhmän loppukevään tapaamiset järjestetään 23.4. ja 22.5. klo 14.1515.45 hybridimuotoisesti Helsingissä ja Zoomissa. Tapaamisista tiedotetaan tarkemmin teemaryhmän sähköpostilistalla. Myös teemaryhmän vetäjä Jenna (jenna.sorjonen@helsinki.fi) kertoo mielellään lisää toiminnasta!

Käännöstiede, monikielisyys ja asiantuntijaviestintä -teemaryhmä kokoontuu ensi torstaina (18.4.) väitöskirjatutkijoiden koulutustapahtumaan Tampereen yliopistolle kello 12–16. Luvassa on luento ja tekstiseminaari. Tekstiseminaarin ilmoittautuminen on jo mennyt, mutta luennolle (12–14) voi tulla mukaan ilman ennakkoilmoittautumista. Tervetuloa!

Multimodaalisuus ja puhe vuorovaikutuksessa ja toiminnassa -teemaryhmä piti teksti- ja keskustelusession tiistaina 23.2.2024. Pohdimme tekstien lisäksi mm. teoreettisia kysymyksiä sekä MuMon tulevaa ohjelmaa. Suuri kiitos osallistujille!

Toukokuulle on suunnitteilla EMCA-aiheinen seminaari/paneeli, jossa kutsutut puhujat kertovat omasta suhteestaan EMCA-metodologiaan. Tapahtuma avaa seminaarisarjan, jossa käsitellään erilaisia multimodaalisuuden, puheen ja vuorovaikutuksen tutkimukseen liittyviä teoreettisia suuntauksia. Lisäksi keväällä pidetään erillinen aineisto-/tekstisessio, johon halukkaat voivat tuoda omaa aineistoaan tai tekstejään yhdessä keskusteltaviksi. Pysy kuulolla – lisää tietoa on tulossa pikimmiten MuMon sähköpostilistalle!

1.8.2024 alkaen MuMon vastuuhenkilöinä jatkavat Heidi Puputti ja Reetta Ronkainen. Minttu Vänttinen jättää vastuuhenkilön tehtävän väitöskirjan valmistuessa, mutta jatkaa vielä muuten mukana toiminnassa. 

Nimistöntutkimus-teemaryhmän lukupiiri kokoontuu joka kuukauden viimeisenä tiistaina klo 10 Zoomissa. Toivotamme kaikki halukkaat mukaan nimistöntutkimuksen lukupiiriin! Kiinnostuneet voivat olla yhteydessä teemaryhmän vastuuhenkilöihin (milla.juhonen@helsinki.fi tai hanna.virranpaa@helsinki.fi). Teemaryhmä suunnittelee myös esitelmätyöpajan järjestämistä elokuulle. Tarkemmasta aikataulusta ja ohjelmasta tiedotetaan lähiaikoina!

4. Langnetin yleiskokous Jyväskylässä ja Zoomissa ti 7.5. klo 17.00

Langnetin yleiskokous järjestetään tiistaina 7.5. klo 17.00–18.00 Jyväskylän yliopiston päärakennuksen salissa C1 (osoite Seminaarinkatu 15, Jyväskylä). Kokoukseen on mahdollista osallistua etäyhteydellä, Zoom-linkki löytyy alta sekä kalenterikutsusta, joka on lähetetty langnet-kaikki-listalle 16.4.

Yleiskokouksen asialistalla on ajankohtaisia kuulumisia, rahoitukseen liittyviä kysymyksiä ja johtoryhmän väitöskirjatutkijoiden edustajan varajäsenen valinta. 

Kokouksen kieli on suomi, mutta keskustelua voidaan käydä myös ruotsiksi ja englanniksi. Tervetuloa!

Zoom-linkki: https://aboakademi.zoom.us/j/68380225386
Meeting ID: 683 8022 5386 

5. Päivät muistiin: Langnetin joulukoulu järjestetään 4.–5.12.2024 Tampereella ja Zoomissa

Langnetin johtoryhmä päätti vuoden ensimmäisessä kokouksessa, ettei Langnet järjestä vuonna 2024 kesäkoulua koordinaattorin vaihtumisen sekä taloudellisen tilanteen vuoksi.

Sen sijaan Langnet järjestää vuonna 2024 joulukoulun kaksipäiväisenä hybriditapahtumana 4.–5.12.2024 Tampereen yliopistolla sekä Zoomissa.

Merkitse päivät muistiin – lisätietoja tapahtumasta seuraa heti syyslukukauden alkupuolella!

******

ENGLISH VERSION

In this newsletter:

 1. Apply for the position of Langnet coordinator
 2. Answer the survey about the teaching and course contents of doctoral education in linguistics
 3. News from Langnet’s theme groups
 4. Langnet’s general assembly in Jyväskylä and Zoom Tue 7 May at 5 pm
 5. Save the date: Langnet’s Winter school on Dec 4-5, 2024 in Tampere and Zoom

****

1. Apply for the position of Langnet coordinator

The Linguistics Association of Finland is looking for a coordinator for the Langnet network for a part-time job (15 h/week) starting on August 1, 2024. The contract of employment will be valid until further notice and the salary for the position is €1,500/month. The place of work is the University of Tampere, but the work can be done remotely by agreement.

Check out the entire job announcement on Langnet’s website. The job announcement is in Finnish, as the position requires good language skills in both Finnish and English.

Applications must be sent to Head of Langnet Maija Hirvonen (maija.hirvonen@tuni.fi) and coordinator Lotta Aarikka (lotta.aarikka@abo.fi) by email by Friday 10 May 2024 at 23:59 (Finnish time).

More information about the task is provided by Head of Langnet, tenure track professor Maija Hirvonen (maija.hirvonen@tuni.fi, 050 318 2503) and Langnet’s coordinator Lotta Aarikka (lotta.aarikka@abo.fi, 050 326 0078).

2. Answer the survey about the teaching and course contents of doctoral education in linguistics

In Langnet’s action plan 2024, there is an entry that deals with doctoral education cooperation in the field of language studies (Langnet-OPS). The entry was motivated by the fact that the general courses organized by university doctoral schools do not always meet the special needs of linguists.

This year, our goal is to increase the course offering for Langnet’s doctoral researchers.

The first step is to find out the needs of the Langnet community: we’ve prepared a survey for doctoral researchers, supervisors and other researchers, which you can use to tell us what kind of teaching content and formats are needed.

The survey is open until Friday 17 May 2024. 

3. News from Langnet’s theme groups

Are you a new doctoral researcher, post doc researcher or supervisor? Do you want to network for scientific discussion? Check out Langnet’s theme groups, join the mailing list and get involved. More information on the theme groups can be found below and on the Langnet-website.

****

Discourse theme group is looking for a new PhD researcher in charge to join our team: this is a great opportunity to coordinate group activities and network with other researchers within discourse research! It is easy to become the leader of a theme group and it is nice to organise events, as there is free rein in planning and implementing activities. The theme group leaders also have their own network that offers support in all practical matters. Any doctoral student in language disciplines from any university in Finland can act as person in charge of the theme group. More information about the theme group’s activities is available from the current leaders Taina, Marja and Emilia. Contact information and further information can be found on Langnet website: https://blogs.helsinki.fi/langnet-2016-2019/diskurssi/. If you are interested, please contact Langnet’s coordinator Lotta, lotta.aarikka@abo.fi.   

The theme group’s last workshop of the spring will be held on Monday 29 April at 15 on Zoom. In the workshop there is an opportunity to rehearse a presentation for Kielitieteen päivät, for example, or for other event. Please sign up no later than Wednesday 17 April by sending an email to Marja: marja.i.rautajoki@utu.fi

The theme group will organise an informal meeting during Kielitieteen päivät organised on  6-8 May 2024. More information about the meeting coming closer – stay tuned! 

Language in a Changing Society theme group will organise an informal meeting during the Finnish Conference of Linguistics (Kielitieteen päivät) 6.-8.5.2024. We can get to know each other and talk about the autumn’s schedule or anything! The exact time and place will be informed later.

The PhD researcher in charge, Anna, participated in a “Language and identity in the changing society” workshop in Tartu in April, got excited about all the presentations and would now like to organise some kind of Finland-Estonia event for the autumn period with a “changing society” theme, probably some Zoom seminar with brief research presentations. But let’s think and talk about this more together. 

Grammar, Semantics and Typology theme group continues remote writing and the next dates are Thursday 25 April and Thursday 16 May,  9-12 o’clock. The zoom link will be sent to participants, so fill in this form or contact the group leader Satu. Additionally, there are plans for an informal meeting during Kielitieteen päivät in Jyväskylä (6-8 May), and details are informed later. For more information, contact Satu Keinänen (satu.keinanen@helsinki.fi).

Writing Systems theme group organises a workshop entitled Writing – Past, present, future at Kielitieteen päivät in Jyväskylä. The workshop brings linguists of all sorts together to critically review the role of writing in the study of language. The presentations will be bilingual in Finnish/English. Welcome! The theme group’s other meetings for the spring will be on 23 April and 22 May at 14.15-15.45 in a hybrid format in Helsinki and Zoom. More info will be distributed on the groups mailing list, and the group’s coordinator Jenna (jenna.sorjonen@helsinki.fi) is also happy to tell you more!

Translation Studies, Multilingualism, and Professional Communication theme group has a gathering in Finnish connected to the KäTu symposium (19.-20.4.) in Tampere.

Multimodality and Talk in (Inter)action theme group held a text and discussion session on 23rd February 2024. In addition to texts, we discussed theoretical issues and the future programme of MuMo. A huge thank you to all participants!

For May, we are planning an EMCA-related seminar/panel, where invited speakers will talk about their own relationship to the EMCA approach. This event will launch a series of seminars on different theoretical orientations in research on multimodality, talk, and interaction. There will also be a separate data/text session in the spring, where those interested can bring their own data or texts to be discussed together. Stay tuned – more information will be added to the MuMo mailing list as soon as possible!

From August 2024 onwards, Heidi Puputti and Reetta Ronkainen will be the doctoral researchers in charge of MuMo. Minttu Vänttinen will leave the position as she finishes her doctoral thesis, but will otherwise continue to be involved in the activities. 

Onomastics theme group has an article discussion club. We welcome everyone who is willing to join! The meetings are held on the last Tuesday of the month at 10 a.m. in Zoom. If you want to participate in the discussion club, please contact the leaders of the theme group (milla.juhonen@helsinki.fi or hanna.virranpaa@helsinki.fi). The theme group is planning to organise a presentation workshop in August. A more detailed schedule and programme will be announced soon, stay tuned!

4. Langnet’s general assembly in Jyväskylä and Zoom Tue 7 May at 5 pm

Langnet’s general assembly will be held on Tuesday, May 7 at 17:00–18:00 in Hall C1 of the main building of the University of Jyväskylä (address: Seminaarinkatu 15, Jyväskylä). It is possible to participate in the meeting remotely, the Zoom link can be found below and from the calendar invitation that was sent to the langnet-kaikki list on 16 Apr .

The agenda of the general assembly includes current news, questions related to funding and the election of a deputy member of the doctoral researchers’ representative of the executive team. 

The language of the meeting is Finnish, but discussions can also be held in Swedish and English. Welcome!

Zoom-link: https://aboakademi.zoom.us/j/68380225386

Meeting ID: 683 8022 5386 

5. Save the date: Langnet’s Winter school on Dec 4-5, 2024 in Tampere and Zoom

Langnet’s executive team decided at the first meeting of the year that Langnet will not organize a summer school in 2024 due to the change of coordinator and Langnet’s financial situation.

Instead, in 2024, Langnet will organize a winter school as a two-day hybrid event on December 4-5, 2024 at Tampere University and Zoom.

Save the date – more information about the event will follow right at the beginning of the fall semester!

Hae Langnetin koordinaattoriksi (toistaiseksi voimassa oleva työsuhde 1.8.2024 alkaen)

Langnet on kaikki Suomen yliopistojen kielialan yksiköt kattava tohtorikoulutusverkosto. Se on tutkijayhteisö, johon kuuluu väitöskirjatutkijoiden lisäksi myös ohjaajia ja muita tutkijoita ja joka tavoittaa suurimman osan Suomen kielentutkijoista. Langnetin tavoitteena on ylläpitää kieliaineiden yhteistyötä yliopistojen kesken ja toimia kanavana myös kansainväliselle verkostoitumiselle. Langnet järjestää kesä- ja joulukouluja, vuosittaista ryhmämentorointiohjelmaa sekä tiedottaa alan tapahtumista. Lisäksi Langnetin piirissä toimii useita aktiivisia väitöskirjatutkijoiden vetämiä teemaryhmiä.

Langnet on osa Suomen kielitieteellistä yhdistystä, joka toimii koordinaattorin työnantajana. Langnetin koordinointi sijoittuu vuosina 2024–2027 Tampereen yliopiston Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnan kielten yksikköön. 

Suomen kielitieteellinen yhdistys hakee koordinaattoria Langnet-tohtorikoulutusverkostolle osa-aikaiseen työsuhteeseen (15 h/vko) 1.8.2024 alkaen. Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva ja tehtävästä maksettava bruttopalkka on 1500 €/kk. Työn suorituspaikka on Tampereen yliopisto, mutta työtä voi tehdä etänä sopimuksen mukaan. Työ sisältää jonkin verran matkustamista.

Koordinaattorin tehtäviin kuuluu:

 • koordinoida verkoston toimintaa johtajan sekä johtoryhmän ohjeiden mukaan;
 • toimia johtoryhmän kokousten (n. 5 kokousta/vuosi) valmistelijana, esittelijänä ja sihteerinä;
 • valmistella vuosittain johtoryhmälle ja yleiskokoukselle verkoston toimintasuunnitelma ja budjettisuunnitelma yhdessä johtajan kanssa;
 • valmistella vuosittain johtoryhmälle ja yleiskokoukselle verkoston toimintakertomus ja talouden toteuma yhdessä johtajan kanssa;
 • huolehtia muista johtoryhmässä käsiteltävien asioiden valmistelusta yhdessä johtajan kanssa;
 • vastata verkoston rahoitushauista (noin 3–4 rahoitushakemusta/vuosi) sekä verkostolle osoitettujen määrärahojen käyttämisestä johtoryhmän päättämien suuntaviivojen mukaisesti yhdessä johtajan kanssa;
 • vastata verkoston rahoitukseen liittyvästä raportoinnista yhdessä johtajan kanssa;
 • huolehtia toimintasuunnitelman toteuttamisesta;
 • huolehtia verkoston sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä;
 • suunnitella ja kehittää verkoston toimintamuotoja;
 • tarvittaessa opastaa väitöskirjatutkijoita ja ohjaajia;
 • hoitaa muut johtoryhmän erikseen määrittelemät tehtävät.

Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa sekä kykyä hoitaa tehtävää hyvällä suullisella ja kirjallisella suomen ja englannin kielellä. Kielentutkimuksen toh-torin tutkinto tai kokemus kielentutkimuksen jatkokoulutuksesta  katsotaan eduksi. 

Hakijoita arvioitaessa muiksi ansioiksi lasketaan:

 • Langnetin toiminnan tuntemus
 • kokemus (tutkimus)rahoituksen hakemisesta
 • kokemus tieteellisten tapahtumien järjestämisestä (esim. seminaarit)
 • aiempi kokemus vastaavista järjestö- ja hallinnollisista tehtävistä
 • tieto- ja viestintätekniikan taidot (WordPress, Office-ohjelmistot, sähköpostilistojen ylläpito)
 • vuorovaikutustaidot ja kyky verkostoitua niin Suomessa kuin kansainvälisesti

Hakemukset tulee lähettää Langnetin johtajalle Maija Hirvoselle (maija.hirvonen@tuni.fi) sekä koordinaattorille Lotta Aarikalle (lotta.aarikka@abo.fi) sähköpostitse viimeistään perjantaina 10.5.2024 klo 23.59 (Suomen aikaa).

Hakemussähköpostiin pyydetään liittämään seuraavat dokumentit:

 1. Enintään yhden sivun mittainen vapaamuotoinen hakemus, josta käy ilmi hakijan motivaatio ja edellytykset sekä ansiot suhteessa tehtävään. Kerro hakemuksessa myös, voitko aloittaa tehtävässä 1.8.2024.
 2. Enintään kahden sivun mittainen selvitys hakijan näkemyksestä Langnetin roolista kielentutkimuksen tohtorinkoulutuksessa Suomessa, koordinaattorin työn keskeisimmistä haasteista sekä siitä, miten hakija aikoo kehittää Langnetin toimintaa koordinaattorina.
 3. Ansioluettelo, joka tuo esille täytettävän tehtävän kannalta keskeisimmät ansiot.

Haastattelut järjestetään keskiviikkona 22.5.2024 klo 8.30–12 ja valinta tehdään kesäkuun alussa.

Lisätietoja antavat Langnetin johtaja, tenure track -professori Maija Hirvonen (maija.hirvonen@tuni.fi, 050 318 2503) sekä Langnetin koordinaattori Lotta Aarikka (lotta.aarikka@abo.fi, 050 326 0078).

Langnet-kuulumisia 1/2024 / Langnet news 1/2024

For the English version of the latest Langnet news, please see below!

Tässä uutiskirjeessä:

 1. Langnetin johtajan Maija Hirvosen tervehdys
 2. Ohjaaja: tutustuta ohjattavasi Langnettiin
 3. Langnetin teemaryhmien kuulumisia
 4. Langnetin mentorointiohjelma 2024: ilmoittaudu mentoriksi 15.3. mennessä!
 5. Väitös tulossa tai väittelit juuri?

* * *

1. Langnetin johtajan Maija Hirvosen tervehdys

Hyvät kielentutkimuksen kollegat ympäri Suomen!

On innostavaa aloittaa Langnetin johtajana, vaikkakin ajat ovat haastavat. Tekoälyn yhä laajempi soveltaminen tuntuu uhkaavan kieli- ja tekstitaitoja ja omaehtoista ajattelua, suomen kielen asema tieteen kielenä puhututtaa, vieraiden kielten oppiminen ja opiskelu vähenevät… Kuitenkaan en koe aihetta synkistelyyn, sillä nyt jos koskaan tarvitaan kielen ja kielten, kulttuurien, tekstien ja vuorovaikutuksen asiantuntijoita. Langnetin toimintaankin on juuri saatu varmistettua kauan kaivattua säännöllistä rahoitusta jäsenyliopistoilta – kiitos edellisen kauden johtoryhmän!

Olen Maija Hirvonen, tenure track -professori Tampereen yliopistossa. Alojani ovat saksan kieli, kulttuuri ja kääntäminen, eli olen kielitieteen ja käännöstieteen tutkija-opettaja-ohjaaja. Tutkimukseni painopisteitä ovat kielen, kääntämisen ja vuorovaikutuksen multimodaalisuus ja intermodaalisuus (esim. kuvailutulkkaus); yhteiskunnallisista aiheista puolestaan saavutettavuus sekä ihmislähtöinen tekoäly ja koneoppiminen. Näillä alueilla olen saanut toimia useissa moni- ja poikkitieteisissä hankkeissa. 

Voit katsoa lyhyen, videomuotoisen ja kuvailutulkatun tutkijaesittelyni täältä: Maija Hirvonen, apulaisprofessori (tenure track) (kuvailutulkkaus)

Odotan innolla kohtaamisia, keskusteluja ja toimintaa Langnetin piirissä ja toivotan hyvää alkanutta vuotta kaikille!

Maija Hirvonen

2. Ohjaaja: tutustuta ohjattavasi Langnettiin

Näin lukukauden alussa myös uudet väitöskirjatutkijat aloittavat tutkimustyönsä. On ensisijaisen tärkeää, että sekä uudet että vanhat väitöskirjatutkijat saavat tietoa Langnetista ja lähtevät mukaan toimintaan. 

Toivommekin, että kaikki Langnetin piirissä toimivat ohjaajat antavat tietoa Langnetista sekä uusille että vanhoille ohjattavilleen. Kätevimmin se käy ohjaamalla heidät Langnetin verkkosivujen Tervetuloa Langnetiin -osioon.

3. Langnetin teemaryhmien kuulumisia

Oletko tuore väitöskirjatutkija, post doc -tutkija tai ohjaaja ja haluat verkostoitua tieteellisen keskustelun merkeissä? Tutustu Langnetin teemaryhmiin, liity sähköpostilistalle ja lähde mukaan toimintaan. Lisätietoja teemaryhmistä löydät alta sekä Langnetin verkkosivuilta.

****

Tervetuloa Diskurssi -teemaryhmän kirjoitustyöpajoihin! Teemaryhmä järjestää kevään aikana kirjoitustyöpajoja Zoomissa aina kuun viimeisenä maanantaina klo 15-17. Ryhmän kokoontumispäivät ovat: 29.1., 26.2., 25.3. sekä 29.4. Katso lisätiedot teemaryhmän sivuilta. Teemaryhmä järjestää kevään aikana myös tekstiseminaarin. Tarkemmasta aikataulusta ja ohjelmasta tiedotetaan teemaryhmän jakelulistalla, stay tuned! 

Kieli muuttuvassa yhteiskunnassa -teemaryhmän seuraava tapaaminen on pe 16.2. klo 9-11 (https://utu.zoom.us/j/62168395705). Tervetuloa mukaan! Saamme pe 15.3. klo 9:00 vierailevaksi puhujaksi professori Sari Pietikäisen (JYU), joka kertoo kriittisestä diskurssianalyysistä oman tutkimuksensa kautta. Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita kuuntelemaan. Zoom-linkki: https://utu.zoom.us/j/67382711996 (passcode: 010061). Muistakaa myös jatkossa ehdottaa kiinnostavia aiheita, puhujia tai muuta ohjelmaa niin järjestetään asia!

Kielioppi, semantiikka ja typologia -teemaryhmä jatkaa viimesyksyistä yhteisöllistä etäkirjoittamista! Seuraavat ajankohdat ovat keskiviikko 21.2. klo 15-17 ja to 7.3. klo 9-12. Zoom-linkki lähetetään ilmoittautuneille; tarkempaa tietoa on tulossa sähköpostitse. Lisätietoja voi kysyä Satu Keinäseltä (satu.keinanen@helsinki.fi).

Kirjoitusjärjestelmät -teemaryhmämme tapaa taas keväällä kuukausittain vaihtuvien aiheiden parissa. Luvassa on erilaisia  näkökulmia kirjakieleen ja kirjoitusjärjestelmiin, työpajoja, esitelmiä ja lukupiiritoimintaa – vain mielikuvitus on rajana! Kevään tapaamisajat ovat seuraavat: 15.2., 23.4., 23.4., 6.-8.5. ja 22.5. – lisätietoja tapahtumista teemaryhmän sivuilta! Toivotamme uudet osallistujat ilolla mukaan toimintaan ja sitä ideoimaan. Älä epäröi olla yhteydessä teemaryhmän koordinaattoriin Jennaan (jenna.sorjonen@helsinki.fi), jos haudot mielessäsi kysymyksiä tai mielit mukaan. Tiedotamme tulevista tapaamisista myös sähköpostilistalla, jolle voit liittyä teemaryhmän sivulta löytyvillä ohjeilla.

Käännöstiede, monikielisyys ja asiantuntijaviestintä -teemaryhmän lukupiiri jatkaa, ja uutena aloitti tammikuussa kirjoituspiiri. Lisätietoja teemaryhmän sivuilla. Tervetuloa mukaan!

Multimodaalisuus ja puhe vuorovaikutuksessa ja toiminnassa -teemaryhmän jouluseminaari pidettiin etänä 14.12.2023. Seminaarissa annettiin palautetta osallistujien teksteistä ja tutkimusideoista sekä pidettiin videoaineistosessio. Kiitos mielenkiintoisista esitelmistä, teksteistä ja aineistosta sekä aktiivisesta osallistumisesta! Kevään 2024 tapahtumista (kevätseminaari, mahdolliset aineistosessiot) tiedotetaan myöhemmin. Teemaryhmä hakee uutta toista vetäjää kesään 2024 mennessä. Tehtävä on oikein mukava eikä vaadi mahdottomia määriä työtä. Ryhmän kanssa tai vetäjien kesken voidaan sopia siitä, minkälaista toimintaa jatkossa suunnitellaan. Toiminnasta saa tehdä omannäköistä! Vetäjät ovat yleensä väitöskirjavaiheessa olevia tutkijoita. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä Heidiin (heidi.puputti@oulu.fi) ja/tai Minttuun (minttu.k.vanttinen@jyu.fi). 

Nimistöntutkimus-teemaryhmä järjesti 9.11.2023 väitöskirjatutkijoiden tekstiseminaarin Nimistöntutkimuksen päivien (9.-10.11.2023) yhteydessä. Seminaarissa käsiteltiin väitöskirjatutkijoiden eri vaiheissa olevia tekstejä ja annettiin niistä palautetta. Kiitos vielä kaikille osallistumisesta, mielenkiintoisista teksteistä sekä tärkeistä keskusteluista ja kommenteista! Toivotamme myös kaikki halukkaat mukaan nimistöntutkimuksen lukupiiriin! Lukupiiri kokoontuu aina kuukauden viimeisenä tiistaina klo 10 Zoomissa. Seuraava tapaaminen on 30. tammikuuta. Jos haluat osallistua lukupiiriin, ota yhteyttä teemaryhmän vastuuhenkilöihin (milla.juhonen@helsinki.fi tai hanna.virranpaa@helsinki.fi).

4. Langnetin mentorointiohjelma 2024: lähde mentoriksi!

Langnetin mentorointiohjelma käynnistyy jälleen!

Nyt etsimmekin motivoituneita varttuneita tutkijoita, jotka haluavat kehittää fasilitointikykyjään ja mentorointitaitojaan sekä auttaa tutkijanuran alussa olevia nuoria tutkijoita. Palaute mentorointiohjelmasta on ollut poikkeuksellisen kiittävää: mukana olleet ovat kokeneet saaneensa vertaistukea ja vinkkejä ja päässeensä käymään syvällisiä ja hyödyllisiä keskusteluja. Lähtemällä mukaan todella autat!

Lue koko mentoreiden hakukuulutus ja tutustu Langnetin ryhmämentoroinnin taustaan, tarkoitukseen ja toimintaperiaatteisiin Langnetin nettisivuilla.

Jos haluat mentoriksi, ilmoittaudu mukaan tällä lomakkeella viimeistään 15.3.2024. Lomakkeessa sinua pyydetään kertomaan jotain itsestäsi ja siitä, mitä voisit antaa mentoroitaville.

Lisätietoja Langnetin koordinaattorilta (lotta.aarikka@abo.fi) sekä Langnetin nettisivuilta (ohjeet ja hakukuulutus).

Tätä ilmoitusta saa mieluusti levittää myös yliopistojen ulkopuolelle mentoriehdokkaiden tavoittamiseksi.

5. Väitös tulossa tai väittelit juuri?

Ohjaaja: Kun ohjattavasi väitös on varmistunut, tiedota siitä Langnetin sähköpostilistoilla (ja sosiaalisessa mediassa).

Väitellyt: Puuttuuko nimesi Langnetin sivulla olevasta väitelleiden listasta? Lähetä koordinaattorille (lotta.aarikka@abo.fi) sähköpostia, niin sinut lisätään listaan!

******

ENGLISH VERSION

In this newsletter:

 1. Greeting from the Head of Langnet Maija Hirvonen
 2. Supervisor: welcome your PhD researchers to Langnet
 3. News from Langnet’s theme groups
 4. Langnet Mentoring Program 2024: become a mentor!
 5. Upcoming and recent PhD defenses

****

1. Greeting from the Head of Langnet Maija Hirvonen

Dear linguistic colleagues from all over Finland!

It is exciting to start as the Head of Langnet, although the times are challenging. The increasingly widespread application of artificial intelligence seems to threaten language and text skills and independent thinking, the position of the Finnish language as a language of science is being debated, the study of foreign languages is decreasing… However, I don’t see a reason to be gloomy, because now if ever there is a need for experts in languages, cultures, texts and interaction. Langnet’s operations have just been secured with long-needed regular funding from the member universities – thanks to the executive team of last Langnet term!

I am Maija Hirvonen, tenure track professor at the Tampere University. My fields are the German language, culture and translation, i.e. I am a researcher-teacher-supervisor in linguistics and translation. The focus of my research is the multimodality and intermodality of language, translation and interaction (e.g. audio description); on social issues, on the other hand, accessibility and human-oriented artificial intelligence and machine learning. In these areas, I have been able to work in several multidisciplinary and interdisciplinary projects.

You can watch my short video presentation with audio description here: Maija Hirvonen, apulaisprofessori (tenure track) (kuvailutulkkaus)

I’m looking forward to meetings, discussions and activities within Langnet and I wish everyone a good start to the year!

Maija Hirvonen

2. Supervisor: welcome your PhD researchers to Langnet

At the beginning of the academic year also new doctoral researchers start their research work. It is of primary importance that both new and old doctoral researchers get information about Langnet and get integrated into the scientific community.

We hope that all supervisors working within Langnet provide information about Langnet to both their new and old PhD researchers. The most convenient way is to direct them to the Welcome to Langnet -section of Langnet’s website.

3. News from Langnet’s theme groups

Are you a new doctoral researcher, post doc researcher or supervisor? Do you want to network for scientific discussion? Check out Langnet’s theme groups, join the mailing list and get involved. More information on the theme groups can be found below and on the Langnet-website.

****

Welcome to the Discourse theme group’s writing workshops! During the spring, the theme group organises writing workshops on Zoom on the last Monday of each month at 15-17. The meeting days of the group are: 29 January, 26 February, 25 March and 29 April. For more information, see the group’s website. The theme group will also organise a text seminar during the spring. A more detailed schedule and programme will be shared on the theme group’s mailing list, stay tuned!

Language in a Changing Society will meet on Fri 16 Feb from 9 to 11 am: https://utu.zoom.us/j/62168395705. Welcome! On Fri 15 March (at 9 am)  we will have a guest speaker: professor Sari Pietikäinen (JYU), who will talk about critical discourse analysis through her own research. Anyone interested is welcome to join. Zoom link: https://utu.zoom.us/j/67382711996 (passcode: 010061). Also, remember to suggest interesting topics, speakers or other programs in the future and we’ll organize it!

Grammar, Semantics and Typology -theme group continues social remote writing from last autumn! The next dates are Wednesday 21 Feb at 15-17 and Thursday 7 March at 9-12. The zoom link will be sent to participants, and there will soon be more information on the e-mail list. For more information, contact Satu Keinänen (satu.keinanen@helsinki.fi).

Writing Systems -theme group continues its monthly meetings in the spring with varying activities, including presentations, workshops, article reading – the sky is the limit! Spring meeting times are: Thu 15 Feb, Tue 23 Apr, Mon-Wed 6-8 May, Wed 22 May. More detailed information on the theme group website! We are always happy to gain new members to join our activities and present ideas for new ones! If you would like to join any of our meetings or have any questions, please don’t hesitate to contact the theme group coordinator Jenna (jenna.sorjonen@helsinki.fi). You can also join our mailing list by following the instructions on our group’s website.

Translation Studies, Multilingualism, and Professional Communication reading group continues and our new writing group started in January. More information on the theme group website!

Multimodality and Talk in (Inter)action Christmas seminar was arranged on 14th December 2023. We had text sessions for giving feedback on presenters’ manuscripts and research ideas as well as a data session. Thank you for interesting presentations, texts, and data as well as for active participation during discussions! Information on our spring 2024 programme will follow soon. The theme group is looking for another doctoral researcher to lead the group together with Heidi, preferably before the summer. Being part of the leading team is enjoyable and does not require an extensive amount of work. The team leaders, together with the whole group, have the freedom to decide what the group will look like in the future and what kinds of events will be organised. If you are interested in being one of the leaders, please don’t hesitate to contact Heidi (heidi.puputti@oulu.fi) or Minttu (minttu.k.vanttinen@jyu.fi). 

Onomastics text seminar for doctoral researchers was arranged on 9th November 2023. During the seminar day we had text sessions for giving feedback on manuscripts. Thank you for participating as well as interesting manuscripts, comments, and conversations! The Onomastics theme group has an article discussion club. We welcome everyone who is willing to join! It meets on the last Tuesday of the month at 10 a.m. in Zoom. Next meeting is on 30th January. If you want to participate in the discussion club, please contact the leaders of the theme group (milla.juhonen@helsinki.fi or hanna.virranpaa@helsinki.fi).

4. Langnet Mentoring Program 2024: become a mentor!

Langnet’s mentoring program starts again!

We are looking for motivated senior researchers who want to develop their facilitation and mentoring skills and help young researchers at the beginning of their research careers. The feedback has been truly gratifying: the participants have felt that they received peer support and tips and that they were able to have in-depth and useful discussions. By joining, you are really helping!

Read the call for applications and familiarize yourself with the background, purpose and operating principles of Langnet’s group mentoring on Langnet’s website.

If you want to be a mentor, sign up using this form no later than Fri 15th March. In the form, you are asked to tell something about yourself and what you could give to the mentees.

More information from Langnet’s coordinator (lotta.aarikka@abo.fi) and Langnet’s website (instructions and call for applications).

This announcement may also be distributed outside the universities to reach mentor candidates.

5. Upcoming and recent PhD defenses

Supervisors: When the date of your supervisee’s PhD defense has been set, remember to advertise the upcoming defense on Langnet’s email lists (and social media).

Recent PhDs: Is you name missing from the list of the PhDs on the Langnet webpage? Email the coordinator (lotta.aarikka@abo.fi) to have your name added to the list!

 

Lähde mentoriksi Langnetin mentorointiohjelmaan 2024! / Become a mentor in Langnet’s mentoring program 2024!

Langnetin mentorointiohjelma käynnistyy jälleen!

Nyt etsimmekin motivoituneita varttuneita tutkijoita, jotka haluavat kehittää fasilitointikykyjään ja mentorointitaitojaan sekä auttaa tutkijanuran alussa olevia nuoria tutkijoita. Palaute mentorointiohjelmasta on ollut poikkeuksellisen kiittävää: mukana olleet ovat kokeneet saaneensa vertaistukea ja vinkkejä ja päässeensä käymään syvällisiä ja hyödyllisiä keskusteluja. Lähtemällä mukaan todella autat!

Jos haluat mentoriksi, ilmoittaudu mukaan tällä lomakkeella viimeistään pe 15.3.2024. Lomakkeessa sinua pyydetään kertomaan jotain itsestäsi ja siitä, mitä voisit antaa mentoroitaville.

Langnetin ryhmämentoroinnin taustaan, tarkoitukseen ja toimintaperiaatteisiin voit tutustua Langnetin nettisivuilla. Mentorointiohjelma perustuu vapaaehtoistoimintaan; ohjelmaan osallistuminen ei ole maksullista eikä siitä makseta palkkiota. Langnetilla ei nykyisessä taloustilanteessaan ole mahdollisuutta korvata mentorointitapaamisten matkakuluja.

Vuoden 2023 mentorointiohjelmasta saatujen kokemuksien perusteella vuonna 2024 kokeilemme uudenlaista aikataulua: Mentoreita etsitään tammi-maaliskuussa, aktorit (eli mentoroitavat) voivat ilmoittautua mukaan touko-elokuussa. Ryhmät aloittavat toimintansa elokuussa ja tapaamisia järjestetään lukuvuoden loppuun eli kesäkuuhun 2025 saakka.

Langnet järjestää tutustumistapaamisen (elokuussa 2024) lisäksi mentoreille ja aktoreille kaksi tapaamista: välitapaamisen joulukuussa sekä purkutapaamisen kesäkuussa.

Lisätietoja Langnetin koordinaattorilta (lotta.aarikka@abo.fi) sekä Langnetin nettisivuilta.

Tätä hakukuulutusta saa mieluusti levittää myös yliopistojen ulkopuolelle mentoriehdokkaiden tavoittamiseksi.

***

Langnet’s mentoring program starts again!

We are looking for motivated senior researchers who want to develop their facilitation and mentoring skills and help young researchers at the beginning of their research careers. The feedback has been truly gratifying: the participants have felt that they received peer support and tips and that they were able to have in-depth and useful discussions. By joining, you are really helping!

If you want to be a mentor, sign up using this form no later than Friday, March 15, 2023. In the form, you are asked to tell something about yourself and what you could give to the mentees.

Please familiarize yourself with the background, purpose and operating principles of Langnet’s group mentoring on Langnet’s website.

The mentoring program is based on volunteering; participation in the program is free of charge. In its current financial situation, Langnet does not have the possibility to reimburse travel expenses of mentoring meetings.

Based on the experiences gained from the 2023 mentoring program, in 2024 we will try a new kind of schedule: Mentors are sought in January-March, actors (i.e. those being mentored) can sign up in May-August. The groups start their activities in August and meetings are organized until the end of the academic year, i.e. until June 2025.

Langnet organizes an introductory meeting for actors and mentors in Aug 2024. In addition to the introductory meeting, Langnet organizes two meetings for mentors and actors: an interim meeting in December 2024 and a feedback meeting in June 2025.

More information from Langnet’s coordinator (lotta.aarikka@abo.fi) and Langnet’s website.

This call for applications may also be distributed outside the universities in order to reach mentor candidates.

 

Langnet-kuulumisia / Langnet news 5/2023

Tervehdys kaikki Suomen kielentutkijat! Olen koonnut tähän viestiin uusimmat Langnet-kuulumiset.

Hello all language researchers in Finland – for the English version of the latest Langnet news, please see below!

Tässä uutiskirjeessä:

 1. Tervetuloa Langnetin joulukouluun (pe 8.12.)!
 2. Langnetin teemaryhmien uutisia
 3. Langnetin yleiskokous 8.12. klo 15–16
 4. Yliopistojen ja SKY:n välinen yhteistyösopimus on allekirjoitettu ja Langnetin perustoiminta turvattu

* * **

1. Tervetuloa Langnetin joulukouluun (pe 8.12.)!

Langnetin joulukoulu järjestetään perjantaina 8.12. Zoomissa. Joulunkoulun teema on kielentutkimus ja monitieteisyys. Joulukoulun ohjelmaan voit tutustua Langnetin tapahtumakalenterissa.

Ilmoittautuminen tapahtumaan on nyt avautunut ja ilmoittautumislomake on avoinna 1.12. saakka. Joulukoulun osallistumislinkki (Zoom) lähetetään ilmoittautuneille maanantaina 4.12.

2. Langnetin teemaryhmien uutisia

Diskurssi-teemaryhmä:

 • Vapaamuotoinen tapaaminen Nordisco-konferenssissa 15.-17.11.2023: Tervetuloa Nordiscon yhteydessä järjestettävään teemaryhmän vapaamuotoiseen tapaamiseen torstaina 16.11.! Lisätietoja tapaamisesta on lähetetty teemaryhmän sähköpostilistan kautta lokakuun lopussa. 
 • Diskurssi-teemaryhmän seminaari 8.12.2023 joulukoulun yhteydessä: Teemaryhmä järjestää pienimuotoisen seminaarin joulukoulun yhteydessä 8.12. klo 8.30-10.00. Tutkijat Emmi Lahti ja Irina Herneaho Helsingin yliopistosta esittelevät tutkimusprojektinsa Kieli, konflikti ja kansalaisvaikuttaminen: ilmastoliikkeen diskursiiviset strategiat taustoja, aineistoja ja tämänhetkistä vaihetta. Lisäksi käymme tapaamisen aluksi lyhyen kuulumis- ja tutkimusaihekierroksen.

Kieli muuttuvassa yhteiskunnassa -teemaryhmä on saanut uuden vetäjän, joka haluaisi kovasti tutustua ryhmäläisiin. Lisäksi ryhmä kaipaa lisää jäseniä! Erityisesti toivomme mukaan väitöskirjatutkijoita mutta kaipaamme myös post-doceja ja pidemmälle ehtineitä tutkijoita. Mikäli käsittelet tutkimuksessasi jollakin tavalla kieltä yhteiskunnallisessa yhteydessä, toivomme että tulet mukaan postituslistallemme ja/tai joulukoulun tapaamiseen (pe 8.12. klo 9).

Kielioppi, semantiikka ja typologia (Kist) -teemaryhmä järjestää seminaarin perjantaina 1.12. Helsingin yliopistossa. Seminaarin voi osallistua tekstillä tai esitelmällä ja mukaan ovat tervetulleita niin väitöskirjatutkijat kuin ohjaajat ja post docit. Ilmoittaudu seminaariin viimeistään 14.11. lomakkeella. Lisäksi Kist jatkaa yhteisiä kirjoitusaamuja zoomissa tiistaina 21.11. ja keskiviikkona 13.12. klo 9–12. Ilmoittaudu etukäteen toisella lomakkeella, niin saat zoom-linkin. Lisätietoja voi kysyä Satu Keinäseltä (satu.keinanen@helsinki.fi).

Kirjoitusjärjestelmät-teemaryhmä järjestää loppuvuoden aikana kaksi hybriditapaamista (Helsinki ja Zoom). To 23.11. klo 14-16 tapaamme lukupiirin merkeissä ja pohdimme yhteisen lukemiston äärellä kirjakieltä ja sen tutkimusta. Pe 15.12. klo 12-16 heittäydymme termien pauloihin termityöpajassa. Tervetuloa mukaan, jos kirjoitettuun kieleen liittyvä terminologia ihastuttaa tai kummastuttaa tai Termipankki ja termityön käytäntö kiinnostaa! Muutoinkin toivotamme uudet osallistujat ilolla mukaan toimintaan ja sitä ideoimaan. Älä epäröi olla yhteydessä teemaryhmän koordinaattoriin Jennaan (jenna.sorjonen@helsinki.fi), jos haudot mielessäsi kysymyksiä tai mielit mukaan. Tiedotamme tulevista tapaamisista myös sähköpostilistalla, jolle voit liittyä teemaryhmän sivulta löytyvillä ohjeilla.

Käännöstiede, monikielisyys ja asiantuntijaviestintä -teemaryhmän vetovastuussa tapahtui muutos, ja Anne Turkia ja Tuuli Ahonen ovat suunnitelleet ohjelmaa loppuvuodelle. Lukupiiri kokoontuu kerran 9.11. kello 17 zoomissa. Linkki tapaamiseen ja käsiteltävään artikkeliin löytyvät ryhmän sivuilta. Siellä on myös tietoa, miten liittyä langnet-kaannostiede-sähköpostilistalle, jossa tiedotamme tapahtumista. Joulukoulun aamuna 8.12. järjestämme tutustumistilaisuuden, jossa jokainen pääsee kertomaan lyhyesti tutkimuksestaan. Lähetämme tästä lisätietoa myöhemmin. Tervetuloa!

Multimodaalisuus ja puhe vuorovaikutuksessa -teemaryhmän ensimmäinen datasessio pidettiin ke 1.11.2023 klo 14-16 Zoomissa. Kiitos aineiston esittelijöille ja osallistujille. Ryhmän jouluseminaari on tulossa joulukuussa. Voit vielä vaikuttaa aikatauluun vastaamalla Doodleen. Ryhmä myös kaipaa toista uutta vetäjää kesästä 2024 alkaen. Ota yhteyttä Minttuun (minttu.k.vanttinen@jyu.fi), jos olet kiinnostunut tehtävästä.

3. Langnetin yleiskokous 8.12. klo 15–16

Langnetin johtoryhmä, johtaja ja koordinaattori kutsuvat kaikki Langnet-yhteisön jäsenet Langnetin yleiskokoukseen perjantaina 8.12. klo 15–16 (Zoom, Langnetin joulukoulun yhteydessä). 

Yleiskokouksessa käsitellään Langnetin toimintakertomusluonnos 2023 sekä toimintasuunnitelmaluonnos 2024. Kokousmateriaalit toimitetaan langnet-kaikki-listalle marraskuun lopussa.

4. Yliopistojen ja SKY:n välinen yhteistyösopimus on allekirjoitettu ja Langnetin perustoiminta turvattu

Vuoden 2023 aikana Langnetin johtoryhmä, johtaja ja koordinaattori ovat neuvotelleet Langnet-yliopistojen hallinnon kanssa siitä, että Langnetin perustoimintaa rahoitetaan vuodesta 2024 alkaen yliopistojen jäsenmaksuilla.

Kesäkuussa laadittu Langnet-yliopistojen sekä Suomen kielitieteellisen yhdistyksen välinen yhteistyösopimus on nyt allekirjoitettu. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimuksessa määritellään yliopistokohtaiset jäsenmaksut, joilla kustannetaan Langnetin koordinaattorin palkkausta. Langnet jatkaa ulkoisen säätiörahoituksen hakua tapahtumiin ja muuhun toimintaan.

Mukavaa loppuvuotta kaikille!

*****

ENGLISH VERSION

In this newsletter:

 1. Welcome to Langnet Winter School (Fri 8 Dec)!
 2. News from Langnet’s theme groups
 3. Langnet’s general assembly 8 Dec from 3 pm to 4 pm
 4. The cooperation agreement between the Langnet-universities and SKY has been signed and the basic operations of Langnet have been secured

****

1. Welcome to Langnet Winter School (Fri 8 Dec)!

Langnet’s Winter school takes place on Friday 8 Dec In Zoom. The theme of the  Winter school is language research and multidisciplinarity. You can check the  Winter school program from Langnet’s event calendar.

Registration for the event is now open and the registration form is open until 30 Nov. The  Winter school participation link (Zoom) will be sent to those who have registered on Monday 4 December.

2. News from Langnet’s theme groups

Discourse theme group 

 • Let’s meet at Nordisco conference 15-17 November 2023: Welcome to the group’s informal meeting at Nordisco conference on Thursday 16 Nov! More information about the meeting has been sent via group’s mailing list at the end of October.
 • Discourse group’s seminar in Langnet Winter School on December 8, 2023: The theme group organizes a seminar in Langnet’s Winter School on 8th December 8:30-10:00. Researchers Emmi Lahti and Irina Herneaho (University of Helsinki) present their ongoing research project Kieli, konflikti ja kansalaisvaikuttaminen: ilmastoliikkeen diskursiiviset strategiat. There’s also time for questions and informal discussion.

Language in the changing society theme group  has a new leader, who would very much like to get to know the members of the group. In addition, the group needs more members! In particular, we hope to join doctoral researchers, but we also need post-docs and senior researchers. If you deal with language in a social context in your research, we hope you will join our mailing list and/or the Winter school meeting (Fri 8 December at 9 am).

Grammar, semantics and typology (Kist) theme group will organize a seminar on Friday December 1st at University of Helsinki. You can participate with a text or presentation, and supervisors and post docs are welcome to join as well. Register via link by November 14 at the latest. Additionally, Kist will continue morning writing sessions via zoom on Tuesday 21st of Nov and Wednesday 13th of Dec from 9 to 12. Register in advance so you will receive the zoom link. For more information, contact Satu Keinänen (satu.keinanen@helsinki.fi).

Writing systems theme group has two more merry meetings to come for the rest of the year, hybrid in Helsinki and Zoom. On Thu 23 Nov 2-4pm, we meet to discuss written language and its research based on a joint reading. On Fri 15 Dec 12-4pm, we will immerse ourselves in a terminology workshop to look into and develop writing systems related terminology in Tieteen termipankki, The Helsinki Term Bank for Arts and Sciences. We are always happy to gain new members to join our activities and present ideas for new ones! If you would like to join any of our meetings or have any questions, please don’t hesitate to contact the theme group coordinator Jenna (jenna.sorjonen@helsinki.fi). You can also join our mailing list by following the instructions on our group’s website.

Translation Studies, Multilingualism, and Professional Communication theme group had a change in the leader team, and Anne Turkia and Tuuli Ahonen have planned activities for the end of the year. The reading group has a meeting on zoom on Thursday Nov 9, 2023 at 5-6 pm. The link for the meeting and the article to be discussed can be found on the group’s webpage. There you can also find instructions for joining our langnet-kaannostiede mailing list where we advertise our events. In the morning of the Winter School 8 Dec, we have a get-to-know-each-other meeting where everybody gets to talk briefly about their research. More information will be sent later. Welcome!

Multimodality and talk in (inter)action: Our first data session was held on Wednesday 1st November. Thank you to the presenters and participants. Our Christmas seminar is also coming up in December. You can still have a say on the date by answering the Doodle poll. The theme group will also need a new co-host from the summer 2024 onwards. Contact Minttu (minttu.k.vanttinen@jyu.fi ) if you’re interested.

3. Langnet’s general assembly 8 Dec from 3 pm to 4 pm

Langnet’s executive team, head and coordinator invite all members of the Langnet community to Langnet’s general assembly on Friday 8 December from 3 pm to 4 pm (via Zoom, in connection with Langnet’s winter school).

At the meeting we will discuss Langnet’s action report 2023 (draft) and the action plan 2024 (draft). The meeting materials will be delivered to the langnet-kaikki-list at the end of November.

4. The cooperation agreement between the Langnet-universities and SKY has been signed and the basic operations of Langnet have been secured

During this year (2023), Langnet’s executive team, Head and coordinator have negotiated with the administration of Langnet universities that Langnet’s basic operations will be financed from 2024 with university membership fees.

The cooperation agreement between Langnet universities and the Linguistics Association of Finland (SKY) drawn up in June has now been signed. The contract is valid until further notice. The agreement defines university-specific membership fees, which cover the salary of Langnet’s coordinator. Langnet continues to seek external foundation funding for events and other activities.

Happy end of the year everyone!

Langnet-uutiskirje 4/2023 / Langnet news 4/2023

In English below

Tervehdys kaikki Suomen kielentutkijat! Olen koonnut tähän viestiin uusimmat Langnet-kuulumiset.

Hello all language researchers in Finland – for the English version of the latest Langnet news, please see below!

Tässä uutiskirjeessä:

 1. Ohjaaja: tutustuta ohjattavasi Langnetin toimintaan
 2. Väitöskirjatutkija: lähde vetämään Langnetin teemaryhmää
 3. Langnetin teemaryhmien uutisia
 4. Langnetin joulukoulu pe 8.12. Zoomissa – ehdota aihetta!

****

 1. Ohjaaja: tutustuta ohjattavasi Langnetin toimintaan!

Näin lukuvuoden alussa myös uudet väitöskirjatutkijat aloittavat tutkimustyönsä. On ensisijaisen tärkeää, että sekä uudet että vanhat väitöskirjatutkijat saavat tietoa Langnetista ja lähtevät mukaan toimintaan. 

Toivommekin, että kaikki Langnetin piirissä toimivat ohjaajat antavat tietoa Langnetista sekä uusille että vanhoille ohjattavilleen. Kätevimmin se käy ohjaamalla heidät Langnetin verkkosivujen Tervetuloa Langnetiin -osioon.

 1. Väitöskirjatutkija: lähde vetämään Langnetin teemaryhmää

Haluatko kohdata väitöskirjatutkijoita ja varttuneempia tutkijoita yli yliopistorajojen? Kiinnostaako sinua kartuttaa kokemusta esimerkiksi seminaarien järjestämisestä? Lähde Langnetin teemaryhmän vetäjäksi!

Langnetin verkkosivuilla on tietoa teemaryhmistä sekä niiden toimintaperiaatteista.

Uutta vastuullista väitöskirjatutkijaa etsivät seuraavat aktiiviset Langnetin teemaryhmät:

Vetovastuullisena väitöskirjatutkijana saat:

 • kontakteja ja kokemusta
 • järjestää juuri sellaista toimintaa, mihin itse haluaisit osallistua
 • tukea ja apua Langnetin koordinaattorilta
 • vetovastuuseen liittyvän osallistujatodistuksen, joka sisältää opintopistesuosituksen (2 op/vuosi)

Langnet hankkii teemaryhmien toimintaan myös rahoitusta. Jos kiinnostuit, voit olla yhteydessä Langnetin koordinaattoriin Lottaan (lotta.aarikka@abo.fi).

 1. Langnetin teemaryhmien uutisia

Kielioppi, semantiikka ja typologia (Kist) -teemaryhmä järjestää yhteisen kirjoitussession zoomin välityksellä myöhemmin syyskuussa. Varaa aikaa tärkeälle kirjoitustyöllesi ja tule kirjoittamaan muiden kanssa, moraalisen tuen ja sosiaalisen paineen avulla! Tarkempaa tiedotusta tulee sähköpostilistoille ja lisätietoja voi kysyä Satu Keinäseltä (satu.keinanen@helsinki.fi). Myöhemmälle syksylle on suunnitteilla tekstiseminaari. Kiitokset vielä kesäkoulun seminaarin osallistujille!

Kirjoitusjärjestelmät -teemaryhmä tapaa syksyllä kuukausittain vaihtuvien aiheiden parissa. Luvassa on erilaisia  näkökulmia kirjakieleen ja kirjoitusjärjestelmiin, esitelmiä, lukupiiritoimintaa ja termityötä. Tervetuloa mukaan ja ideoimaan toimintaa – liity teemaryhmän sähköpostilistalle (langnet-kirjoitusjarjestelmat@helsinki.fi) tai kysy lisätietoa teemaryhmän vetäjältä (jenna.sorjonen@helsinki.fi)! Tapaamiset järjestetään 22.9. klo 12-14, 23.11. klo 14-16 ja 15.12. klo 14-16 hybridinä Helsingissä ja Zoomissa.

Multimodaalisuus ja puhe vuorovaikutuksessa ja toiminnassa -teemaryhmä järjestää lukukauden lopulla seminaarin. Ikävä kyllä seminaari tullaan todennäköisesti järjestämään etänä, koska teemaryhmille ei tänä vuonna ole luvassa rahoitusta. Ilmoitamme seminaarista lähemmin MuMon sähköpostilistalla ja Facebook-ryhmässä.

Käännöstiede, monikielisyys ja asiantuntijaviestintä -teemaryhmä: Haluaisitko osallistua käännöstieteen väitöskirjatutkijoiden englanninkieliseen etälukupiiriin, jossa luemme jäsenten ehdottamia tieteellisiä artikkeleita? Ehdottaja esittelee artikkelin lyhyesti, mutta muuten keskustelu on vapaata. Jos kiinnostuit, käy vastamassa lyhyeen kyselyyn, jotta voimme valita parhaat mahdolliset ajat. Jos kiinnostuneita on tarpeeksi, ajat ja osallistumislinkit ilmoitetaan Käännös- ja monikielisyys -teemaryhmän sivuilla ja langnet-kaannostiede -sähköpostilistalla. Linkki kyselyyn tässä

 1. Langnetin joulukoulu perjantaina 8.12. Zoomissa – ehdota aihetta!

Langnetin joulukoulu järjestetään etätapahtumana perjantaina 8.12.

Oheisella lomakkeella voit ehdottaa joulukoululle aihetta tai puhujaa. Lomakkeella voit myös jättää yleisesti toiveitasi Langnetin toimintaan liittyen.

HYVÄÄ ALKANUTTA SYYSLUKUKAUTTA KAIKILLE!

****

ENGLISH VERSION

In this newsletter:

 1. Supervisor: welcome your PhD researchers to Langnet!
 2. Doctoral researcher: join and lead Langnet’s theme group
 3. News from Langnet’s theme groups
 4. Langnet Winter School Fri 8th Dec – suggest a topic!

****

 1. Supervisor: welcome your PhD researchers to Langnet!

At the beginning of the academic year also new doctoral researchers start their research work. It is of primary importance that both new and old doctoral researchers get information about Langnet and get involved.

We hope that all supervisors working within Langnet provide information about Langnet to both their new and old PhD researchers. The most convenient way is to direct them to the Welcome to Langnet -section of Langnet’s website.

 1. Doctoral researcher: join and lead Langnet’s theme group

Do you want to meet doctoral researchers and senior researchers across university borders? Are you interested in gaining experience in, for example, organizing seminars? Become the leader of Langnet’s theme group!

Langnet’s website has information about theme groups and their operating principles.

The following active Langnet theme groups are looking for a new responsible doctoral researcher:

As a leader of Langnet’s theme group, you get:

 • contacts and experience
 • to organize exactly the kind of activity you would like to participate in
 • support and help from the Langnet coordinator
 • certificate of participation for your responsibilities as a leader, which includes a credit recommendation (2 ECTS/year)

Langnet also applies for funding for the theme groups. If you are interested, you can contact Langnet’s coordinator Lotta (lotta.aarikka@abo.fi).

 1. News from Langnet’s theme groups

Grammar, semantics and typology (Kist) -theme group will organize a joint writing session via zoom later in September. Take some time for writing and join your peers for moral support and social pressure! More information coming soon on e-mail lists, or you can ask Satu Keinänen for details (satu.keinanen@helsinki.fi). For later autumn, there are plans for a text seminar. Thank you  to those who participated in the summer school text seminar!

Writing Systems -theme group meets monthly with varying topics related to written language and writing systems including presentations, reading circle and terminology work. You are welcome to join and ideate our future activities – join the group’s mailing list (langnet-kirjoitusjarjestelmat@helsinki.fi) or email the coordinator (jenna.sorjonen@helsinki.fi)! Meetings will be hybrid in Helsinki and Zoom on 22 September (12-2pm), 23 November (2-4pm) and 15 December (2-4pm).

Multimodality and Talk in (Inter)action -theme group is organising a seminar for the end of the term. Unfortunately, the seminar will probably have to be held online because of lack of funding for the theme groups this year. We will let you know more about the seminar via our mailing list and Facebook group.  

Translation Studies, Multilingualism, and Professional Communication -theme group: Would you like to join an online translation studies reading group where doctoral researchers suggest published research papers that we read together? The one who suggested the article introduces it briefly, but there is no other structure to the discussion. If you are interested, answer a short survey so that we can choose the best dates. If there are enough people interested in joining, the dates and the links for the meetings will be posted on theme group webpage and on the langnet-kaannostiede mailing list. Link to the survey.

 1. Langnet Winter School Fri 8th Dec in Zoom – suggest a topic!

Langnet’s Christmas school is organized as a remote event in Zoom on friday 8th Dec.

You can use this form to suggest a topic or speaker for the Christmas school. You can also use the form to leave your general wishes regarding Langnet’s operations.

HAPPY START OF THE FALL SEMESTER TO EVERYONE!

Langnet-kuulumisia 3/2023 / Langnet news 3/2023

Tervehdys kaikki Suomen kielentutkijat! Olen koonnut tähän uutiskirjeeseen uusimmat Langnet-kuulumiset.

Hello all language researchers in Finland – for the English version of the latest Langnet news, please see below!

Tässä uutiskirjeessä:

 1. Langnetin uusi johtaja on Maija Hirvonen
 2. Ilmoittaudu Langnetin kesäkouluun 21.–22.8.2023, ÅA & Zoom
 3. Langnetin teemaryhmien uutisia
 4. Kuulumisia Langnetin yleiskokouksesta 25.5.2023

****

 1. Langnetin uusi johtaja on Maija Hirvonen

Langnetin johtajan Urpo Nikanteen (ÅA) kausi päättyy vuoden 2023 lopussa. Langnetin uusi johtaja valittiin Langnetin yleiskokouksessa Oulun kielitieteenpäivillä 25.5.2023. Langnetin uudeksi johtajaksi kaudelle 2024–2027 valittiin Maija Hirvonen Tampereen yliopistosta.

 1. Ilmoittaudu Langnetin kesäkouluun 21.–22.8.2023, ÅA

Langnetin kesäkoulu 2023 järjestetään 21.–22.8. Åbo Akademissa (Aurum, Argentum) ja Zoomissa. Kesäkoulun teema on kielifilosofia ja tutkimushistoria. Kesäkoulun toisena päivänä (22.8.) Langnetin teemaryhmät järjestävät omia seminaarejaan. Kesäkoulun ohjelmaan voit tutustua täällä.

Ilmoittautuminen kesäkouluun on nyt avoinna ja sulkeutuu perjantaina 30.6. Ilmoittautua voit tämän lomakkeen kautta.

Ennakkotehtävät toimitetaan ilmoittautuneille sähköpostitse viimeistään to 3.8. ja ne tulee palauttaa pe 11.8. mennessä. Ilmoittautuneet, jotka ovat tehneet ennakkotehtävät ja osallistuneet kesäkouluun, saavat Langnetin kordinaattorilta syyskuussa osallistujatodistuksen, jossa on opintopistesuositus (1 op). Kesäkouluun voi osallistua myös ilman ilmoittautumista.

 1. Langnetin teemaryhmien uutisia

Historiallinen kielentutkimus, vanhat kirjakielet ja tekstit -teemaryhmä: Ryhmä etsii väitöskirjatutkijoita uusiksi vastuujäseniksi vetämään ryhmän toimintaa. Oletko se sinä? Ilmianna itsesi Idalle (idwira@utu.fi) tai Johannalle (jktras@utu.fi)! Lisäksi teemaryhmä järjestää Langnetin kesäkoulun yhteydessä 22.8. klo 9–15 kirjoitus-/tutkimustyöpajan, johon voi osallistua paikan päällä Turussa tai etänä Zoomissa. Työpajassa jokainen työstää omaa projektiaan 45 minuutin pätkissä, joiden välissä pidetään yhteiset tauot. Työpajan alussa jokainen asettaa tavoitteen työskentelylleen ja päivän lopuksi käydään yhdessä läpi, miten tavoitteet on saavutettu. Hyvää kesää kaikille ja nähdään kesäkoulussa!

Kieli muuttuvassa yhteiskunnassa -teemaryhmä etsii väitöskirjatutkijoita vetämään ryhmän toimintaa. Voisitko se olla sinä?! Ilmianna itsesi Päiville (paivi.i.iikkanen@jyu.fi), mikäli mielenkiintoinen pesti ja tutustuminen muihin saman aihepiirin tutkijoihin kiinnostaa!

Kielioppi, semantiikka ja typologia (Kist) -teemaryhmä järjestää seminaarin kesäkoulun yhteydessä 22.8. Seminaariin voi osallistua tekstillä tai esitelmällä sekä pelkästään kuuntelijana ja kommentoijana. Tervetuloa joko paikan päälle Turkuun tai etänä Zoomiin! Lisäksi teemaryhmään etsitään lisää vetäjiä. Lisätietoja: satu.keinanen@helsinki.fi.

Kirjallisuus ja kieli -teemaryhmä etsii yhtä tai kahta väitöskirjatutkijaa vetämään ryhmää. Mahdollisuus tehdä omannäköistä toimintaa institutionaalisen toimijan tuella sekä tutustua muihin kirjallisuuden ja kielen parissa työskenteleviin tutkijoihin. Lisätietoja: hanne.juntunen@tuni.fi tai meeria.vesala@abo.fi

Kirjoitusjärjestelmät -teemaryhmä järjestää kesäkoulun yhteydessä 22.8. etäseminaarin, joka tarjoaa mahdollisuuden omasta tutkimuksesta kertomiseen, muiden tutkimukseen tutustumiseen, vertaistukeen ja vapaaseen keskusteluun kirjoitusjärjestelmien maailmasta sekä teemaryhmän syksyn toimintamuodoista. Syyslukukaudella tapaamme noin kerran kuussa vaihtelevien teemojen parissa. Tervetuloa mukaan! Kysyttävää? Ole rohkeasti yhteydessä: jenna.sorjonen@helsinki.fi.

Multimodaalisuus ja puhe vuorovaikutuksessa ja toiminnassa -teemaryhmä:  Kiitos kaikille Kevätseminaariin 8.5.2023 osallistuneille lämminhenkisestä keskustelusta. Erityiskiitos postdoceille ja mentoreille, jotka mm. kertoivat vinkkejä ja kokemuksia julkaisemiseen liittyen. Tulossa on kysely, jolla kartoitamme toiveita ja ideoita ryhmän jatkotoimintaan liittyen. Tapaamme Langnetin kesäkoulun yhteydessä 22.8. etänä sekä syksyllä lähiseminaarissa. Sitä ennen hyvää kesää!

 1. Kuulumisia Langnetin yleiskokouksesta 25.5.2023

Langnetin väitöskirjatutkijoiden, post doc -tutkijoiden ja ohjaajien yhteinen yleiskokous järjestettiin Oulun yliopiston XLIX Kielitieteen päivien yhteydessä torstaina 25.5. klo 16.45–18.15 (Lasaretti, Puisto). Kokoukseen pystyi osallistumaan myös etänä.

Langnetin uuden johtajan valinnan lisäksi kokouksessa käsiteltiin ajankohtaisia kuulumisia. Kuulumisdioihin sekä yleiskokouksen muistioon voit tutustua Langnetin verkkosivuilla.

Kokouksessa valittiin myös väitöskirjatutkijoiden edustaja Langnetin johtoryhmään kaudelle 2024–2027. Valituksi tuli Jenna Sorjonen Helsingin yliopistosta.

Yleiskokoukseen tai muissa Langnetiin liittyvissä kysymyksissä voitte olla tarvittaessa yhteydessä verkoston koordinaattoriin Lotta Aarikka (lotta.aarikka@abo.fi) tai johtajaan Urpo Nikanteeseen (urpo.nikanne@abo.fi).

AURINKOISTA KESÄÄ KAIKILLE!

****

ENGLISH VERSION

In this newsletter:

 1. New Head of Langnet: Maija Hirvonen
 2. Langnet Summer School 2023 21st–22nd August (Åbo Akademi & Zoom)
 3. News from Langnet’s theme groups
 4. News from the General Assembly of Langnet

****

 1. New Head of Langnet: Maija Hirvonen

The term of Langnet’s Head Urpo Nikanne (ÅA) ends at the end of 2023. Langnet’s new Head for the period 2024–2027 has been elected at Langnet’s general assembly at the XLIX Finnish Conference of Linguistics in Oulu in May 2023. Maija Hirvonen from the University of Tampere was elected as Langnet’s new Head for the period 2024–2027.

 1. Langnet Summer School 2023 21st–22nd August (Åbo Akademi & Zoom)

Langnet’s summer school 2023 will take place at Åbo Akademi from 21 to 22 August. The program on Monday 21st Aug will be organized in Finnish, but part of the theme group seminars on 22nd Aug  are multilingual (more information on Langnet-website). You can register for the summer school here.

 1. News from Langnet’s theme groups

Historical Linguistics, Languages, Texts and Documents -theme group is looking for doctoral researchers to take over as group leaders to organize the group’s activities. Is that you? Report to Ida (idwira@utu.fi) or Johanna (jktras@utu.fi)! We will have a writing and research workshop during Langnet Summer School August 22 from 9am to 3pm. You can take part on-site in Turku or remotely on Zoom. During the workshop everyone will work independently on their own project in 45 minute intervals with joint breaks in between. At the beginning we will set our goals for the day and at the end we will go over together how those goals were achieved. See you at the workshop! Have a nice summer and see you at the Summer School!

Language in a Changing Society -theme group is looking for PhD researchers to lead the group. Could that be You?! Please contact Päivi (paivi.i.iikkanen@jyu.fi), if you are interested in a post in which you’ll be able to meet other researchers focussing on similar topics!

Grammar, semantics and typology (Kist) -theme group will organize a seminar during the summer school, on 22 Aug. You can participate in the seminar with a text or presentation, or you can come to just listen and discuss. Welcome, either in person in Turku or remotely on Zoom! The theme group is also searching for more group leaders. More information: satu.keinanen@helsinki.fi

Literature and Language -theme group is looking for one or two PhD researchers to lead the group. Langnet offers an excellent opportunity to organize the events that are otherwise missing with institutional help and support. It is also an excellent opportunity to meet other researchers working with issues of literature and language. More info: hanne.juntunen@tuni.fi or meeria.vesala@abo.fi

Writing Systems -theme group will organise a Zoom seminar on 22 Aug, in connection with the summer school. Here is your chance to present your research, hear about others’ work and discuss the world of writing systems and the theme group’s activities in the autumn. During the autumn semester, we will meet approximately once a month with varying themes. Welcome! With any questions, don’t hesitate to be in touch: jenna.sorjonen@helsinki.fi.

Multimodality and Talk in (Inter)action -theme group: Thank you everyone who participated in our Spring seminar on 8th May for the insightful, friendly discussions. A special thank you to our post docs and mentors for sharing their experiences and tips on publishing. Stay tuned for a questionnaire about your hopes and wishes regarding the group’s future activities. There will be a remote meeting in connection with the Langnet summer school on 22nd August, and we are planning a face-to-face seminar for the Autumn. Until then, have a wonderful summer!

 1. News from the General Assembly of Langnet

The General Assembly of Langnet’s doctoral researchers, post-doc researchers and supervisors was organized in connection with the University of Oulu’s XLIX Finnish Conference of Linguistics on Thursday 25 May at 4.45 PM (Lasaretti, Puisto). You could also participate in the meeting remotely.

In addition to the selection of Langnet’s new Head, the meeting discussed current news. You can view the slides and the memo of the General Assembly on Langnet’s website (in Finnish).

At the meeting, a representative of doctoral researchers was also elected to Langnet’s executive team for the period 2024–2027. Jenna Sorjonen from the University of Helsinki was elected.

You can contact the network coordinator Lotta Aarikka (lotta.aarikka@abo.fi) or the Head of Langnet Urpo Nikanne (urpo.nikanne@abo.fi) for more information on the General Assembly or other questions related to Langnet.

SUNNY SUMMER TO EVERYONE!

Lotta Aarikka
koordinaattori, Langnet-verkosto
koordinator, Langnet-nätverket
coordinator, Langnet-network

 

Langnetin johtajaehdokas Maija Hirvonen esittäytyy

Langnetin johtajan Urpo Nikanteen (ÅA) kausi päättyy vuoden 2023 lopussa. Langnetin uusi johtaja valitaan Langnetin yleiskokouksessa Oulun kielitieteenpäivillä toukokuussa 2023 yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Johtajan tulee Langnetin toimintakäsikirjan mukaan olla “arvostusta nauttiva tiedeyhteisön jäsen”. Johtaja valitaan nelivuotiskaudeksi (2024–2027) ja hän osallistuu Suomen kielitieteellisen yhdistyksen johtokunnan toimintaan.

Langnetin johtajan tehtävään ilmoittautui sähköisen lomakkeen kautta huhtikuun loppuun mennessä yksi ehdokas: Maija Hirvonen. Hänen ajatuksiaan Langnetin toimintaan liittyen voit tutustua alla.

 

Maija Hirvonen
tenure track -professori (associate professor), Tampereen yliopisto
saksan kieli, kulttuuri ja kääntäminen (kielitiede ja käännöstiede)

Miksi haet Langnetin johtajaksi? / Varför söker du till Langnets direktör? / Why are you applying for Head of Langnet?

Arvostan suuresti Langnetia tiedeyhteisönä ja haluan olla vahvistamassa sen ja kielentutkimuksen roolia Suomessa (sekä yhdessä kv-partnereiden kanssa kansainvälisestikin).

Mitkä ovat Langnetin keskeisimmät haasteet kaudella 2024-2027? / Vilka är Langnets främsta utmaningar under perioden 2024-2027? / What are Langnet’s main challenges in the period 2024-2027?

Näen yhtäältä yhteiskunnallisia haasteita, toisaalta Langnetin toiminnan organisointiin liittyviä haasteita. Yhteiskunnallisia haasteita ovat tekoälyn aikakausi sekä samalla (ei välttämättä kausaalisesti) kielten yliopisto-opiskelun väheneminen. Näiden suhteen Langnet voi vahvistaa kielentutkimuksen merkitystä ja asemaa paitsi tieteenalojen sisäisesti (mm. kielitieteellinen ja vieraiden kielten koulutus ja tutkimus), myös eritoten tieteenalojen välillä (mm. kielentutkimus osana tekoälytutkimusta). Langnetin toimintaan liittyvä haaste on kielentutkimuksen tohtorikoulutuksen järkevä organisointi ja resurssointi: Kaipaan itse “vanhaa” Langnetia, jonka oli mahdollista järjestää valtakunnallista koulutusta kielitieteiden alalta; tähän pyrkisin esim. etä- tai hybridikoulutusta ja resurssointia kehittämällä.

Mikä on Langnetin asema kielentutkimuksen kentällä ja merkitys tiedeyhteisölle? / Vilken är Langnets ställning inom språkforskningsområdet och dess betydelse för vetenskapssamhället? / What is Langnet’s position in the field of language research and its importance to the scientific community?

Langnet on parhaimmillaan vahva, kansainvälisestikin tunnettu ja jopa erityislaatuisen kiinteä tieteenalayhteisö. Sen tulee ylläpitää ja vahvistaa kielentutkimuksen asemaa Suomessa toimimalla yhdessä muiden tieteenalojen kanssa sekä monialaisesti yliopistosektorin ulkopuolellakin.