Langnet-kuulumisia 1/2023 / Langnet news 1/2023

Tervehdys kaikki Suomen kielitieteilijät! Olen koonnut tähän viestiin uusimmat Langnet-kuulumiset.

Hello all linguists in Finland – for the English version of the latest Langnet news, please see below!

Tässä uutiskirjeessä:

 1. Langnetin mentorointiohjelma 2023: ilmoittaudu 10.2. mennessä
 2. Lähde mukaan teemaryhmien toimintaan!
 3. Ohjaaja: tutustuta ohjattavasi Langnettiin
 4. Sinustako Langnetin johtaja kaudelle 2024–2027?
 5. Langnetin yleiskokous (9.12.2022) ja Langnetin toimintakertomus (2022), toimintasuunnitelma (2023) sekä luonnos uudeksi toimintakäsikirjaksi
 6. Muistuta kollegaa Langnetista!

* * *

 1. Langnetin mentorointiohjelma 2023: ilmoittaudu 10.2. mennessä

Langnetin mentorointiohjelma käynnistyy jälleen, tervetuloa mukaan joko mentoriksi tai aktoriksi!

Lue koko hakukuulutus ja tutustu Langnetin ryhmämentoroinnin taustaan, tarkoitukseen ja toimintaperiaatteisiin Langnetin nettisivuilla.

Jos haluat aktoriksi eli mentoroitavaksi, ilmoittaudu mukaan tällä lomakkeella viimeistään pe 10.2.2023. Lomakkeessa sinua pyydetään kertomaan tilanteestasi ja siitä, mitä haluat mentoroinnilta. Kuvauksesi jaetaan mentoreiksi ilmoittautuneille.

Jos haluat mentoriksi, ilmoittaudu mukaan tällä lomakkeella viimeistään pe 10.2.2022. Lomakkeessa sinua pyydetään kertomaan jotain itsestäsi ja siitä, mitä voisit antaa mentoroitaville. Kuvauksesi jaetaan aktoreiksi ilmoittautuneille.

Langnet järjestää aktoreille ja mentoreille tutustumistapaamisen Zoomissa helmikuun lopussa. Ryhmät pyörivät itsenäisesti vuoden loppuun. Ryhmä sopii itse tapaamisajoista ja -tavoista. Osallistuminen ja ryhmissä käytävät keskustelut ovat luottamuksellisia. Mentorointiohjelma perustuu vapaaehtoistoimintaan; ohjelmaan osallistuminen ei ole maksullista eikä siitä makseta palkkiota. Langnetilla ei nykyisessä taloustilanteessaan ole mahdollisuutta korvata mentorointitapaamisten matkakuluja.

Langnet järjestää tutustumistapaamisen lisäksi mentoreille ja aktoreille kaksi tapaamista: välitapaamisen touko-kesäkuussa sekä purkutapaamisen joulukuussa.

Lisätietoja Langnetin koordinaattorilta (lotta.aarikka@abo.fi) sekä Langnetin nettisivuilta (ohjeet ja hakukuulutus).

Tätä ilmoitusta saa mieluusti levittää myös yliopistojen ulkopuolelle mentoriehdokkaiden tavoittamiseksi.

2. Lähde mukaan teemaryhmien toimintaan!

Oletko tuore väitöskirjatutkija, post doc -tutkija tai ohjaaja ja haluat verkostoitua tieteellisen keskustelun merkeissä? Tutustu Langnetin teemaryhmiin, liity sähköpostilistalle ja lähde mukaan toimintaan. Lisätietoja teemaryhmistä löydät alta sekä Langnetin verkkosivuilta.

Kieli muuttuvassa yhteiskunnassa -teemaryhmä: Kielten ja viestinnän Kevätkoulu -minikonferenssi Jyväskylässä 4.-5.5.2023. Tapahtuman teemoina ovat julkaiseminen ja vertaisarviointi. Väitöskirjatutkijat voivat pitää Kevätkoulussa esitelmiä ja saada niistä palautetta. Kutsuttuina puhujina ovat mukana Journal of Sociolinguistics -lehden päätoimittaja Sari Pietikäinen sekä Apples – Journal of Applied Language Studies -lehden toimittajat Johanna Ennser-Kananen, Dmitri Leontjev ja Taina Saarinen. Lisätietoja: paivi.i.iikkanen@jyu.fi 

Kist (Kielioppi, semantiikka ja typologia) -teemaryhmään kaivataan lisää vetäjiä! Tänä vuonna suunnitelmissa on järjestää tekstiseminaari Langnetin kesäkoulun yhteydessä sekä seminaari loppukeväällä ja/tai loppusyksyllä. Lisätietoja vetäjänä toimimisesta sekä seminaarisuunnitelmista voi kysyä Satu Keinäseltä (satu.keinanen@helsinki.fi)

Kirjallisuus ja kieli -teemaryhmässä työskentelemme kirjallisuuden ja kielen yhdistävien tutkimuskysymysten parissa mm. seuraavissa tapahtumissa (päivämäärät saattavat muuttua):

 • Tutkimuskirjallisuuspiiri Deleuze & Guattari: A Thousand Plateaus (ke 22.2. klo 16-17)
 • Langnet Lit Spring Social (pe 14.4. klo 16-19)
 • Tutkimuskirjallisuuspiiri Deleuze & Guattari: A Thousand Plateaus (ke 19.4., klo 16-17) 
 • Langnet Lit teemaryhmän seminaari (Langnet-kesäkoulun yhteydessä) 
 • Syysseminaari (marraskuu 2023) 

Liittyykö tutkimuksesi kirjoitusjärjestelmiin esim. grafolingvistiikan, yksittäisten kirjoitusjärjestelmien, kielisuunnittelun tai lukutaidon näkökulmasta? Kirjoitusjärjestelmät-teemaryhmä on käynnistämässä uudelleen toimintaansa. Ole yhteydessä teemaryhmän uuteen vetäjään Jenna Sorjoseen (jenna.sorjonen@helsinki.fi).

Käännöstiede, monikielisyys ja asiantuntijaviestintä -teemaryhmä: Väitöskirjatutkijoiden koulutustapahtuma 13.4.2023, Turun yliopisto. Tervetuloa mukaan!

3. Ohjaaja: tutustuta ohjattavasi Langnettiin

Näin lukukauden alussa myös uudet väitöskirjatutkijat aloittavat tutkimustyönsä. On ensisijaisen tärkeää, että sekä uudet että vanhat väitöskirjatutkijat saavat tietoa Langnetista ja lähtevät mukaan toimintaan. 

Toivommekin, että kaikki Langnetin piirissä toimivat ohjaajat antavat tietoa Langnetista sekä uusille että vanhoille ohjattavilleen. Kätevimmin se käy ohjaamalla heidät Langnetin verkkosivujen Tervetuloa Langnetiin -osioon.

4. Sinustako Langnetin johtaja kaudelle 2024–2027?

Oletko kiinnostunut kielentutkimuksen tohtorikoulutuksen kehittämisestä ja kieliaineiden tohtoriohjelmien sekä yksiköiden yhteistyön vahvistamisesta? Hae Langnetin johtajaksi!

Langnetin johtajan Urpo Nikanteen (ÅA) kausi päättyy vuoden 2023 lopussa. Langnetin uusi johtaja kaudelle 2024–2027 valitaan Langnetin yleiskokouksessa Oulun kielitieteenpäivillä toukokuussa 2023. Johtajan tulee Langnetin toimintakäsikirjan mukaan olla “tiedeyhteisön arvostusta nauttiva jonkin kieliaineen professori”. Jos kiinnostuit tai tunnet henkilön, joka olisi soveltuva tehtävään, kannusta häntä hakemaan!

5. Langnetin yleiskokous (9.12.2022) ja Langnetin toimintakertomus (2022), toimintasuunnitelma (2023) ja luonnos uudeksi toimintakäsikirjaksi

Langnetin yleiskokous järjestettiin 9.12.2022. Kokouksessa keskusteltiin Langnetin toimintakertomuksesta, toimintasuunnitelmasta sekä uudesta toimintakäsikirjasta. Voit tutustua kokouksen muistioon sekä toimintaa ohjaaviin dokumentteihin Langnetin verkkosivuilla. Dokumentteja käsitellään myös Suomen kielitieteellisen yhdistyksen vuosikokouksessa helmikuussa 2023.

6. Muistuta kollegaa Langnetista!

Langnet on tohtorikoulutusverkosto, joka yhdistää kaikkien Suomen yliopistojen kielialojen yksiköt. Verkostoon kuuluvat Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot sekä Åbo Akademi.

Langnet edistää kielentutkimusta ja alan jatkokoulutusta yli yliopistorajojen. Langnet luo yhteyksiä yliopistojen, tutkimuskeskusten ja yksittäisten tutkijoiden välille, ja sen toimintaan ovat tervetulleita osallistumaan kaikki kieliaineiden väitöskirjatutkijat, postdoc-tutkijat ja ohjaajat. Langnet olemme me kaikki.

Jos et ole varma, onko kollegasi jo mukana Langnetin toiminnassa, niin kehota häntä liittymään Langnetin sähköpostilistalle: ohjeet löytyvät Langnetin verkkosivuilta

Terveisin,

Koordinaattorinne Lotta

****

ENGLISH VERSION

In this newsletter:

 1. Langnet Mentoring Program 2023: sign up (DL 10th Feb)!
 2. Join Langnet’s theme groups
 3. Supervisor: welcome your PhD researchers to Langnet!
 4. Are you the Head of Langnet 2024–2027?
 5. Langnet’s general assembly (9/12/2022) and Langnet’s report (2022), action plan (2023) and a draft for a new operating manual
 6. Remind your colleagues to join Langnet!

****

 1. Langnet Mentoring Program 2023: sign up (DL 10th Feb)!

Langnet’s mentoring program starts again, welcome to join either as a mentor or an actor!

Read the call for applications and familiarize yourself with the background, purpose and operating principles of Langnet’s group mentoring on Langnet’s website.

If you want to be an actor, i.e. a mentee, sign up using this form no later than Friday 10 February 2023. In the form, you are asked to tell us about your situation and what you want from mentoring. Your description will be shared with those who have signed up as mentors.

If you want to be a mentor, sign up using this form no later than Friday, February 10, 2022. In the form, you are asked to tell something about yourself and what you could give to the mentees. Your description will be distributed to those registered as actors.

Langnet organizes an introductory meeting for actors and mentors in Zoom at the end of February. The groups run independently until the end of the year. The group itself agrees on meeting times and methods. Participation and discussions in the groups are confidential. The mentoring program is based on volunteering; participation in the program is free of charge. In its current financial situation, Langnet does not have the possibility to reimburse the travel expenses of mentoring meetings.

In addition to the introductory meeting, Langnet organizes two meetings for mentors and actors: an interim meeting in May-June and a feedback meeting in December.

More information from Langnet’s coordinator (lotta.aarikka@abo.fi) and Langnet’s website (instructions and call for applications).

This announcement may also be distributed outside the universities to reach mentor candidates.

2. Join Langnet’s theme groups

Are you a new doctoral researcher, post doc researcher or supervisor? Do you want to network for scientific discussion? Check out Langnet’s theme groups, join the mailing list and get involved. More information on the theme groups can be found below and on the Langnet-website.

Language in the changing society theme group: Spring school of Language and Communication Studies, a miniconference in Jyväskylä 4-5 May 2023. The themes of the event are scientific publication and peer review. In the Spring school, PhD researchers can give presentations and receive feedback on them. Invited speakers include Sari Pietikäinen, the editor of the Journal of Sociolinguistics, as well as the editorial team of Apples – Journal of Applied Language Studies: Johanna Ennser-Kananen, Dmitri Leontjev and Taina Saarinen. More information: paivi.i.iikkanen@jyu.fi 

Kist (Grammar, semantics and typology) theme group needs more team leaders! The plans for this year include text seminar adjacent to the Langnet summer school, as well as late spring and/or late autumn. For more information about team leading and seminar plans, contact Satu Keinänen (satu.keinanen@helsinki.fi)

Literature and language theme group members work with the various intersections of language and literature. Join us for the following events (dates liable to change): 

 • Reading Literary Research Meeting Deleuze & Guattari: A Thousand Plateaus (Wed 22.2. at 16-17)
 • Langnet Lit Spring Social (Fri 14.4. at 16-19)
 • Reading Literary Research Meeting Deleuze & Guattari: A Thousand Plateaus (Wed 19.4., at 16-17) 
 • Langnet Lit Seminar (as part of Langnet summer school) 
 • Fall seminar (November 2023)

Does your work relate to writing systems, for example grapholinguistics, individual writing systems, language planning or literacy? Writing systems theme group is restarting its activities. Get in touch with the new leader of the theme group, Jenna Sorjonen (jenna.sorjonen@helsinki.fi).

Translation Studies, Multilingualism and Professional Communication: Special training event for PhD students (13 April 2023, University of Turku) Welcome aboard!

3. Supervisor: welcome your PhD researchers to Langnet!

At the beginning of the academic year also new doctoral researchers start their research work. It is of primary importance that both new and old doctoral researchers get information about Langnet and get involved.

We hope that all supervisors working within Langnet provide information about Langnet to both their new and old PhD researchers. The most convenient way is to direct them to the Welcome to Langnet -section of Langnet’s website.

4. Are you the Head of Langnet 2024–2027?

Are you interested in the development of doctoral education in linguistics and in strengthening the cooperation between linguistics doctoral programs and units? Apply to be the Head of Langnet!

The term of Langnet’s Head Urpo Nikanne (ÅA) ends at the end of 2023. Langnet’s new Head for the period 2024–2027 will be elected at Langnet’s general meeting at the XLIX Finnish Conference of Linguistics in Oulu in May 2023. According to Langnet’s operating manual, the Head of Langnet must be “a professor of a language subject who is appreciated in the scientific community”. If you are interested or know someone who would be suitable for the position, encourage them to apply!

5. Langnet’s general assembly (9/12/2022) and Langnet’s report (2022), action plan (2023) and a draft for a new operating manual

Langnet’s general assembly was organized on December 9, 2022. The meeting discussed Langnet’s operational report, action plan and new operational manual. You can familiarize yourself with the memo from the meeting and the documents on Langnet’s website (in Finnish). The documents will also be discussed at the annual meeting of the The Linguistic Association of Finland in February 2023.

6. Remind your colleagues to join Langnet! 

Langnet is a network for Finnish doctoral programmes in language studies. The members of the network are the Universities of Eastern Finland, Helsinki, Jyväskylä, Oulu, and Turku, and the Tampere and Åbo Akademi Universities.

 The purpose of Langnet is to advance language studies and doctoral training across university boundaries. Langnet creates connections between the universities, research units and researchers. All doctoral candidates, PhD supervisors and post docs in the field of language studies are welcome to take part in the Langnet activities. Langnet is us.

If you are not sure whether your colleagues are already actively taking part in Langnet activities, please ask them to join the Langnet mailing list: so they can stay up to date on future events: instructions can be found on the Langnet website.