Haluatko mukaan mentorointiohjelmaan 2023? / Apply for the Langnet group mentoring programme 2023

Langnetin mentorointiohjelma käynnistyy jälleen, tervetuloa mukaan joko mentoriksi tai aktoriksi!

Ryhmämentorointia kokeiltiin ensimmäisen kerran Langnetissa vuonna 2017, ja onnistuneen kokeilun jälkeen ohjelma toteutettiin uudelleen vuosina 2019, 2020 ja 2022. Palaute on ollut kiittävää: mukana olleet kokivat saaneensa vertaistukea ja vinkkejä ja päässeensä käymään syvällisiä ja hyödyllisiä keskusteluja.

Tutustu Langnetin ryhmämentoroinnin taustaan, tarkoitukseen ja toimintaperiaatteisiin Langnetin nettisivuilla.

Jos haluat aktoriksi eli mentoroitavaksi, ilmoittaudu mukaan tällä lomakkeella viimeistään pe 10.2.2023. Lomakkeessa sinua pyydetään kertomaan tilanteestasi ja siitä, mitä haluat mentoroinnilta. Kuvauksesi jaetaan mentoreiksi ilmoittautuneille.

Jos haluat mentoriksi, ilmoittaudu mukaan tällä lomakkeella viimeistään pe 10.2.2022. Lomakkeessa sinua pyydetään kertomaan jotain itsestäsi ja siitä, mitä voisit antaa mentoroitaville. Kuvauksesi jaetaan aktoreiksi ilmoittautuneille.

Langnet järjestää aktoreille ja mentoreille tutustumistapaamisen Zoomissa helmikuun lopussa. Tapaamisajankohta doodlataan ilmoittautuneiden kesken. Tapaamisessa sekä mentorit että aktorit esittelevät itsensä ja kertovat, millaisia tavoitteita ja toiveita heillä on mentoroinnille.

Tapaamisen jälkeen aktorit nimeävät Langnetin koordinaattorille kaksi mentoria, joiden ryhmään he haluavat osallistua. Lopullisen ryhmämuodostuksen tekee Langnetin koordinaattori. Kaikille mukaan ilmoittautuneille ei voida taata mentoria tai mentoroitavia.

Ryhmät pyörivät itsenäisesti vuoden loppuun. Ryhmä sopii itse tapaamisajoista ja -tavoista. Myös aktorit voivat osallistua tapaamisten järjestämiseen ja aikojen sopimiseen. Osallistuminen ja ryhmissä käytävät keskustelut ovat luottamuksellisia. Mentorointiohjelma perustuu vapaaehtoistoimintaan; ohjelmaan osallistuminen ei ole maksullista eikä siitä makseta palkkiota. Langnetilla ei nykyisessä taloustilanteessaan ole mahdollisuutta korvata mentorointitapaamisten matkakuluja.

Langnet järjestää tutustumistapaamisen lisäksi mentoreille ja aktoreille kaksi tapaamista: välitapaamisen touko-kesäkuussa sekä purkutapaamisen joulukuussa.

Lisätietoja Langnetin koordinaattorilta (lotta.aarikka@abo.fi) sekä Langnetin nettisivuilta.

Tätä hakukuulutusta saa mieluusti levittää myös yliopistojen ulkopuolelle mentoriehdokkaiden tavoittamiseksi.

***

Langnet’s mentoring program starts again, welcome to join either as a mentor or an actor!

Group mentoring was piloted for the first time in Langnet in 2017, and after a successful trial, the program was implemented again in 2019, 2020 and 2022. The feedback has been gratifying: the participants felt that they received peer support and tips and that they were able to have in-depth and useful discussions.

Please familiarize yourself with the background, purpose and operating principles of Langnet’s group mentoring on Langnet’s website.

If you want to be an actor, i.e. a mentee, sign up using this form no later than Friday 10 February 2023. In the form, you are asked to tell us about your situation and what you want from mentoring. Your description will be shared with those who have signed up as mentors.

If you want to be a mentor, sign up using this form no later than Friday, February 10, 2022. In the form, you are asked to tell something about yourself and what you could give to the mentees. Your description will be distributed to those registered as actors.

Langnet organizes an introductory meeting for actors and mentors in Zoom at the end of February. The date of the meeting will be doodled among those who have registered. In the meeting, both mentors and actors introduce themselves and tell what kind of goals and wishes they have for mentoring.

After the meeting, the actors name two mentors in whose group they want to participate to Langnet’s coordinator. The final group formation is done by Langnet’s. Everyone who registers can’t be guaranteed a mentor or mentees.

The groups run independently until the end of the year. The group itself agrees on meeting times and methods. Actors can also participate in organizing meetings and arranging appointments. Participation and discussions in groups are confidential. The mentoring program is based on volunteering; participation in the program is free of charge. In its current financial situation, Langnet does not have the possibility to reimburse travel expenses of mentoring meetings.

In addition to the introductory meeting, Langnet organizes two meetings for mentors and actors: an interim meeting in May-June and a feedback meeting in December.

More information from Langnet’s coordinator (lotta.aarikka@abo.fi) and Langnet’s website.

This call for applications may also be distributed outside the universities in order to reach mentor candidates.