Category Archives: Yleinen

Langnet sai rahoituksen kesäkoululle 2019 / Welcome to Langnet Summer School 2019!

Suomen Kulttuurirahasto päätti myöntää rahoituksen Langnetin kesäkoululle. Kesäkoulu järjestetään Turussa 19.-23.8.2019. Langnetin väitöskirjatutkijat voivat saada rahoitusta matka- ja majoituskuluihin. Lisätietoja kesäkoulusta Langnetin kalenterissa.

The Finnish Cultural Foundation will fund the Langnet Summer School 2019. The summer school will be held in Turku 19.-23.8.2019. Langnet PhD students may get funding for their travel costs. Further information in Langnet calendar.

Langnetin uutiskirje tammikuussa 2019 / Newsletter 2019

Hei kaikki kielentutkijat! / Dear linguists!
(in English below)

Langnetin kuluvan nelivuotiskauden viimeinen vuosi on pyörähtänyt käyntiin. Tässä viestissä kuulumisia viime vuodelta ja tärkeää tietoa Langnetin jatkosta.

Vuoden 2018 asioita:

Vuoden 2018 hienoin Langnet-uutinen oli Kulttuurirahaston myöntämä apuraha Langnetin teemaryhmien aineisto- ja tekstiseminaarien järjestämiseen. Rahoitus mahdollisti mm. matka- ja majoituskulujen korvaamista. Rahoituksella järjestettiin vuoden aikana kymmenen seminaaria, lisäksi kolme ryhmää kokoontui Kaamosseminaarin merkeissä. Rahoituksen käytöstä vastaavat Langnetin teemaryhmät, ja rahoitusta on useimmilla ryhmillä käytettäväksi vielä vuodelle 2019.

Toinen merkittävä asia oli HELSLANGin ja Langnetin yhdessä järjestämä Kaamosseminaari joulukuun puolivälissä Helsingissä. Tekstiseminaari kokosi noin sata väitöskirjatutkijaa ja ohjaajaa eri puolilta Suomea, Zürichistä ja Tukholmasta puimaan tekstejä. Keskustelu oli vilkasta ja tehokasta, kiitos kaikille osallistuneille!

Langnetin johtoryhmän viime vuoden kokousten pöytäkirjat löytyvät tästä, väitelleet tästä ja wanhoja tapahtumatietoja kalenterista.

Vuoden 2019 asioita:

Langnetin nykyisen johtajan Matti Miestamon seuraaja nelivuotiskaudelle 2020-2023 valitaan toimintakäsikirjan mukaan ohjaajien kokouksessa Kielitieteen päivien yhteydessä Joensuussa 16.-18.5.2019. Joensuussa pidetään myös väitöskirjatutkijoiden kokous sekä yleiskokous, johon on kaikilla vapaa pääsy. Kokousten tarkemmista ajankohdista, kokouspaikoista ja asialistoista tietoa myöhemmin keväällä.

Langnet on hakenut Kulttuurirahastolta rahoitusta Åbo Akademissa 19.-23.8.2019 mahdollisesti pidettävään kesäkouluun. Tiedot päätöksestä ja kesäkoulun järjestymisestä tulevat helmikuun lopussa.

Nyt on käynnistynyt myös Mentorointiohjelma. Aiemman mentorointikokeilun tulokset olivat erittäin myönteisiä. Osallistua voi nyt myös etänä ja suomen lisäksi englanniksi. Lisätiedot ja ilmoittautuminen tässä.

Kielitieteeseen liittyviä tapahtumatietoja löytyy jatkossakin Langnetin kalenterissa tässä.

Innostavaa vuotta 2019!

terveisin
Ulla Vanhatalo, koordinaattori

***

Summary in English:

Welcome to a new Langnet year! This message contains greetings from last year and important information regarding year 2019.

2018:

 • With the financial help of The Finnish Cultural Foundation, Langnet theme groups organized total of 13 text seminars last year. Some money is still left to get used during the year 2019. Please contact the theme group leaders for further information, contacts can be found here.
 • Many thanks to you who participated in the Nordic Night Seminar in Helsinki in December!
 • If you wish to learn more about last year’s activities, please check Langnet board meeting minutes here (in Finnish only, sorry), new PhD’s here, and past events here.

2019:

 • The current Langnet period 2016-2019 will end this year. The current Langnet director Matti Miestamo will be followed by a new director for the four-year period 2020-2023. According to the Langnet Operating Guidelines, the new director will be chosen by the Langnet supervisors’ meeting. Supervisors’ meeting, PhD students’ meeting and the general meeting will be organized in connection with the Finnish Conference of Linguistics in Joensuu, May 16-18, 2019. More info regarding meeting times, rooms and agendas will be sent later in the spring.
 • Langnet has applied funding for a summer school, to be organized in Turku in August 19-23,2019. This information will be confirmed (or cancelled) in the end of February.
 • The Langnet mentoring program is starting soon, and now you can also participate in English! Apply here.
 • Langnet calendar is the best place to check interesting linguistic events to be held in Finland. Please find the link here.

Looking forward to an inspiring year 2019!

Terveisin
Ulla Vanhatalo, coordinator

 

 

Haluatko mukaan mentorointiohjelmaan? / Apply for the Langnet group mentoring program

in English below

Langnetin ryhmämentorointiohjelma 2019 on käynnistymässä, tervetuloa mukaan mentoriksi tai aktoriksi! Mentoriohjelmaa pilotoitiin vuonna 2017, ja tulokset olivat erinomaisia. Mukana olleet kokivat saaneensa vertaistukea, vinkkejä ja syvällisiä keskusteluja. Nyt käynnistyvät mentorointiryhmät voivat kokoontua paikallisesti tai verkon välityksellä. Ryhmiin pyritään saamaan yhdestä kahteen mentoria ja kahdesta neljään aktoria. Ryhmä voi itse päättää keskustelukielestä. 

Ryhmämentoroinnin idea ja tarve

Mentoroinnissa kokeneempi neuvoo kokemattomampaa. Ryhmämentoroinnissa mentori ohjaa pientä mentoroitavien ryhmää. Mentoroitavat saavat tukea paitsi mentorilta myös toisiltaan. Tapaamiset ovat luottamuksellisia, ja niihin löytyy ohjeita. Langnetin mentorointiohjelma pohjautuu HY:n maisterivaiheen mentorointiohjelmaan. Mentoroinnin tarve vaihtelee suuresti. HY:n selvityksen mukaan noin puolet väitöskirjatutkijoista keskustelee ohjaajansa kanssa varsinaisen tutkimusaiheen lisäksi laajemmin osaamisestaan, elämästään ja urasuunnitelmistaan. Langnetin välittämä mentorointi ei ole työllistymisväylä; tällainen voi löytyä Suomen Mentorien kautta.

Kuka voi olla mentori?

Mentorit ovat kieliaineiden tohtoreita, jotka haluavat tukea väitöskirjaa tekevää tai hiljattain väitellyttä. Mentori on kokemusasiantuntija, joka on töissä joko yliopistolla tai muualla. Mentorin oman työelämän tulisi olla tasapainossa, jotta mentorointikokemus olisi mentoroitaville positiivinen ja kannustava. Mentorin tulisi voida sitoutua mentoroitavien tapaamiseen noin kerran kuussa noin puoleksi vuodeksi.

Kuka voi olla aktori eli mentoroitava?

Mentoroitavat ovat kieliaineiden väitöskirjatutkijoita tai hiljattain väitelleitä, jotka haluavat keskustella väitöskirjaprojektistaan tai työelämästä ja saada tukea omille tulevaisuudensuunnitelmilleen. Mentorointiin voi osallistua missä vain vaiheessa väitöskirjaprosessia. Mentorointi voi arveluttaa: Kannattaako sellaiseen käyttää aikaa? Minäkö muka puhuisin ventovieraille omista todellisista tuntemuksistani? Kokemukset ovat kuitenkin olleet pääosin erittäin myönteisiä. ”Kaiken kaikkiaan parasta mentoroinnissa oli nimenomaa toisten kokemusten kuuleminen ja sitä kautta oman itsensä näkeminen osana tutkimusyhteisöä.” ”Keskustelu oli oikeastaan hämmästyttävän avointa ja rehellistä.” Mentoroitavan tulisi voida sitoutua ryhmän tapaamiseen noin kerran kuussa noin puoleksi vuodeksi.

 Haluatko mukaan?

 • Jos haluat aktoriksi eli mentoroitavaksi, ilmoittaudu mukaan tällä lomakkeella viimeistään 31.1.2019. Lomakkeessa sinua pyydetään kertomaan jotain tilanteestasi ja siitä, mitä haluat mentoroinnilta. Voit vaikuttaa siihen, kenestä tulee mentorisi.
 • Jos haluat mentoriksi, ilmoittaudu mukaan tällä lomakkeella viimeistään 31.1.2019. Lomakkeessa sinua pyydetään kertomaan jotain itsestäsi ja siitä, mitä voisit antaa mentoroitaville. Kuvauksesi jaetaan mentoroitavaksi hakeville, jotka valitsevat itselleen sopivan mentorin.
 • Lopullisen ryhmämuodostuksen tekee Langnetin koordinaattori. Kaikille mukaan ilmoittautuneille ei voida taata mentoria tai mentoroitavia. Ryhmät pyörivät itsenäisesti noin puoli vuotta. Osallistuminen on luottamuksellista. Toiminta ei ole maksullista eikä siitä makseta palkkiota.
 • Lisätietoja Langnetin koordinaattorilta: ulla.vanhatalo(at)helsinki.fi

TIETOA SAA ERITTÄIN MIELELLÄÄN VÄLITTÄÄ MYÖS YLIOPISTON ULKOPUOLELLE.

***

Briefly in English:

The Langnet group mentoring program 2019 is calling for new mentors and actors. The program was piloted in 2017, and the results were very good. The pilot participants felt that they got peer support, practical tips and in-depth discussions. This year we have an option for online groups, too, and the language of discussion is not limited to Finnish.

The idea of group mentoring

In group mentoring, one or two mentors and up to four actors meet and discuss career related issues. The meetings are confidential. There is a good guidebook for the mentoring sessions. The Langnet mentoring program is based on the University of Helsinki Mentoring Program. The need for mentoring varies greatly. According to a survey done by University of Helsinki, just about a half of PhD students discuss about their life and career plans with their supervisors. Langnet’s mentoring program is not an employment path; such help can be found through Finnish Mentors.

Who can be a mentor?

Mentors are PhDs who want to support younger colleagues. A mentor is an expert-by-experience who works at a university or elsewhere. Mentor’s own working life should be balanced so that the mentoring process would be a positive and encouraging experience for the actors. Mentor should be able to commit themselves to the group meetings about once a month for about six months.

Who can be an actor (or mentee)?

Actors are PhD students or recent PhDs who want to discuss their dissertation project or work life and get support for their own future plans. You can attend a mentoring program at any stage of the dissertation process. You may wonder the usefulness of mentoring. However, experiences have been very positive. You should be able to commit yourself to your group meetings about once a month for about six months.

Do you wish to apply for the Langnet mentoring program?

 • If you want to be an actor, please apply with this form by January 31, 2019. In the form, you are asked to tell something about your situation and what you would like to do about mentoring.
 • If you want to be a mentor, please register by this form by January 31, 2019. In the form, you are asked to tell something about yourself and what you could give to actors. Your description will be shared with the actor candidates who choose a suitable mentor for themselves.
 • The final grouping is done by the Langnet coordinator. Not everyone can be guaranteed to get a mentoring group. The groups meet independently for about six months. All discussions in the groups are confidential. There is no fee or salary for participating in the program.
 • For more information, please email to the Langnet coordinator: ulla.vanhatalo (at) helsinki.fi
 • Please distribute this information also outside of universities.

 

 

Terveisiä Kaamosseminaarista

Yhteensä satakunta väitöskirjantekijää ja ohjaajaa osallistui HELSLANGin ja Langnetin yhdessä järjestämään Kaamosseminaariin 13.-14.12.2018 Helsingissä. Väitöskirjatutkijoiden tekstejä käsiteltiin kahden päivän ajan kahdeksassa rinnakkaisessa sektiossa. Mukana oli tutkijoita kotimaisten yliopistojen lisäksi Tukholmasta ja Zürichistä. Kiitos kaikille osallistuneille tehokkaasta ja mukavasta seminaarista!

 

Kaamosseminaari Helsingissä joulukuun puolivälissä / The Nordic Night Seminar

Helsingin yliopiston kieliaineiden tohtoriohjelma HELSLANG ja Langnet järjestävät Kaamosseminaarin kielentutkimuksen väitöskirjatutkijoille 13.-14. joulukuuta 2018 (torstai ja perjantai). Seminaariin tulee osallistujia suomalaisista yliopistoista sekä Tukholmasta ja Zürichistä. Kaamosseminaarin tavoite on olla sopivan rento seminaari, jossa jatko-opiskelijat voivat saada työlleen mahdollisimman hyödyllistä palautetta. Lisätietoja tästä. Menikö ilmoittautumien ohi, mutta haluaisit mukaan? Ota yhteys Langnetin koordinaattoriin, ulla.vanhatalo(at)helsinki.fi

The Doctoral Program for Language Studies at the University of Helsinki (HELSLANG) and Langnet organize the Nordic Night Seminar for PhD students of linguistics, taking place on 13-14 December 2018 (Thu-Fri). The seminar is open to PhD students from Finnish universities, the University of Stockholm, and the University of Zurich. The Nordic Night Seminar aims at maximal feedback for the PhD students, without being overly formal or burdening, and allowing for informal encounters. More info here. Did you miss the deadline?  You still may have a chance to participate, just ask the Langnet coordinator, ulla.vanhatalo(at)helsinki.fi

 

Terveisiä Langnetin keskustelutilaisuudesta 7.5.2018

Langnet piti Kielitieteen päivien yhteydessä perinteisen keskustelutilaisuuden. Tilaisuuden aluksi Langnetin johtaja Matti Miestamo esitteli kuluneen vuoden toimintaa. Kuultiin mm. teemaryhmistä, Kulttuurirahaston myöntämän apurahan käytöstä, tiedekirjoittamisen päivästä ja mentorointikokeilusta, joka laajenee syksyllä.

Todettiin jälleen Langnetin tiedotusrooli kotimaisessa kielentutkimuksessa: langnet-kaikki-lista on vilkkaassa käytössä, ja Langnetin kalenterista löytyy tietoja monenlaisista kielitieteellisistä tapahtumista. Erityistä huomiota kiinnitti Helsingin yliopiston yliedustus tutkijaseminaarien listauksessa. Keskusteltiin tutkijaseminaarilistan merkityksestä nuorten tutkijoiden näkyvyyden lisääjänä, yhteyksien luojana ja toiminnan vilkkauden osoittajana rahoittajille. Koordinaattori toivoi, että tutkijaseminaarien vetäjät muistaisivat lähettää seminaaritietoja listalle.

Tilaisuudessa keskusteltiin myös Langnet-kauden 2016-2019 loppuajan ohjelmasta. Perustoimintojen on tarkoitus jatkua ennallaan. Kulttuurirahaston teemaryhmien seminaareille myöntämää rahaa kannattaa hyödyntää aktiivisesti. Etenkin niissä yliopistoissa, joissa kielentutkimuksen jatko-opintotarjonta on supistunut, seminaarit voivat tuoda uusia näkökulmia omaan aiheeseen.

Vilkasta keskustelua herätti toive kielentutkimuksen yleistajuistamisen koulutuksesta. Esiin nousivat sekä keskustelut muiden tieteenalojen tutkijoiden kanssa että osallistuminen yhteiskunnalliseen debattiin. Kuultiin Itä-Suomen yliopistossa pidetyistä eri alojen tutkijoiden pikatreffeistä, ja toivottiin kielentutkijoiden kohtaamisia esimerkiksi psykologien, mediatutkijoiden, foneetikkojen, sosiologien, sosiaalipsykologien, aate- ja oppihistorioitsijoiden, yhteiskuntatieteilijöiden, signaalinkäsittelijöiden ja teknillisten alojen tutkijoiden kanssa. Todettiin monien kielentutkijoiden onnistuneen tieteidenvälisessä keskustelussa ja olevan jo nyt mukana erilaisissa monitieteisissä hankkeissa.

Keskusteltiin myös laajemmin oman tutkimusaiheen relevanssin tajuamisesta ja kielitieteen merkityksen avaamisesta. Koulutukseen liittyen toivottiin tutkijoiden kirjoittamaa blogisarjaa kieleen liittyvistä myyteistä. Ehdotettiin Skypen kautta toimivan kielitieteen klassikoita käsittelevän lukupiirin perustamista. Mahdollisen tiedekirjoittamisen koulutuspäivän aiheiksi toivottiin muun muassa kansainvälistä julkaisemista ja tähän liittyen oman suomalaisen tutkimuksen kontekstualisointia.

Nykyinen nelivuotinen Langnet-kausi on nyt yli puolivälissä. Ensi keväänä Joensuun Kielitieteen päivien yhteydessä on aika valita Langnetille uusi johtaja ja uusi kotiyliopisto sekä muutenkin keskustella Langnetin tulevaisuudesta. Keskustelutilaisuuden ajankohta oli tänä vuonna hieman hankala ja osallistujia siksi suhteellisen vähän, vaikka keskustelu olikin vilkasta. Tervetuloa vuoden kuluttua sankoin joukoin keskustelemaan ja päättämään Langnetin asioista!

P.S. Helsingin Kielitieteen päivien yhteydessä kokoontui myös Langnetin johtoryhmä. Pöytäkirja löytyy tästä.

Langnetin keskustelutilaisuus 7.5.2018 / The Langnet meeting, May 7th

Langnetin vapaamuotoinen keskustelutilaisuus (“yleiskokous”) pidetään maanantaina 7.5.2018  kello 11.00 alkaen. Kokous päättyy ennen Kielitieteen päivien ohjelman alkamista. Tilaisuus pidetään Metsätalon salissa 4 (Unioninkatu 40, Helsinki). Tilaisuuteen ovat kaikki tervetulleita!

Langnet network will have the annual free-form public meeting on Monday, May 7th 2018 starting at 11am. The meeting will take place in Metsätalo, room 4 (Unioninkatu 40, Helsinki). The meeting will end before the Finnish Conference of Linguistics starts. Everybody is welcome to discuss Langnet topics!

 

Ajankohtaista-linkit helmikuulta 2018 / The News links Feb 2018

Odottamaton talvimyrsky pyyhkäisi Helsingin yliopiston blogipalvelimissa 27.2.2018 ja tuhosi osan sivujen sisällöistä. Lopullisia korjauksia odotellessa tältä sivulta löytyvät linkit kadonneeseen Ajankohtaista-palstaan.

Unexpected technical changes were made at the University of Helsinki blogs services last week, and some pages got seriously harmed. While waiting for the final reparations, the most important links can be found here:

Ohjeet Langnetin aineisto- ja tekstiseminaarien rahoitukseen vuonna/ 2018 Funding instructions for Langnet data and text seminars 2018
Kielitieteen päivät 2018 / The  Finnish Conference of Linguistics 2018
Tervetuloa Langnetiin / Welcome to Langnet
Vanhoja uutiskirjeitä / Newsletters Archive

Megatrendeistä ruohonjuuritasolle

Valtakunnallinen tohtorikoulutuspäivä järjestettiin tänä vuonna Turussa.

Muutama asia tuli harvinaisen selväksi. Megatrendit vyöryvät myös tohtorikoulutuksessa. Monialaisuus, digitalisaatio, ilmiöpohjaisuus ja avoimuus koskevat kaikkia. Ura yhden työnantajan palveluksessa ei ole enää todennäköinen. Kansainvälinen täytyy olla, mitä se sitten tarkoittakaan (OKM:n tutkijanuratyöryhmän johtopäätökset).

Tilastot kertovat, että tällä hetkellä alle prosentti työvoimasta on tohtoreita. Noin kolmasosalle vuonna 2016 valmistuneista tohtoreista ennustetaan pysyvää työpaikkaa akateemisella uralla. Tämä tarkoittaa sitä, että kaksi kolmesta tohtorista saa hakea työtä muualta kuin yliopistolta.

Valtioneuvoston uunituore Tutkimus- ja innovaationeuvoston tiekartta luo visiota tulevasta. Sen mukaan sivistys, osallisuus ja merkityksellisyys halutaan Suomen vahvuuksiksi. Liikkuvuus halutaan tavaksi. Tohtoreita halutaan työllistää lisää niin julkiselle kuin yksityiselle sektorille. OKM:ssa tehdään jo vuoden 2030 visiota. Silloin halutaan ”enemmän osaajia” ja ”uudenlaista osaamista”.

Turussa kuultiin paljon suuria sanoja tohtorien merkityksestä yhteiskunnassa.

Puheenvuoroissa toistui se, että väitöskirjatutkijoiden ajattelutapoja halutaan muuttaa.

Mitä tämä kaikki tarkoittaa yksittäisen tutkijalle, joka yksinkertaisesti haluaa väitöskirjansa valmiiksi ja töitä sen jälkeen(kin)? Miten tuleva tohtori voi ”muuttaa ajattelutapojaan” ja valmentaa itseään työelämään?

Jonkinlaisia ohjeita voi löytää esimerkiksi Sivistystyönantajilta marraskuussa tulossa olevasta selvityksestä.

Kohtaa ihmisiä yliopiston ulkopuolelta, etenkin yrityksistä. Tee juttuja yhdessä heidän kanssaan. Tee tätä jo jatko-opintojen alusta lähtien, ei vasta sitten kun väitöksen jälkeen työttömyys häämöttää. Tiedosta oma osaamisesi: todennäköisesti sinulla on esimerkiksi kyky tarkastella ongelmia analyyttisesti ja toimia pitkäjänteisesti. Hanki mentori. Uskalla astua oman ydinosaamisen ulkopuolelle.

Tässäpä pohdittavaa vaikka tutkijaseminaariin.

 

Ryhmämentorointikokeilu käynnistyi

Langnetin ryhmämentorointikokeilu käynnistyi huhtikuussa 2017. Kaksi ryhmistä kokoontuu Helsingissä ja yksi Jyväskylässä. Ryhmissä on yhteensä viisi mentoria ja kymmenen aktoria. Mentorointiryhmät tapaavat noin puolen vuoden ajan. Toiminnan jatkoa kehitetään kokeiluun osallistuvien kokemusten pohjalta. Kaikkien muidenkin ideat ja ehdotukset ovat tervetulleita. Tähän mennessä on toivottu verkossa tapaavaa mentorointiryhmää sekä ryhmää, jossa keskustelukielenä olisi englanti. Langnetin mentorointikokeilu perustuu Helsingin yliopiston ryhmämentorointiohjelmaan.