Ryhmämentorointikokeilu käynnistyi

Langnetin ryhmämentorointikokeilu käynnistyi huhtikuussa 2017. Kaksi ryhmistä kokoontuu Helsingissä ja yksi Jyväskylässä. Ryhmissä on yhteensä viisi mentoria ja kymmenen aktoria. Mentorointiryhmät tapaavat noin puolen vuoden ajan. Toiminnan jatkoa kehitetään kokeiluun osallistuvien kokemusten pohjalta. Kaikkien muidenkin ideat ja ehdotukset ovat tervetulleita. Tähän mennessä on toivottu verkossa tapaavaa mentorointiryhmää sekä ryhmää, jossa keskustelukielenä olisi englanti. Langnetin mentorointikokeilu perustuu Helsingin yliopiston ryhmämentorointiohjelmaan.